Bộ Chứng Từ Kế Toán Gồm Những Gì ? Phân Loại Và Nội Dung Các Chứng Từ Kế Toán

Cùng với hóa đơn thì chứng từ là loại tài liệu không thể thiếu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy, chứng từ là gì, chứng từ gồm những loại nào và chứng từ có những nội dung gì?

1. Chứng từ là gì?

2. Các loại chứng từ kế toán cần biết

Căn cứ khoản 1 và khoản 2 Điều 30 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, chứng từ trong lĩnh vực quản lý thuế, phí, lệ phí của cơ quan thuế bao gồm:(1) Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhânChứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là giấy tờ, văn bản cấp cho cá nhân được khấu trừ thuế thu nhập theo quy định của pháp luật. Đây là giấy tờ quan trọng với nội dung chính là ghi nhận việc đã thực hiện nghĩa vụ thuế và số thuế đã khấu trừ.

Bạn đang xem: Chứng từ kế toán gồm những gì


Xem chi tiết: Chứng từ khấu trừ thuế TNCN: Khi nào được cấp? Dùng để làm gì?(2) Biên laiTrong đó, biên lai được chia thành các loại như sau:- Biên lai thu thuế, phí, lệ phí không in sẵn mệnh giá.- Biên lai thu thuế, phí, lệ phí in sẵn mệnh giá.- Biên lai thu thuế, phí, lệ phí.(3) Các loại chứng từ khác trong quản lý thuế, phí, lệ phí trong trường hợp có yêu cầu khác (loại chứng từ khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định và hướng dẫn thực hiện).

3. Nội dung chứng từ

(1) Chứng từ khấu trừ thuế
Khoản 1 Điều 32 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định chứng từ khấu trừ thuế có các nội dung như sau:- Tên chứng từ khấu trừ thuế, ký hiệu mẫu chứng từ khấu trừ thuế, ký hiệu chứng từ khấu trừ thuế, số thứ tự chứng từ khấu trừ thuế.- Tên, địa chỉ, mã số thuế của người nộp.- Tên, địa chỉ, mã số thuế của người nộp thuế (nếu người nộp thuế có mã số thuế).- Quốc tịch (nếu người nộp thuế không thuộc quốc tịch Việt Nam).- Khoản thu nhập, thời điểm trả thu nhập, tổng thu nhập chịu thuế, số thuế đã khấu trừ; số thu nhập còn được nhận.- Ngày, tháng, năm lập chứng từ khấu trừ thuế.- Họ tên, chữ ký của người trả thu nhập.Trường hợp sử dụng chứng từ khấu trừ thuế điện tử thì chữ ký trên chứng từ điện tử là chữ ký số.(2) Biên laiNội dung biên lai gồm các thông tin sau:- Tên loại biên lai: Biên lai thu thuế, phí, lệ phí không in sẵn mệnh giá; biên lai thu thuế, phí, lệ phí in sẵn mệnh giá; biên lai thu thuế, phí, lệ phí.- Ký hiệu mẫu biên lai và ký hiệu biên lai.- Số biên lai là số thứ tự được thể hiện trên biên lai thu thuế, phí, lệ phí. Số biên lai được ghi bằng chữ số Ả-rập có tối đa 7 chữ số. Đối với biên lai tự in, biên lai đặt in thì số biên lai bắt đầu từ số 0000001. Đối với biên lai điện tử thì số biên lai điện tử bắt đầu từ số 1 vào ngày 01/01 hoặc ngày bắt đầu sử dụng biên lai điện tử và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.- Liên của biên lai (áp dụng đối với biên lai đặt in và tự in) là số tờ trong cùng một số biên lai. Mỗi số biên lai phải có từ 02 liên hoặc 02 phần trở lên, trong đó:
- Liên (phần) 1: Lưu tại tổ chức thu.- Liên (phần) 2: Giao cho người nộp thuế, phí, lệ phí.Các liên từ thứ 3 trở đi đặt tên theo công dụng cụ thể phục vụ công tác quản lý theo quy định của pháp luật.- Tên, mã số thuế của tổ chức thu thuế, phí, lệ phí.- Tên loại các khoản thu thuế, phí, lệ phí và số tiền ghi bằng số và bằng chữ.- Ngày, tháng, năm lập biên lai.- Chữ ký của người thu tiền. Trường hợp sử dụng biên lai điện tử thì chữ ký trên biên lai điện tử là chữ ký số.- Tên, mã số thuế của tổ chức nhận in biên lai (đối với trường hợp đặt in).Biên lai được thể hiện là tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm tiếng nước ngoài thì phần ghi thêm bằng tiếng nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn “( )” hoặc đặt ngay dưới dòng nội dung ghi bằng tiếng Việt với cỡ chữ nhỏ hơn chữ tiếng Việt.Trên đây là bài viết giải thích chứng từ là gì và chỉ rõ các loại chứng từ cũng như nội dung của chứng từ. Nếu có vướng mắc hãy gọi đến tổng đài 19006192 để được giải đáp.
Hóa đơn và chứng từ khác nhau như thế nào?
Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là gì? Gồm những loại nào?
Lập khống chứng từ kế toán phạm tội gì? Bị xử lý thế nào?

