Công Việc Kế Toán Xuất Nhập Khẩu, Công Việc Chính Của Kế Toán Xuất Nhập Khẩu

 – Làm kế toán tại công ty xuất nhập khẩu không chỉ cần hiểu rõ quy trình hạch toán mà cần hiểu biết về các hồ sơ, thủ tục hải quan. Cách sắp xếp hồ sơ lưu để phục vụ cho cơ quan thuế và cục hải quan quyết toán.

Bạn đang xem: Công việc kế toán xuất nhập khẩu

– Nếu bạn là một sinh viên mới ra trường hay là một nhân viên kế toán đã đi làm nhưng kinh nghiệm về kế toán xuất – nhập khẩu chưa nhiều bạn nên tham gia khoá học kế toán xuất nhập khẩu tại lamketoan.vn

*

1. Hồ sơ, thủ tục liên quan kế toán xuất nhập khẩu cần nắm được

1.1 Hồ sơ nhập khẩu

+ Hợp đồng nhập khẩu hàng hoá. Trong nội dung hợp đồng sẽ có đầy đủ các thông tin cần thiết về quy trình mua, bán hàng hóa, thanh toán tiền hàng.

+ Đến ngân hàng tiến hành lập L/C để trợ giúp trong quá trình thanh toán quốc tế.

+ Hoá đơn nhập khẩu

+ Tờ khai hải quan 

+ Các bảng kê chi tiết về hàng hoá kèm theo

1.2 Hồ sơ xuất khẩu

+ Hợp đồng xuất khẩu. Trong nội dung hợp đồng có đầy đủ các thông tin quy định các tiêu chí cần thiết

+ Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing list), Hóa đơn thương mại (Invoice commercial) kèm theo bảng kê chi tiết hàng hóa xuất khẩu.

+ Giấy chứng nhận nguồn gốc, hóa đơn, hải quan.

+ Tiếp đó là tiến trình giao hàng hóa cho bên mua.

+ Hoá đơn xuất khẩu( nếu có) hoặc hoá đơn GTGT thay thế cho hoá đơn xuất khẩu theo quy định của thông tư 39/2014/TT-BTC. Kế toán cần biết cách viết hoá đơn xuất khẩu

2. Phương pháp hạch toán 

2.1 Quy trình hạch toán nhập khẩu

– Phản ánh giá mua của nhà cung cấp nước ngoài

Nợ TK 1561: Giá mua hàng nhập khẩu

Có TK 331: Phải trả nhà cung cấp nước ngoài

– Phản ánh thuế nhập khẩu: thuế nhập khẩu được coi là chi phí và tính vào giá vốn của hàng NK

Nợ TK 1562: Chi phí mua hàng.(Thuế nhập khẩu) tăng lên

Có TK 3333: Thuế Nhập khẩu phải nộp tăng lên

– Phản ánh thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) và được coi là chi phí tính vào giá vốn của hàng nhập khẩu

Nợ TK 1562: Chi phí mua hàng (Thuế TTĐB) tăng lên

Có TK 3332: Thuế TTĐB

– Phản ánh thuế GTGT hàng nhập khẩu

Nợ TK 1331: Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

Có TK 33312: Thuế GTGT của hàng nhập khẩu – Ghi nhận khoản thuế này phải nộp tăng lên

Chú ý: Với tờ khai nhập khẩu thì khi nào kế toán đã nộp đầy đủ thuế GTGT hàng nhập khẩu và thuế NK vào ngân sách nhà nước thì lúc đó kế toán mới được phép kê khai và khấu trừ tờ khai này.

+ Khi nộp tiền thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu cho chi cục hải quan, căn cứ vào giấy nộp tiền hoặc ủy nhiệm chi qua tài khoản ngân hàng kế toán hạch toán.

Nợ TK 3333: Thuế nhập khẩu phải nộp giảm đi 

Nợ TK 33312: Thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp giảm đi 

 Có TK 111: Nếu nộp bằng tiền mặt 

 Có TK 112: Nếu nộp bằng tiền gửi ngân hàng.

2.2 Quy trình hạch toán xuất khẩu 

– Phản ánh doanh thu bán hàng

Nợ TK 131

 Có TK 5111

 Có TK 3331

– Phản ánh giá vốn

Nợ TK 632

 Có TK 156

– Phản ánh tiền khách hàng nước ngoài thanh toán vào tài khoản ngoại tệ

Trang chủ / Tin Tức / Tin tức chung / Kế toán xuất nhập khẩu, các công việc kế toán nhập khẩu cần làm

I. Hiểu đúng về kế toán xuất nhập khẩu

Kế toán xuất nhập khẩu là một phần quan trọng của lĩnh vực kế toán, tập trung vào việc ghi chép, phân tích và báo cáo các hoạt động xuất nhập khẩu của một doanh nghiệp. Cụ thể, nó liên quan đến việc quản lý và theo dõi các giao dịch liên quan đến việc mua và bán hàng hóa và dịch vụ qua biên giới quốc gia.

*
Tìm hiểu về kế toán xuất nhập khẩu

Có thể bạn quan tâm >> Quy trình kế toán là gì?

II. Các công việc kế toán xuất nhập khẩu cần làm

Công việc kế toán xuất nhập khẩu bao gồm nhiều nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo rằng các hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp diễn ra một cách chính xác, minh bạch và tuân thủ. Dưới đây là một số công việc cụ thể trong lĩnh vực kế toán xuất nhập khẩu:

2.1 Ghi chép giao dịch xuất nhập khẩu

Chế biến và ghi chép thông tin từ các tài liệu như đơn đặt hàng, hóa đơn xuất khẩu, hóa đơn nhập khẩu, vận đơn và các tài liệu khác.

