Excel đến congtyketoanhanoi.edu.vn 365 Excel mang lại congtyketoanhanoi.edu.vn 365 dành mang đến máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Hàm IF là một trong những hàm thông dụng nhất trong Excel, hàm này chất nhận được bạn thực hiện so sánh lô-gic giữa một giá trị với giá trị bạn mong muốn muốn.

Bạn đang xem: Cách sử dụng hàm if trong excel

Vì vậy, một câu lệnh IF rất có thể có nhị kết quả. Công dụng đầu tiên là giả dụ so sánh của người tiêu dùng là True, tác dụng thứ hai là nếu so sánh của khách hàng là False.

Ví dụ: =IF(C2 = Có,1,2) cho thấy IF(C2 = Có, thì trả về 1, còn nếu không thì trả về 2).


*

Dùng hàm IF, một trong các hàm xúc tích và ngắn gọn để trả về một quý hiếm nếu đk đúng và trả về quý hiếm khác nếu điều kiện sai.

IF(logical_test, value_if_true, )

Ví dụ:

=IF(A2>B2,"Vượt dự toán","OK")

=IF(A2=B2,B4-A4,"")

thương hiệu đối số

Mô tả

logical_test (bắt buộc)

Điều khiếu nại bạn muốn kiểm tra.

value_if_true (Bắt buộc)

Giá trị bạn có nhu cầu trả về nếu công dụng của logical_test là ĐÚNG.

Xem thêm:

value_if_false (Tùy chọn)

Giá trị bạn muốn trả về nếu tác dụng của logical_test là SAI.


Các ví dụ hàm IF đối kháng giản

*

=IF(C2=”Có”,1,2)

Trong ví dụ sống trên, ô D2 cho biết: IF(C2 = Có, thì trả về 1, còn nếu không thì trả về 2)

*

=IF(C2=1,”Có”,”Không”)

Trong lấy ví dụ như này, công thức trong ô D2 mang đến biết: IF(C2 = 1, thì trả về Có, còn nếu như không thì trả về Không)Như các bạn thấy, hàm IF hoàn toàn có thể được thực hiện để đánh ngân sách văn bản và giá chỉ trị. Hàm còn có thể được thực hiện để nhận xét lỗi. Bạn sẽ không bị tinh giảm chỉ bình chọn xem một ngôn từ có bằng một văn bản khác hay là không và trả về một công dụng duy nhất, bạn cũng có thể sử dụng toán tử toán học cùng thực hiện đo lường thêm tùy thuộc vào tiêu chí của mình. Bạn có thể lồng những hàm IF với nhau để tiến hành nhiều so sánh.

*
B2, ”Vượt Ngân sách”,”Nằm trong Ngân sách”)" loading="lazy">

=IF(C2>B2,”Vượt thừa Ngân sách”,”Trong Ngân sách”)

Trong ví dụ sinh hoạt trên, hàm IF làm việc ô D2 cho thấy IF(C2 to hơn B2, thì trả về “Vượt vượt Ngân sách”, còn nếu không thì trả về “Trong Ngân sách”)

*
B2,C2-B2,"")" loading="lazy">

=IF(C2>B2,C2-B2,0)

Trong hình minh họa sống trên, thay vày trả về tác dụng dạng văn bản, bọn họ sẽ trả về một phép giám sát học. Phương pháp ở ô E2 cho biết IF(Thực tế lớn hơn Dự toán ngân sách, thì lấy số chi phí Dự toán ngân sách chi tiêu Trừ đi số chi phí Thực tế, nếu như không thì ko trả về hiệu quả nào).

*

=IF(E7=”Có”,F5*0.0825,0)

Trong lấy một ví dụ này, bí quyết trong ô F7 cho biết thêm IF(E7 = “Có”, thì thống kê giám sát Tổng Số chi phí trong F5 * 8,25%, còn nếu không thì không có Thuế bán hàng phải nộp nên trả về 0)


Lưu ý: Nếu bạn có nhu cầu sử dụng văn phiên bản trong công thức, bạn cần đưa văn phiên bản vào trong vệt ngoặc kép (ví dụ: “Văn bản”). Nước ngoài lệ tuyệt nhất là áp dụng TRUE hoặc FALSE, văn bản mà Excel bao gồm thể tự động hóa hiểu.


Sự gắng thường gặp

Vấn đề

Chuyện gì không ổn

0 (không) trong ô

Không gồm đối số nào đến đối sốvalue_if_true hoặc value_if_False. Để thấy giá trị trả về đúng, thêm văn bạn dạng đối số vào hai đối số đó hoặc thêm TRUE hoặc FALSE vào đối số.

#NAME? trong ô

Lỗi này thường có nghĩa là công thức viết không nên chính tả .

Bạn nên thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có thể hỏi một chuyên gia trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.