<00:00.06>Bài Hát: Lá Thư sau cùng <00:02.66>Ca sĩ : N9<00:04.66><02:45.48><01:08.83>Cô 1-1 mình anh <02:46.65><01:09.99>bước đi vào màn đêm<02:48.04><01:11.36><02:48.83><01:12.13>Con tim đổ vỡ tan <02:50.12><01:13.55>biết đi đi về đâu<02:51.65><01:14.95><02:52.49><01:15.81>Trên tay còn mang<02:54.13><01:17.20> lá thư cuối cùng<02:55.17><01:18.69><02:56.08><01:19.41>Của fan tình <02:57.68><01:20.94>đã gửi đến tôi<02:59.06><01:22.34><03:00.17><01:23.40>Khi xưa còn đây<03:01.13><01:24.40> chữ yêu thương đậm sâu<03:02.36><01:25.64><03:03.26><01:26.47>Nay em đổi thay <03:04.53><01:27.86>chỉ ao ước câu biệt ly<03:05.96><01:29.28><03:06.76><01:30.13>Em không còn yêu <03:08.13><01:31.43>anh như phút ban đầu<03:09.49><01:32.82><03:10.23><01:33.68>Nay em ước muốn rời xa mãi<03:13.24><01:37.50><03:49.03><03:16.70><01:39.96>Giờ đây bên anh<03:50.00><03:17.78><01:41.13>chỉ còn sót lại những lá thư <03:51.56><03:19.29><01:42.57><03:52.17><03:20.02><01:43.28>Ngày xưa người nói <03:53.88><03:21.69><01:45.02>yêu anh cho muôn đời<03:55.35><03:23.82><01:46.97><03:56.99><03:24.98><01:48.25>Nay em thay đổi thay<03:58.67><03:26.39><01:49.65> bước tiến theo người<03:59.98><03:27.69><01:51.00><04:00.60><03:28.36><01:51.58>Em cho anh bao lời cay đắng<04:02.33><03:30.14><01:53.38><04:03.24><03:31.16><01:54.41>Ngồi phía trên trong tối <04:04.31><03:32.14><01:55.39>để search lại những lá thư <04:05.85><03:33.60><01:56.87><04:06.54><03:34.31><01:57.54>Ngày xưa để trả mang lại em<04:08.99><03:36.71><02:00.01> không còn kỷ niệm<04:09.73><03:38.10><02:01.36><04:11.30><03:39.00><02:02.26>Bao nhiêu nụ cười <04:12.98><03:40.43><02:04.03>bấy nhiêu nỗi buồn<04:14.29><03:41.91><02:05.27><04:15.15><03:42.66><02:06.03>Em ơi anh xin đành trả hết<04:17.43><03:45.29><02:08.66> trả hết đến người<04:19.47><03:47.30><02:10.64><04:22.30>Bao nhiêu niềm vui <04:23.65>bấy nhiêu nỗi buồn<04:25.04><04:25.67>Em ơi anh xin đành trả hết<04:30.20> trả hết mang đến người<04:32.98>

Bạn đang xem: Lá thư cuối cùng

*

Lá Thư Cuối Cùng


Xem thêm: Phim Những Chiến Binh Bakugan Kẻ Xâm Lăng, Top 15 Chiến Binh Bakugan Phần 2 Tập 1

Đóng góp: hoanglong78tv
Lời bài bác hát Lá Thư sau cùng
cô đơn mình anh bước tiến trong màn đêmCon tim tan vỡ tan biết đi đi về đâuTrên tay còn sở hữu lá thư cuối cùngCủa người tình đang gửi cho tôi.Khi xưa còn trên đây chữ yêu thương đậm sâu,Nay em đổi thay chỉ mong câu biệt lyEm không hề yêu anh như phút ban đầuNay em mong muốn rời xa... Mãi.<ĐK:>Giờ đây mặt em chỉ từ lại phần đông lá thư ngày xưaNgười nói yêu anh mang đến muôn đờiNay em thay đổi bước theo ngườiEm cho anh bao lời cay đắng.Ngồi trên đây trong đêm để tìm lại những lá thư ngày xưaĐể trả đến em hết kỷ niệmBao nhiêu niềm vui, bấy nhiêu nỗi buồnEm ơi anh xin đành trả hết, trả hết mang đến người.