*

Bạn đang xem: Asrock b150m pro4 micro atx ddr4 intel socket 1151

*

*

Xem thêm:

*

*
Định dạng của cục tài liệu này làm việc dạng tệp tin PDF. Nếu như bạn chưa setup Adobe Acrobat Reader, vui lòng tải về từ Adobe.

Intel Socket 2066

Intel X299X299 Taichi CLXX299 CreatorX299 Steel Legend
Intel X299X299 OC FormulaX299 Taichi XEX299 Taichi
Intel X299X299 Extreme4X299M Extreme4X299 Killer SLI/ac
Intel X299X299E-ITX/acFatal1ty X299 Professional Gaming i9 XEFatal1ty X299 Professional Gaming i9
Intel X299Fatal1ty X299 Gaming K6

Intel Socket 2011-3

Intel X99X99 OC Formula/3.1X99 OC FormulaX99 Taichi
Intel X99Fatal1ty X99 Professional Gaming i7Fatal1ty X99 Professional/3.1Fatal1ty X99 Professional
Intel X99Fatal1ty X99X Killer/3.1Fatal1ty X99X KillerFatal1ty X99M Killer/3.1
Intel X99Fatal1ty X99M KillerX99 WS-E/10GX99 WS-E
Intel X99X99 WSX99 Extreme11X99 Extreme6/3.1
Intel X99X99 Extreme6/acX99 Extreme6X99 Extreme4/3.1
Intel X99X99 Extreme4X99M Extreme4X99 Extreme3
Intel X99X99E-ITX/ac

Intel Socket 2011

Intel X79X79 Extreme11Fatal1ty X79 ChampionFatal1ty X79 Professional
Intel X79X79 Extreme9X79 Extreme7X79 Extreme6/GB
Intel X79X79 Extreme6X79 Extreme4X79 Extreme4-M
Intel X79X79 Extreme3

Intel Socket 1366

Intel X58X58 SuperComputerX58 Deluxe3X58 Deluxe
Intel X58X58 Extreme6X58 Extreme3X58 Extreme

Intel Socket 4189

Intel C621AC621A WS

Intel Socket 1700

Intel Z690Z690 AQUA OCZ690 AQUAZ690 Taichi Razer Edition
Intel Z690Z690 TaichiZ690 Extreme WiFi 6EZ690 Extreme
Intel Z690Z690 Steel Legend WiFi 6E/D5Z690 Steel Legend WiFi 6EZ690 Steel Legend/D5
Intel Z690Z690 Steel LegendZ690 PG VelocitaZ690 PG Riptide
Intel Z690Z690 Phantom Gaming 4/D5Z690 Phantom Gaming 4Z690 Phantom Gaming-ITX/TB4
Intel Z690Z690M PG Riptide/D5Z690M Phantom Gaming 4Z690 Pro RS
Intel Z690Z690M-ITX/ax
Intel H670H670 Steel LegendH670 PG RiptideH670M Pro RS
Intel H670H670M-ITX/ax
Intel B660B660 Steel LegendB660 Pro RSB660M Steel Legend
Intel B660B660M PG RiptideB660M Pro RS/axB660M Pro RS/D5
Intel B660B660M Pro RSB660M Phantom Gaming 4B660M-HDVP/D5 R2.0
Intel B660B660M-HDVP/D5B660M-HDVB660M-ITX/ac
Intel H610H610M-HDVP/D5 R2.0H610M-HDVP/D5H610M-HDV/M.2 R2.0
Intel H610H610M-HDV/M.2H610M-HDVH610M-HVS/M.2 R2.0
Intel H610H610M-HVSH610M/acH610M-ITX/ac
Intel H610H610M-ITX/eDP

