Ai biết ai vì đời cùng ngược xuôi phổ biến lối mòn Ngày anh hai mươi tuổi, em đôi tám trăng tròn Đêm lạnh lẽo còn chăn 1-1 gối lẻ Chưa bi lụy khi canh vắng tanh khép đôi mi. Cho tới hơn một lần tuổi trẻ như qua mất rồi Ngày tim công bố gọi xui tôi quí một fan Tâm tình chiều nao bên trên phố nhỏ Khi về quyến luyến mãi phút hứa hẹn hò. <ĐK:> Bao thương lưu giữ từ độ anh vui bước quân hành, nửa năm anh viết lá thư xanh bảo rằng: đang về phố phường. Mừng rơi nước mắt ướt thư tín đồ tôi yêu mến Tôi mang đến nơi tán tỉnh và hẹn hò đường chiều nghiêng nghiêng nắng và nóng đổ Bàn tay eo hẹp ngón bé dại đan tay rắn sông hồTa dịu dìu nhau như giờ thở. Yêu quý này mến cho bỏ lúc hóng chờ.

Bạn đang xem: Ai biết ai vì đời


Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Hướng Dẫn 101 Trò Chơi Dân Gian : Cướp Cờ, Cách Chơi Bịt Mắt Bắt Dê

Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.