phía dấn bí quyết đọc số vật dụng tự giờ Anh từ là một đến 100, cách chuyển đổi số đếm sang số sản phẩm tự và cách áp dụng số lắp thêm tự.

Số thứ tự giờ đồng hồ Anh từ một đến 100 viết như vậy nào, viết tắt như vậy nào. Dưới đây là cách viết số thứ tự trong giờ đồng hồ Anh. Kề bên đó, congtyketoanhanoi.edu.vn đang hướng dẫn chúng ta cách chuyển thể số đếm sang số sản phẩm tự và giải pháp dùng số thứ tự phải chăng nhất.

Bạn đang xem: Số đếm từ 1 đến 100

*

Số thứ tự trong giờ đồng hồ Anh và phương pháp sử dụng

1. Số thứ tự tiếng Anh từ là 1 đến 100

1 - 10

1 (one) → 1st (first)

2 (two) → 2nd (second)

3 (three) → 3rd (third)

4 (four) → 4th (fourth)

5 (five) → 5th (fifth)

6 (six) → 6th (sixth)

7 (seven) → 7th (seventh)

8 (eight) → 8th (eighth)

9 (nine) → 9th (ninth)

10 (ten) → 10th (tenth)

11 - 20

11 (eleven) → 11th(eleventh)

12 (twelve) → 12th (twelfth)

13 (thirteen) → 13th (thirteenth)

14 (fourteen) → 14th (fourteenth)

15 (fifteen) → 15th (fifteenth)

16 (sixteen) → 16th (sixteenth)

17 (seventeen) → 17th (seventeenth)

18 (eighteen) → 18th (eighteenth)

19 (nineteen) → 19th (nineteenth)

20 (twenty) → 20th (twentieth)

21 - 30

21 (twenty-one) → 21st (twenty-first)

22 (twenty-two) → 22nd (twenty-second)

23 (twenty-three) → 23rd (twenty-third)

24 (twenty-four) → 24th (twenty-fourth)

25 (twenty-five) → 25th (twenty-fifth)

26 (twenty-six) → 26th (twenty-sixth)

27 (twenty-seven) → 27th (twenty-seventh)

28 (twenty-eight) → 28th (twenty-eighth)

29 (twenty-nine) → 29th (twenty-ninth)

30 (thirty) → 30th (thirtieth)

31 - 40

31 (thirty-one) → 31st (thirty-first)

32 (thirty-two) → 32nd (thirty-second)

33 (thirty-three) → 33rd (thirty-third)

34 (thirty-four) → 34th (thirty-fourth)

35 (thirty-five) → 35th (thirty-fifth)

36 (thirty-six) → 36th (thirty-sixth)

37 (thirty-seven) → 37th (thirty-seventh)

38 (thirty-eight) → 38th (thirty-eighth)

39 (thirty-nine) → 39th (thirty-ninth)

40 (forty) → 40th (fourtieth)

41 - 50

41 (forty-one) → 41st (forty-first)

42 (forty-two) → 42nd (forty-second)

43 (forty-three) → 43rd (forty-third)

44 (forty-four) → 44th (forty-fourth)

45 (forty-five) → 45th (forty-fifth)

46 (forty-six) → 46th (forty-sixth)

47 (forty-seven) → 47th (forty-seventh)

48 (forty-eight) → 48th (forty-eighth)

49 (forty-nine) → 49th (forty-ninth)

50 (fifty) → 50th (fiftieth)

51 - 60

51 (fifty-one) → 51st (fifty-first)

52 (fifty-two) → 51nd (fifty-second)

53 (fifty-three) → 53rd (fifty-third)

54 (fifty-four) → 54th (fifty-fourth)

55 (fifty-five) → 55th (fifty-fifth)

56 (fifty-six) → 56th (fifty-sixth)

57 (fifty-seven) → 57th (fifty-seventh)

58 (fifty-eight) → 58th (fifty-eighth)

59 (fifty-nine) → 59th (fifty-ninth)

60 (sixty) → 60th (sixtieth)

61 - 70

61 (sixty-one) → 61st (sixty-first)

62 (sixty-two) → 61nd (sixty-second)

63 (sixty-three) → 63rd (sixty-third)

64 (sixty-four) → 64th (sixty-fourth)

65 (sixty-five) → 65th (sixty-fifth)

66 (sixty-six) → 66th (sixty-sixth)

67 (sixty-seven) → 67th (sixty-seventh)

68 (sixty-eight) → 68th (sixty-eighth)

69 (sixty-nine) → 69th (sixty-ninth)

70 (seventy) → 70th (seventieth)

71 - 80

71 (seventy-one) → 71st (seventy-first)

72 (seventy-two) → 72nd (seventy-second)

73 (seventy-three) → 73rd (seventy-third)

74 (seventy-four) → 74th (seventy-fourth)