Intel Socket 1200

Intel Z590Z590 OC FormulaZ590 TaichiZ590 Extreme WiFi 6E
Intel Z590Z590 ExtremeZ590 Steel Legend WiFi 6EZ590 Steel Legend
Intel Z590Z590 Pro4Z590 PG VelocitaZ590 Phantom Gaming 4/ac+
Intel Z590Z590 Phantom Gaming 4/acZ590 Phantom Gaming 4Z590M Phantom Gaming 4
Intel Z590Z590M Pro4Z590M-ITX/axZ590 Phantom Gaming-ITX/TB4
Intel H570H570 Phantom Gaming 4H570 Steel LegendH570M Pro4
Intel H570H570M-ITX/ac
Intel B560B560 Steel LegendB560 Pro4B560M Steel Legend
Intel B560B560M Pro4/ac+B560M Pro4/acB560M Pro4
Intel B560B560M-HDV-A R2.0B560M-HDV-AB560M-HDV R2.0
Intel B560B560M-HDVB560M-ITX/ac
Intel H510H510M-HDV/M.2H510M-HDV R2.0H510M-HDV
Intel H510H510M-HVS R2.0H510M-HVSH510M/ac
Intel H510H510M-ITX/acH510TM-ITXH510 Pro BTC+
Intel Z490Z490 AQUAZ490 TaichiZ490 Extreme4
Intel Z490Z490 Steel LegendZ490 Pro4Z490 PG Velocita
Intel Z490Z490 Phantom Gaming 4/axZ490 Phantom Gaming 4/acZ490 Phantom Gaming 4/2.5G
Intel Z490Z490 Phantom Gaming 4Z490 Phantom Gaming-ITX/TB3Z490 Phantom Gaming 4SR
Intel Z490Z490M Pro4Z490M-ITX/ac
Intel W480W480 Creator
Intel H470H470 Steel LegendH470 Phantom Gaming 4H470M-ITX/ac
Intel H470H470M Pro4H470M-HDV/M.2H470M-HDV
Intel H470H470M-HVSH470M-STX
Intel B460B460 Steel LegendB460 Phantom Gaming 4B460 Pro4
Intel B460B460M Steel LegendB460M Pro4/acB460M Pro4
Intel B460B460M-HDVB460M-ITX/acB460TM-ITX
Intel H410H410M-HDV/M.2H410M/acH410M-ITX/ac
Intel H410H410M-HDV R2.0H410M-HDV

