Trọn cỗ Toán cơ phiên bản lớp 4 bao gồm đầy đủ những dạng Toán và bài bác tập Toán trong cục bộ chương trình học lớp 4 giúp các em học sinh thuận tiện nắm bắt lại kiến thức, luyện đề kết quả hơn. Đồng thời đó cũng là tài liệu cho các em học sinh ôn tập trong thời gian nghỉ dịch hè.

Bạn đang xem: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 (Bản Đầy Đủ)

Lưu ý: Nếu không kiếm thấy nút tải về bài viết này, bạn vui tươi kéo xuống cuối nội dung bài viết để thiết lập về.


GIẢI BÀI TẬP TOÁN LỚP 4

Giải bài tập SGK Toán lớp 4 bao hàm các nội dung giải thuật hay bài bác tập sách giáo khoa. Với giải mã Toán lớp 4 của congtyketoanhanoi.edu.vn cho SGK đầy đủ chi tiết các bài bác tập toán lớp 4 sẽ được xử lý nhanh chóng, dễ hiểu.

GIẢI VỞ BÀI TẬP LỚP 4

Giải vở bài xích tập toán lớp 4 khá đầy đủ các bài bác tập trong cả năm học tập 35 tuần. Các bài giải tương ứng với từng ngày tiết học cho những em học sinh tham khảo, chuẩn bị cho những bài học trên lớp.

Ngoài ra các em tham khảo: một số dạng Toán cơ bản và nâng cao lớp 4

DẠNG 1: BÀI TẬP VỀ ĐỌC, VIẾT, CẤU TẠO SỐ TỰ NHIÊN

Lý thuyết:

- Lớp đơn vị gồm 3 hàng: hàng đối chọi vị, mặt hàng chục, sản phẩm trăm

- Lớp nghìn bao gồm 3 hàng: sản phẩm nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn

- Lớp triệu gồm: hàng triệu, hàng trăm triệu, mặt hàng tăm triệu

Bài 1: Đọc các số sau:

100000:……………………………………………………………………………………..


1 000 000:

30 000 000: ………………………………………………………………………………...

45 234 345: ………………………………………………………………………………...

234 445 098:………………………………………………………………………………...

123 000 209:………………………………………………………………………………...

Bài 2. Viết các số sau:

a/ nhị trăm linh tía nghìn:……………………………………………………………………

b/ Một triệu chín trăm tư mươi hai nghìn ba trăm:………………………………………

c/ ba trăm linh tám triệu không nghìn chín trăm sáu mươi hai:……………………………..

Bài 3. Viết số gồm:

a/ 4 triệu, 6 trăm nghìn với 9 1-1 vị:…………………………………………………………

b/ 3 chục triệu, 4 triệu, 7 trăm cùng 8 1-1 vị:…………………………………………………..

d/ 2 trăm triệu và 3 đối kháng vị:…………………………………………………………………..

Bài 4. Nêu quý hiếm của chữ số 3 trong mỗi số sau:

300 484 098; 198 390 456; 568 403 021; 873 049 764; 873 876 986

………………………………………………………………………………………………

Bài 5. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a/ 123; 124; 125;………;…………..;……….

b/ 346; 348; 350………;…………..;……….

c/ 450; 455’460;………;…………..;……….

d/ 781; 783; 785;………;…………..;……….

e/ 1; 2; 4; 8; 16;………;…………..;……….

Bài 6.

a/ Viết số nhỏ dại nhất có hai chữ số, cha chữ số, tư chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

b/ Viết số lớn nhất có nhị chữ số, ba chữ số, bốn chữ sô:

……………………………………………………………………………………………….

c/ Viết số chẵn nhỏ dại nhất có hai chữ số, bố chữ số, tứ chữ số:


……………………………………………………………………………………………….

d/ Viết số chẵn lớn số 1 có nhì chữ số, bố chữ số, tứ chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

e/ Viết số lẻ lớn nhất có hai chữ số, cha chữ số, bốn chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

g/ Viết số lẻ nhỏ dại nhất có hai chữ số, bố chữ số, tư chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

g/ Viết số tròn chục nhỏ nhất:………………………………………………………………..

h/ Viết số chẵn bé dại nhất:…………………………………………………………………..

i/ Viết số lẻ nhỏ xíu nhất: ………………………………………………………………………..

Gợi ý giải

Bài 1: Đọc những số sau:

100000: Một trăm nghìn

1 000 000: Một triệu

30 000 000: cha mươi triệu

45 234 345: bốn năm triệu nhì trăm ba mươi tứ nghìn cha trăm bốn mươi lăm

234 445 098: nhì trăm ba mươi bốn triệu tư trăm tư mươi lăm nghìn ko trăm chín mươi tám

123 000 209: Một trăm nhì mươi bố triệu không nghìn nhị trăm linh chín

Bài 2. Viết những số sau:

a/ nhì trăm linh bố nghìn: 203 000

b/ Một triệu chín trăm bốn mươi nhị nghìn ba trăm: 1 942 300

c/ tía trăm linh tám triệu không nghìn chín trăm sáu mươi hai: 308 000 962

Bài 3. Viết số gồm:

a/ 4 triệu, 6 trăm nghìn và 9 solo vị: 4 600 009

b/ 3 chục triệu, 4 triệu, 7 trăm và 8 đối chọi vị: 34 700 008

d/ 2 trăm triệu cùng 3 đối kháng vị: 200 000 003

Bài 4. Nêu giá trị của chữ số 3 trong mỗi số sau:

300 484 098; 198 390 456; 568 403 021; 873 049 764; 873 876 986

300 484 098: tía trăm triệu

198 390 456: tía trăm nghìn

568 403 021: tía nghìn

873 049 764: bố triệu

873 876 986: bố triệu

Bài 5. Điền số tương thích vào vị trí chấm:

a/ 123; 124; 125; 126; 127; 28

b/ 346; 348; 350; 352; 354; 356


c/ 450; 455; 460; 465; 470; 475

d/ 781; 783; 785; 787; 789; 791

e/ 1; 2; 4; 8; 16; 32; 64; 128

Bài 6.

a/ Viết số nhỏ dại nhất gồm hai chữ số, tía chữ số, tứ chữ số: 10, 100, 1000

b/ Viết số lớn nhất có hai chữ số, tía chữ số, bốn chữ số: 99, 999, 9999

c/ Viết số chẵn nhỏ dại nhất bao gồm hai chữ số, bố chữ số, tứ chữ số: 10, 100, 1000

d/ Viết số chẵn lớn số 1 có hai chữ số, tía chữ số, tư chữ số: 98, 998, 9998

e/ Viết số lẻ lớn số 1 có nhì chữ số, ba chữ số, bốn chữ số: 99, 999, 999

g/ Viết số lẻ nhỏ dại nhất tất cả hai chữ số, bố chữ số, tư chữ số: 11, 101, 1001

g/ Viết số tròn chục nhỏ nhất: 10

h/ Viết số chẵn nhỏ dại nhất: 2

i/ Viết số lẻ bé nhỏ nhất: 1

DẠNG 2: BÀI TẬP VỀ TÍNH, TÌM THÀNH PHẦN CHƯA BIẾT CỦA PHÉP TÍNH

Bài 1. tìm kiếm x:

a/ x + 456788 = 9867655

b/ x – 23345 = 9886

c/ 283476 + x = 986352

d/ y × 123 = 44772

e/ X : 637 = 2345

g/ 212 552 : x = 326

h/ 40000 – x =3876

i/ (x + 1233) – 1978 = 9876

k/ x : 2 : 3 = 138

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

224454 + 98808

200000 – 9876

5454 x 43

654 x 508

39212 : 43

10988 : 123

Bài 3. Tính bằng cách thuận một thể nhất:

a/ 12347 + 23455 + 76545

b/ 123 x 4 x 25

c/ 2 x 4 x 25 x 50

d/ (450 x 27) : 50

Bài 4. Tính bằng 2 cách:

a/ 234 x 25 + 234 x 75

b/ 765 x 123 – 765 x 23

c/ 476 x (45 + 55)

d/ 2415 : 5 : 3

e/ (76 x 28) : 7

g/ (175 + 29070) : 5

h/ (3224 – 1236): 4

Bài 5. Đặt tính rồi tính:

a/ 1234 x 345

b/ 398 x 367

c/ 398 x 405

d/ 324 x 34

e/ 4762 x 567

g/ 12323 : 343

h/ 34579 : 456

i/ 23971 : 24

k/ 30987 : 397

m/ 12908 : 546

Bài 6. Nhà chưng An thu hoạch được 12 487 kg cà phê, nhà bác bỏ Thành thu hoạch được ít hơn nhà bác An 563kg cà phê. Hỏi cả hai chưng thu hoạch được bao nhiêu kg cà phê?

Bài 7. Kho thóc thứ nhất chứa 1243 tấn thóc, kho lắp thêm hai cất số thóc gấp rất nhiều lần kho máy nhất. Hỏi các hai kho thóc có toàn bộ bao nhiêu tấn thóc?

Bài 8. Kho thóc đầu tiên chứa 3245 tấn thóc, kho máy hai chứa số thóc bằng 1/2 kho vật dụng nhất. Hỏi những hai kho thóc có toàn bộ bao nhiêu tấn thóc?

Gợi ý giải

Bài 1. tra cứu x:

a/ x + 456788 = 9867655

x = 9867655 - 456788

x = 9410867

b/ x – 23345 = 9886


x = 9886 + 23345

x = 33231

c/ 283476 + x = 986352

x = 986352 - 283476

x = 702876

d/ y × 123 = 44772

y = 44772 : 123

y = 364

e/ X : 637 = 2345

x = 2345 x 637

x = 1493765

g/ 212 552 : x = 326

x = 212552 : 326

x = 652

h/ 40000 – x = 3876

x = 40000 - 3876

x = 36124

i/ (x + 1233) – 1978 = 9876

x + 1233 = 9876 – 1978

x + 1233 = 7898

x = 7898 -1233

x = 6665

k/ x : 2 : 3 = 138

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

Học sinh tự để tính

Kết đúng như sau:

224454 + 98808 =323262

200000 – 9876 = 190124

5454 x 43 = 234522

654 x 508 = 332232

39212 : 43 = 911 (dư 39)

10988 : 123 = 89 (dư 41)

Bài 3. Tính bằng cách thuận nhân tiện nhất:

a/ 12347 + 23455 + 76545

12347 + (23455 + 76545) = 12347+ 100000 = 1123447

b/ 123 x 4 x 25 = 123 x (4 x 25) = 123 x 100 = 12300

c/ 2 x 4 x 25 x 50 = (2 x 50) x (25 x 4) = 100 x 100 = 10000

d/ (450 x 27) : 50 = 12150 : 50 = 243

Bài 4. Tính bằng 2 cách:

a/ 234 x 25 + 234 x 75

b/ 765 x 123 – 765 x 23

c/ 476 x (45 + 55)

d/ 2415 : 5 : 3

e/ (76 x 28) : 7

g/ (175 + 29070) : 5

h/ (3224 – 1236): 4

Bài 5. Đặt tính rồi tính:

a/ 1234 x 345 = 425730

b/ 398 x 367 = 146066

c/ 398 x 405 = 161190

d/ 324 x 34 = 11016

e/ 4762 x 567 = 2700054

g/ 12323 : 343 = 35 (dư 318)

h/ 34579 : 456 = 75 (dư 379)

i/ 23971 : 24 = 998 (dư 19)

k/ 30987 : 397 = 78 (dư 21)

m/ 12908 : 546 = 23 (dư 350)

Bài 6. Nhà bác An thu hoạch được 12 487 kilogam cà phê, nhà chưng Thành thu hoạch được ít hơn nhà bác An 563kg cà phê. Hỏi cả hai bác bỏ thu hoạch được bao nhiêu kg cà phê?

Đáp án: 24411(kg)

Bài 7. Kho thóc đầu tiên chứa 1243 tấn thóc, kho vật dụng hai đựng số thóc gấp đôi kho lắp thêm nhất. Hỏi các hai kho thóc có toàn bộ bao nhiêu tấn thóc?

Đáp án: 3729

Bài 8. Kho thóc trước tiên chứa 3245 tấn thóc, kho máy hai cất số thóc bằng 50% kho vật dụng nhất. Hỏi các hai kho thóc có toàn bộ bao nhiêu tấn thóc?

DẠNG 3: BÀI TẬP VỀ ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO ĐẠI LƯỢNG

BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐẠI LƯỢNG

KHỐI LƯỢNG: Tấn, tạ, yến, kg, hg, dag, g

ĐỘ DÀI: Km, hm, dam, m, dm, cm, mm

DIỆN TÍCH: m2, dm2, cm2

Bài 1. Viết số tương thích vào vị trí chấm:

a/ 1 tấn = ……tạ;

b/ 2 tấn 3 tạ = ………tạ;

c/ 4 tấn 6 kg = ……kg;

d/ 5 tạ 17 kg =…..kg

e/ 4 hg = ……g;

g/ 7 dag = …….g;

i/ 23 tạ = …….yến;

k/ 12 tấn 5 kg = ……..kg

m/ tấn = …….kg;

n/ tạ = …….kg;

p/ kilogam = …….g;

q/ tạ = …….g;

Bài 2. Viết số tương thích vào vị trí chấm:

a/ 20000 kg = ……tạ;

b/ 12000 tạ = ……tấn;

c/ 45000 g = .…kg;

d/ 23000kg = ….tấn

e/ 3456 kilogam = ……tấn…….kg;

g/ 1929 g = …….kg ….. G;

h/ 349 kilogam =…….tạ……kg

Bài 3. Viết số tương thích vào nơi chấm:

a/ 3 km = ………m;

b/ 3km 54m =……..m;

c/ 12 m = …….dm;

d/ 7m 4cm = ……cm

g/ một nửa km = …….m;

h/ 1/5 m = …….cm;

i/ 2600dm = …….m;

k/ 4200cm = ……m;

Bài 4. Viết số tương thích vào vị trí chấm

a/ 5m2 = …….dm2;


b/ 12 dm2 = ……..cm2;

c/ 3m2 = ……..cm2;

d/23m2 = ………..cm2

e/ 4500dm2= …….m2;

g/ 30000cm2= ……….dm2;

h/ 1200000m2=……………m2

Bài 5. Viết số phù hợp vào nơi chấm

a/ 2 tiếng 5 phút = …….phút;

b/ 4 phút 23 giây = ……giây;

c/ 7 phút 12 giây =……giây

d/ 50% giờ = …….phút;

g/ 1/3 phút = ……giây;

h/ 01/05 phút =……giây

i/ 123 giây = …….phút……..giây;

k/ 189 phút = …….giờ………phút

m/ 3 nuốm kỉ = ………năm;

n/ 1 tháng 5 thế kỉ = …….năm;

p/ 3 ngày = ……….giờ

Bài 6: So sánh các đại lượng sau

a) 3kg 50g … 3050g

b) 4h 36 phút ... 5425 giây

c) 8km 7dam … 2484 m

d) 3 năm … 48 tháng

e) 875m … 46hm

f) 12km 750dam … 12750m

g) 3 năm 18 tháng … 60 tháng

h) 7 tấn 6 tạ 54 yến … 28470 kg

Bài 7: Tính những đại lượng sau:

a) 72hm 5m + 72m = ?m

b) 157 phút + 4 giờ = ? phút

c) 15 năm - 126 tháng = ? tháng

d) 5t 7kg x đôi mươi kg = ? kg

Bài 8: một tuần có 7 ngày, hỏi:

a) 10 tuần thì gồm bao nhiêu ngày?

b) 623 ngày thì có bao nhiêu tuần?

Bài 9: Một loại xe ô tô chở những lần chở được 516kg cam. Hỏi 30 lần thì chở được bao nhiêu kg cam?

Bài 10: Tính thời hạn Minh thực hiện các hoạt động buổi sáng?

Minh thức dậy cơ hội 6 giờ 15 phút bè đảng dục và vệ sinh đến 6 tiếng 35 phút. Sau đó đi dạo đến trường là dịp 7 giờ

a) Hỏi thời hạn Minh bầy đàn dục và lau chùi và vệ sinh là bao lâu?

b) thời gian Minh đi dạo tới trường mất từng nào phút?

