*

If you see this message, it means that your browser failed to lớn load this file.

Bạn đang xem: Chơi cờ vây trên mạng

You should try the following : kiểm tra your connection, disable ad-blocker, clear your browser cache, try in private mode, try from another browser/computer/connection.


https://congtyketoanhanoi.edu.vn/gamepanel?game=classicgoChơi Cờ vây trực tuyến từ trình duyệt của chúng ta với cả vắt giới!

Cờ vây

*

Số rất đông người chơi: 2

Thời gian trận đấu: 26 mn

Độ phức tạp: 2 / 5


Chơi Cờ vây và 548 trò chơi khác trực tuyến.

Không đề nghị tải xuống - chơi trực tiếp tự trình chăm chú web của bạn.

Với đồng đội của bạn và hàng ngàn người nghịch từ khắp nỗ lực giới.

Xem thêm: Bài Học Từ Những Người Trúng Số May Mắn Nhất Việt Nam, Bài Học Đắt Giá Từ Những Người Trúng Số May Mắn

Miễn phí.


*

tìm hiểu Board game Area


Chơi Cờ vây548 trò chơi khác trực tuyến.

Không cần tải xuống - đùa trực tiếp trường đoản cú trình duyệt web của bạn.

Với bạn bè của bạn và hàng chục ngàn người nghịch từ khắp cầm cố giới.

Miễn phí.


AGA VARIANT OF GO RULES IS USED AT THIS ADAPTATION OF THE GAME !

GAME OPTIONS OF THIS ADAPTATION:

«Grid size» - game board size; available values:

- 9x9

- 13x13

- 19x19

«Method of counting» - method for counting the score; available values:

- Japanese (counting by territory and opponent"s prisoners)

- Chinese (counting by area only)

(Notes: Although players" scores may differ under the two methods, the difference in their scores, và the game result, will be the same)

«Komi và handicaps» - compensation points lớn white for first black move or handicaps; available values:

- Without komi (without compensation)

- Normal komi (4 points for 19x19 and 5 points for 9x9, 13x13)

- Big komi (for strong players: 7 points for 9x9, 13x13, 19x19)

- Handicap: 1 stone

- Handicap: 2 stones

- Handicap: 3 stones

- Handicap: 4 stones

- Handicap: 5 stones

- Handicap: 6 stones

- Handicap: 7 stones

- Handicap: 8 stones

- Handicap: 9 stones

(Notes: If players have equal points at kết thúc of trò chơi (draws), then white wins +0.5 point, because komi by rules 0.5(without komi), 4.5, 5.5, 7.5 respectively)

(Notes about handicaps: A game may be played with a handicap to compensate for differences in player strengths. First player (administrator of table) plays white. Second player takes black, & either moves first, gicongtyketoanhanoi.edu.vnng only 0.5 point compensation lớn white (this is known as a "one stone handicap"), or places from 2 lớn 9 stones on the board before the first trắng move. Handicap stones are placed on predefined intersection on the board automatically.)