Lệ giá tiền cấp chứng chỉ hành nghề cai quản tài viên là 100.000 đồng

Vừa qua, bộ Tài chính ban hành Thông bốn 224/2016/TT-BTC luật pháp về phí thẩm định và đánh giá tiêu chuẩn, đk hành nghề, vận động quản lý, thanh lý tài sản; lệ tầm giá cấp chứng từ hành nghề quản tài viên. Theo đó:


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 224/2016/TT-BTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2016

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNHTIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ, HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN; LỆ PHÍ CẤPCHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ QUẢN TÀI VIÊN

Căn cứ luật pháp phí cùng lệ phíngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật chi tiêu nhà nướcngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CPngày 23 mon 8 năm năm nhâm thìn của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn thi hànhmột số điều của biện pháp phí với lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CPngày 23 mon 12 năm trước đó của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức tổ chức của bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng VụChính sách thuế,

Bộ trưởng cỗ Tài chủ yếu ban hànhThông tư cách thức mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và thực hiện phí thẩm địnhtiêu chuẩn, đk hành nghề, chuyển động quản lý, thanh lý tài sản; lệ chi phí cấpchứng chỉ hành nghề cai quản tài viên.

Bạn đang xem: Thanh lý xưởng cơ khí 2016

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh, đối tượng người dùng áp dụng

1. Thông tư này lý lẽ mức thu, chếđộ thu, nộp, cai quản và áp dụng phí đánh giá và thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề,hoạt cồn quản lý, thanh lý tài sản; lệ tầm giá cấp chứng từ hành nghề quản tàiviên.

2. Thông tứ này áp dụng đối với ngườinộp, tổ chức thu phí đánh giá tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, hoạt độngquản lý, thanh lý tài sản; lệ giá tiền cấp chứng chỉ hành nghề quảntài viên và tổ chức, cá thể khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sửdụng phí thẩm định và đánh giá tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, hoạt động quản lý, thanh lýtài sản; lệ chi phí cấp chứng chỉ hành nghề quản lí tài viên.

Điều 2. Người nộpphí, lệ phí

1. Cá nhân khi đề nghị cấp bệnh chỉhành nghề quản ngại tài viên buộc phải nộp phí, lệ phí.

2. Quản lí tài viên khi đăng ký hành nghềquản lý, thanh lý gia tài với bốn cách cá thể phải nộp phí.

3. Công ty khi đk hành nghềquản lý, thanh lý gia sản phải nộp phí.

Điều 3. Tổ chứcthu phí, lệ phí

1. Cục bổ trợ tư pháp (Bộ tứ pháp) thựchiện thu phí đánh giá và thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề quảnlý, thanh lý gia sản quy định trên mục 2a Điều 4 của Thông bốn này; lệ phí cấp chứngchỉ hành nghề quản tài viên vẻ ngoài tại mục 1 Điều 4 của Thông tứ này.

2. Sở bốn pháp tỉnh, tp trựcthuộc Trung ương thực hiện thu phí thẩm định và đánh giá điều kiện vận động quản lý, thanhlý gia tài quy định tại mục 2b Điều 4 của Thông bốn này.

Điều 4. Nút thuphí, lệ phí

Mức thu phí, lệ phí theo phép tắc tạiThông bốn này như sau:

Stt

Nội dung

Mức thu (Đồng/hồ sơ)

1

Lệ mức giá cấp chứng từ hành nghề quản lí tài viên

100.000

2

Phí thẩm định và đánh giá tiêu chuẩn, đk hành nghề thuộc nghành quản lý, thanh lý tài sản

a

Thẩm định tiêu chuẩn, đk hành nghề quản ngại lý, thanh lý tài sản

800.000

b

Thẩm định điều kiện chuyển động quản lý, thanh lý tài sản đối với quản tài viên đk hành nghề cai quản lý, thanh lý gia sản với bốn cách cá thể và doanh nghiệp đăng ký hành nghề quản ngại lý, thanh lý tài sản

500.000

Điều 5. Kê khai,nộp phí, lệ phí

1. Muộn nhất là ngày 05 hàng tháng, tổchức thu tiền phí phải giữ hộ số tiền mức giá đã thu của tháng trước vào thông tin tài khoản phí chờnộp giá thành mở tại Kho tệ bạc nhà nước.

