1 Website50 GB SSD dung tích Đĩa~10 000 visit hằng tháng help_outline1 tài khoản emailMiễn phí SSL help_outlineMiễn phí tên miền100 GB băng thôngManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng speed help_outlineWordPress cách thức Staging help_outline30 NGÀY bảo vệ hoàn chi phí help_outline2 DatabasesTruy cập GIT help_outline
100 Websites100 GB SSD dung lượng Đĩa~25 000 visit hằng mon help_outlineMiễn phí thư điện tử help_outlineMiễn phí SSL help_outlineMiễn phí thương hiệu miền(209.900 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn băng thông help_outlineManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc độ help_outlineWordPress khí cụ Staging help_outline30 NGÀY bảo vệ hoàn giá tiền help_outlineKhông giới hạn databaseTruy cập GIT help_outlineTruy cập SSH help_outline
100 Websites200 GB SSD dung tích Đĩa~100 000 visit hằng tháng help_outlineMiễn phí email help_outlineMiễn phí SSL help_outlineMiễn phí tên miền(209.900 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn băng thông help_outlineManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc độ help_outlineWordPress luật pháp Staging help_outline30 NGÀY đảm bảo hoàn mức giá help_outlineKhông giới hạn databaseTruy cập GIT help_outlineTruy cập SSH help_outlineBackup hằng ngày (trị giá bán 211.980 VNĐ) help_outlineCloudflare CDN (trị giá chỉ 185.005 VNĐ) help_outline
1 Website50 GB SSD dung lượng Đĩa~10 000 visit hằng mon help_outline1 tài khoản emailMiễn phí SSL help_outlineMiễn phí tên miền100 GB băng thôngManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc help_outlineWordPress chính sách Staging help_outline30 NGÀY bảo đảm hoàn phí tổn help_outline2 DatabasesTruy cập GIT help_outline
100 Websites100 GB SSD dung tích Đĩa~25 000 visit hằng mon help_outlineMiễn phí e-mail help_outlineMiễn phí SSL help_outlineMiễn phí tên miền(209.900 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn đường dẫn help_outlineManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng speed help_outlineWordPress phương pháp Staging help_outline30 NGÀY đảm bảo hoàn phí tổn help_outlineKhông giới hạn databaseTruy cập GIT help_outlineTruy cập SSH help_outline
100 Websites200 GB SSD dung tích Đĩa~100 000 visit hằng tháng help_outlineMiễn phí email help_outlineMiễn phí SSL help_outlineMiễn phí tên miền(209.900 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn băng thông help_outlineManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng speed help_outlineWordPress khí cụ Staging help_outline30 NGÀY bảo vệ hoàn chi phí help_outlineKhông giới hạn databaseTruy cập GIT help_outlineTruy cập SSH help_outlineBackup hằng ngày (trị giá 211.980 VNĐ) help_outlineCloudflare CDN (trị giá bán 185.005 VNĐ) help_outline
1 Website50 GB SSD dung tích Đĩa~10 000 visit hằng mon help_outline1 thông tin tài khoản emailMiễn phí SSL help_outlineMiễn phí thương hiệu miền100 GB băng thôngManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc độ help_outlineWordPress cách thức Staging help_outline30 NGÀY bảo đảm an toàn hoàn tổn phí help_outline2 DatabasesTruy cập GIT help_outline
100 Websites100 GB SSD dung lượng Đĩa~25 000 visit hằng tháng help_outlineMiễn phí email help_outlineMiễn phí SSL help_outlineMiễn phí tên miền(209.900 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn đường dẫn help_outlineManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc help_outlineWordPress cơ chế Staging help_outline30 NGÀY đảm bảo hoàn tổn phí help_outlineKhông giới hạn databaseTruy cập GIT help_outlineTruy cập SSH help_outline
100 Websites200 GB SSD dung tích Đĩa~100 000 visit hằng tháng help_outlineMiễn phí email help_outlineMiễn phí SSL help_outlineMiễn phí tên miền(209.900 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn đường truyền help_outlineManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc help_outlineWordPress nguyên lý Staging help_outline30 NGÀY bảo vệ hoàn mức giá help_outlineKhông giới hạn databaseTruy cập GIT help_outlineTruy cập SSH help_outlineBackup hằng ngày (trị giá bán 211.980 VNĐ) help_outlineCloudflare CDN (trị giá 185.005 VNĐ) help_outline