DẠNG 4: BÀI TẬP VỀ TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG

Số trung bình cộng = tổng những số hạng : số các số hạng

Tổng những số hạng = số trung bình cùng x số các số hạng

Bài 1. tìm kiếm số vừa phải cộng của những số sau:

a/ 35 với 45;

b/ 37, 42 cùng 56;

c/ 20, 32, 24 cùng 36;

d/ 25, 37, 30, 75 và 63

Bài 2. Một đội sản xuất muối hạt thu hoạch những năm đợt như sau: 45 tạ, 60 tạ, 75 tạ, 72 tạ và 98 tạ. Hỏi vừa phải mỗi đợt tổ kia thu hoạch được bao nhiêu tạ muối?

Bài 3. Sự tăng số lượng dân sinh của một thôn trong cha năm theo thứ tự là: 90 người, 86 người, 70 người. Hỏi trung bình mỗi năm dân sinh của xóm đó tăng lên bao nhiêu người?

Bài 4. Một cửa hàng chuyển máy bằng ô tô. Lần đầu bao gồm 3 ô tô, mỗi ô tô chuyển được 16 máy. Lần sau tất cả 5 xe hơi khác, mỗi xe hơi chuyển được 24 máy. Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu máy?

Bài 5. Một công ti chuyển thực phẩm vào thành phố. Tất cả 5 ô tô, mỗi xe hơi chuyển được 36 tạ với 4 ô tô, mỗi xe hơi chuyển được 45 tạ. Hỏi mức độ vừa phải mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm?

Bài 6. Một xe hơi giờ thứ nhất chạy được 39 km, giờ đồ vật hai chạy được 60 km, giờ thứ ba chạy được bởi quãng đường của nhì giờ đầu. Hỏi trung bình từng giờ xe hơi chạy được từng nào ki-lô-mét?

Bài 7.

a/ Số trung bình cộng của nhị số bằng 8. Biết một trong những hai số bởi 9, tra cứu số kia?

b/ Số trung bình cộng của nhị số bởi 20. Biết một trong hai số bằng 30, search số kia?

Bài 8. với giá trị như thế nào của a thì:

a/ a x 5

Bài 5. Cả hai lớp 4A với 4B trồng được 485 cây. Lớp 4A trồng được thấp hơn lớp 4B 45 cây. Hỏi từng lớp trồng được bao nhiêu cây.

Bài 6. Tuổi chị với tuổi em cùng lại được 32. Em yếu chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em từng nào tuổi?

Bài 7. Một thư viên mới sắm thêm 45 quyển sách có hai loại: sách văn học với sách khoa học. Số sách văn học nhiều hơn số sách công nghệ 11 quyển. Hỏi từng loại tất cả bao nhiêu quyển ?

Bài 8. nhị đội làm đường thuộc đắp một phần đường dài 800m. Đội thứ nhất đắp được ít hơn đội sản phẩm hai 136m đường. Hỏi mỗi team đắp được từng nào mét đường?

Bài 9. nhì thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 2 tạ thóc. Thửa thứ nhất thu hoạch được không ít hơn thửa trang bị hai 6 tạ. Hỏi mỗi thửa thu hoạch được từng nào ki-lô-gam thóc?

Bài 10. Lớp Một và lớp Hai cùng thu nhặt được 127 kilogam giấy. Lớp hai thu nhặt được không ít hơn lớp Một 9 kilogam giấy. Hỏi từng lớp thu nhặt được bao nhiêu ki-lô-gam giấy?

Bài 11. Hai tấm vài dài tất cả 114m. Tấm vải sản phẩm công nghệ nhất dài hơn tấm vải máy hai 6m. Hỏi mỗi tấm vải dai bao nhiêu mét?

