Do đốt cháy X và Y đều đề xuất lượng O2 bởi CO2 đề nghị X, Y gồm dạng tổng quát là Cm(H2O)n

MànO trong hh=2nKOH=0,8→nC=30,24-0,8.1812=1,32 mol

Bảo toàn trọng lượng :mmuoi= 30,24 + 0,4.56 - 15,6 = 37,04→maxit= 21,84

Do lượng oxi đốt muối bởi đốt axit tương ứng, phải để đốt 21,84 các thành phần hỗn hợp axit này cần 0,42 mol O2.

Bạn đang xem: Đốt cháy x cũng như y

Suy ramCO2+mH2O =21,84+0,42.32 = 35,28 gam

Bảo toàn O với trong các thành phần hỗn hợp axit bao gồm 0,8 mol O cần 2nCO2+nH2O= 0,8+0,42.2 = 1,64

Giải đượcnCO2=0,72;nH2O=0,2

Để ý thầy sốnH trong axit=nOnên muối gồm dạng KOOC-(C)n-COOK.

Do vậy nX+Y=0,2và C axit=0,720,2=3,6nên phải tất cả muối KOOC-COOK.

Ta cónX=0,12; nY=0,08

Nếu muối bột X là KOOC-COOK thì muối bột Y chứa 6 C.

Nếu muối bột Y là KOOC-COOK thì muối hạt X chứa 4,666 C (loại).

Do vậy muối bột X là KOOC-COOK còn muối bột Y là KOOC-C≡C-C≡C-COOK.

Vì X cùng Y đề gồm dạng Cn(H2O)m đề xuất X với Y bắt buộc chứa 8H.

Do vậy công thức cấu trúc của Y là CH3-CH2OOC-C≡C-C≡C-COOCH3. Số nguyên tử trong Y là 21.


Câu trả lời này còn có hữu ích không?


0
0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Chia m gam các thành phần hỗn hợp X gồm hai α-amino axit là valin và lysin thành hai phần bởi nhau: dồn phần một chức năng hoàn toàn với hỗn hợp HCl dư, thu được dung dịch Y cất (0,5m + 23,725) gam muối; dồn phần hai chức năng hoàn toàn với hỗn hợp NaOH dư, thu được hỗn hợp Z chứa (0,5m + 8,8) gam muối. Phần trăm cân nặng của valin trong tất cả hổn hợp X là


Câu 2:


Phát biểu nào sau đây đúng?


Câu 3:


Cho phản ứng: NaCrO2 + Br2 +NaOH → Na2CrO4 + NaBr + H2O. Sau khi phản ứng cân bằng, tổng hệ số tối giản của phản ứng là


Câu 4:


Kết luận nào tiếp sau đây không đúng khi nói tới 4 kim loại: Ca, Al, Fe và Cr


Câu 5:


Cho thứu tự từng tất cả hổn hợp bột (chứa hai chất bao gồm cùng số mol) sau đây vào lượng dư hỗn hợp HCl (loãng, không có không khí)

(a) Al với AlCl3; (b) Cu cùng Cu(NO3)2; (c) Fe với FeS; (d) Cu với Fe2O3; (e) Cu cùng CuO

Sau khi xong xuôi phản ứng, số hỗn hợp tan hoàn toàn là


Câu 6:


Cho những phát biểu sau:

(1) Để bảo đảm vỏ tàu biển cả làm bởi thép, người ta gắn những lá kẽm vào phần kế bên vỏ tàu ngập trong nước.

(2) Sắt gồm trong hemoglobin của máu, làm trách nhiệm vận gửi oxi, bảo trì sự sống.

(3) Để siêng chở axit sunfuric đặc, nguội bạn ta hoàn toàn có thể dùng thùng fe hoặc thùng nhôm.

(4) trong công nghiệp, nhôm được pha chế bằng phương pháp điện phân lạnh chảy AlCl3.

Xem thêm: 10 Link Download, Tải Mẫu Đồng Hồ Đếm Ngược Trên Powerpoint, Cách Chèn Đồng Hồ Đếm Ngược Vào Powerpoint

(5) Corinđon sinh hoạt dạng tinh thể trong suốt, không màu, cực kỳ cứng, tất cả thành phần chính là Al2O3 khan.