Tu1edbi giu1ecf hu00e0ng"}" :loader-props=""heading":"Kiu1ec3m tra tu00ean miu1ec1n, xin vui lu00f2ng chu1edd"" :error-props=""heading":"Xin lu1ed7i, cu00f3 lu1ed7i xu1ea3y ra u1edf phu00eda chu00fang tu00f4i.","subheading":"Developer cu1ee7a chu00fang tu00f4i u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c thu00f4ng bu00e1o vu00e0 su1ebd su1eeda lu1ed7i nu00e0y nhanh nhu1ea5t cu00f3 thu1ec3. Hu00e3y thu1eed lu1ea1i.","img":"https://assets.congtyketoanhanoi.edu.vn.com/images/domain-checker-2020/error-e0a102fe3c.svg","alt":"Phi hu00e0nh gia"" :idn-error-props=""heading":"Xin lu1ed7u! Internationalized tên miền name (IDN) khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c hu1ed7 tru1ee3 mang lại domain extension nu00e0y. Thu1eed cu00e1i khu00e1c!"" :domain-props=""serverError":"Lu1ed7i server: thu1eed lu1ea1i bu1eb1ng cu00e1ch nhu1ea5n "Thu00eam vu00e0o giu1ecf hu00e0ng" lu1ea7n nu1eefa","buttonAddToCart":"Thu00eam vu00e0o giu1ecf hu00e0ng","cartRedirect":"/cart","buttonContinueToCart":"Vu00e0o giu1ecf hu00e0ng","save":"GIu1ea2M %percent%%","twoYearsSpecialOfferDisclaimer":"Giu00e1 tu00ean miu1ec1n nu0103m u0111u1ea7u u0111u01b0u1ee3c u01b0u u0111u00e3i lúc u0111u0103ng ku00fd tu1eeb 2 nu0103m tru1edf lu00ean","availableTakenIndicator":"available":"Khu1ea3 du1ee5ng","taken":"u0110u00e3 bu1ecb cài đặt tru01b0u1edbc","availableTakenLabels":"domainIsAvailable":"Domain khu1ea3 du1ee5ng!","domainIsTaken":"Domain u0111u00e3 bu1ecb download tru01b0u1edbc","price":"%price%/nu0103m","routeName":"domain-checker","verifyingText":"Kiu1ec3m tra tu00ednh khu1ea3 du1ee5ng...","sorryTakenText":"Xin lu1ed7i, ai u0111u00f3 u0111u00e3 sở hữu tu00ean miu1ec1n nu00e0y tru01b0u1edbc","idnNotSupportedText":"Xin lu1ed7u! Internationalized tên miền name (IDN) khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c hu1ed7 tru1ee3 đến domain extension nu00e0y. Thu1eed cu00e1i khu00e1c!","idnProhibitedText":"Khu00f4ng u0111u0103ng ku00fd domain %tld% u0111u01b0u1ee3c u1edf nu01b0u1edbc cu1ee7a bu1ea1n.","domainsProhibitedText":"u0110u0103ng ku00fd tu00ean miu1ec1n bu1ecb cu1ea5m u1edf nu01b0u1edbc cu1ee7a bu1ea1n.","rateLimitHitText":"Slow down! You're too fast! Try again in 1 minute.","hostingOffer":"cheapestHostingDiscount":78,"domainPlusHosting":"Tu00ean miu1ec1n %domainName% + website Hosting","hostingButtonText":"Chu1ecdn gu00f3i hosting","domainPlusHostingSubtitle":"Lu00ean mu1ea1ng ngay vu1edbi website hosting cấp tốc nhu1ea5t giu00e1 ru1ebb chu1ec9 tu1eeb 24.990 VNu0110/th"" :default-tld=""com"" :priority-tlds="<"domain-com","domain-net","domain-online","domain-live","domain-store","domain-info","domain-tech","domain-xyz","domain-site","domain-link","domain-website","domain-org","domain-fun","domain-space","domain-io","domain-website","domain-in","domain-uno","domain-host","domain-fun","domain-press">" :invalid-tld-props=""heading":"Tu00ean miu1ec1n %tld% khu00f4ng khu1ea3 du1ee5ng, nhu01b0ng hu00e3y chu1ecdn tu00ean khu00e1c tu1eeb hu00e0ng chu1ee5c tu00ean miu1ec1n u0111u1ed9c u0111u00e1o bu00ean du01b0u1edbi."" :domain-filter-props=""alternativeText":"Xem cu00e1c lu1ef1a chu1ecdn tu00ean miu1ec1n khu00e1c","resetText":"u0110u1eb7t lu1ea1i","applyText":"u00c1p du1ee5ng","cancelText":"Hu1ee7y","optionsText":"Lu1ef1a chu1ecdn","clearAllText":"Xu00f3a tu1ea5t cu1ea3","selectAllText":"Chu1ecdn tu1ea5t cu1ea3","extensionsText":"Phu1ea7n mu1edf ru1ed9ng","okText":"OK","allEndingsText":"Tu1ea5t cu1ea3 u0111uu00f4i tu00ean miu1ec1n","popularEndingsText":"Phu1ed5 biu1ebfn nhu1ea5t","placeholderText":"Gu00f5 u0111u1ec3 lu1ecdc","priceText":"Giu00e1"" :invalid-filter-props=""heading":"Xin lu1ed7i, khu00f4ng tu00ecm thu1ea5y. Hu00e3y chu1ecdn cu00e1c tu00ean miu1ec1n khu00e1c sau."" :can-add-multiple-domains-to-cart="1" :promote-domains="1" :two-years-domain-offer-list="<"com">">