2.2 Xác định giá thành xuất khẩu

Tính toán giá thành xuất khẩu bao gồm giá sản phẩm, chi phí vận chuyển quốc tế, thuế quan, và các chi phí khác liên quan.

2.3 Kiểm soát hàng tồn kho

Theo dõi và ghi chép các thông tin về hàng tồn kho liên quan đến xuất nhập khẩu, đảm bảo sự chính xác và minh bạch.

2.4 Quản lý các loại thuế và phí xuất nhập khẩu

Xác định, tính toán và ghi chép các loại thuế và phí liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.

2.5 Xử lý các vấn đề về tỷ giá hối đoái

Theo dõi và ghi chép các thay đổi về tỷ giá hối đoái và ảnh hưởng của chúng đối với giao dịch xuất nhập khẩu.

2.6 Bảo hiểm và quản lý rủi ro

Đảm bảo rằng tất cả các giao dịch xuất nhập khẩu được bảo hiểm phù hợp và thực hiện các biện pháp để giảm thiểu rủi ro.

2.7 Báo cáo tài chính

Chuẩn bị và phân tích các báo cáo tài chính liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, bao gồm cả Bảng cân đối thanh toán và Bảng cân đối nguồn vốn.

Xem thêm: Mẫu Hợp Đồng Khoán Việc Kế Toán, Mẫu Hợp Đồng Giao Khoán Theo Thông Tư 133 Và 200

2.8 Tuân thủ pháp luật

Đảm bảo rằng tất cả các giao dịch xuất nhập khẩu tuân thủ các quy định và luật lệ quốc tế và nội địa.

2.9 Chứng minh xuất xứ và chứng nhận

Quản lý và ghi chép các tài liệu chứng minh xuất xứ và chứng nhận khác cần thiết cho các sản phẩm xuất khẩu.

2.10 Kiểm soát nội bộ

Thực hiện các biện pháp kiểm soát nội bộ để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin xuất nhập khẩu.

2.11 Xử lý các vấn đề hải quan

Hỗ trợ trong việc xử lý thủ tục hải quan và đảm bảo rằng các tài liệu liên quan đến xuất nhập khẩu đều đầy đủ và đúng.

2.12 Liên lạc với các bên liên quan

Những công việc trên đều đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp một cách hiệu quả và tuân thủ.

III. Nghiệp vụ kế toán xuất nhập khẩu cần nắm được

Nghiệp vụ kế toán xuất nhập khẩu đòi hỏi hiểu biết sâu rộng về quy trình và các yếu tố liên quan đến hoạt động này. Dưới đây là một số nghiệp vụ quan trọng mà người làm kế toán xuất nhập khẩu cần nắm vững:

3.1 Ghi chép và xác nhận giao dịch

Chế biến và ghi chép đầy đủ thông tin từ các tài liệu như đơn đặt hàng, hóa đơn xuất nhập khẩu, vận đơn, và các chứng từ liên quan khác.

3.2 Xác định giá thành xuất khẩu

Tính toán giá thành xuất khẩu bao gồm giá sản phẩm, chi phí vận chuyển quốc tế, thuế quan, và các chi phí khác liên quan.

3.3 Kiểm soát hàng tồn kho

Theo dõi và ghi chép thông tin về hàng tồn kho liên quan đến xuất nhập khẩu, bao gồm cả hàng tồn kho tại các cảng và điểm xuất nhập khẩu.

3.4 Quản lý thuế và phí xuất nhập khẩu

Xác định, tính toán và ghi chép các loại thuế và phí liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, bao gồm cả thuế quan và các khoản phí vận chuyển quốc tế.

3.5 Xử lý tỷ giá hối đoái

Theo dõi và ghi chép thay đổi về tỷ giá hối đoái khi thực hiện các giao dịch quốc tế.

3.6 Quản lý chứng từ và hồ sơ

Duy trì và quản lý các chứng từ quan trọng như hóa đơn, vận đơn, chứng từ xuất xứ, và các tài liệu khác liên quan đến giao dịch xuất nhập khẩu.

3.7 Bảo hiểm và quản lý rủi ro

Đảm bảo rằng tất cả các giao dịch xuất nhập khẩu được bảo hiểm phù hợp và thực hiện các biện pháp để giảm thiểu rủi ro.

3.8 Báo cáo tài chính

Chuẩn bị và phân tích các báo cáo tài chính liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, bao gồm cả Bảng cân đối thanh toán và Bảng cân đối nguồn vốn.

3.9 Chứng minh xuất xứ và chứng nhận

Quản lý và xác nhận các tài liệu chứng minh xuất xứ và chứng nhận cần thiết cho các sản phẩm xuất khẩu.

3.10 Kiểm soát nội bộ

Thực hiện các biện pháp kiểm soát nội bộ để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin xuất nhập khẩu.

3.11 Xử lý thủ tục hải quan

Hỗ trợ trong việc xử lý thủ tục hải quan và đảm bảo rằng các tài liệu liên quan đến xuất nhập khẩu đều đầy đủ và đúng.

3.12 Liên lạc với các bên liên quan

Nắm vững những nghiệp vụ trên sẽ giúp đảm bảo rằng kế toán xuất nhập khẩu được thực hiện một cách hiệu quả, chính xác, và tuân thủ các quy định pháp luật.

IV. Lời kết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.