(6) Trong phòng thí nghiệm, để tiêu diệt Na dư thừa ta bỏ vào dung dịch hễ từ 90o trở lên.

Số phát biểu đúng là:


Câu 7:


Cho những phát biểu sau:

(1) y hệt như ankan và anken, các ankin cũng ko tan trong nước và nhẹ hơn nước.

(2) những ankin đều chức năng được với hỗn hợp AgNO3/NH3.

(3) các anken gồm từ 3 nguyên tử cacbon trở lên không tính đồng phân kết cấu còn bao gồm đồng phân hình học.

(4) Hiđro hóa ankin luôn luôn thu được ankan.

(5) Trùng dừng stiren cùng buta-1,3-đien thu được cao su buna-S.

(6) giống như stiren, toluen cũng làm mất màu hỗn hợp KMnO4 ở nhiệt độ thường.

Số phân phát biểu không đúng là


Câu 8:


Cho sơ thiết bị phản ứng:

*

Các chất X, Y, Z, T theo thứ tự là


Câu 9:


Đun nóng tất cả hổn hợp X chứa 6,9 gam ancol etylic với 10,8 gam ancol propylic với H2SO4đặc thu được tất cả hổn hợp Y chỉ chứa 2 anken với 3 ete. Cho toàn cục Y qua chai lọ đựng nước Br2 dư, thấy lượng brom phản bội ứng là 19,2 gam. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn, tài năng phản ứng chế tác anken của 2 ancol là như nhau. Khối lượng của ete tất cả trong hỗn hợp Y là


Câu 10:


Đốt cháy 24,48 gam tất cả hổn hợp X tất cả glucozơ cùng saccarozơ đề nghị dùng 0,84 mol O2. Còn mặt khác đun rét 24,48 gam X trong môi trường thiên nhiên axit thu được tất cả hổn hợp Y gồm các hợp chất hữu cơ. Cho toàn bộ Y công dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3/NH3 đun nóng, thu được m gam Ag. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cực hiếm của m là


Câu 11:


Dung dịch X đựng a mol CuSO4 cùng b mol NaCl. Điện phân dung dịch X với điện rất trơ màng phòng xốp độ mạnh I = 5A. Khi điện phân X trong t giây thu được dung dịch Y thấy cân nặng dung dịch giảm 29,1 gam trong các số đó ở anot thu được tất cả hổn hợp khí Y bao gồm tỉ khối đối với hiđro là 229/7. Mang lại Ba(OH)2 dư vào dung dịch sau điện phân chiếm được 135,36 gam kết tủa. Cho những phát biểu sau:

(1) khối lượng kim loại phụ thuộc vào catot là 15,36 gam

(2) khối lượng chất chảy trong hỗn hợp X là 97,86 gam.

(3) Lượng khí có mặt ở anot oxi hoá toàn diện 4,68 gam hỗn hợp Al cùng Mg gồm tỉ lệ số mol Al : Mg = 2 : 1

(4) Điện phân X vào 20072 giây thì toàn bô mol khí bay ra là 0,42 mol

Số tuyên bố đúng


Câu 12:


Khẳng định sai là:


Câu 13:


Trong các thí nghiệm sau:

(1) mang lại SiO2 công dụng với axit HF.

(2) Sục khí H2S vào hỗn hợp FeCl3

(3) cho khí NH3 tính năng với CuO nung nóng.

(4) mang lại K2Cr2O7 chức năng với HCl đặc

(5) mang lại Si solo chất tính năng với hỗn hợp NaOH

(6) Nung tất cả hổn hợp quặng apatit, cat và than cốc ở 1200oC trong lò điện

(7) mang đến NH4Cl vào hỗn hợp NaNO2 rồi nấu nóng

(8) Đốt cháy hỗn hợp gồm Mg cùng SiO2.

Số thí nghiệm tạo thành đơn hóa học ở dạng khí hoặc hơi là


Câu 14:


Kết luận làm sao sau đây là không đúng ?


Câu 15:


Hai tơ nào sau đây đều là tơ tổng hợp?


Hỏi bài bác
*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam