Tiếng Hàn sơ cấp bao hàm những ngữ pháp cơ bạn dạng nhất cùng được áp dụng nhiều nhất trong cuộc sống đời thường hoặc câu văn mặt hàng ngày.

Bạn đang xem: Các ngữ pháp tiếng hàn thông dụng trong đời sống

Đặc biệt khi cụ chắc hầu như ngữ pháp sơ cấp cho này, bạn sẽ sử dụng giờ Hàn thuần thục hơn. Đồng thời làm cơ sở để học tập lên các điểm ngữ pháp trung - cao cấp. Du học hàn quốc congtyketoanhanoi.edu.vn tổng vừa lòng 91 điểm ngữ pháp sơ cấp cho theo giáo trình giờ đồng hồ Hàn sơ cung cấp của Đại học nước nhà Seoul. Giáo trình giờ đồng hồ Hàn Đại học tổ quốc Seoul là bộ giáo trình chuẩn chỉnh nhất, được rất nhiều trường Đại học nước hàn sử dụng để dạy tiếng Hàn cho du học viên Quốc tế. Mong rằng với 91 điểm ngư pháp sơ cấp này, các bạn sẽ sử dụng giờ đồng hồ Hàn đúng chuẩn và dễ dàng hơn. Đặc biệt vẫn đạt điểm cao trong kỳ thi năng lượng tiếng Hàn TOPIK.

*

 

91 ngữ pháp tiếng Hàn sơ cung cấp phần 2 (Click để xem)

 

1. N + 은/는 -> S

- Trợ từ công ty ngữ thua cuộc danh từ, trở nên danh từ thành chủ ngữ vào câu

- Danh từ tất cả phụ âm cuối + 은, danh từ không có phụ âm cuối + 는- Nhấn rất mạnh tay vào phần vị ngữVí dụ:+ 저는 학생입니다 > Tôi là học sinh+ 밥은 맛있어요 > cơm thì ngon

 

2. N + 이/가 -> S : đái từ công ty ngữ

- Tiểu công ty ngữ thua cuộc danh từ, thay đổi danh từ bỏ thành chủ ngữ trong câu, tương tự 은/는- Danh từ bao gồm phụ âm cuối + 이, danh từ không có phụ âm cuối + 가- Nhấn rất mạnh tay vào phần nhà ngữVí dụ:+ 제가 학생입니다 > Tôi là học tập sinh+ 이 집이 크네요 > căn nhà to quá

 

3. N + 을/를 -> O : Tân ngữ

- Đứng sau danh từ nhập vai trò tân ngữ trong câu, là đối tượng người dùng (người, vật, nhỏ vật...) bị nhà ngữ tác động lên.Ví dụ+ 저는 밥을 먹어요 > Tôi ăn uống cơm+ 엄마가 김치를 사요 > bà bầu tôi mua Kimchi

 

4. N + 입니다 : Là

- Đuôi câu định nghĩa, che khuất danh từ quan niệm nhằm lý giải cho nhà ngữ

- Đuôi câu này có nghĩa là "Là"- Là đuôi câu kính ngữ cao nhất trong giờ HànVí dụ:+ 저는 학생입니다 -> Tôi là học tập sinh+ 제 형은 선생님입니다 > Anh tôi là giáo viên

 

5. N + 입니까? : liệu có phải là ....? 

- Đuôi câu nghi ngại của 입니다- Đuôi câu này có nghĩa là "Có cần là..."- Là đuôi câu kính ngữ tối đa trong tiếng HànVí dụ:+ 당신은 학생입니까? -> chúng ta có cần là học viên không?+ 민수 씨는 한국 사람입니까? > các bạn Minsu liệu có phải là người nước hàn không?

 

6. N + 예요/이에요: Là 

- Đuôi câu định nghĩa, che khuất danh từ tư tưởng nhằm lý giải cho công ty ngữ

- Đuôi câu này có nghĩa là "Là"- Là đuôi câu kính ngữ thân thiết trong giờ đồng hồ Hàn, cường độ kính ngữ rẻ hơn 입니다Ví dụ:+ 저는 학생이에요-> Tôi là học tập sinh+ 저는 요리사예요-> Tôi là đầu bếp

 