DẠNG 6: BÀI TẬP VỀ TÍNH CHU VI VÀ DIỆN TÍCH

+) Chu vi hình chữ nhật: P

Chiều dài: a

Chiều rộng: b

P = (a + b) x 2

Diện tích hình chữ nhật: S

S = a x b

a = S : b

b = S : a

+) Chu vi hình vuông: P

Cạnh hình vuông: a

P = a x 4 a = p. : 4

Diện tích hình vuông: S

S = a x a

Chu vi hình bình hành: P

Chiều dài: a

Chiều rộng: b

P = (a + b) x 2

+) diện tích hình bình hành: S

Độ lâu năm đáy: a

Chiều cao: h

a = S : h

S = a x h

h = S : a

+) Chu vi hình thoi: P

Cạnh hình thoi: a

P = a x 4 a = phường : 4

Diện tích hình thoi: S

Độ dài hai đường chéo: m, n

S = (m x n) : 2

Bài 1. Tính chu vi và ăn mặc tích hình chữ nhật tất cả chiều dài 24 m và chiều rộng lớn 18m.

Bài 2. Tính chu vi và mặc tích hình chữ nhật có chiều dài 4dm với chiều rộng 36cm.

Bài 3. Tính chu vi và ăn mặc tích hình chữ nhật tất cả chiều dài 18cm với chiều rộng kém chiều dài 2cm.

Xem thêm: Làm Sao Để Chụp Màn Hình Máy Tính? Hướng Dẫn Cách Chụp Màn Hình Trên Laptop 2021

Bài 4. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật có chiều rộng lớn 26m cùng chiều dài hơn nữa chiều rộng 4m.

Bài 5. Tính chu vi và mặc tich hình chữ nhật bao gồm chiều rộng 12m cùng chiều dài gấp đôi chiều rộng.

Bài 6. Tính chu vi và ăn mặc tích hình chữ nhật bao gồm chiều dài 18m với chiều rộng bằng 1/3 chiều dài.

Bài 7. Tính chu vi hình chữ nhật có diện tích s 36cm2 và chiều rộng lớn 6cm.

Bài 8. Tính chu vi hình chữ nhật có diện tích 64cm2 với chiều nhiều năm 16cm.

Bài 9. Tính chu vi và diện tích hình vuông vắn có cạnh dài 145cm.

Bài 10. Tính chu vi và diện tích hình vuông có cạnh dài 24m.

Bài 11. Tính diện tích hình vuông vắn biết chu vi hình vuông đó là 64cm.

Bài 12. Tính diện tích hình vuông vắn biết chu vi hình vuông đó là 56m.

Bài 13. Tính diện tích hình bình hành có độ lâu năm đáy 18cm và độ cao 12cm.

Bài 14. Tính diện tích s hình bình hành gồm độ lâu năm đáy 18cm và chiều cao bằng 1/3 độ dài đáy.

Bài 15. Tính diện tich hình bình hành có độ cao 12m với độ nhiều năm đáy vội vàng 3 lần chiều cao.

Bài 16. Tính diện tích s hình thoi biết độ lâu năm hai đường chéo lần lượt là 12cm với 24 cm.

Bài 17. Tính diện tích s hình thoi biết độ dài hai đường chéo lần lượt là 12dm cùng 40 cm.

Bài 18: Một hình chữ nhật gồm chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng 8cm và bởi

*
chiều rộng.

a, Tính chu vi hình chữ nhật.

b, Tính diện tích s hình chữ nhật.

Bài 19: Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chu vi 200m. Chiều nhiều năm hình chữ nhật hơn nhị lần chiều rộng là 10m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 20: Một miếng vườn hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm gấp 4 lần chiều rộng. Giả dụ tăng chiều nhiều năm 5m và bớt chiều rộng 5m thì được một miếng vườn mới bao gồm diện tích nhỏ dại hơn diện tích s mảnh vườn thuở đầu là 250 m2. Tính diện tích mảnh vườn cửa ban đầu.

Bài 21: sảnh trường em hình vuông. Để tăng thêm diện tích đơn vị trường mở rộng về mỗi phía 3m thì diện tích tạo thêm 192m2. Hỏi trước đó sân trường em có diện tích s là bao nhiêu m2?

