Nội dung giúp sức & đào tạo và giảng dạy về PowerPointVăn phiên bản & bảngThêm số trang chiếu, số trang hoặc ngày cùng giờPowerPoint mang đến congtyketoanhanoi.edu.vn 365PowerPoint đến congtyketoanhanoi.edu.vn 365 dành cho máy MacPowerPoint 2019PowerPoint 2019 for MacPowerPoint 2016PowerPoint 2013PowerPoint 2010PowerPoint năm nhâm thìn for MacThêm...Ít hơn


*

Để thêm tin tức đầu trang và chân trang vào bạn dạng phân phát, hãy coi mục chỉnh sửa đánh số trang, footer và đầu trang cho bạn dạng phân phân phát trong PowerPoint.Bạn đã xem: biện pháp bỏ ngày tháng trong powerpoint lúc in

Thêm số trang chiếu hoặc số trang ghi chú

Trên tab Xem, trong team Dạng xem Bản trình bày, click chuột Thông thường.

Bạn đang xem: Bỏ ngày tháng khi in powerpoint

Ở phía bên trái màn hình, tại ngăn có chứa hình thu bé dại trang chiếu, click chuột hình thu nhỏ trang chiếu trước tiên trong bạn dạng trình bày.

Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, bấm chuột Đầu trang và Chân trang.

Trong hộp thoại Đầu trang với Chân trang, hãy thực hiện một vào các thao tác sau:

Nếu bạn muốn thêm số trang chiếu, hãy nhấp chuột tab Trang chiếu, rồi chọn hộp kiểm Số trang chiếu.

Nếu bạn có nhu cầu thêm số trang vào các ghi chú, hãy nhấp chuột tab Ghi chú và phiên bản phân phát, rồi chọn hộp kiểm Số trang.

Nếu bạn có nhu cầu thêm số trang vào phần nhiều trang chiếu hoặc trang chú giải trong bản trình bày của mình, hãy nhấn vào Áp dụng cho tất cả.

Thay thay đổi số của trang chiếu bắt đầu

Bạn gồm thể chuyển đổi số của trang chiếu bắt đầu, chỉ đặt số một trang chiếu hoặc bỏ số trang chiếu khỏi trang chiếu đầu tiên. Cách triển khai như sau.

Trên tab Thiết kế, trong nhóm Tùy chỉnh, bấm vào Kích khuôn khổ Trang chiếu > Kích độ lớn Trang chiếu Tùy chỉnh.

Trong hộp Kích kích thước Trang chiếu, ở list thả xuống Đánh số Trang chiếu từ, chọn 1 số bắt đầu.

Chỉ viết số một trang chiếu hoặc tiến công số toàn bộ trang chiếu trừ trang chiếu đầu tiên

Trên tab Chèn, vào nhóm Văn bản, nhấn vào Đầu trang & Chân trang.

Trong hộp thoại Đầu trang và Chân trang, nhấp chuột tab Trang chiếu.

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để khắc số trang chiếu các bạn đã chọn, nên chọn hộp kiểm Số trang chiếu, rồi bấm chuột Áp dụng. Tái diễn bước này đến từng trang chiếu riêng lẻ bạn muốn đánh số.

Để đánh số tất cả trang chiếu trừ trang chiếu đầu tiên, nên chọn lựa hộp kiểm Số trang chiếu, lựa chọn Không hiển thị trên trang chiếu tiêu đề, rồi nhấp chuột Áp dụng mang lại Tất cả.

Để biết thông tin về phong thái sắp xếp lại các trang chiếu trong bản trình bày, coi mục biến đổi thứ từ trang chiếu.

Thêm ngày cùng giờ

Trên tab Xem, trong nhóm Dạng xem Bản trình bày, click chuột Thông thường.

Ở bên trái màn hình, trên ngăn tất cả chứa hình thu nhỏ dại trang chiếu, bấm vào hình thu nhỏ trang chiếu thứ nhất trong phiên bản trình bày.

Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, bấm chuột Ngày và Giờ.

Trong vỏ hộp Đầu trang và Chân trang, hãy tiến hành một trong các thao tác làm việc sau:

Nếu bạn có nhu cầu thêm ngày cùng giờ vào trang chiếu, hãy bấm vào tab Trang chiếu.

Nếu bạn có nhu cầu thêm ngày với giờ vào những trang ghi chú, hãy bấm chuột tab Ghi chú và bản phân phát.

Chọn vỏ hộp kiểm Ngày với giờ, rồi tiến hành một vào các làm việc sau:

Nếu bạn có nhu cầu ngày cùng giờ đề đạt ngày cùng giờ bây giờ mỗi khi bạn mở hoặc in bản trình bày, hãy bấm chuột Cập nhật từ động, rồi lựa chọn định dạng ngày với giờ các bạn muốn.

Nếu bạn có nhu cầu đặt ngày cùng giờ về một ngày nuốm thể, hãy bấm vào Cố định, rồi ở hộp Cố định, nhập ngày bạn muốn.

Qua bài toán đặt ngày trên bản trình bày là Cố định, bạn có thể dễ dàng quan sát và theo dõi lần cuối các bạn thay đổi bạn dạng trình bày.

