Cách kết chuyển lãi lỗ cuối kỳ bằng Excel

Trong quá trình học kế toán thì bạn sẽ thắc mắc về câu hỏi: Kết chuyển là gì, kết chuyển lãi lỗi doanh nghiệp cuối kì như thế nào, cách kết chuyển  trong kế toán Excel làm thế nào? Để giúp các bạn rõ hơn, Kế toán Hà Nội xin gửi tới các bạn học viên cách kết chuyển lãi lỗ cuối kì bằng Excel trong kế toán.

 1. Trường hợp cuối kỳ là cuối tháng:  

ta chỉ làm đến bút toán kết chuyển CP Khác (811), bỏ qua bút toán tính thuế TNDN và làm luôn bút toán kết chuyển lãi lỗ vào TK 4212.

Tiến hành các bước kết chuyển vào TK 4212 như sau:

Bước 1: Lọc TK911

Bước 2: Kết chuyển Lãi – Lỗ

– Nếu Tổng Phát sinh Nợ 911 > Tổng P/s Có 911 => Kết chuyển lỗ

Nợ 4212: = Sumif Nợ 911 – Sumif Có 911

       Có 911

– Nếu Tổng Phát sinh Nợ 911 < Tổng P/s Có 911 => Kết chuyển lãi ( Không cần tạm tính thuế TNDN)

Nợ 911

       Có 4212: = Sumif Có 911 – Sumif Nợ 911

Ví dụ: Tháng 1/2014 Công ty CP giải pháp kế toán Việt Nam bị lỗ

 ket-chuyen-lai-lo-cuoi-ki-1

Hình 1: Lọc TK 911 và tính Tổng phát sinh Nợ/Có của 911

ket-chuyen-lai-lo-cuoi-ki-2

Hình 2: kết chuyển Lỗ T1/2014

 2. Trường hợp cuối kỳ là cuối quý.

(1). Kết chuyển Lãi lỗ tháng cuối quý.

Làm tương tự kết chuyển Lãi – Lỗ cuối tháng như chúng tôi đã giới thiệu ở trên.

(2). Tạm tính thuế TNDN phải nộp trong quý ( nếu có lãi )

TK 821 – Chi phí thuế TNDN dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp bao gồm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm làm căn cứ xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong năm tài chính hiện hành.

Nếu là cuối quý ta phảo tính thuế TNDN tạm tính như sau:

Bước 1: Lọc TK 4212 của quý

– TH1: Tổng P/s Có 4212 < Tổng P/s Nợ 4212 => DN bị lỗ => Không hạch toán Thuế TNDN.

– TH2: Tổng P/s Có 4212 < Tổng P/s Nợ 4212 => DN có lãi

Bước 2: Tính thuế TNDN tạm tính

Thu nhập tính thuế phải căn cứ vào Lãi ( lỗ ) trước thuế của tháng cuối quý và lãi (lỗ) trước thuế của số dư đầu tháng cuối quý . ( Chú ý được chuyển lỗ )

Nợ TK 821:

       Có TK 3334: =[( Sumif Có TK 911 – Sumif Nợ TK 911 )-Số dư Đầu kỳ tháng cuối quý TK4212]  x %  thuế suất.

 ket-chuyen-lai-lo-cuoi-ki-3

 (3). Kết chuyển chi phí thuế TNDN ( nếu có) trong kỳ

( Chỉ thực hiện ở cuối năm tài chính)

Vào cuối năm tài chính ta sẽ kết chuyển chi phí thuế TNDN như sau:

Nợ TK 911

          Có TK 821      = Sumif Nợ TK 821

Nợ TK 4212: Chi phí thuế TNDN

          Có TK 911:

ket-chuyen-lai-lo-cuoi-ki-4.jpg

Công ty kế toán Hà Nội chuyên đào tạo kế toán và làm dịch vụ kế toán doanh nghiệp trên toàn quốc

© 2015 Công ty kế toán Hà Nội. Thiết kế Website bởi Kế toán Hà Nội. học kế toán thực hành DMCA.com Protection Status