*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việt công nghệ tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Tìm một trong những có cha chữ số, biết tổng 3 chữ số là 20. Chữ số hàng nghìn bằng 1/4 tổng 3 chữ số, chữ số hàng trăm gấp rưỡi chữ số hàng solo vị. Vậy số bắt buộc tìm là giai giup mk nhe chieu nay ngay mai nop rui


*

*

Chữ số hàng ngàn là:

20 : 4 = 5

Coi chữ số hàng chục là 3 phần thì chữ số hàng đơn vị chức năng là 2 phần

Chữ số hàng chục là:

( 20 - 5 ) : ( 3 + 2 ) x 3 = 9

Chữ số hàng đơn vị chức năng là:

20 - 9 - 5 = 6

Vậy số yêu cầu tìm là 596


Tìm một trong những có bố chữ số, biết tổng 3 chữ số là 20. Tổng 3 chữ số gấp 4 lần số hàng trăm, chữ số hàng trăm gấp rưỡi chữ số hàng đối chọi vị. Vậy số nên tìm là

giai giup mk nhe chieu ni ngay mai nop rui


Tìm một số có cha chữ số, biết tổng 3 chữ số là 20. Tổng 3 chữ số vội 4 lần chữ số mặt hàng trăm, chữ số hàng chục gấp rưỡi chữ số hàng solo vị. Vậy số nên tìm là:.......

Bạn đang xem: Tìm một số có 3 chữ số, biết tổng 3 chữ số là 20


gọi số cần tìm làabc

có a+b+c=20

tổng 3 chữ số vội vàng 4 lần chữ số hàng trăm ngàn =>4xa=20=>a=5

chữ số hàng trăm gấp rưỡi chữ số hàng đơn vị chức năng => b=1,5c

=>5+1,5c+c=20=>c=6=>b=9

=> số bắt buộc tìm là 596


Tìm một vài có bố chữ số, biết tổng 3 chữ số là 20. Tổng 3 chữ số vội 4 lần số mặt hàng trăm, chữ số hàng chục gấp rưỡi chữ số hàng đơn vị.


Chữ số hàng nghìn là : trăng tròn /4 = 5

Coi chữ số hàng trăm là 3 phần thì chữ số hàng đơn vị chức năng là 2 phần

Chữ số hàng trăm là : (20 - 5 ) : ( 3 + 2 ) *3 = 9

Chữ số hàng đơn vị chức năng là : trăng tròn - 9 - 5 = 6

Vậy số sẽ là 596


Tìm một trong những có 3 chữ số biết tổng bố chữ số là 20.Tổng cha chữ số gấp bốn lần chữ số hàng trăm ngàn chữ số hàng chục gấp rưỡi chữ số hàng 1-1 vị


Tìm một trong những có 3 chữ số, bieets tổng 3 chữ số bởi 20,. Tổng 3 chữ số vội vàng 4 lần chữ số hàng trăm, chữ số hàng chục gấp rưỡi chữ số hàng solo vị


Tìm một vài có 3 chữ số , biết tổng tía chữ số là 20, tổng 3 chữ số vội vàng 4 lần chữ số hàng ngàn chữ số hàng trăm gấp rưỡichữ số hàngđơn vị ?


Chữ số hàng trăm ngàn là :

20 : 4 = 5

Tổng của chữ số hàng chục và hàng đơn vị là :

20 - 5 = 15

Đổi 3 vội vàng rưỡi = 3/2

Ta gồm sơ đồ dùng :

hàng chục l------------l-----------l-----------l

hàng đơn vị l------------l-----------l

Chữ số hàng đơn vị chức năng là :

15 : ( 2 + 3 ) x 2 = 6

Chữ số hàng trăm là :

15 - 6 = 9

Vậy số chính là : 596


Tìm một số trong những có ba chữ số, biết tổng 3 chữ số là 20.Tổng bố chữ số gấp 4 lâng chữ số mặt hàng trăm, chữ số hàng trăm gấp rưỡi chữ số hàng 1-1 vị.

Xem thêm: Toàn Cảnh Phong Trào Mới Trên Facebook Việt Nam Trong Năm 2020


tìm một số có 3 chữ số biết tổng 3 chữ số là 20 , tổng các chữ số vội vàng 4 lần chữ số hàng trăm ngàn , chữ số hàng trăm gấp rưỡi chữ số hàng đơn vị . Chúng ta nhớ vấn đáp nhé , mình sẽ tick cho các bạn ngay .


Chữ số hàng ngàn là :

(20:4=5)

Tổng của hai hàng chụ và hàng đơn vị là :

(20-5=4)

Đổi : vội vàng rưỡi =(frac32)

Ta gồm sơ thiết bị sau :

Hàng chục |----------|----------|----------|

Hàng đơn vị chức năng |----------|----------|

Tổng số phần bằng nhau là :

3 + 2 = 5 ( phần )

Chữ số hàng trăm là :

( 15 : 5 ) x 3 = 9

Chữ số hàng đơn vị chức năng là :

15 - 9 = 6

Vậy số sẽ là 596

Đ/S : 596


tìm một số có 3 chữ số biết tổng 3 chữ số là đôi mươi tổng 3 chữ số vội 4 lần hàng nghìn chữ số hàng trăm gấp rưỡi chữ số hàng đối kháng vị


Gọi chữ số hàng nghìn là a, chữ số hàng trăm là b, chữ số hàng đơn vị là c

a + b + c = 20

Chữ số hàng trăm là :

20: 4 = 5

Tổng chữ số hàng trăm và hàng đơn vị là

20 - a = trăng tròn - 5 = 15 = b+c

Vì b = 1,5 c

1,5 c + c= 15

2,5c = 15

c=15 : 2,5 = 6

b = 15-6 = 9

Số đó là 596


Tìm một vài có ba chữ số , biết tổng 3 chữ số là đôi mươi . Chữ số hàng ngàn bằng 1/4 tổng của tía chữ số ; chữ số hàng trăm gấp rưỡi chữ số hàng đơn vị .


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên