Khủng long đã mất tồn tại cách đây 65 triệu năm, nhưng chúng vẫn còn không hề ít trong trọng tâm trí nhỏ người. Vì vì sao này, hôm nay chúng ta sẽ nói tới các loại béo long, một cuộc hành trình xuyên thời hạn để tưởng nhớ những vị vua cổ truyền của hành tinh.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


Nội dung nội dung bài viết tuân thủ những nguyên tắc của chúng tôi về đạo đức biên tập. Để báo lỗi, hãy nhấp vào đây.


Đường dẫn đầy đủ đến bài bác viết: Postposm » Động đồ dùng » những loại phệ long: Tên, Đặc điểm và hơn thế nữa