75 (seventy-five) → 75th (seventy-fifth)

76 (seventy-six) → 76th (seventy-sixth)

77 (seventy-seven) → 77th (seventy-seventh)

78 (seventy-eight) → 78th (seventy-eighth)

79 (seventy-nine) → 79th (seventy-ninth)

80 (eighty) → 80th (eightieth)

81 - 90

81 (eighty-one) → 81st (eighty-first)

82 (eighty-two) → 82nd (eighty-second)

83 (eighty-three) → 83rd (eighty-third)

84 (eighty-four) → 84th (eighty-fourth)

85 (eighty-five) → 85th (eighty-fifth)

86 (eighty-six) → 86th (eighty-sixth)

87 (eighty-seven) → 87th (eighty-seventh)

88 (eighty-eight) → 88th (eighty-eighth)

89 (eighty-nine) → 89th (eighty-ninth)

90 (ninety) → 90th (ninetieth)

91 - 100

91 (ninety-one) → 91st (ninety-first)

92 (ninety-two) → 92nd (ninety-second)

93 (ninety-three) → 93rd (ninety-third)

94 (ninety-four) → 94th (ninety-fourth)

95 (ninety-five) → 95th (ninety-fifth)

96 (ninety-six) → 96th (ninety-sixth)

97 (ninety-seven) → 97th (ninety-seventh)

98 (ninety-eight) → 98th (ninety-eighth)

99 (ninety-nine) → 99th (ninety-ninth)

100 (one hundred) → 100th (one hundredth)

Xem clip cách hiểu số vật dụng tự trong tiếng Anh

2. Sử dụng số sản phẩm công nghệ tự lúc nào?

- Số sản phẩm công nghệ tự dùng để làm nói về địa chỉ của một trang bị nào đó hoặc xác xác định trí của vật đó vào một dãy.

- danh hiệu của vua, hoàng hậu quốc tế thường lúc viết viết tên và số sản phẩm công nghệ tự thông qua số La Mã, khi đọc thì thêm THE trước số thứ tự.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Photoshop Cc 2019 Full [email protected] 100% + Hướng Dẫn Cài Đặt

Ví dụ

+ Charles II - Đọc: Charles the Second

+ Edward VI - Đọc: Edward the Sixth

+ Henry VIII - Đọc: Henry the Eighth

3. Cách chuyển số đếm quý phái số thứ tự

3.1. Thêm th phía sau số đếm. Số tận cùng bởi Y, cần đổi Y thành I rồi new thêm th

Ví dụ:

- four -> fourth

- eleven -> eleventh

- twenty-->twentieth

Ngoại lệ:

- one - first

- two - second

- three - third

- five - fifth

- eight - eighth

- nine - ninth

- twelve – twelfth

3.2. Lúc số phối hợp nhiều hàng, chỉ cần thêm th sống số cuối cùng, giả dụ số sau cùng nằm trong danh sách ngoài lệ bên trên thì cần sử dụng theo list đó

Ví dụ:

- 5,111th = five thousand, one hundred và eleventh

- 421st = four hundred & twenty-first

3.3. Khi ước ao viết số ra chữ số (viết như số đếm nhưng đằng cuối cùng thêm TH hoặc ST cùng với số thiết bị tự 1, ND cùng với số thứ tự 2, RD cùng với số máy tự 3)

Ví dụ:

- first = 1st

- second = 2nd

- third = 3rd

- fourth = 4th

- twenty-sixth = 26th

- hundred & first = 101st

*

Cách nhảy số đếm thanh lịch số máy tự

4. Bài tập về số sản phẩm tự trong giờ đồng hồ Anh

Hoàn thành đoạn văn sau với cam kết hiệu viết tắt của số vật dụng tự st, nd, rd cùng th.

This year, Ruby và Mary participated in the London marathon, which took place on the 23..... Of June. They decided that the 1.....to finish the race would buy the drinks after the race. Lớn join the marathon, Ruby & Mary started training on the 11..... Of January. To get khổng lồ London in time, they left on the 20.....of June. Ruby and Mary were very happy to run the London marathon. The prizes were: 1.....place – a trip around the world, 2.....place – a car và 3.....place – a motorcycle. Mary finished 33.....and Ruby 36...... Even though they didn't win, they had fun and a great time in London. Ruby và Mary returned trang chủ on the 30.....of June.

Đáp án:

- 23rd

- 1st

- 11th

- 20th

- 1st

- 2nd

- 3rd

- 33rd

- 36th

- 30th

Bạn hoàn toàn có thể luyện vạc âm thông qua số thiết bị tự trong giờ đồng hồ Anh mà công ty chúng tôi giới thiệu ngơi nghỉ trên. Kết phù hợp với phần mượt phát âm tiếng Anh hiện đại của congtyketoanhanoi.edu.vn nhằm luyện tập hằng ngày tại bên nhé các bạn.