Intel Socket 1151

Intel Z390Z390 Taichi Ultimate

Intel Socket 1200

Intel H410H410M-HVS R2.0

Intel Socket 1151

Intel Z390Z390 Taichi

Intel Socket 1200

Intel H410H410M-HVSH410M-HDVP

Intel Socket 1151

Intel Z390Z390 Extreme4Z390 Pro4

Intel Socket 1200

Intel H410H410M-HDVP2H410TM-ITX

Intel Socket 1151

Intel Z390Z390 Steel LegendZ390 Phantom Gaming XZ390 Phantom Gaming 9
Intel Z390Z390 Phantom Gaming 7Z390 Phantom Gaming 6Z390 Phantom Gaming SLI/ac
Intel Z390Z390 Phantom Gaming SLIZ390 Phantom Gaming 4SZ390 Phantom Gaming 4
Intel Z390Z390 Phantom Gaming-ITX/acZ390M Pro4Z390M-ITX/ac
Intel Z370Z370 TaichiZ370 Extreme4Z370 Killer SLI/ac
Intel Z370Z370 Killer SLIZ370 Pro4Z370M Pro4
Intel Z370Z370M-ITX/acFatal1ty Z370 Professional Gaming i7Fatal1ty Z370 Gaming K6
Intel Z370Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac
Intel H370Fatal1ty H370 PerformanceH370 Pro4H370M Pro4
Intel H370H370M-ITX/acH370M-HDV
Intel B365B365 Phantom Gaming 4B365M Phantom Gaming 4B365 Pro4
Intel B365B365M Pro4-FB365M Pro4B365M-ITX/ac
Intel B365B365M-HDV
Intel B360Fatal1ty B360 Gaming K4B360 Pro4Fatal1ty B360M Performance
Intel B360B360M Pro4B360M-HDVB360M-ITX/ac
Intel B360B360M-ITX
Intel H310H310CM-HDVP2H310CM-HDVP/DASHH310CM-HDVP
Intel H310H310CM-HDV/M.2H310CM-HDVH310CM-DVS
Intel H310H310CM-ITX/acH310CM-HG4H310M-HDV/M.2
Intel H310H310M-HDVPH310M-HDVH310M-DGS
Intel H310H310M-G/M.2H310M-ITX/acH310M-STX/COM
Intel H310H310M-STX
Intel Z270Z270 SuperCarrierZ270 TaichiZ270 Extreme4
Intel Z270Z270M Extreme4Z270 Killer SLI/acZ270 Killer SLI
Intel Z270Z270 Pro4Z270M Pro4Z270M-ITX/ac
Intel Z270Fatal1ty Z270 Professional Gaming i7Fatal1ty Z270 Gaming K6Fatal1ty Z270 Gaming K4
Intel Z270Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac
Intel H270Fatal1ty H270 PerformanceFatal1ty H270M PerformanceH270M-ITX/ac
Intel H270H270 Pro4H270M Pro4
Intel B250Fatal1ty B250 Gaming K4Fatal1ty B250M PerformanceB250 Pro4
Intel B250B250M Pro4B250M-HDV
Intel C232Fatal1ty E3V5 Performance Gaming/OCE3V5 WS
Intel Z170Z170 OC FormulaZ170M OC FormulaZ170 Extreme7+
Intel Z170Z170 Extreme6+Z170 Extreme6Z170 Extreme4+
Intel Z170Z170 Extreme4Z170M Extreme4Z170 Extreme3
Intel Z170Z170 Pro4/D3Z170 Pro4Z170 Pro4S
Intel Z170Z170M Pro4Z170M Pro4SZ170M-ITX/ac
Intel Z170Z170A-X1/3.1Z170A-X1Z170M-PIO2
Intel Z170Fatal1ty Z170 Professional Gaming i7Fatal1ty Z170 Gaming K6+Fatal1ty Z170 Gaming K6
Intel Z170Fatal1ty Z170 Gaming K4Fatal1ty Z170 Gaming K4/D3Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac
Intel H170Fatal1ty H170 Performance/HyperFatal1ty H170 PerformanceFatal1ty H170 Performance/D3
Intel H170H170 Pro4/HyperH170 Pro4H170 Pro4/D3
Intel H170H170 Pro4SH170M Pro4H170M Pro4S
Intel H170H170M-ITX/acH170M-ITX/DLH170 Combo
Intel H170H170A-X1/3.1H170A-X1
Intel Q170Q170M vPro
Intel B150Fatal1ty B150 Gaming K4/HyperFatal1ty B150 Gaming K4Fatal1ty B150 Gaming K4/D3
Intel B150B150 Pro4/D3B150 Pro4/3.1B150M Pro4/Hyper
Intel B150B150M Pro4VB150M Pro4B150M Pro4S
Intel B150B150M Pro4/D3B150M Pro4S/D3B150M-DVS R2.0
Intel B150B150M-PIOB150M-PIO2B150M-HDV
Intel B150B150M-HDV/D3B150M-HDSB150M-ITX
Intel B150B150M-ITX/D3B150 ComboB150A-X1/Hyper
Intel B150B150A-X1B150M Combo-G
Intel H110H110 Pro BTC+H110M-HG4H110M-HDV R3.0
Intel H110H110M-HDVH110M-HDV/D3H110M-HDVP
Intel H110H110M-HDVP2H110M-HDS R3.0H110M-HDS
Intel H110H110M-ITX/acH110M-ITXH110M-ITX/D3
Intel H110H110M-IH110M-DS/HyperH110M-DGS R3.0
Intel H110H110M-DGS R2.0H110M-DGSH110M-DGS/D3
Intel H110H110M-DVPH110M-DVS R3.0H110M-DVS R2.0
Intel H110H110M-DVS/D3H110M-G/M.2H110M-GL/D3
Intel H110H110M-PIOH110M-STXH110M Combo-G
Intel H110H110TM-ITX R2.0H110TM-ITX

Intel Socket 1700

Intel B660DeskMeet B660 Series

AMD Socket AM4

AMD X300DeskMeet X300 SeriesDeskMini X300 Series
AMD A300DeskMini A300 Series

Intel Socket 1151

Intel Z390DeskMini GTX (Z390)
Intel B360DeskMini GTX (B360)
Intel Z370DeskMini GTX/RX (Z370)
Intel Z270DeskMini GTX/RX

