› thông tin › Tin tức khá nổi bật › Sách chuyên ngành – cỗ môn Địa chất công trình xây dựng biên biên soạn
*
*
*
Trần Thanh Giám, Nguyễn Công Giang (2017.) Địa nghệ thuật ứng dụng.

Bạn đang xem: Giáo trình địa chất công trình

 NXB Xây dựng
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bích, ThS. Nguyễn Viết Minh (2016). Các nghệ thuật mới tôn tạo và bảo đảm môi trường khu đất trong xây dựng. NXB Xây dựngPGS. TS. Nguyễn Hồng Đức, ThS. Nguyễn Viết Minh, ThS. Nai lưng Hùng Anh, ThS. Nguyễn Thu Huyền (2016). Địa chất thuỷ văn công trình. NXB Xây dựng
*
*
PGS. TS. Nguyễn Hồng Đức, ThS. Nguyễn Viết Minh (2015). Địa hóa học công trình. NXB Xây dựngTrần Thanh Giám (2014). Địa kỹ thuật gồm ví dụ và bài tập. NXB Xây dựngPGS.TS. Nguyễn Ngọc Bích (2013). Cơ học đất ứng dụng trong xây dựng. NXB Xây dựng
*
*
*
PGS. TS. Nguyễn Hồng Đức, ThS. Nguyễn Viết Minh (2012). Các vấn đề nước dưới đất. NXB Xây dựngPGS. TS. Nguyễn Ngọc Bích (2010). Các phương pháp cải chế tác đất yếu vào xây dựng. NXB Xây dựngTrần Thanh Giám (2008). Đất desgin & phương pháp gia cầm nền đất. NXB Xây dựng
*
*
*
PGS. TS. Nguyễn Hồng Đức (2006). Cơ sở Địa chất công trình và Địa chất thuỷ văn công trình. NXB Xây dựng

Trần Thanh Giám (2005). Bài tập Địa kỹ thuật. NXB Xây dựng

PGS. TS Nguyễn Ngọc Bích (2005). Lý thuyết và bài tập Địa kỹ thuật công trình.

Xem thêm: Bán Bộ Trang Điểm Mini - Một Bộ Trang Điểm Mini Lý Tưởng Cần Có Những Gì

NXB Xây dựng
*
*
*
PGS. TS. Nguyễn Ngọc Bích, TS. Nguyễn Việt Dương (2004). Địa kỹ thuật đại dương và móng những công trình xung quanh khơi. NXB Xây dựngPGS.TS. Nguyễn Ngọc Bích, ThS. Lê Thị Thanh Bình, PGS. TS. Vũ Đình Phụng – Đất kiến thiết (2001). Địa chất công trình xây dựng và Kỹ thuật tôn tạo đất vào xây dựng. NXB Xây dựngTrần Thanh Giám (2001). Khoáng vật với thạch học tập công trình. NXB Xây dựng
*
*
TS. Nguyễn Hồng Đức (2000). Cơ sở Địa chất dự án công trình và Địa chất thuỷ văn công trình. NXB Xây dựngTrần Thanh Giám (1999). Địa kỹ thuật. NXB Xây dựngNguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Hồng Đức, è cổ Thanh Giám (1999). Địa nghệ thuật thực hành. NXB Xây dựng
*
*
*
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bích (1998). tuyển chọn tập những bài tập Địa kỹ thuật bao gồm lời giải. NXB Nông nghiệpGS.TS. Nguyễn Như Khải, GS. TS. Trịnh Trọng Hàn, GS. TS. Dương học Hải, GS. TS.Vũ Công Ngữ, GS. TS. Ngô cụ Phong, PGS. PTS. Nguyễn Ngọc Bích (1994). Móng cọc. NXB Xây dựng Nguyễn Như Khải, Trịnh Trọng Hàn, Dương học tập Hải, Vũ Công Ngữ, Nguyễn Ngọc Bích (1991). Công tác khảo sát đất nền móng nông cùng móng sâu. NXB Nông nghiệp
*
Vũ Công Ngữ, Nguyễn Ngọc Bích (1990). Các cách thức thiết kế trụ vật liệu rời nhằm gia cường đất sét nung yếu. Xưởng in Viện khảo sát quy hoạch rừng