7. N + 이/가 아닙니다: chưa phải là

- Đuôi câu tủ định, đứng sau danh từ nhằm mục tiêu phủ định công ty ngữ

- Đuôi câu này có nghĩa là "Không bắt buộc là"- Là đuôi câu kính ngữ cao nhất trong giờ Hàn, là dạng lấp định của 입니다

Ví dụ:+ 저는 베트남 사람이 아닙니다 > Tôi chưa hẳn là người việt Nam+ 이 시람은 제 친구가 아닙니다 > bạn này chưa hẳn là bạn của tôi

 

8. N + 이/가 아니에요 : chưa hẳn là

- Đuôi câu bao phủ định, thua cuộc danh từ nhằm mục tiêu phủ định chủ ngữ- Đuôi câu này có nghĩa là "Không đề nghị là"- Là đuôi câu kính ngữ thân mật và gần gũi trong giờ đồng hồ Hàn, là dạng che định của 예요/이에요

Ví dụ:+ 이것은 책이 아니에요 > mẫu này không hẳn quyển sách+ 저 분은 우리 교수가 아니에요 > Vị đó chưa hẳn giáo sư của chúng tôi

 

9. N + 하고/와/과+ N : Và, với

- Liên từ nối thân 2 danh từ, để biểu thị sự té sung

- Được dịch là "Và"- Còn tức là "với" khi áp dụng trong cấu tạo (Chủ ngữ +은/는 hoặc 이/가 + Đối tượng nào đó + 하고/와/과 + Động từ)

Ví dụ:+ 밥하고 고기를 먹어요-> Tôi ăn cơm cùng thịt+ 저는 친구하고 학교에 가요 -> Tôi đến lớp với các bạn tôi

10. V/A + ㅂ니다/습니다

- Đuôi câu kính ngữ trang trọng thanh lịch nhất cho động từ/tính từ- Động/tính từ bao gồm phụ âm cuối + 습니다- Động/tính từ không có phụ âm cuối + ㅂ니다

Ví dụ:+ 저는 밥을 먹습니다 > Tôi ăn uống cơm+ 지금 잡니다 > bây giờ tôi ngữ+ 날씨가 덥습니다> khí hậu nóng+ 이거는 너무 비쌉니다 > tính năng này mắc quá

 

 

11. V/A + 아/어/여요

- phân chia đuôi kính ngữ thân thiết cho Động từ/tính từ- mức độ kính ngữ thấp hơn 습니다/ㅂ니다- Đuôi câu này chia thành 3 ngôi trường hợpTrường vừa lòng 1: V/A + 아요- Động tính từ chứa nguyên âm 아 trước 다 và không tồn tại phụ âm cuối (pathcim) + 요+ 가다 + 요 > 가요+ 자다 + 요 > 자요+ 비싸다 + 요 > 비싸요- Động tính từ cất nguyên âm 아/오 trước 다 chia với 아요+ 받다 + 아요 > 받아요+ 찾다 + 아요 > 찾아요+ 오다 + 아요 > 오아요 > 와요+ 보다 + 아요 > 보아요 + 봐요+ 속다 + 아요 > 속아요

Trường hợp 2: V/A + 어요- toàn bộ động tính từ không đựng nguyên âm 아/오 trước 다 chia với 어요+ 먹다 + 어요 > 먹어요+ 읽다 + 어요 > 읽어요+ 주다 + 어요 > 주어요 > 줘요Trường thích hợp 3: V/A + 여요- toàn bộ động tính từ xong bằng 하다 chia với 어요 và biến hóa thành 해요+ 사랑하다 + 여요 > 사랑해요+ 공부하다 + 여요 > 공부해요Chú ý- các động tính từ đựng nguyên âm 어,내 trước 다 chỉ phân chia với 요+ 서다 > 서요+ 지내다 > 지내요+ 빼다 > 빼요

 

12. N + 에서: Ở, tại, từ

- Trợ từ bỏ 에서 che khuất động từ bỏ chỉ địa điểm chốn- N + 에서 được sử dụng trong 2 ngữ cảnh- Được dịch là "Ở" lúc câu xong xuôi bằng rượu cồn từ hành động (không buộc phải động từ bỏ di chuyển) như ăn, uống, bè phái dục... để miêu tả nơi mà hành động diễn ra+ 저는 집에서 밥을 먹어요> Tôi ăn uống cơm sống nhà+ 우리 언니는 도서관에서 책을 읽어요 > Chị tôi xem sách ở thư viện- Được dịch là "Từ" khi câu xong xuôi bằng hành động di chuyển như xuất phát, cho từ, đem ra..., để biểu đạt nơi mà hành động xuất phát+ 저는 베트남에서 왔어요 > Tôi tới từ Việt Nam+ 이 버스가 벤탄시장 장류장에서 출발했어요 > xe buýt này khởi đầu từ trạm xe buýt chợ Bến Thành