DẠNG 7: BÀI TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

234 x 345

265 x 309

287 x 345

2358 x 87

654 x 235

124 x 35

175600 : 200

98976 : 46

12300 : 130

35467 : 678

23467 : 673

21356 : 762

Bài 2. Tính bằng hai cách

a/ 143 x (76 + 24)

b/ 345 x (121 – 21)

c/ 1234 x (45 + 55)

d/ 456 x (135 – 35)

Bài 3. Một huyện nhận thấy 215 hộp cây viết chì màu, từng hộp có 24 cây viết chì. Huyện đó chia phần đông số bút chì màu đó mang lại 86 lớp. Hỏi mỗi lớp nhận được từng nào bút chì màu.

Bài 4. Một xe ô tô chở 27 bao gạo, mỗi bao nặng 50kg cùng chở 25 bao mì, từng bao nặng 30 kg. Hỏi xe kia chở toàn bộ bao nhiêu ki –lô-gam gạo cùng mì.

Bài 5. Một lớp học gồm 12 lớp học, từng lớp học gồm 45 học sinh và 6 lớp học khác, mỗi lớp gồm 42 học tập sinh. Hỏi trường đó gồm bao nhiêu học tập sinh.Bài 6. Một bạn đi xe đạp tính ra vào 5 phút đi được 975m. Cứ đạp đều bởi thế thì sau 45 phút đã đi được từng nào mét.

Bài 7. Chống họp A gồm 12 dãy ghế, mỗi hàng ghế gồm 11 người ngồi. Phòng họp B bao gồm 14 hàng ghế, mỗi dãy ghế có 9 fan ngồi. Hỏi số bạn ở phòng nào nhiều hơn nữa và nhiều hơn thế bao nhiêu người.

Bài 8. Một siêu thị thực phẩm gồm 340 kilogam cá. Bạn ta vừa đưa đến shop này 11 sọt cá, mỗi sọt 25 kilogam cá. Hỏi cửa hàng đó có toàn bộ bao nhiêu ki-lô-gam cá.

Bài 9. Một người đi xe đạp điện trong 125 phút đầu, mỗi phút đi được 198m cùng trong 112 phút sau, từng phút đi được 168m. Hỏi người đó đã đi quãng con đường dài bao nhiêu mét?

Bài 10. Vừa đủ mỗi bé gà mái đẻ rất cần phải có 104g thóc ăn trong một ngày. Vào kho của trại chăn nuôi có trăng tròn kg thức ăn. Cùng với số thức nạp năng lượng đó tất cả đủ để 375 nhỏ gà mái đẻ ăn uống trong một ngày không?

Bài 11. Gồm 2436 học viên tham gia đồng diễn thể dục. Vào đó 1/2 số học sinh mặc áo xống đỏ, 1/3 số học sinh đó mặc xống áo vàng, số học viên còn lại mặc quần áo xanh. Hỏi bao gồm bao nhiêu học sinh mặc áo quần xanh?

Bài 12. Một người quốc bộ đi được 8524m trong 2 giờ. Hỏi nếu người đó đi dạo trong 2 tiếng đồng hồ 30 phút thì được phần đường bao nhiêu mét?

Bài 13. Một đoàn thuyền giao hàng ra bến cảng. 5 chuyến đầu chuyển được 25 tấn ; 10 chuyến sau đưa được 38 tấn; 5 chuyến cuối đưa được 17 tấn. Hỏi trung bình từng chuyến xe chuyển được bao nhiêu tấn hàng?

Bài 14. Hai siêu thị cùng dìm 7420m vải. Cửa hàng thứ duy nhất trung bình hàng ngày bán được 265m vải, shop thứ nhì trung bình hằng ngày bán được 371m vải. Hỏi shop nào cung cấp hết số vải vóc sớm hơn và sớm hơn bao nhiêu ngày?