Mua tên miền với các đuôi mở rộng thông dụng nhất


VNu0110","priceNumber":209900,"old":"299.000 VNu0110","oldNumber":299000,"specialOfferPrice":"
115.900
VNu0110","text":"Mua tu00ean miu1ec1n u0111u01b0u1ee3c xem tru1ecdng vu00e0 phu1ed5 biu1ebfn nhu1ea5t lu1ecbch su1eed nu00e0y u0111u1ec3 xu00e2y du1ef1ng uy tu00edn.","src":"https://assets.congtyketoanhanoi.edu.vn.com/images/domain-checker-2020/tlds-all/icon-com-f0ce55a39c.svg","alt":"tu00ean miu1ec1n .com "},"tld":"net","price":"
283.354
VNu0110","priceNumber":283354,"old":"294.767 VNu0110","oldNumber":294767,"specialOfferPrice":"
283.354
VNu0110","text":"Mua tu00ean miu1ec1n .net phu1ed5 biu1ebfn thu1ee9 hai thu1ebf giu1edbi u0111u1ec3 marketing bu1ec1n vu1eefng.","src":"https://assets.congtyketoanhanoi.edu.vn.com/images/domain-checker-2020/tlds-all/icon-net-264487d754.svg","alt":"tu00ean miu1ec1n .net ","tld":"online","price":"
22.951
VNu0110","priceNumber":22951,"old":"816.743 VNu0110","oldNumber":816743,"specialOfferPrice":"
22.951
VNu0110","text":"Giu1ea3i phu00e1p gắng thu1ebf đến .com. Cu00f3 nghu0129a ru1ed9ng vu00e0 du00f9ng u0111u01b0u1ee3c tru00ean tou00e0n cu1ea7u.","src":"https://assets.congtyketoanhanoi.edu.vn.com/images/domain-checker-2020/tlds-all/icon-online-222b01e9cc.svg","alt":"tu00ean miu1ec1n .online ","tld":"live","price":"
81.805
VNu0110","priceNumber":81805,"old":"488.156 VNu0110","oldNumber":488156,"specialOfferPrice":"
0
VNu0110","text":"Hou00e0n hu1ea3o đến nu1ed9i dung cu1eadp nhu1eadt theo thu1eddi gian thu1ef1c vu00e0 mu1edbi mu1ebb.","src":"https://assets.congtyketoanhanoi.edu.vn.com/images/domain-checker-2020/tlds-all/icon-live-5dbe9acf38.svg","alt":"tu00ean miu1ec1n .live ","tld":"store","price":"
22.941
VNu0110","priceNumber":22941,"old":"1.213.446 VNu0110","oldNumber":1213446,"specialOfferPrice":"
69.000
VNu0110","text":"Hou00e0n hu1ea3o u0111u1ec3 kinh doanh bu00e1n lu1ebb đến mu1ecdi ngu00e0nh nghu1ec1 u0111u1ee7 ku00edch cu1ee1.","src":"https://assets.congtyketoanhanoi.edu.vn.com/images/domain-checker-2020/tlds-all/icon-store-4440c099a3.svg","alt":"tu00ean miu1ec1n .store ","tld":"info","price":"
90.900
VNu0110","priceNumber":90900,"old":"456.900 VNu0110","oldNumber":456900,"specialOfferPrice":"
90.900
VNu0110","text":"Tiu1ebfp cu1eadn khu00e1ch hu00e0ng u0111u1ec3 kinh doanh thu00f4ng qua domain name .info","src":"https://assets.congtyketoanhanoi.edu.vn.com/images/domain-checker-2020/tlds-all/icon-info-d53038fb61.svg","alt":"tu00ean miu1ec1n .info ","tld":"tech","price":"
22.951
VNu0110","priceNumber":22951,"old":"1.143.440 VNu0110","oldNumber":1143440,"specialOfferPrice":"
22.951
VNu0110","text":"Tu00ean miu1ec1n u0111u01b0u1ee3c khuyu00ean du00f9ng lúc bu1ea1n triu1ec3n khai cu00e1c du1ef1 u00e1n liu00ean quan liêu u0111u1ebfn cu00f4ng nghu1ec7 thu00f4ng tin.","src":"https://assets.congtyketoanhanoi.edu.vn.com/images/domain-checker-2020/tlds-all/icon-tech-f681975b4e.svg","alt":"tu00ean miu1ec1n .tech ","tld":"xyz","price":"
46.900
VNu0110","priceNumber":46900,"old":"324.900 VNu0110","oldNumber":324900,"specialOfferPrice":"
46.900
VNu0110","text":"Ngu1eafn, u0111u1ed9c nhu1ea5t vu00e0 thu1eddi thu01b0u1ee3ng. Tu00ean miu1ec1n nu00e0y su1ebd giu00fap bu1ea1n sale thu00e0nh cu00f4ng.","src":"https://assets.congtyketoanhanoi.edu.vn.com/images/domain-checker-2020/tlds-all/icon-xyz-f5ea4ca77e.svg","alt":"tu00ean miu1ec1n .xyz ">" :button=""u0110u0103ng ku00fd tu00ean miu1ec1n"" :unit=""/nu0103m"" :is-rtl="false" :redirect="null" :two-years-special-offer-disclaimer=""Giu00e1 tu00ean miu1ec1n nu0103m u0111u1ea7u u0111u01b0u1ee3c u01b0u u0111u00e3i lúc u0111u0103ng ku00fd tu1eeb 2 nu0103m tru1edf lu00ean"" :two-years-domain-offer-list="<"com">">
*