 

13. N + 에: Đến, Ở, Vào

- Trợ tự 에 che khuất danh từ chỉ nơi chốn- N + 에 được sử dụng trong 2 ngữ cảnh- Được dịch là "Đến" khi câu dứt bằng động từ chỉ sự dịch chuyển như đi, đến, đặt... để miêu tả nơi mà hành động hướng đến- Được dịch là "ở" khi câu xong bằng cồn từ chỉ sự trường tồn 있다/없다 (ở, ko ở/ có, ko có)+ 학교에 가요-> Tôi đi mang lại trường+ 집에 있어요-> Tôi làm việc nhà

- Trợ từ 에 lép vế danh từ chỉ thời gian- Được dịch và "Vào" (thời gian như thế nào đó)+ 월요일에 > Vào đồ vật 2+ 한 시에 > vào tầm 1 giờ

14. 안+ V/A: Không

- Ngữ pháp lấp định rượu cồn từ/tính từ trong giờ Hàn- Được dịch là không- Được sử dụng nhiều phần trong văn nóiVí dụ:+ 오늘 학교에 안 가요 > bây giờ tôi không đi mang lại trường+ 날씨가 안 추워요> tiết trời không lạnhChú ý: Động từ chấm dứt bằng nơi bắt đầu 하다 , 안 đứng trước 하다

+ 엄마가 요리 안 해요> bà mẹ tôi không nấu nướng ăn

15. V/A + 지 않다: Không

- Ngữ pháp phủ định động từ/tính từ trong giờ đồng hồ Hàn- Được dịch là không- tương tự ngữ pháp 14, tuy nhiên ngữ pháp này hay được sử dụng phần lớn trong văn viếtVí dụ:+ 이걸 사지 않아요 > Tôi không cài cái này+ 이 음식이 맵지 않아요 > Món ăn này không cay

 16. N + 이/가 있다/없다: Có, ko có

- Ngữ pháp sở hữu- 있다/없다 che khuất danh từ chỉ người, vật... Mà nhà ngữ sở hữu- Được dịch là "Có (있다)" hoặc "không tất cả (없다)" gì đóVí dụ:+ 저는 돈이 있어요 > tôi có tiền+ 저는 차가 없어요 > tôi không tồn tại xe

 

17. N + 에 있다/없다: Ở, không ở

- Ngữ pháp chỉ sự tồn tại- Được dịch là "ở"- Được dịch là "Có (있다)" hoặc "không gồm (없다)" gì đóVí dụ:+ 제 집이 호치민 시에 있어요 -> đơn vị tôi sống TPHCM+ 제 친구가 집에 없어요 -> chúng ta tôi không tồn tại (ở) nhà

 

18. Xứ sở + địa chỉ + 에 있다/없다

- Ngữ pháp chỉ sự tồn tại- Được dịch là "ở"- Được dịch là "Có (있다)" hoặc "không tất cả (없다)" gì đó- các danh từ địa điểm : 앞: Trước, 뒤: Sau, 위: Trên, 아래/밑: Dưới, 오른쪽: mặt phải, 왼쪽 : bên trái, 안: trong, 밖: ngoài, 가운데: giữa, 옆: bên cạnh, 근처 : gầnVí dụ:+ 책이 책상 위에 있어요> Quyển sách sống trên bàn+ 우리 집이 병원 뒤에 있어요 > công ty tôi làm việc sau công viên+ 린 씨가 화 씨 오랜쪽에 있어요 > Linh ở bên buộc phải Hoa

 

19. V/A + 고: Và

- Ngữ pháp nối thân 2 rượu cồn từ hoặc tính từ với nhau mô tả vế sau bổ sung cập nhật cho vế trước- Được dịch là "Và"Ví dụ:+ 책을 읽고 자요 > Tôi gọi sách cùng ngủ+ 음식이 맛있고 조금 매워요 > Món ăn ngày ngon với hơi cay

20.