Intel Socket 1700

Intel B660DeskMini B660 Series

Intel Socket 1200

Intel H470DeskMini H470 Series

Intel Socket 1151

Intel H310DeskMini 310 Series
Intel H110DeskMini 110 Series

Intel Socket 1200

Intel H470Jupiter H470
Intel H410Jupiter H410

AMD Socket AM4

AMD A320Jupiter A320
AMD X300Jupiter X300

AMD CPU Onboard Series

AMD 5000UMars 5000U Series
AMD 4000UMars 4000U Series

Intel Socket 1151

Intel Coffee LakeMars Series

Intel Socket 1150

Intel Z97M8 Series (Z97)
Intel Z87M8 Series
Intel Z97Z97 OC FormulaZ97M OC FormulaZ97 Extreme9
Intel Z97Z97 Extreme6/acZ97 Extreme6/3.1Z97 Extreme6
Intel Z97Z97 Extreme4/3.1Z97 Extreme4Z97 Extreme3
Intel Z97Z97 Pro4Z97M Pro4Z97 Anniversary
Intel Z97Z97M AnniversaryZ97 Pro3Z97M-ITX/ac
Intel Z97Z97E-ITX/acFatal1ty Z97 ProfessionalFatal1ty Z97X Killer/3.1
Intel Z97Fatal1ty Z97X KillerFatal1ty Z97 Killer/3.1Fatal1ty Z97 Killer
Intel Z97Fatal1ty Z97M Killer
Intel H97Fatal1ty H97 KillerFatal1ty H97 PerformanceH97 Pro4
Intel H97H97M Pro4H97 AnniversaryH97M Anniversary
Intel H97H97MH97M-ITX/ac
Intel Z87Z87 OC Formula/acZ87 OC FormulaZ87M OC Formula
Intel Z87Z87 Extreme11/acZ87 Extreme9/acZ87 Extreme6/ac
Intel Z87Z87 Extreme6Z87 Extreme4Z87M Extreme4
Intel Z87Z87 Extreme3Z87iCafe4Z87 Pro4
Intel Z87Z87M Pro4Z87 Pro3Z87E-ITX
Intel Z87Fatal1ty Z87 ProfessionalFatal1ty Z87 Killer
Intel H87Fatal1ty H87 PerformanceH87 Pro4H87M
Intel H87H87E-ITX/acH87M-ITX
Intel Q87Q87M vPro
Intel B85Fatal1ty B85 KillerB85 AnniversaryP85 Pro3
Intel B85B85iCafe4B85 Pro4B85M Pro4
Intel B85B85M Pro3B95M-DGSB85M-DGS
Intel B85B85M-HDS R2.0B85M-HDSB85M-GL
Intel B85B85M BTCB85MB85M-ITX
Intel H81P81 Pro3H81 Pro-GH81 Pro BTC R2.0
Intel H81H81 Pro BTCH81M BTCH81M-G
Intel H81H81M-GLH81M-HDS R2.0H81M-HDS
Intel H81H81M-DGS R2.0H81M-DGSH81M-HG4 R4.0
Intel H81H81M-HG4H81M-DG4H81M-VG4 R3.0
Intel H81H81M-VG4 R2.0H81M-VG4H81M-WW
Intel H81H91M-PLUSH81MH81M-ITX/WiFi
Intel H81H81M-ITXH81TM-ITX R2.0H81TM-ITX

