*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài hát Luật giao thông vận tải Luật giao thông vận tải

congtyketoanhanoi.edu.vn xin reviews đến các quý thầy cô, các em học viên đang trong quy trình ôn tập tài liệu triết lý tổng hợp hóa vô cơ lớp 12 có tinh lọc môn chất hóa học lớp, tài liệu bao hàm 9 trang, không thiếu thốn lý thuyết, cách thức giải chi tiết và bài xích tập bao gồm đáp án (có lời giải), giúp những em học viên có thêm tài liệu tham khảo trong quy trình ôn tập, củng cố kỹ năng và sẵn sàng cho Hóa học sắp tới tới. Chúc các em học viên ôn tập thật tác dụng và đạt được công dụng như mong đợi.

Mời các quý thầy cô và các em học viên cùng xem thêm và sở hữu về cụ thể tài liệu dưới đây:

TÓM TẮT LÝ THUYẾT HÓA VÔ CƠ 12CHƯƠNG 5: ðẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠIBài 18: TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI – DÃY ðIỆN HÓA CỦA KIM LOẠII./ đặc điểm vật lí:Kim loại gồm những tính chất vật lí thông thường :Tính dẻo - Tính dẫn ñiện - Tính dẫn sức nóng - Ánh kimTính hóa học vật lí thông thường của kim loại tạo ra bởi sự có mặt của những electron thoải mái trong mạng tinhthể kim loại.II./ đặc thù hóa học:Tính chất hóa học bình thường của kim loại là tính khử (dễ bị oxi hóa)M ---> Mn+ + ne (n=1,2 hoặc 3e)1./ chức năng với phi kim:Thí dụ: 2Fe + 3Cl2 →to 2FeCl3 Cu + Cl2 →to CuCl24Al + 3O2 →to 2Al2O3 fe + S →to FeS2./ tác dụng với hỗn hợp axit:a./ Với dung dịch axit HCl , H2SO4 loãng: (trừ Cu , Ag , Hg , Pt, Au) → muối bột + H2.Thí dụ: sắt + 2HCl → FeCl2 + H2b./ Với hỗn hợp HNO3 , H2SO4 ñặc: (trừ Pt , Au ) → muối bột + thành phầm khử + nước.Thí dụ: 3Cu + 8HNO3 (loãng) →to 3Cu(NO3)2 + 2NO ↑ + 4H2OFe + 4HNO3 (loãng) →to Fe(NO3)3 + NO ↑ + 2H2OCu + 2H2SO4 (ñặc) →to CuSO4 + SO2 ↑ + 2H2OChú ý: HNO3 , H2SO4 ñặc nguội ko phản ứng với các kim một số loại Al , Fe, Cr …3./ tác dụng với nước: Li , K , ba , Ca , na + nước nghỉ ngơi nhiệt ñộ thường xuyên → bazơ + H2Thí dụ: 2Na + 2H2O → 2NaOH + H24./ công dụng với hỗn hợp muối: sắt kẽm kim loại mạnh hơn khử ion của kim loại yếu hơn trong dung dịchmuối thành kim loại tự do.Thí dụ: fe + CuSO4 → FeSO4 + Cuðiều kiện ñể kim loại A ñẩy kim loại B thoát ra khỏi muối : A + Bn+ + sắt kẽm kim loại A ñứng trước kim loại B trong hàng hoạt ñộng hóa học+Kim các loại A không tan vào nước+Muối tạo thành đề nghị tanIII./ dãy ñiện hóa của kim loại:1./ hàng ñiện hóa của kim loại:K+ Na+ Ca2+ Mg2+ Al3+ Zn2+ Fe2+ Ni2+ Sn2+ Pb2+ H Cu2+ Fe3+ Hg2+ Ag+ Pt2+ Au3+Tính thoái hóa của ion sắt kẽm kim loại tăng dầnK na Ca Mg Al Zn sắt Ni Sn Pb H2 Cu Fe2+ Hg Ag Pt AuTính khử của kim loại giảm dần2./ Ý nghĩa của dãy ñiện hóa:Dự ñoán chiều của phản nghịch ứng giữa 2 cặp lão hóa khử xẩy ra theo chiều: hóa học oxi hóa mạnh khỏe hơn sẽoxi hóa chát khử khỏe mạnh hơn sinh ra chất oxi hóa yếu hơn và chất khử yếu ớt hơn.