Lập báo cáo kết quả kinh doanh trên Excel

Lập báo cáo kết quả kinh doanh trên Excel (Mẫu biểu B02-DNN) A. Nội dung và kết cấu báo cáo Phản ánh tình hình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm kết quả kinh doanh và kết quả khác. Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên Excel Báo cáo gồm có 6 cột: Cột 1: Số thứ tự...

© 2015 Công ty kế toán Hà Nội. Thiết kế Website bởi Kế toán Hà Nội. học kế toán thực hành DMCA.com Protection Status