Đề thi đh môn Sinh khối B 2013 (có đáp án) được Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo công bố chính thức.


Bạn đang xem: Đề thi khối b năm 2013

Đề thi

*
Trang 1 đề thi Đại học môn Sinh khối B 2013
*
Trang 2 đề thi Đại học tập môn Sinh khối B 2013
*
Trang 3 đề thi Đại học môn Sinh khối B 2013
*
Trang 4 đề thi Đại học môn Sinh khối B 2013
*
Trang 5 đề thi Đại học tập môn Sinh khối B 2013
*
Trang 6 đề thi Đại học môn Sinh khối B 2013
*
Trang 7 đề thi Đại học tập môn Sinh khối B 2013

Xem thêm: Mua Sừng Tê Giác Ở Đâu - Lấy Đâu Sừng Tê Giác Mà Bán!

Đáp án

Xem đáp án

*
Trang 1 đáp án đề thi Đại học tập môn Sinh khối B 2013
*
Trang 2 câu trả lời đề thi Đại học tập môn Sinh khối B 2013

Thông tin tuyển sinh năm nhâm thìn cập nhật new nhất. Tìm hiểu thêm đề thi Trung học rộng rãi Quốc Gia, đề thi đh và đề thi thử các năm trước.


Đề thi đh môn Sinh khối B 2013 Bộ giáo dục đào tạo và Đào sinh sản đề thi đại học môn Sinh khối B đề thi đh môn Sinh 2013 đề thi đại học môn Sinh đề thi đại học khối B