Xem thêm: 5 Virus Máy Tính Độc Hại Nhất Trong Lịch Sử Virus Máy Tính )

V/A + 았/었/였다: Đã

- Ngữ pháp thì thừa khứ- Được dịch là "đã"- chia với động từ/tính từVí du:+ 학교에 갔어요> Tôi đang đi vào trường+ 책을 읽었어요> Tôi đang đọc sách

21. V + 으세요/세요: Hãy

- Đuôi câu ước khiến, yêu cầu người nghe thao tác gì một cách lịch sự- Được dịch là "Hãy"Ví dụ:+ 열심히 공부하세요 > Hãy học hành chăm chỉ+ 책을 많이 읽으세요 > hãy đọc nhiều sách vào

 

22. V + 읍/ㅂ시다: Nha

- Đuôi cầu rủ rê một bí quyết lịch sự, ý muốn muốn người đối diện cùng làm việc gì đó- Được dịch là "...thôi", "...nha"

Ví dụ:+ 학교에 같이 갑시다 > bọn họ cùng đi dến trường nha+ 한국 음식을 먹읍시다 > Cùng nạp năng lượng món Hàn nhé !

 

23. N + 도: Cũng

- 도 lép vế danh từ- Ngữ pháp này được dịch là "Cũng"- 도 rất có thể thay thế cho những trợ tự 이/가, 은/는, 을/를Ví dụ:

+ 저도 한국어를 공부해요-> Tôi cũng học tiếng Hàn+ 케이크도 먹고, 커피도 마셔요 > Tôi cũng ăn bánh với cũng uống coffe nữa+ 월요에도 태권도를 배워요 > Vào thứ 2 tôi cũng học Taekwondo nữa

 

24. N + 만: Chỉ

- 만 che khuất danh từ- Ngữ pháp này được dịch là "Chỉ"- 만 rất có thể thay thế cho những trợ từ 이/가, 은/는, 을/를

Ví dụ:+ 화 씨만 베트남 사람입니다 > Chỉ bao gồm Hoa là người VN+ 오늘 빵만 먹어요 > bây giờ tôi chỉ ăn bánh mì thôi

 

25. V/A + 지만: Nhưng, dẫu vậy mà

- 지만 đứng sau động từ/tính từ mô tả sự trái chiều giữa 2 vế- Ngữ pháp này được là "nhưng"

Ví dụ:+ 한국어가 어렵지만 재미있어요-> giờ Hàn khó nhưng thú vị+ 오늘 수업이 있지만 내일 수업이 없어요 > bây giờ tôi tất cả lớp học tuy thế mày mai tôi không có

26. V/A + 을/ㄹ까요? Nha? Nhé?

- Đuôi câu hỏi 을/ㄹ까요? miêu tả việc hỏi ý kiến kẻ đối diện về việc nào đó hoặc rủ rê ai thao tác làm việc gì đó.- Ngữ pháp này được dịch là "Nha?", "nhé?", "không?"

+ 내일 영화를 볼까요? -> mai sau đi coi phim nha?

+ 이 옷은 예쁠까요? -> (Bạn thấy) mẫu áo này đẹp mắt không?

 

27. V/A + 네요: Cảm thán

- Đuôi câu 네요 biểu đạt sự cảm thán của người nói về sự việc, sự đồ nào đó

Ví dụ:+ 오늘 날씨가 덥네요-> từ bây giờ thời ngày tiết nóng ghê

+ 오~ 눈이 오네요-> Ồ tuyết rơi rồi kìa

 

28. V/A + (으)시다: Động trường đoản cú kính ngữ

- Kính ngữ hoá rượu cồn từ, dịch chuyển từ hay thành hễ từ kính ngữ, bộc lộ sự tôn trọng của bạn nói cùng với ngôi lắp thêm 2, ngôi vật dụng 3 (không sử dụng cho ngôi sản phẩm 1)- giống như việc thay đổi từ đụng từ Ăn > cần sử dụng bữa, bị tiêu diệt > Qua đời...- Động tính từ gồm phụ âm cuối phân tách với 으시다, rượu cồn tính từ không có phụ âm phân chia với 시다

Ví dụ:+ 가다-> 가시다: Đi

+ 읽다-> 읽으시다: Đọc

 

29. N 부터 ~ N 까지: từ bỏ ~ đến

- Ngữ pháp diễn tả khoảng phương pháp thời gian, tự mốc thời hạn này mang lại mốc thời hạn khác- 부터 là "từ", 까지 là "đến"Ví dụ:

