Cách xử lý hóa đơn GTGT

Các doanh nghiệp thường không tránh được các lỗi viết sai hoá đơn GTGT như ghi sai thuế suất, sai tên hàng, sai số lượng, sai đơn giá, sai tên công ty, sai địa chỉ, mã số thuế, sai ngày tháng… Tất cả những sai sót đó sẽ làm cho hóa đơn không hợp lệ. Câu hỏi đặt ra là kế toán phải xử lý như thế nào khi lỡ viết sai hóa đơn GTGT? Công ty kế toán Hà Nội  xin chia sẻ kinh nghiệm cách xử lý hóa đơn GTGT như sau:

1. Sai sót không làm tăng giảm số thuế GTGT như sai Tên, địa chỉ, mã số thuế, ngày tháng …

Nếu chưa xé hoá đơn ra khỏi cuống, kế toán chỉ cần gạch chéo 3 liên và gấp lại, nếu đã xé khỏi cuống thì công ty và khách hàng lập BIÊN BẢN điều chỉnh nội dung đã ghi sai và lập HOÁ ĐƠN điều chỉnh, trên hóa đơn ghi rõ nội dung đã ghi sai; nội dung điều chỉnh; số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm của hóa đơn đã lập cần điều chỉnh.

HOÁ ĐƠN GTGT: CÁCH XỬ LÝ KHI XOÁ, HUỶ, TRẢ LẠI, VIẾT SAI THÔNG TIN

HOÁ ĐƠN GTGT: CÁCH XỬ LÝ KHI XOÁ, HUỶ, TRẢ LẠI, VIẾT SAI THÔNG TIN

Hóa đơn điều chỉnh này bên bán kê khai trên bảng kê đầu ra, bên mua kê khai trên bảng kê đầu vào của kỳ lập hóa đơn điều chỉnh và ghi số tiền bằng 0

2. Viết sai hóa đơn làm tăng giảm số thuế GTGT.

a. Nếu chưa xé hoá đơn ra khỏi cuống, kế toán chỉ cần gạch chéo 3 liên và gấp lại.

b. Nếu đã xé hoá đơn ra khỏi cuống và chưa kê khai thuế

+ Bước 1: Thu hồi hóa đơn sai sót: Người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Hóa đơn thu hồi phải kẹp vào quyển hóa đơn và phải xuất trình với cơ quan thuế trực tiếp quản lý.
+ Bước 2: Xuất lại hóa đơn mới (theo đúng quy định).

Chú ý: Theo hướng dẫn mới nhất tại Điều 18: Xử lý hóa đơn đã lập của thông tư 64/2013/TT-BCTC thì kế toán không cần phải làm Biên bản hủy hóa đơn nữa, chỉ cần làm biên bản thu hồi hóa đơn là đủ, vì về bản chất việc lập biên bản hủy là để cam kết bên mua không kê khai hóa đơn đã lập sai trước đó vào bảng kê mua vào, còn khi thu hồi được hóa đơn đã lập sai thì chắc chắn là công ty mua không thể kê khai được vì không còn hóa đơn.

Hóa đơn thu hồi người bán lưu giữ trong tập hoá đơn thu hồi.

Hai bên dùng hóa đơn mới để kê khai thuế.

(Trường hợp hoá đơn đã xé khỏi cuống, chưa kê khai, nhưng khách hàng lại huỷ hợp đồng không lấy hàng thì cần làm thủ tục huỷ hợp đồng, và làm biên bản thu hồi hoá đơn có chữ ký của 2 bên).

c. Nếu đã xé hoá đơn ra khỏi cuống và đã kê khai thuế

+ Bước 1: Người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót.

+ Bước 2: Người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu…

Chú ý: Nếu hóa đơn đã kê khai thuế tuyệt đối không được hủy hóa đơn, rồi viết lại. Mà chỉ được lập hóa đơn điều chỉnh.

Hóa đơn điều chỉnh này bên bán kê khai trên bảng kê đầu ra, bên mua kê khai trên bảng kê đầu vào của kỳ lập hóa đơn điều chỉnh.

3. Trường hợp không viết sai hoá đơn mà đơn vị mua hàng trả lại hàng

Bước 1: Bên mua vẫn sử dụng hoá đơn mua vào (màu đỏ) và kê khai trên bảng kê mua vào. Sau đó xuất một hoá đơn bán ra cho bên bán, nội dung xuất hàng trả lại hoá đơn số… ngày… Hoá đơn đỏ giao cho bên bán, hoá đơn xanh xé ra kẹp vào tập hoá đơn mua vào (định khoản hàng mua trả lại) và kê khai trên bảng kê mua vào nhưng ghi số âm.

Bước 2: Bên bán kê khai hoá đơn bán ra (màu xanh) trên bảng kê bán ra, hoá đơn trả lại (màu đỏ) kê khai trên bảng kê mua vào (nhưng vẫn định khoản giảm trừ doanh thu)

Kế toán Hà Nội nơi hội tụ tinh hoa kế toán chuyên đào tạo kế toán thực tế và nhận làm dịch vụ kế toán trên toàn quốc

© 2015 Công ty kế toán Hà Nội. Thiết kế Website bởi Kế toán Hà Nội. học kế toán thực hành DMCA.com Protection Status