Nếu bạn có nhu cầu thêm ngày cùng giờ vào hầu hết trang chiếu, trang chú thích hoặc bản phân phạt trong phiên bản trình bày, hãy click chuột Áp dụng mang đến Tất cả.

Thêm số trang chiếu hoặc số trang ghi chú

Ở bên trái màn hình, trên ngăn bao gồm chứa hình thu nhỏ trang chiếu, nhấn vào hình thu nhỏ dại trang chiếu đầu tiên trong phiên bản trình bày.

Xem thêm:

Trên tab Chèn, trong đội Văn bản, bấm vào Số Trang chiếu.

Trong hộp thoại Đầu trang cùng Chân trang, hãy tiến hành một trong các thao tác sau:

Nếu bạn muốn thêm số trang chiếu, hãy bấm vào tab Trang chiếu, rồi chọn hộp kiểm Số trang chiếu.

Nếu bạn có nhu cầu thêm số trang vào các trang ghi chú, hãy nhấp chuột tab Ghi chú và bản phân phát, rồi lựa chọn hộp kiểm Số trang.

Nếu bạn muốn thêm số trang vào đầy đủ trang chiếu hoặc trang chú giải trong bản trình bày của mình, hãy bấm chuột Áp dụng mang lại tất cả.

Thay thay đổi số của trang chiếu bắt đầu

Bạn bao gồm thể chuyển đổi số của trang chiếu bắt đầu, chỉ khắc số một trang chiếu hoặc quăng quật số trang chiếu ngoài trang chiếu đầu tiên. Cách thực hiện như sau.

Trên tab Thiết kế, trong nhóm Thiết lập Trang, bấm vào Thiết lập Trang.

Trong hộp Thiết lập Trang, ở danh sách thả xuống Đánh số Trang chiếu từ, lựa chọn 1 số bắt đầu.

Chỉ đặt số một trang chiếu hoặc tấn công số tất cả trang chiếu trừ trang chiếu đầu tiên

Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, bấm chuột Số Trang chiếu.


*

*

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để đánh số trang chiếu các bạn đã chọn, nên lựa chọn hộp kiểm Số trang chiếu, rồi click chuột Áp dụng. Lặp lại bước này mang lại từng trang chiếu riêng lẻ bạn có nhu cầu đánh số.

Để tấn công số toàn bộ trang chiếu trừ trang chiếu đầu tiên, nên lựa chọn hộp kiểm Số trang chiếu, chọn Không hiển thị trên trang chiếu tiêu đề, rồi bấm vào Áp dụng cho Tất cả.

Để biết thông tin về kiểu cách sắp xếp lại những trang chiếu trong phiên bản trình bày, coi mục thay đổi thứ tự trang chiếu.

Thêm ngày cùng giờ

Trên tab Xem, trong đội Dạng coi Bản trình bày, click chuột Thông thường.

Ở phía trái màn hình, trên ngăn tất cả chứa hình thu nhỏ dại trang chiếu, bấm chuột hình thu nhỏ dại trang chiếu thứ nhất trong phiên bản trình bày.

Trên tab Chèn, trong đội Văn bản, bấm chuột Ngày & Giờ.

Trong hộp Đầu trang và Chân trang, hãy triển khai một vào các thao tác làm việc sau:

Nếu bạn muốn thêm ngày cùng giờ vào trang chiếu, hãy click chuột tab Trang chiếu.

Nếu bạn muốn thêm ngày với giờ vào các trang ghi chú, hãy click chuột tab Ghi chú và bản phân phát.

Chọn hộp kiểm Ngày và giờ, rồi thực hiện một vào các thao tác làm việc sau:

Nếu bạn có nhu cầu ngày với giờ phản chiếu ngày với giờ lúc này mỗi khi chúng ta mở hoặc in bạn dạng trình bày, bấm chuột Cập nhật từ bỏ động, rồi lựa chọn định dạng ngày cùng giờ bạn muốn.

Nếu bạn có nhu cầu đặt ngày và giờ về một ngày nạm thể, hãy bấm vào Cố định, rồi ở hộp Cố định, nhập ngày bạn muốn.

Qua bài toán đặt ngày trên bản trình bày là Cố định, chúng ta cũng có thể dễ dàng theo dõi lần cuối các bạn thay đổi bạn dạng trình bày.

Nếu bạn muốn thêm ngày và giờ vào phần lớn trang chiếu, trang chú giải hoặc bạn dạng phân phát trong phiên bản trình bày, hãy nhấn vào Áp dụng đến Tất cả.

Thêm, bố trí và xóa trang chiếu

Hiển thị số trang chiếu với tổng số trang chiếu trên mỗi trang chiếu

đổi khác thứ tự những trang chiếu của người tiêu dùng

Chèn hoặc loại bỏ số trang chiếu

Đi mang đến dạng xem > bình thường.

Đi tới chènsố trang chiếu>.

Chọn số trang chiếu cùng nhập số trang chiếu bắt đầu. Bạn dạng xem trước Hiển thị vị trí.

Để thêm hoặc đào thải số bạn dạng chiếu khỏi trang tiêu đề, xóa hoặc chọn không hiện trên trang chiếu tiêu đề.