+ 월요일부터 금요일까지 한국어를 공부해요 > Tôi học tập tiếng Hàn từ thứ 2 đến vật dụng 6+ 어제부터 오늘까지 시험공부를 열심히 해요 > Từ hôm qua đến bây giờ tôi học tập thi siêng chỉ

 

30. N 에서~ N까지: từ bỏ ~ đến

- Ngữ pháp diễn đạt khoảng giải pháp địa lý, từ địa điểm này cho nơi khác- 에서 là "từ", 까지 là "đến"

Ví dụ:+ 집에서 학교까지 버스를 타면15분 걸려요 > Nếu đi xe buýt từ bên tôi đến trường thì mất 15p+ 학교에서 도서관까지 걸어요 > Tôi đi bộ từ trường mang lại thư viện

 

31. V/A + 아/어/여서: Rồi, vì...nên

- Ngữ pháp này được sử dụng trong 2 ngữ cảnh- Được dịch là "Rồi" khi diễn tả 2 hành động xảy ra theo vật dụng tự thời gian trước cùng sauVí dụ:+ 밥을 먹어서 뉴스를 들어요 > Tôi ăn uống cơm rồi tôi nghe tin tức+ 일어나서 세수해요-> Tôi ngủ dậy rồi cọ mặt- Được dịch là "Vì...nên..." để miêu tả nguyên nhân cùng kết quả, vế trước là tại sao của vế sauVí dụ:+ 비가 와서 학교에 못 가요> vày trời mưa buộc phải tôi không đi học được

 

Chú ý: Trước 아/어/여서 không phân tách quá khứ, và sau 아/어/여서 không chia mong khiến, mệnh lệnh

 

32. V/A + 을/ㄹ 거예요: Sẽ

- Ngữ pháp diễn hành động trong tương lai tất cả sự tính toán, dự tính- Động tính từ có phụ âm cuối phân chia với 을 거예요, rượu cồn tính từ không tồn tại phụ âm cuối phân chia với ㄹ 거예요- Được dịch là "Sẽ"Ví dụ:

+ 내년에 결혼할 거예요-> năm tiếp theo tôi vẫn kết hôn+ 이번 주말에 졸업장을 받을 거예요 > cuối tuần này tôi vẫn nhận bằng giỏi nghiệp

 

33. V/A + 겠다: Sẽ

- Ngữ pháp diễn đạt thể hiện hành động trong tương lai chưa tồn tại sự tính toán lâu dài nhưng tất cả sự quyết chổ chính giữa của tín đồ nói- Được dịch là "Sẽ"

 

Ví dụ:

+ 열심히 공부하겠습니다! -> Tôi đang học chuyên chỉ+ 내일 학교에 혼자 가겠다 > ngày mai tôi đã đi đến trường 1 mình

 34. V + 지 말다: Đừng

- Đuôi câu trình bày sự ngăn cản của fan nói với những người đối diện- Được dịch là "Đừng"

 

Ví dụ:+ 지금12시예요. 텔레비전을 보지 말아요 > Bây giờlà 12h rồi. Đừng xem TV nữa+ 이런거를 먹지 마세요 > chúng ta đừng ăn uống thứ này nữa

 

35. V + 아/어/야 되다: Phải

- Ngữ pháp mô tả việc mà nhà ngữ nên làm- Được dịch là "phải"

Ví dụ:+ 한국어를 열심히 공부해야 돼요 > Tôi bắt buộc học giờ Hàn chăm chỉ+ 너 운동을 많이 해야 돼여 > bạn phải tập TD những vào

 

36. V/A + 지요? Nhỉ? Chứ?

- Đuôi câu ngờ vực thể hiện nay sự mong muốn, đồng tình, chứng thực của fan nói từ fan đối diện- Được dịch là "Nhỉ?" , "Đúng không?", "Chứ?"Ví dụ:+ 여기가 좋지요? -> Ở đây xuất sắc thật nhỉ?