Hằng ngày, kế toán viên phải tiếp xúc với không ít chứng từ kế toán. Tuy nhiên, nhiều kế toán viên vẫn đang lơ mơ, chưa thực sự hiểu rõ về bản chất của chứng từ kế toán. Vậy thì cùng theo dõi bài viết dưới đây của Easy
Books để hiểu rõ hơn về nội dung và các vấn đề xung quanh chứng từ kế toán nhé.

1. Chứng từ kế toán là gì?

*

Theo Luật kế toán năm 2015, chứng từ kế toán (chứng từ KT) là những giấy tờ mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành để làm căn cứ ghi sổ kế toán. Chứng từ kế toán là một loại tài liệu kế toán. 

Một số loại chứng từ KT thông dụng có thể kể như: bảng chấm công, phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, biên lai thu tiền, giấy đề nghị thanh toán, biên bản giao nhận tài sản cố định, hoá đơn GTGT, hoá đơn bán hàng,…

Tên, số hiệu của chứng từ KT.Ngày, tháng, năm lập chứng từ KT.Tên, địa chỉ của đơn vị hay cá nhân lập chứng từ kế toán.Tên, địa chỉ của đơn vị lập chứng từ kế toán.Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.Số lượng, đơn giá, tiền của chứng từ KT dùng để thu, chi tiền ghi bằng số và chữ.Chữ ký, họ tên của người lập, người duyệt và người có liên quan.

3. Chứng từ kế toán lưu kho bao nhiêu năm?

*

Theo điều 40 của Luật kế toán: Chứng từ kế toán được lưu trữ phải là bản chính (bản gốc) và phải đưa vào lưu trữ trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc kết thúc công việc kế toán.

Xem thêm: Xây dựng quy trình làm việc kế toán thanh toán thanh toán trong doanh nghiệp

a. Lưu trữ tối thiểu 5 năm:

Những tài liệu kế toán dùng cho quản lý, điều hành thường xuyên của đơn vị kế toán không được sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính được lưu trữ tối thiểu là 5 năm tính từ thời điểm kết thúc kỳ kế toán năm như: phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, xuất kho không lưu trữ ở tập chứng từ của phòng kế toán.

b. Lưu trữ 10 năm:

Chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, bảng kê tổng hợp chi tiết các số liệu, sổ kế toán tổng hợp, báo cáo tài chính tháng, quý, năm, báo cáo quyết toán và biên bản tiêu huỷ tài liệu kế toán lưu trữ và tài liệu khác có liên quan đến ghi số và lập báo cáo tài chính.Tài liệu báo cáo liên quan đến thanh lý tài sản cố định, báo cáo quyết toán vốn và đầu tư dự án hoàn thành của Ban quản lý dự án, liên quan đến thành lập, chia, tách, sát nhập, chấm dứt hoạt động của đơn vị kế toán, hồ sơ kiểm toán của cơ quan Kiểm toán nhà nước.

c. Lưu trữ vĩnh viễn:

Loại chứng từ được lưu trữ vĩnh viễn bao gồm: 

Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm đã được quốc hội phê chuẩn
Hồ sơ báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản dự án thuộc nhóm A.Tài liệu kế toán khác có tính sử liệu, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, an ninh quốc phòng.

4. Ý nghĩa của chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán là khởi điểm của tổ chức công tác kế toán và xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị, doanh nghiệp. Nếu như thiếu chứng từ sẽ không thể thực hiện được kế toán ban đầu cũng như toàn bộ công tác kế toán. Vậy nên chứng từ kế toán rất quan trọng.

Ghi lại những nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh và đã hoàn thành, nhằm đảm bảo tính hợp lệ và hợp pháp của bộ phận công tác kế toán.Tạo ra căn cứ giúp kế toán ghi lại sổ nghiệp vụ phát sinh.Ghi lại đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về nghiệp vụ phát sinh Tính chất pháp lý.Đây là căn cứ pháp lý chứng minh cho số liệu kế toán được thể hiện trên các tài liệu.Ngoài ra, chứng từ kế toán còn là căn cứ cho cơ quan pháp lý giải quyết các vấn đề về tranh chấp, khiếu nại, hay tố cáo. Là căn cứ để xác định trách nhiệm về nghiệp vị phát sinh của các cá nhân, đơn vị tổ chức.

Easy
Books tự hào là một trong những đơn vị đi đầu cung cấp phần mềm kế toán online tiện lợi, dễ dùng, đầy đủ chức năng. Phần mềm kế toán online sẽ giúp anh chị kế toán giảm tải lên phần cứng máy tính và thực hiện công việc trơn tru hơn chỉ với kết nối internet. 

Nếu cần được tư vấn và hỗ trợ thêm, hãy liên hệ ngay Easy
Books nhé, đội ngũ chuyên môn của Easy
Books cam kết hỗ trợ khách hàng kịp thời 24/7 trong suốt quá trình sử dụng phần mềm.

*

Easy
Books – Phần mềm kế toán điện tử TIẾT KIỆM – LINH HOẠT – NHANH CHÓNG nhất hiện nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.