Intel Socket 1155

Intel Z77Z77 Extreme11Z77 Extreme9Z77 OC Formula
Intel Z77Z77 Extreme6/TB4Z77 Extreme6Z77 Extreme4
Intel Z77Z77 Extreme4-MZ77 Extreme3Z77 Pro4
Intel Z77Z77 Pro4-MZ77 Pro3Z77M
Intel Z77Z77E-ITXZ77TM-ITXFatal1ty Z77 Professional
Intel Z77Fatal1ty Z77 Professional-MFatal1ty Z77 Performance
Intel Z75Z75 Pro3
Intel H77H77 Pro4/MVPH77 Pro4-MZH77 Pro3
Intel H77H77MH77M-ITX
Intel Q77Q77M vPro
Intel B75P75 Pro3B75 Pro3B75 Pro3-M
Intel B75B75M-DGS R2.0B75M-DGSB75M-GL R2.0
Intel B75B75M-GLB75M R2.0B75M
Intel B75B75M-ITXB75TM-ITX
Intel Z68Z68 Extreme7 Gen3Fatal1ty Z68 Professional Gen3Z68 Extreme4 Gen3
Intel Z68Z68 Extreme3 Gen3Z68 Extreme4Z68 Pro3 Gen3
Intel Z68Z68 Pro3Z68 Pro3-MZ68M/USB3
Intel Z68Z68M-ITX/HT
Intel P67Fatal1ty P67 ProfessionalFatal1ty P67 PerformanceP67 Extreme6
Intel P67P67 Extreme4 Gen3P67 Extreme4P67 Pro3
Intel P67P67 Pro3 SEP67 Pro
Intel H67H67DE3H67M-GE/HTH67M-GE
Intel H67H67MH67M-ITX/HTH67M-ITX
Intel H61H61M/U3S3H61M-DG3/USB3P65iCafe
Intel H61H61iCafeH61DE/S3H61DE/SI
Intel H61H61DELH61 Pro BTCH61 Pro
Intel H61H61M-GEH61MH61M-PS4
Intel H61H61M-PS2H61M-PSH61M-DPS
Intel H61H61M-DP3H71M-DG3H71M-DGS
Intel H61H61M-DGS R2.0H61M-DGSH61M-DG4
Intel H61H61M-HG4H61M-HP4H61M-HGS
Intel H61H61M-GSH61M-HVGSH61M-HVS
Intel H61H61M-SH61M-VG4H61M-VG3
Intel H61H61M-VS4H61M-VS3H61M-VS R2.0
Intel H61H61M-VSH61M-IDEH61MV-ITX
Intel H61H61M-ITXH61TM-ITX

Intel Socket 1156

Intel P67P67 Transformer
Intel P55P55 Deluxe3P55 DeluxeP55 Extreme4
Intel P55P55 ExtremeP55 Pro/USB3P55 Pro
Intel P55P55DE ProP55DE3P55M Pro
Intel H55H55 Extreme3H55 ProH55M Pro
Intel H55H55M/USB3 R2.0H55M/USB3H55iCafe
Intel H55H55M-GE R2.0H55M-GEH55M
Intel H55H55M-LEH55DE3

Intel CPU Onboard Series

Intel Gemini Lake RefreshJ5040-ITXJ4125B-ITXJ4125-ITX
Intel Gemini Lake RefreshJ4125MJ4025B-ITXJ4025M
Intel Gemini LakeJ5005-ITXJ4105MJ4105-ITX
Intel Gemini LakeJ4105B-ITXJ4005DC-ITXJ4005M
Intel Gemini LakeJ4005B-ITX
Intel Apollo LakeJ4205-ITXJ3455MJ3455-ITX
Intel Apollo LakeJ3455B-ITXJ3455 Pro BTC+J3355M
Intel Apollo LakeJ3355B-ITX
Intel BraswellJ3710MJ3710-ITXJ3160M
Intel BraswellJ3160-ITXJ3160B-ITXJ3160DC-ITX
Intel BraswellJ3160TM-ITXJ3060MJ3060B-ITX
Intel BraswellN3700MN3700-ITXN3150M
Intel BraswellN3150-ITXN3150B-ITXN3150DC-ITX
Intel BraswellN3150TM-ITXN3050MN3050B-ITX
Intel cất cánh Trail-DQ2900MQ2900-ITXQ1900M Pro3
Intel cất cánh Trail-DQ1900MQ1900-ITXQ1900B-ITX
Intel bay Trail-DQ1900DC-ITXQ1900TM-ITXD1800M
Intel cất cánh Trail-DD1800B-ITX
Intel NM10 ExpressAD2700-ITXAD2700B-ITXAD2550-ITX
Intel NM10 ExpressAD2550B-ITXAD2500B-ITXAD525PV3
Intel NM10 ExpressAD525PVAD510PVAD425PV3
Intel NM10 ExpressAD425PVAD410PV
Intel 945GCA330GCA230GC

