bớt 30.000 cho đơn hàng trên 600.000 giảm 50.000 cho giao dịch trên 1.000.000 ( vận dụng cho deals tiếp theo )
*
caoichmauopc180mlttt1 P6313
*
caoichmauopc180mlttt2 L4731
*
caoichmauopc180mlttt3 P6810
*
caoichmauopc180mlttt4 L4336
*
caoichmauopc180mlttt6 A0140
*
caoichmauopc180mlttt8 M5027
*
caoichmauopc180mlttt5 H3076