Tên miền ngắn

Domain name không xẩy ra giới hạn độ dài, nhưng rất tốt cần nên ngắn khoảng chừng 2, 3 từ. Đăng ký kết tên miền quá lâu năm sẽ khó khăn đọc với website trở nên kém nổi bật.

Bạn đang xem: Kiểm Tra Tên Miền & Đăng Ký Mua Tên MiềN


*

Ít rộng là xuất sắc hơn

Đừng đk tên miền gồm dấu gạch ốp ngang, số, từ bỏ lóng, các ký tự sệt biệt, giỏi từ có khá nhiều cách hiểu. Phần lớn yếu tố tinh vi sẽ làm cho người sử dụng khó gọi và khó nhớ.


*

Bao bao gồm tên yêu quý hiệu

Tên miền cho website đề nghị chứa thương hiệu để xây dừng sự hiện hữu online ngay từ đầu. Hoặc chúng ta cũng có thể chọn từ khóa trong thị phần ngách làm cho tên yêu quý hiệu. Công dụng tìm tìm mà gồm chứa từ khóa hay sẽ rất có thể tăng lượng truy vấn website.


*

Tra cứu tên miền

Trước khi đk tên miền, hãy có lẽ tên miền không đã được bảo vệ thương hiệu của người sử dụng khác hoặc gồm đăng ký bản quyền bởi người khác. Tra cứu vãn tên miền trước để giúp đỡ bạn tránh các rắc rối pháp luật và không xẩy ra phạt vì chưng các máy bộ tìm kiếm do cố ý hay vô ý khiến nhầm lẫn.


*

Tính toán hòa hợp lý

Nếu khám nghiệm tên miền quốc tế .com, rất hoàn toàn có thể tên miền bạn muốn đã được đăng ký rồi. Lúc ấy bạn hãy suy nghĩ yếu tố ngắn gọn cùng dễ nhớ, hãy tận dụng các phần không ngừng mở rộng khác như .io hoặc .net, hoàn toàn có thể giúp các bạn tìm ra thương hiệu miền xuất sắc hơn.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Lg G2 - Hướng Dẫn Kết Nối Điện Thoại Lg G2 Với Máy Tính


Hành hễ nhanh

Đừng trì hoãn với lỡ mất tên miền đáng giá! Nếu đánh giá tên miền thấy nó không thuộc sở hữu của ngẫu nhiên ai, hãy đk ngay để tránh bị mất tên miền vào fan khác.


Được bảo mật tin tức cá nhân

Thông tin cá thể sẽ được bảo vệ tại congtyketoanhanoi.edu.vn. Dịch vụ đảm bảo an toàn quyền riêng tứ tên miền để giúp bạn ẩn những thông tin contact khỏi spammer hoặc mặt thứ ba.

Để đăng ký tên miền, bạn cần nhập tin tức để bọn chúng được lưu lại trên cơ sở tài liệu WHOIS cùng để xác thực được chúng ta là chủ cài của tên miền đó.

Để bảo vệ các thông tin cá nhân của bạn không bị công khai, chúng tôi sẽ sửa chữa chúng cùng với những tin tức chung chung.