*

Ga Huế

Để đi qua 688Km đường tàu từ Ga Huế đi Hà Nội, tàu chạy hết khoảng chừng 14 giờ 24 phút .

Bạn đang xem: Giá vé tàu huế hà nội

Hành khách hoàn toàn có thể lựa chọn các tàu chạy từ Huế đi Hà Nội tất cả số hiệu: SE8 , SE6 , SE10 , HN2 , SE4 , SE2 , SE20 hàng ngày.

Bảng giờ đồng hồ tàu từ ga Huế đi Hà Nội

Tên tàuGa Huế Ga Hà NộiTổng thời gian
Tàu SE801:3915:3013 giờ 51 phút
Tàu SE605:0019:1214 giờ đồng hồ 12 phút
Tàu SE1013:0503:5514 giờ 50 phút
Tàu HN213:3004:1514 tiếng 45 phút
Tàu SE415:3104:5013 giờ đồng hồ 19 phút
Tàu SE216:2605:3013 giờ đồng hồ 4 phút
Tàu SE2021:3111:5514 tiếng 24 phút

Giá vé tàu tự ga Huế đi Hà Nội

Bạn có thể chọn những giá vé không giống nhau, tùy từng từng loại ghế, nhiều loại tàu với từng thời điểm. Giá chỉ vé tàu xấp xỉ khoảng 500,000 đồng với 7 chuyến tàu chạy từ Huế tới tp. Hà nội mỗi ngày.

Bảng giá bán Vé Huế hà thành của tàu SE8

STT một số loại chỗ Mã giá bán vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1925,000
2 Nằm khoang 4 cân bằng T1 AnLT1v960,000
3 Nằm vùng 4 ổn định T2 AnLT2862,000
4 Nằm vùng 4 ổn định T2 AnLT2v897,000
5 Nằm vùng 6 ổn định T1 BnLT1851,000
6 Nằm vùng 6 điều hòa T2 BnLT2786,000
7 Nằm vùng 6 ổn định T3 BnLT3681,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL407,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML525,000
10 Ngồi mượt điều hòa NMLV535,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá tất cả thể chuyển đổi theo 1 số ít điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người tiêu dùng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá bán vé tàu Huế hà nội của tàu SE8

Bảng giá bán Vé Huế tp hà nội của tàu SE6

STT loại chỗ Mã giá chỉ vé (₫)
1 Nằm vùng 4 ổn định T1 AnLT1925,000
2 Nằm vùng 4 điều hòa T1 AnLT1M925,000
3 Nằm khoang 4 cân bằng T1 AnLT1Mv960,000
4 Nằm vùng 4 ổn định T1 AnLT1v960,000
5 Nằm vùng 4 ổn định T2 AnLT2858,000
6 Nằm khoang 4 cân bằng T2 AnLT2M858,000
7 Nằm vùng 4 điều hòa T2 AnLT2Mv893,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v893,000
9 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1851,000
10 Nằm vùng 6 điều hòa T2 BnLT2786,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3681,000
12 Ghế phụ GP292,000
13 Ngồi cứng NC357,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML525,000
15 Ngồi mềm điều hòa NMLV535,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá bao gồm thể đổi khác theo một số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá bán vé tàu Huế hà nội thủ đô của tàu SE6

Bảng giá chỉ Vé Huế thủ đô hà nội của tàu SE10

STT nhiều loại chỗ Mã giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 ổn định T1 AnLT1907,000
2 Nằm vùng 4 cân bằng T1 AnLT1v942,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2834,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v869,000
5 Nằm vùng 6 ổn định T1 BnLT1835,000
6 Nằm vùng 6 cân bằng T2 BnLT2770,000
7 Nằm khoang 6 cân bằng T3 BnLT3668,000
8 Ngồi cứng NC350,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL400,000
10 Ngồi mượt điều hòa NML515,000
11 Ngồi mượt điều hòa NMLV525,000
Chú ý: giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá gồm thể đổi khác theo một số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá bán vé tàu Huế tp. Hà nội của tàu SE10

Bảng giá Vé Huế thủ đô của tàu HN2

STT nhiều loại chỗ Mã giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 cân bằng T1 AnLT1780,000
2 Nằm vùng 4 điều hòa T1 AnLT1v780,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2735,000
4 Nằm vùng 4 ổn định T2 AnLT2v735,000
Chú ý: giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá gồm thể chuyển đổi theo một số ít điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người sử dụng đi tàu, vị trí địa điểm trên toa…

Bảng giá bán vé tàu Huế tp hà nội của tàu HN2

Bảng giá chỉ Vé Huế thủ đô hà nội của tàu SE4

STT các loại chỗ Mã giá chỉ vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT11,056,000
2 Nằm vùng 4 điều hòa T1 AnLT1v1,091,000
3 Nằm vùng 4 ổn định T2 AnLT2994,000
4 Nằm khoang 4 ổn định T2 AnLT2v1,029,000
5 Nằm vùng 6 điều hòa T1 BnLT1981,000
6 Nằm vùng 6 cân bằng T2 BnLT2860,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3799,000
8 Ghế phụ GP383,000
9 Ngồi mượt điều hòa NML56595,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56V605,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.