DẠNG 8: BÀI TẬP VỀ DẤU HIỆU phân tách HẾT mang đến 2, 3, 5, 9

Bài 1. Trong các số 1476; 23490; 3258; 43005; 2477; 39374.

a/ các số phân chia hết cho 2:

b/ những số phân chia hết mang lại 5:

c/ những số phân chia hết đến 2 cùng 5:

d/ những số phân chia hết cho 3:

e/ các số phân chia hết 9:

g/ những số chia hết đến 3 nhưng không chia hết mang lại 9:

h/ những số phân tách hết cho tất cả 2, 3, 5 với 9:

Bài 2. kiếm tìm chữ số tương thích điền vào ô trống để được:

a/ 13... Phân chia hết cho 3;

b/ 4...0 phân chia hết 9;

c/ 24... Phân chia hết cho tất cả 3 cùng 5;

d/ 47... Phân tách hết cho cả 2 với 3;

Bài 3

a/ Viết tía số gồm 4 chữ số phân chia hết mang đến 2:

b/ Viết cha số gồm 3 chữ số chia hết cho 3:

c/ Viết bố số tất cả 4 chữ số phân tách hết đến 5:

d/ Viết ba số có 4 chữ số chia hết đến 9:

e/ Viết tía số bao gồm 4 chữ số chia hết mang đến 2 với 5:

h/ Viết cha số tất cả 3 chữ số phân tách hết mang lại 2 cùng 3:

i/ Viết cha số tất cả 3 chữ số phân chia hết mang lại 2; 3; 5 cùng 9:

DẠNG 9: BÀI TẬP VỀ PHÂN SỐ

Bài 1. Viết phân số chỉ phần sẽ to màu cho mỗi hình sau:

Bài 2. Viết dưới dạng phân số các thương sau:

2 : 5= …….; 15 : 8 =……..; 7 : 1 =…….; 3 : 7 = ……; 4 : 9 = …….; 12 : 3 =…..

2 : 3= …….; 11 : 8 =……..; 6 : 7 =…….; 7: 8 = ……; 4 : 3 = …….; 16 : 4 =…..

Bài 3. Viết mỗi phân số sau đây dưới dạng thương cùng tính yêu đương theo mẫu:

Bài 4. Viết mỗi số sau bên dưới dạng phân số:

3 = ………..; 34 = ………; 13 = ………….; 25 = ……..; 387=………..

100 = ………..; 0 = ………; 456 = ………….; 57 = ……..; 32=………..

Bài 5. so sánh phân số với 1:

Phân số bao gồm tử số to hơn mẫu số thì phân số lớn hơn 1

Phân số tất cả tử số nhỏ hơn mẫu số thì phân số nhỏ nhiều hơn 1

Phân số có tử số bằng mẫu số thì phân số bởi 1

Bài 6. Rút gọn các phân số sau:

Vận dụng tín hiệu chia hết mang lại 2, 3, 5, 9 để rút gọn các phân số

Bài 8. Rút gọn những phân số:

Bài 9. Rút gọn các phân số:

DẠNG 10: TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ

Bài 1. một tờ học tất cả 35 học sinh, trong các số ấy số 3/5 học xếp các loại khá. Tính số học viên xếp các loại khá của lớp đó.

Bài 2. Một sảnh trường hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 120m, chiều rộng bằng 5/6 chiều dài. Tính chu vi và ăn diện tích của sảnh trường đó.

Bài 3. Lớp 4A bao gồm 16 học viên nam cùng số học viên nữ bằng 9/8 số học sinh nam. Hỏi lớp đó tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài 4. Một sảnh trường hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 60m, chiều rộng bởi 3/5 chiều dài. Tính chu vi và ăn mặc tích của sân trường đó.

Bài 5. Một cửa hàng có 50 kg đường. Buổi sáng phân phối 10 kilogam đường, buổi chiều chào bán 3/8 số mặt đường còn lại. Hỏi cả nhị buổi cửa hàng bán bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Bài 6. Quãng con đường từ nhà anh Hải mang đến thị xã dài 15km. Anh Hải đi từ đơn vị ra thị xã, khi đi được 2/5 quãng con đường thì dừng lại nghỉ một lúc. Hỏi anh Hải còn cần đi tiếp từng nào ki-lô-mét nữa thì cho tới thị xã?

Bài 7. Có một kho đựng xăng. Lần đầu tín đồ ta lôi ra 32 850 lít xăng, lần sau kéo ra bằng 1/3 lần đầu. Hỏi ban sơ trong kho gồm bao nhiêu lít xăng?