Trong năm 2018, Bộ thông tin và truyền thông media đã ​công tía mã bưu chính mới, cụ thể xem tin tại link:https://congtyketoanhanoi.edu.vn/bo-tttt-cong-bo-bo-ma-buu-chinh-quoc-gia-moi/

​Bạn có thể tra cứu vớt mã bưu chính non sông tại những trang thông tin điện tử: http://mabuuchinh.vn; http://postcode.vn


Bạn đang xem: Kiểm tra mã bưu điện

​​Nếu bạn không biết mã ​bưu điện của tình thành mình đang sinh sống thì có thể ​xem nội dung bài viết Mã bưu năng lượng điện (Postal code) 63 tỉnh thành Việt Nam. Cơ mà đó chỉ khoảng độ tỉnh thành, ​để tìm mã bưu năng lượng điện ở quận huyện, thôn phường, làng mạc xóm, ​thì chúng ta có thể làm theo cách hướng dẫn sau:

Để tra cứu, bạn cũng có thể tham khảo trang web http://postcode.vnpost.vn/services/search.aspx. Tại đây rất có thể tra cứu thông tin về cụm địa chỉ cửa hàng và bưu cục rất dễ dàng.


*

​​Để liệt kê danh sách những bưu viên ​trong thức giấc thành thì chúng ta nên tìm theo tên của bưu cục lớn, lấy một ví dụ gõ từ bỏ khóa ​Cao Lãnh và tìm theo Bưu cục

​​InXpress 360 vẫn tổng hợp không ít mã bưu điện của các bưu viên từ cung cấp 1 cho tới cấp 3, ​bạn hoàn toàn có thể tra nhanh bằng phương pháp tìm tìm trên Google cùng với cú pháp: "mã bưu điện" + "tên thức giấc thành", kết quả sẽ hiển thị ở vị trí cao nhất 3 hiệu quả tìm kiếm, ví dụ khi tìm mã bưu điện Đà Nẵng:


Xem thêm: Con Voi To Nhất Thế Giới - Những Loài Vật Khổng Lồ Nhất Thế Giới

*

​Nếu chúng ta tìm vẫn không thấy thì hoàn toàn có thể gọi vào số tổng đài của VNPOST để nhờ hỗ trợ tra cứu giúp 1900 54 54 81


Để tra cứu, bạn có thể tham khảo trang web http://postcode.vnpost.vn/services/search.aspx. Tại đây có thể tra cứu thông tin về cụm showroom và bưu cục rất đơn giản dàng.
__CONFIG_colors_palette__"active_palette":0,"config":"colors":"f3080":"name":"Main Accent","parent":-1,"f2bba":"name":"Main Light 10","parent":"f3080","trewq":"name":"Main Light 30","parent":"f3080","poiuy":"name":"Main Light 80","parent":"f3080","f83d7":"name":"Main Light 80","parent":"f3080","frty6":"name":"Main Light 45","parent":"f3080","flktr":"name":"Main Light 80","parent":"f3080","gradients":<>,"palettes":<"name":"Default","value":"colors":"f3080":"val":"rgba(23, 23, 22, 0.7)","f2bba":"val":"rgba(23, 23, 22, 0.5)","hsl_parent_dependency":"h":60,"l":0.09,"s":0.02,"trewq":"val":"rgba(23, 23, 22, 0.7)","hsl_parent_dependency":"h":60,"l":0.09,"s":0.02,"poiuy":"val":"rgba(23, 23, 22, 0.35)","hsl_parent_dependency":"h":60,"l":0.09,"s":0.02,"f83d7":"val":"rgba(23, 23, 22, 0.4)","hsl_parent_dependency":"h":60,"l":0.09,"s":0.02,"frty6":"val":"rgba(23, 23, 22, 0.2)","hsl_parent_dependency":"h":60,"l":0.09,"s":0.02,"flktr":"val":"rgba(23, 23, 22, 0.8)","hsl_parent_dependency":"h":60,"l":0.09,"s":0.02,"gradients":<>,"original":"colors":"f3080":"val":"rgb(23, 23, 22)","hsl":"h":60,"s":0.02,"l":0.09,"f2bba":"val":"rgba(23, 23, 22, 0.5)","hsl_parent_dependency":"h":60,"s":0.02,"l":0.09,"a":0.5,"trewq":"val":"rgba(23, 23, 22, 0.7)","hsl_parent_dependency":"h":60,"s":0.02,"l":0.09,"a":0.7,"poiuy":"val":"rgba(23, 23, 22, 0.35)","hsl_parent_dependency":"h":60,"s":0.02,"l":0.09,"a":0.35,"f83d7":"val":"rgba(23, 23, 22, 0.4)","hsl_parent_dependency":"h":60,"s":0.02,"l":0.09,"a":0.4,"frty6":"val":"rgba(23, 23, 22, 0.2)","hsl_parent_dependency":"h":60,"s":0.02,"l":0.09,"a":0.2,"flktr":"val":"rgba(23, 23, 22, 0.8)","hsl_parent_dependency":"h":60,"s":0.02,"l":0.09,"a":0.8,"gradients":<>>__CONFIG_colors_palette__