 

37. V + 고 있다: Đang

- Ngữ pháp mô tả một hành vi đang diễn ra ở hiện nay tại, là thì lúc này tiếp diễn- Được dịch là "Đang"Ví dụ:+ 숙제를 하고 있어요-> Tôi vẫn làm bài tập+ 란 씨는 음악을 듣고 있어요 > Lan đang nghe nhạc

 

38. V + 고 싶다: Muốn

- Ngữ pháp biểu hiện sự mong muốn của người nói- Được dịch là "Muốn"Ví dụ:

+ 그 옷을 사고 싶어요-> Tôi ao ước mua cái áo đó+ 이영화를 보고 싶어요 > Tôi mong muốn xem bộ phim truyện này

 

39. 못 + V : ko được

- Ngữ pháp biểu đạt khả năng ko thể xảy ra của việc gì đó, dù người muốn cũng muốn làm- Được dịch là "Không được"- 못 đứng trước rượu cồn từ, mặc dù nhiên, với rượu cồn từ dứt bằng 하다, 못 đứng trước 하다Ví dụ:+ 비가 와서 학교에 못 가요-> Trời mưa đề xuất tôi không đến lớp được+ 밖에 너무 시끄러워서 집중 못 해요 > Vì phía bên ngoài ồn ào quá nên tôi không tập trung được

40. V + 지 못하다: ko được

- Ngữ pháp này hoàn toàn tương từ bỏ 못 + V- Ngữ pháp này hay được sử dụng trong văn viết, còn 못 + V hay sử dụng trong văn nóiVí dụ:+ 비가 와서 학교에 가지 못해요-> Trời mưa bắt buộc tôi không đi học được+ 오늘 손이 아파서 피아노를 치지 못해요 > lúc này tôi bị đau nhức tay đề xuất tôi không chơi Piano được 

41. V/A + 으면/면: trường hợp ... Thì

- Ngữ pháp diễn tả điều kiện và công dụng của một vụ việc nào đó- Được dịch là nếu...thì... Ví dụ:+ 돈이 많으면 집을 살 거예요-> Nếu có khá nhiều tiền tôi sẽ mua nhà+ 이번 학기에 일등을 하면 장학금을 받을 수 있어요 > nếu như học kỳ này tôi đạt hạng 1 thì sẽ có thể nhận học bổng đó

42. V + (으)려고 하다: Định

- Ngữ pháp diễn đạt dự định của người nói- Được dịch là "định"Ví dụ:+ 내일 병원에 가려고 해요 -> ngày mai tôi định đi bệnh dịch viện+ 이따가 밥을 먹으러 거요 > Lát nữa tôi định đi ăn uống cơm

 

43. V + 아/어/여 주다: có tác dụng việc gì đấy CHO ai đó

- Đuôi câu thể hiện việc chủ ngữ thao tác làm việc gì mang lại ai đó- Được dịch là "...cho"Ví dụ:+ 수업이 끝나고 전화해 줘요-> xong giờ học thì hotline cho tôi nha+ 돈을 빌려주세요 > Hãy đến tôi mượn chi phí nhé

 

44. N + (으)로: Bằng, đến

- Ngữ pháp này thực hiện trong 2 ngữ cảnh- Danh từ bao gồm phụ âm cuối chia với 으로, danh từ không có phụ âm cuối phân tách với 로- Được dịch là "bằng", "bởi" để diễn tả phương thức, phương cách thao tác làm việc gì đó- Được dịch là "đến" khi đứng sau danh từ nơi chốn để miêu tả hướng của hành động đến nơi nào đó

Ví dụ:+ 인터넷으로 검색해요 > tra cứu kiếm bởi Internet+ 민수 씨는 밥을 젓가락으로 먹어요 > Minsu nạp năng lượng cơm bởi đũa + 이버스가 서울 대학교로 가지요? xe buýt này đi mang lại trường ĐH Seoul đúng không?

 

45. N + 에게/한테/께: Đến...

- 에게/한테/께 đứng sau danh từ bỏ chỉ người, diễn đạt đối tượng mà hành vi hướng đến- Dịch là "đến", "cho"- 에게 hay được sử dụng trong văn viết, 한테 hay được sử dụng trong văn nói, 께 dùng cho những người có vai vế phệ (ông, bà, cha, mẹ, thầy cô...)Ví dụ:+ 저는 친구에게 문자를 보내요-> Tôi giữ hộ thư mang lại bạn+ 언니가 부모님께 전화해요-> Chị tôi call dt cho bố mẹ

✌️ nội dung bài viết được biên soạn bởi : Du học hàn quốc congtyketoanhanoi.edu.vn