Điện thoại được định cấu hình để tự động hóa cài để các phiên bản cập nhật phần mềm và áp dụng — tuy nhiên một sốbản update iOSphải được setup theo giải pháp thủ công.Thật thuận tiện khi iPhone và những ứng dụng tự update lên phiên bản mới nhất.Tuy nhiên, có những trường hợp khi bước đầu thủ công các bản cập nhật này có ích hơn.


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lưu ý:iOS tự động hóa tắt cơ chế nguồn năng lượng điện thấp khi iPhone pin quá 80%.Bạn sẽ đề xuất bật lại cơ chế nguồn điện thấp nếu điều này xảy ra.Nếu không, quá trình tải xuống và cập nhật tự động sẽ liên tục trong nền.

Cập nhật iPhone (và những ứng dụng) theo cách thủ công

Tải xuống các bạn dạng cập nhật khi tiện lợi sẽ giúp giảm mức sử dụng dữ liệu, kéo dãn dài tuổi thọ sạc và bảo vệ bạn đang thiết đặt phần mềm bất biến và không có lỗi trên iPhone của mình.Một lần nữa, hãy bảo đảm bạn triển khai kiểm tra kỹ lưỡng trước lúc cài đặt bằng tay thủ công bất kỳ bản cập nhật nào.