Intel Socket 775

Intel P45P45X3 DeluxeP45DE3P45XE-WiFiN
Intel P45P45XE-RP45XEP45R2000-WiFi
Intel P45P45R2000P45TurboTwins2000P45TS-R
Intel P45P45TSP45DE
Intel P43P43 Pro/USB3P43R1600Twins-WiFiP43R1600Twins-110dB
Intel P43P43R1600TwinsP43D1600Twins-1394P43D1600Twins
Intel P43P43Twins1600P43DE3P43DE3L
Intel P43P43DE2P43DEP43C-ME
Intel P43P43ME
Intel G43G43Twins-FullHD
Intel G41G41MH/USB3 R2.0G41MH/USB3P41C-DE
Intel G41G41C-GS R2.0G41C-GSG41C-S
Intel G41G41C-VSG41M-PSG41M-GE3
Intel G41G41MH-GEG41M-GS3G41M-S3
Intel G41G41M-GSG41M-SG41M-VS3 R2.0
Intel G41G41M-VS3G41M-VS2G41M-VS
Intel G41G41MH-LE3G41M-LE
Intel G31G31DEG31M-GS R2.0G31M-S R2.0
Intel G31G31M-VS2G31M-VS
Intel G965G965M-S
Intel P965P5B-DEP5B Pro

Intel Socket 478

Intel 945GCP4i945GC
Intel 865GP4i65G

Intel Socket sWRX8

AMD WRX80WRX80 Creator

Intel Socket sTRX4

AMD TRX40TRX40 TaichiTRX40 Creator

AMD Socket TR4

AMD X399X399 Phantom Gaming 6Fatal1ty X399 Professional GamingX399 Taichi
AMD X399X399M Taichi

AMD Socket AM4

AMD X570X570 AQUAX570 CreatorX570 Taichi Razer Edition
AMD X570X570 TaichiX570 Extreme4 WiFi axX570 Extreme4
AMD X570X570 Pro4X570M Pro4X570 Steel Legend WiFi ax
AMD X570X570 Steel LegendX570 PG VelocitaX570S PG Riptide
AMD X570X570 Phantom Gaming XX570 Phantom Gaming 4 WiFi axX570 Phantom Gaming 4S
AMD X570X570 Phantom Gaming 4X570 Phantom Gaming-ITX/TB3
AMD B550B550 Taichi Razer EditionB550 TaichiB550 Extreme4
AMD B550B550 Steel LegendB550 Pro4B550 PG Velocita
AMD B550B550 PG RiptideB550 Phantom Gaming 4/acB550 Phantom Gaming 4
AMD B550B550 Phantom Gaming-ITX/axB550M Steel LegendB550M PG Riptide
AMD B550B550M Phantom Gaming 4B550M Pro4B550M/ac
AMD B550B550M-HDVB550M-ITX/ac
AMD A520A520M Pro4A520M Phantom Gaming 4A520M-HVS
AMD A520A520M-HDVP/DASHA520M-HDVA520M-HDVP
AMD A520A520M/acA520M-ITX/ac
AMD X470X470 Taichi UltimateX470 TaichiX470 Master SLI/ac
AMD X470X470 Master SLIFatal1ty X470 Gaming K4Fatal1ty X470 Gaming-ITX/ac
AMD B450B450 Steel LegendB450M Steel LegendFatal1ty B450 Gaming K4
AMD B450Fatal1ty B450 Gaming-ITX/acB450 Pro4 R2.0B450 Pro4
AMD B450B450M Pro4 R2.0B450M Pro4B450M/ac R2.0
AMD B450B450M/acB450M Pro4-F R2.0B450M Pro4-F
AMD B450B450M-HDV R4.0B450M-HDV
AMD X370X370 TaichiX370 Killer SLI/acX370 Killer SLI
AMD X370X370 Pro4X370 Pro BTC+Fatal1ty X370 Professional Gaming
AMD X370Fatal1ty X370 Gaming K4Fatal1ty X370 Gaming XFatal1ty X370 Gaming-ITX/ac
AMD X370X370M Pro4 R2.0X370M Pro4X370M-HDV R4.0
AMD X370X370M-HDVX370M
AMD B350AB350 Pro4AB350M Pro4 R2.0AB350M Pro4
AMD B350AB350M Pro4/DASHAB350MAB350M-HDV R4.0
AMD B350AB350M-HDV R3.0AB350M-HDVFatal1ty AB350 Gaming K4
AMD B350Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac
AMD A320A320M Pro4 R2.0A320M Pro4-FA320M Pro4
AMD A320A320M/acA320MA320M-DVS R4.0
AMD A320A320M-DVS R3.0A320M-DGSA320M-HDVP
AMD A320A320M-HDV R4.0A320M-HDV R3.0A320M-HDV
AMD A320A320M-ITXA320M-HD R4.0A320M-HD
AMD A320A320TM-ITX
AMD X300X300TM-ITXX300M-STX

