Excel cho congtyketoanhanoi.edu.vn 365 Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2019 Excel năm 2016 Excel 2013 coi thêm...Ít hơn

Bạn gồm thể cần sử dụng công thức đơn giản và dễ dàng để tính tổng các số vào một phạm vi (một nhóm những ô), tuy nhiên hàm SUM dễ sử dụng hơn khi chúng ta làm việc với tương đối nhiều con số hơn. Lấy ví dụ như =SUM(A2:A6) ít có tác dụng bị lỗi nhập keyboard hơn so với =A2+A3+A4+A5+A6.

Bạn đang xem: Hàm cấp số cộng trong excel

*

Đây là bí quyết dùng hai dải ô: =SUM(A2:A4,C2:C3) tính tổng những số trong các dải ô A2:A4 với C2:C3. Bạn nhấn Enter để được tổng 39787.

Để tạo ra công thức:

Nhập =SUM vào một trong những ô, tiếp sau là vết ngoặc tròn mở (.

Để nhập phạm vi thứ nhất của công thức, được gọi là 1 trong những đối số (một mẩu tài liệu mà công thức bắt buộc để chạy), hãy gõ A2:A4 (hoặc chọn ô A2 với kéo cho ô A6)

Gõ vệt phẩy (,) để chia cách đối số thứ nhất với đối số tiếp theo.

Nhập tham đối sản phẩm công nghệ hai, C2:C3 (hoặc kéo để chọn các ô).

Gõ dấu đóng ngoặc ), rồi nhấn Enter

Mỗi đối số rất có thể là một phạm vi, một số, một tham chiếu ô đơn, toàn bộ đều được ngăn cách bởi vết phẩy.

=SUM(A2:A4,2429,10482)

=SUM(4823,A3:A4,C2:C3)

=SUM(4823,12335,9718,C2:C3)

=SUM(A2,A3,A4,2429,10482)


Mẹo:  nếu khách hàng cần tính tổng cột hoặc hàng của các số gần kề nhau, dùng công dụng Tự Tính tổng để tính tổng những số.

Xem thêm:


Bạn thử xem

Nếu bạn có nhu cầu thực hành với dữ liệu mẫu của chúng tôi, đây là một vài dữ liệu có thể dùng.

Bạn có thể thấy hàm SUM hoạt động như cầm cố nào bằng cách sao chép bảng sau vào một trang tính và dán bảng này vào ô A1.

Dữ liệu

-5

15

30

"5

TRUE

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SUM(3, 2)

Thêm 3 và 2.

5

=SUM("5", 15, TRUE)

Thêm 5, 15 và 1. Giá trị văn bản "5" đầu tiên được diễn dịch thành chữ số, và giá trị lô-gic TRUE đầu tiên được diễn dịch thành số 1.

21

=SUM(A2:A4)

Thêm giá trị vào các ô từ A2 đến A4.

40

=SUM(A2:A4, 15)

Thêm giá trị trong các ô từ A2 đến A4 rồi thêm 15 vào kết quả đó.

55

=SUM(A5,A6, 2)

Thêm giá trị vào các ô A5 và A6, rồi thêm 2 vào kết quả đó. Bởi giá trị ko thuộc dạng số trong tham chiếu không diễn dịch được — giá trị trong ô A5 ("5) và giá trị vào ô A6 (TRUE) đều được xử lý như văn bản — giá trị vào các ô đó sẽ bị bỏ qua.

2

Bạn nên thêm trợ giúp?

Bạn luôn hoàn toàn có thể hỏi một chuyên gia trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.