Xem thêm: Cách Xóa 1 File Đang Chạy - 8 Cách Xóa File Cứng Đầu Hiệu Quả

2. Tổ chức triển khai thu phí, lệ giá tiền thực hiệnkê khai, nộp số chi phí phí, lệ giá tiền thu được theo tháng, quyết toán năm theo phía dẫn tại khoản 3 Điều 19,khoản 2 Điều 26 Thông bốn số 156/2013/TT-BTC ngày thứ 6 tháng 11 năm 2013 của Bộtrưởng bộ Tài chủ yếu hướng dẫn thi hành một trong những điều của Luật làm chủ thuế; Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế với Nghị định số83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của chủ yếu phủ.

Điều 6. Quản lýphí, lệ phí

1. Tổ chức thu phí nộp toàn thể số tiềnphí thu được vào ngân sách nhà nước trừ ngôi trường hợp cách thức tại khoản 2 Điềunày. Nguồn túi tiền trang trải cho việc thực hiện quá trình và thu phí do ngânsách bên nước sắp xếp trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định nấc chingân sách đơn vị nước.

2. Ngôi trường hợp tổ chức thu tổn phí là cơquan đơn vị nước được khoán túi tiền hoạt độngtừ nguồn thu phí theo cơ chế tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm năm 2016 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ thì được trích lại90% số tiền giá tiền thu được để trang trải túi tiền cho những nội dung chi theo quy địnhtại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 mon 8 năm2016 của chủ yếu phủ. Nộp 10% tiền giá thành thu được vào giá thành nhà nước theochương, tiểu mục của Mục lục chi phí nhà nước hiện nay hành.

3. Tổ chức thu lệ mức giá nộp 100% tiền lệphí thu được vào ngân sách chi tiêu nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sáchnhà nước hiện nay hành. Nguồn ngân sách chi tiêu trang trải cho việc thực hiện công việc vàthu lệ chi phí cấp chứng từ hành nghề quản ngại tài viên do chi tiêu nhà nước bố trítrong dự trù của tổ chức triển khai thu theo chế độ, định nấc chi giá thành nhà nước.

Điều 7. Tổ chức triển khai thực hiện

1. Thông tư này còn có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 01 mon 01 năm 2017.

2. Các nội dung khác tương quan đến việcthu, nộp, quản lý, sử dụng, triệu chứng từ thu, công khai chính sách thu phí, lệ phíkhông kể tại Thông tứ này được thực hiện theo quy địnhtại phép tắc phí với lệ phí, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 mon 8 năm năm 2016 củaChính phủ; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày thứ 6 tháng 11 năm 2013 của bộ trưởngBộ Tài chính; Thông tư của bộ trưởng bộ Tài bao gồm quy định in, vạc hành, quảnlý và sử dụng những loại triệu chứng từ thu phí, lệ giá tiền thuộc túi tiền nhà nước cùng cácvăn phiên bản sửa đổi, bổ sung hoặc sửa chữa thay thế (nếu có).

3. Trong quy trình thực hiện, trường hợp cóvướng mắc đề nghị những tổ chức, cá nhân phản ánh kịp lúc về bộ Tài chính để nghiên cứu, giải đáp bổsung./.

Nơi nhận: - Văn phòng trung ương và những Ban của Đảng; - công sở Tổng bí thư; - văn phòng và công sở Quốc hội; - Văn phòng chủ tịch nước; - Viện Kiểm cạnh bên nhân dân tối cao; - tand nhân dân buổi tối cao; - truy thuế kiểm toán nhà nước; - những Bộ, ban ngành ngang Bộ, phòng ban thuộc chủ yếu phủ; - cơ sở Trung ương của các đoàn thể; - HĐND, UBND, Sở Tài chính, viên Thuế các tỉnh, tp trực nằm trong Trung ương; - Công báo; - Website chủ yếu phủ; - Cục đánh giá văn bạn dạng (Bộ bốn pháp); - các đơn vị thuộc bộ Tài chính; - Website cỗ Tài chính; - Lưu: VT, CST (CST5).

Bài viết liên quan