AMD Socket AM3+ / AM3

AMD 990FX990FX Extreme9Fatal1ty 990FX ProfessionalFatal1ty 990FX Killer/3.1
AMD 990FXFatal1ty 990FX Killer990FX Extreme6990FX Extreme4
AMD 990FX990FX Extreme3
AMD 970Fatal1ty 970 Performance/3.1Fatal1ty 970 Performance970 Extreme4
AMD 970970 Extreme3 R2.0970 Extreme3970 Pro3 R2.0
AMD 970970 Pro3970M Pro3970A-G/3.1
AMD 890FX890FX Deluxe5890FX Deluxe4
AMD 890GX890GX Extreme4 R2.0890GX Extreme3890GX Pro3
AMD 890GX890GM Pro3 R2.0
AMD 880G880G Extreme3880GMH/U3S3880G Pro3
AMD 880G880GM-LE FX
AMD 870870 Extreme3 R2.0870iCafe R2.0
AMD 785G985GM-GS3 FX
AMD 770970 Pro970DE3/U3S3770iCafe
AMD 770770DE3L980DE3/U3S3 R2.0
AMD RX881/760G980DE3/U3S3
AMD 760G760GM-HDV760GM-HD970 Pro2
AMD 760G960GC-GS FX960GM/U3S3 FX960GM-VGS3 FX
AMD 760G960GM-GS3 FX960GM-S3 FX
NVIDIA nForce 720DM3N78D FX
NVIDIA GeForce 7025N68-VGS3 FXN68-VS3 FXN68-GS4/USB3 FX R2.0
NVIDIA GeForce 7025N68-GS4/USB3 FXN68-GS4 FX R2.0N68-GS4 FX
NVIDIA GeForce 7025N68-GS3 FXN68-S3 FXN68C-GS4 FX
NVIDIA GeForce 7025N68C-GS FX

AMD Socket AM3 (DDR3 support)

AMD 890FX890FX Deluxe3
AMD 890GX890GX Extreme4890GMH/USB3890GM Pro3
AMD 880G880GXH/USB3880GMH/USB3 R2.0880GMH/USB3
AMD 880G880GMH-LE/USB3880GM-LE
AMD 870870 Extreme3870iCafe
AMD 790GXM3A790GXH/USB3M3A790GXH/128MM3A790GMH/128M
AMD 790GX790GX Pro
AMD 785GM3A785GXH/128MM3A785GMH/128MM3A785GM-LE/128M
AMD 785GM3A785GM-LE785G Pro785GM-S3
AMD 780GM3A780GXH/128M
AMD 770770 Extreme3M3A770DE
AMD 760G760GM-GS3760GM-S3
AMD 480X CrossFireM3A UCC
NVIDIA nForce 720DM3N78D
NVIDIA GeForce 7025N68-VGS3 UCCN68-VS3 UCCN68-GE3 UCC
NVIDIA GeForce 7025N68-GS3 UCCN68-S3 UCCN68-S3

AMD Socket AM2+ / AM2 (AM3 CPU & DDR2 support)

