Chứng từ hóa đơn kế toán là gì? Phân loại

Chứng từ hóa đơn kế toán là gì? Chứng từ kế toán có ý nghĩa rất lớn trong công tác quản lí kinh tế, công tác kiểm tra phân tích hoạt động kinh tế, bảo vệ tài sản của đơn vị, ngăn ngừa và phát hiện gian lận. Tùy vào từng đặc trưng riêng mà chứng từ kế toán được phân thành nhiều loại khác nhau như sau:

1. Chứng từ kế toán là: Những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ

kinh tế tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán

VD: Phiếu thu, phiếu chi, hóa đơn GTGT đầu vào/ hóa đơn GTGT đầu ra,

giấy báo nợ….

chung tu hoa don ke toan la gi

Chứng từ hóa đơn kế toán là gì? Phân loại chứng từ kế toán

2. Phân loại chứng từ kế toán

Để thuận tiện cho việc phân biệt, sử dụng các loại chứng từ kếtoán, người ta

tiến hành phân loại chứng từ kế theo từng đặc trưng: phân loại theo công

dụng của chứng từ, theo địa điểm lập chứng từ, theo trình tự lập,theo phương

thức lập chứng từ, theo phương diện pháp lý, theo nội dung của NVKTPS…

 Theo công dụng của chứng từ:

 Chứng từ mệnh lệnh (không là căn cứ ghi sổ): Lệnh chi tiền, lệnh

xuất kho vật tư…

 Chứng từ chấp hành (là căn cứ ghi sổ): Phiếu thu, phiếu chi, phiếu

nhập xuất vật tư…

 Chứng từ thủ tục kế toán: Bảng kê, chứng từ ghi sổ…

 Chứng từ liên hợp: Hoá đơn kiêm phiếu xuất kho, phiếu xuất vật

tư theo hạn mức…

 Theo địa điểm lập chứng từ:

 Chứng từ bên trong: Bảng tính khấu hao, bảng tính giá thành,

bảng thanh toán tiền lương…

 Chứng từ bên ngoài: Giấy báo nợ/báo có của ngân hàng, hóa đơn

GTGT, hóa đơn mua hàng…

 Theo trình tự lập:

 Chứng từ gốc: Phiếu xuất, phiếu nhập, các loại hóa đơn, phiếu

 Chứng từ tổng hợp: Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại phiếu

 Theo phương thức lập của chứng từ:

 Chứng từ ghi một lần: Là loại chứng từ mà việc ghi chép nghiệp vụ

xuất(nhập)vật tư…

thu, bảng kê phân loại chứng từ gốc…

 Chứng từ ghi nhiều lần: Là loại chứng từ mà việc ghi chép nghiệp

kinh tế phát sinh chỉ tiến hành một lần, sau đó được chuyển vào

ghi sổ kế toán.

vụ kinh tế phát sinh chỉ tiến hành một lần, sau đó được chuyển

vào ghi sổ kế toán.

 Theo phương diện pháp lý của chứng từ:

 Chứng từ bắt buộc:

 Chứng từ hướng dẫn:

 Theo nội dung của NVKTPS:

 Chứng từ về vốn bằng tiền

 Chứng từ vật tư sản phẩm hang hóa

 Chứng từ về thanh toán công nợ

 Chứng từ về TSCĐ

 Chứng từ về tiêu thụ, sản xuất…

Công ty kế toán Hà Nội – Nơi hội tụ tinh hoa kế toán

>> Đào tạo kế toán thực hành 

>> Dịch vụ kế toán thuế trọn gói

© 2015 Công ty kế toán Hà Nội. Thiết kế Website bởi Kế toán Hà Nội. học kế toán thực hành DMCA.com Protection Status