( qui tắc α )Thí dụ: phản bội ứng thân 2 cặp Fe2+/Fe cùng Cu2+/Cu là:Cu2+ + sắt → Fe2+ + CuOxh mạnh khử táo tợn oxh yếu ớt khử yếuFe2+ Cu2+Fe Cuhttp://ebook.here.vn - mua miễn tổn phí eBook, Tài liệu tiếp thu kiến thức 2Fe + Cu2+ → Fe2+ + CuToång quaùt: Giaû söû coù 2 caëp oxi hoaù – khöû Xx+/X vaø Yy+/Y (caëp Xx+/X ñöùng tröôùc caëp Yy+/Y).Xx+ Yy+X YPhương trình làm phản ứng : Yy+ + X → Xx+ + YBài 20: SỰ ĂN MÒN KIM LOẠII./ Khái niệm: Sự ăn uống mòn kim loại là sự hủy hoại KL hoặc hợp kim do công dụng của các chất vào môitrường xung quanh.M ----> Mn+ + neII./ các dạng bào mòn kim loại:1./ Ăn mòn hóa học: là quá trình oxi hóa - khử, trong ñó các electron của kim loại ñược chuyển trực tiếpñến các chất trong môi trường.2./ Ăn mòn ñiện hóa học:a./ Khái niệm: làm mòn ñiện hóa là quy trình oxi hóa – khử, vào ñó kim loại bị làm mòn do tácdụng của dung dịch chất ñiện li và làm cho dòng electron chuyển dời từ cực âm ñến cực dương.b./ Cơ chế:+ rất âm: kim loại có tính khử bạo phổi hơn bị oxi hóa.+ cực dương: kim loại có tính khử yếu hơn.III./ Chống bào mòn kim loại:a./ Phương pháp đảm bảo an toàn bề mặt:b./ cách thức ñiện hóa: Nối kim loại cần đảm bảo với một kim loại có tính khử mạnh hơn.Thí dụ: ñể bảo đảm an toàn vỏ tàu đại dương làm bằng thép người ta gắn thêm vào phần nhiều mặt bên cạnh của vỏ tàu (phầnchìm bên dưới nước) phần lớn lá kẽm (Zn).Bài 21: ðIỀU CHẾ KIM LOẠII./Nguyên tắc: Khử ion sắt kẽm kim loại thành nguyên tử.Mn+ + ne ----> MII./ Phương pháp:1./ phương pháp nhiệt luyện: sử dụng ñiều chế những sắt kẽm kim loại (sau Al) như: Zn , sắt , Sn , Pb , Cu , Hg …Dùng các chất khử to gan như: C , teo , H2 hoặc Al ñể khử các ion sắt kẽm kim loại trong oxit nghỉ ngơi nhiệt ñộ cao.Thí dụ: PbO + H2 →to Pb + H2O Fe2O3 + 3CO →to 2Fe + 3CO22./ phương thức thủy luyện: dùng ñiều chế những sắt kẽm kim loại Cu , Ag , Hg …Dùng kim loại có tính khử dũng mạnh hơn ñể khử ion kim loại trong dung dịch muốiThí dụ: fe + CuSO4 ---> Cu + FeSO43./ cách thức ñiện phân:a./ ñiện phân lạnh chảy: ñiều chế những sắt kẽm kim loại K , mãng cầu , Ca , Mg , Al.ðiện phân rét chảy các hợp hóa học (muối, oxit, bazơ) của chúng.Thí dụ: 2NaCl ñpnc → 2Na + Cl2 MgCl2 ñpnc → Mg + Cl2 2Al2O3 ñpnc→ 4Al + 3O2b./ ðiện phân dung dịch: ñiều chế sắt kẽm kim loại ñứng sau Al.Thí dụ: CuCl2 ñpdd → Cu + Cl24AgNO3 + 2H2O ñpdd → 4Ag + O2 + 4HNO3CuSO4 + 2H2O ñpdd → 2Cu + 2H2SO4 + O2c./Tính lượng chất thu ñược ở các ñiện cực m=nAIt96500m: khối lượng chất thu ñược ở các ñiện cựcA: khối lượng mol nguyên tử (hay M)I: Cường ñộ dòng ñiện (ampe0t : thời hạn (giây)