AMD 790GXA790GXH/128MA790GMH/128MA790GX/128M
AMD 790GXAOD790GX/128M
AMD 785GA785GXH/128MA785GMH/128MA785GM-LE/128M
AMD 785GA785GM-LE
AMD 780GA780GMH/128MA780GXH/128MA780GXE/128M
AMD 780GA780GM-LE/128MA780GM-LEA780FullHD
AMD 780GA780FullDisplayPort
AMD 770A770DE+
AMD RS780L (760G)A780LM-SA780LM
NVIDIA nForce 750a SLIK10N750SLI-WiFiK10N750SLI-110dB
NVIDIA nForce 740a SLIK10N7SLI
NVIDIA nForce 720DK10N78D
NVIDIA GeForce 8200K10N78FullHD-hSLI R3.0K10N78FullHD-hSLI R2.0K10N78M Pro
NVIDIA GeForce 8100K10N78M
AMD 480X CrossFireM3A-GLAN
NVIDIA GeForce 7050ALiveNF7G-GLAN
NVIDIA GeForce 7025N68C-GS UCCN68C-S UCCN68-GS UCC
NVIDIA GeForce 7025N68-S UCCN68C-SEN68C-S
NVIDIA GeForce 7025N68-GEN68-GS

AMD Socket AM1

AMD AM1AM1B-MDHAM1B-MAM1H-ITX
AMD AM1AM1B-ITX

AMD Socket FM2+

AMD A88XFatal1ty FM2A88X+ KillerFM2A88X Extreme6+FM2A88X Extreme4+
AMD A88XFM2A88X Pro+ R2.0FM2A88X Pro+FM2A88X Pro3+
AMD A88XFM2A88X+ BTCFM2A88M Extreme4+ R2.0FM2A88M Extreme4+
AMD A88XFM2A88M-DG3+FM2A88M Pro3+FM2A88M+ BTC
AMD A88XFM2A88M-HD+ R3.0FM2A88M-HD+ R2.0FM2A88M-HD+
AMD A88XA88M-G/3.1FM2A88X-ITX+A88M-ITX/ac R2.0
AMD A88XA88M-ITX/ac
AMD A78FM2A78 Pro4+FM2A78M Pro4+FM2A78 Pro3+
AMD A78FM2A78M Pro3+FM2A78M-HD+ R2.0FM2A78M-HD+
AMD A78FM2A78M-DG3+FM2A78M-ITX+
AMD A75FM2A75 Pro4+FM2A75M Pro4+FM2A75M-HD+
AMD A68HFM2A68M-DG3+FM2A68M-HD+A68M-ITX R2.0
AMD A68HA68M-ITX
AMD A58FM2A58+ BTCFM2A58 Pro+FM2A58M+ BTC
AMD A58FM2A58M-HD+ R2.0FM2A58M-HD+FM2A58M-VG3+ R2.0
AMD A58FM2A58M-VG3+FM2A58M-DG3+
AMD A55FM2A55 Pro+FM2A55M-HD+FM2A55M-VG3+

AMD Socket FM2

AMD A85XFM2A85X Extreme6FM2A85X Extreme4FM2A85X Extreme4-M
AMD A85XFM2A85X ProFM2A85M-DG3FM2A85X-ITX
AMD A75FM2A75 Pro4FM2A75 Pro4-MFM2A75M-DGS R2.0
AMD A75FM2A75M-DGSFM2A75M-ITX R2.0FM2A75M-ITX
AMD A55FM2A55 ProFM2A55M-VG3FM2A55M-DGS R2.0
AMD A55FM2A55M-DGS

AMD Socket FM1

AMD A75A75 Extreme6A75 Pro4/MVPA75iCafe
AMD A75A75 Pro4A75 Pro4-MA75M
AMD A75A75M-DGSA75M-HVSA75M-ITX
AMD A55A55 Pro3A55 ProA55iCafe
AMD A55A55M-DGSA55M-HVSA55M-VS
AMD A55A55DEL

AMD CPU Onboard Series

AMD E2QC6000M
AMD KabiniQC5000-ITX/WiFiQC5000-ITX/PHQC5000-ITX
AMD KabiniQC5000M-ITX/PHQC5000M
AMD A50MT48EM1C70M1 R2.0C70M1
AMD A50ME350M1/USB3E350M1E35LM1

AMD Socket 939

AMD 790GX939A790GMH
AMD 785G939A785GMH

AMD Socket 754

AMD RS780L (760G)K8A780LM

CPU Onboard Series

NVIDIA MCP7A-IONA330ION
VIA VX900 A3PV530APV530A-ITX
VIA VX900PV530PV530-ITX