để ý rằng với nơi bắt đầu Rno càng cồng kềnh thì tác động không gian của nó càng lớn làm cản trở quy trình H+ tiến lại ngay sát nguyên tử N nên (Rno)2NH no)3N sẽ không hề đúng nữa.

Bạn đang xem: Phương pháp giải bài tập amin

Ví dụ 1: đối chiếu tính bazơ của những hợp chất hữu cơ sau: NH3 , C2H5NH2 , CH3NH2 , C6H5NH2 , (C6H5)2NH , (C2H5)2NH , C6H5 CH2NH2 ?

(C2H5)2NH > C2H5NH2 > CH3NH2 > NH3 > C6H5> CH2NH2 > C6H5NH2 > (C6H5)2NH

Ví dụ 2:  Cho các chất: (1) amoniac. (2) metylamin. (3) anilin. (4) dimetylamin.

Tính bazơ tăng dần theo vật dụng tự làm sao sau đây?

A. (1) 3 ; metyamin : CH3NH2 ; anilin : C6H5NH2 ; dimetyl amin : CH3 – NH – CH3

Dựa vào đặc điểm trên : anilin bao gồm vòng benzen(gốc phenyl) => Tính bazo yếu nhất

NH3 ở mức trung gian > C6H5NH2

Amin bậc I (CH3NH2) 3 – NH –NH3)

=> Thư tự : C6H5NH2 3 3NH23)2NH

Dạng 3: Xác định số team chức :


Nếu đề bài xích cho số mol amin và số mol axit (H+) lập tỉ số : Số đội chức = (fracnH+n amin)

Nếu amin chỉ gồm 1N => số chức = 1

Ví dụ: Để trung hòa 50 ml dd amin no , (trong amin có 2 nguyên tử Nito ) nên 40 ml dd HCl 0,1 M . Centimet của đimetyl amin đã cần sử dụng là :

A.0,08M B.0,04M C.

Xem thêm: Truyền Thuyết Tôn Ngộ Không, Nhân Vật Hư Cấu Tôn Ngộ Không

0,02M D.0,06M

Amin có 2 N => amin tất cả số chức = 2 ADCT : namin = nHCl/2 = 0,002 mol => cm amin = 0,04 M

Dạng 4 : Xác đinh cách làm của amin phụ thuộc vào phản ứng cháy

*

nO2phản ứng = nCO2 + H2O

mamin = mC + mH + mN

Đốt amin no 2 chức ta bao gồm :

*

Lưu ý: lúc đốt cháy 1 amin ngoài ko khí thì:

nN2 sau phản ứng = nN2 hình thành từ phản ứng đốt cháy amin + nN2 có sẵn trong ko khí

Ví dụ 1: Đốt cháy trọn vẹn amol hh X tất cả 2 amin no solo chức liêm tiếp nhau nhận được 5,6 lít CO2 (đktc) cùng 7,2 g H2O . Quý giá của a là :

A. 0,05 mol B.0,1 mol C.0,15 mol D.0,2 mol

Tìm CT 2 amin kia ?

Lời giải

AD CT : namin = (nH2O – nCO2)/1,5


= (0,4 – 0,25)/1,5 = 0,1 mol

CT amin : n = => Amin bao gồm CT : CnH2n+1NH2

 n = 2 với n = 3 :C2H5NH2 với C3H7NH2

Ví dụ 2 : Đốt cháy hoàn toàn V lit amin X bằng lượng O2 đủ sản xuất 8V lit lếu láo hợp gồm khí CO2, N2 với hơi nước ( các thể tích khí đo trong cùng điều kiện. Amin X tính năng HNO2 ở ánh sáng thường chế tạo khí N2. X là

A. CH3-CH2-CH2-NH2 B. CH2=CH-CH2-NH2

C. CH3-CH2-NH-CH3 D. CH2=CH-NH-CH3

Lời giải

Do X tính năng HNO2 ở ánh sáng thường tạo ra N2, bắt buộc X là amin bậc 1 ( các loại C, D)

Đặt X : CxHyN.

*

Ví dụ 3 : Đốt cháy trọn vẹn amin X thu 4,48 lit CO2 (đkc) cùng 6,3 gam nước. Tính thể tích ko khí về tối thiểu để đốt X ?

24 lit B. 34 lit C. 43 lit D. 42 lit

Lời giải

Ta có

*
 

Nên suy ra Vkhông khí = 5.22,4.0,375 = 42lit

Dạng 5: Cho amin tác dụng với dd muối của kim loại

Một số muối dễ tạo kết tủa hidroxit với dd amin


Ví dụ: AlCl3 + 3CH3NH2 + 3H2O Al(OH)3 + 3CH3NH3Cl

Lưu ý: Tương tự như NH3 các amin cũng tạo phức chất rã với Cu(OH)2, Zn(OH)2, AgCl…

Ví dụ: lúc sục khí CH3NH2 tới dư vào dd CuCl2 thì ban đầu xuất hiện kết tủa Cu(OH)2 màu xanh nhạt, sau đó kết tủa Cu(OH)2 chảy trong CH3NH2 dư tạo thành dd phức (OH)2màu xanh thẫm.

2CH3NH2 + CuCl2 + H2O Cu(OH)2 + 2CH3NH3Cl

Cu(OH)3 + 4CH3NH2 (OH)2

Tải về

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - xem ngay