Xem thêm: Khái Quát Lịch Sử Triều Tiên Và Hàn Quốc Là Một? Lịch Sử Triều Tiên

Giá có thể thay đổi theo một số ít điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người sử dụng đi tàu, vị trí vị trí trên toa…

Bảng giá chỉ vé tàu Huế thủ đô của tàu SE4

Bảng giá bán Vé Huế hà nội của tàu SE2

STT các loại chỗ Mã giá bán vé (₫)
1 Nằm khoang 4 ổn định T1 AnLT11,056,000
2 Nằm khoang 4 ổn định T1 AnLT1M1,056,000
3 Nằm khoang 4 ổn định T1 AnLT1Mv1,091,000
4 Nằm khoang 4 cân bằng T1 AnLT1v1,091,000
5 Nằm vùng 4 cân bằng T2 AnLT2980,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M980,000
7 Nằm vùng 4 ổn định T2 AnLT2Mv1,015,000
8 Nằm vùng 4 ổn định T2 AnLT2v1,015,000
9 Nằm vùng 2 ổn định VIP AnLv2M2,113,000
10 Nằm vùng 6 ổn định T1 BnLT1M981,000
11 Nằm khoang 6 cân bằng T2 BnLT2M860,000
12 Nằm vùng 6 cân bằng T3 BnLT3M799,000
13 Ghế phụ GP383,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML56595,000
15 Ngồi mượt điều hòa NML56V605,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá có thể đổi khác theo một số ít điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người dùng đi tàu, vị trí vị trí trên toa…

Bảng giá vé tàu Huế tp hà nội của tàu SE2

Bảng giá Vé Huế tp. Hà nội của tàu SE20

STT nhiều loại chỗ Mã giá bán vé (₫)
1 Nằm vùng 4 điều hòa T1 AnLT1780,000
2 Nằm vùng 4 điều hòa T1 AnLT1M855,000
3 Nằm vùng 4 điều hòa T1 AnLT1Mv890,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v815,000
5 Nằm vùng 4 điều hòa T2 AnLT2735,000
6 Nằm khoang 4 cân bằng T2 AnLT2M805,000
7 Nằm khoang 4 cân bằng T2 AnLT2Mv840,000
8 Nằm vùng 4 điều hòa T2 AnLT2v770,000
9 Nằm khoang 2 điều hòa VIP AnLv2M1,650,000
10 Nằm vùng 6 điều hòa T1 BnLT1700,000
11 Nằm vùng 6 điều hòa T2 BnLT2655,000
12 Nằm vùng 6 điều hòa T3 BnLT3550,000
13 Ghế phụ GP274,000
14 Ngồi mượt điều hòa NML490,000
15 Ngồi mượt điều hòa NML56515,000
16 Ngồi mượt điều hòa NML56V525,000
17 Ngồi mượt điều hòa NMLV500,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá có thể đổi khác theo 1 số ít điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người sử dụng đi tàu, vị trí vị trí trên toa…

Bảng giá vé tàu Huế tp hà nội của tàu SE20

Hướng dẫn để vé tàu Huế Hà Nội

Sự cải cách và phát triển vượt bậc của technology thông tin giúp bạn chẳng nên tới Đại lý cung cấp vé tàu trên Huế, chỉ việc trong nhà cũng hoàn toàn có thể đặt vé tàu Huế hà thành online đơn giản và gấp rút nhất qua website đặt vé trực tuyến: Vé tàu trường đoản cú ga Huế đi thành phố hà nội hoặcqua điện thoại cảm ứng thông minh 0234 7 305 305 .

Bước 1:Click chuột vào:ĐẶT VÉ TÀU HOẢ

Bước 2: Điền tương đối đầy đủ thông tin ga đi: Huế, ga đến: thành phố hà nội và những trường gồm sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3:Sau 5 phút, nhân viên cấp dưới sẽ gọi điện chứng thực thông tin, thực hiện thanh toán cùng hoàn tất đặtvé tàu từ bỏ Ga Huế Đến Ga Hà Nội.

Sau khi đặt vétàu Huế thành phố hà nội online, vé được gởi vào email, zalo, sms Facebook… người tiêu dùng in vé hoặc chụp ảnh lại vé này và sở hữu theo lúc ra ga, xuất trình dĩ nhiên CMND để triển khai thủ tục lên tàu.

Cách giao dịch vé tàu Huế Hà Nội

Hiện nay việc thanh toán vé tàu không còn sức dễ dàng và đơn giản sau lúc đặt vé tàu Huế tp hà nội qua điện thoại cảm ứng thông minh hoặc Website thành công sẽ nhận được một MÃ ĐẶT CHỖ Vé tàu Huế Hà Nội. Người sử dụng thanh toán đến mã đặt chỗ của chính bản thân mình bằng một trong số cách sau: chuyển khoản qua ngân hàng qua ngân hàng, qua cây ATM, qua thương mại dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ. Quý khách rất có thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền tại những điểm chuyển khoản qua ngân hàng của Viettel có mặt khắp địa điểm trên toàn quốc. Sau khoản thời gian thanh toán thành công, Mã đặt địa điểm sẽ là Vé năng lượng điện tử tàu hoả Huế hà nội thủ đô của quý khách.

Đại lý bán vé tàu Huế Hà NộiViệc cài vé tàu ngày nay đã dễ ợt hơn hết sức nhiều, Bạn không cần thiết phải tới đại lý bán vé tàu tại Huế hoặc ra Ga Huế mà chỉ cần ở nhà hotline điện theo số 0234 7 305 305 hoặc để qua Website bán vé tàu trực tuyến, Đường sắt việt nam đã xây dừng Vé tàu điện tử rất dễ dãi cho du khách đi Tàu

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Huế thủ đô hà nội toàn quốc

Bấm mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, ngẫu nhiên lúc nào các bạn muốn. Ví dụ: 0234 7 305 305

*

Liên hệ đặt ve tau Huế thành phố hà nội trên việt nam

Hy vọng các bạn đặt hàng được vé tàu Huế Hà Nội giá bèo và có chuyến hành trình an toàn. Trân trọng cảm ơn quý khách.