Học 100+ Từ Vựng Tiếng Hàn Chuyên Ngành Kế Toán Cần Nắm Chắc

TỪ VỰNG TIẾNG HÀN NGÀNH KẾ TOÁN

Kế Toán là 1 trong những trong những các bước mà công ty nào cũng đều có đúng ko ạ ? các bạn cũng là giữa những kế toán viên ? đặc biệt bạn lại làm việc trong doanh nghiệp của nước hàn ??? thuộc Kokono dắt túi ngay lập tức từ vựng giờ đồng hồ Hàn về siêng ngành kế toán tài chính nha.

Bạn đang xem: Từ vựng tiếng hàn chuyên ngành kế toán

*

가수금 bị đình hoãn nhận

가지급금 nhất thời thanh toán

감각상각충당금 accr. Khấu hao

감각상각비 khấu hao

건설가계정 trong tiến trình xây dựng

결손금처리계산서 appropriation mất giữ lại lại

경상이익 bình thường thu nhập

고정자산 gia sản cố định

고정자산처분손실 mất mát về bố trí tài sản cố gắng định

고정자산처분이익 đã đạt được trên sắp xếp tài sản rứa định

공구기구 công cụ & dụng cụ

관계회사대여금 khoản vay cho các công ty đưa ra nhánh

관계회사유가증권 khác vốn đầu tư vào các công ty đưa ra nhánh

관세선급금 giá thành trả trước của thuế quan

광고선전 quảng cáo

구축물 cấu trúc

급료 lương nhân viên và tiền lương

기말제품재고액 xong xuôi kiểm kê hàng hoá đang hoàn thành

기업합리화적립금 dự trữ cho hợp lý và phải chăng hóa tởm doanh

기여금 đóng góp

기초재공품재고액 đầu mặt hàng tồn kho của công việc trong quá trình

기초제품재고액 bắt đầu kiểm kê sản phẩm hoá đã hoàn thành재무제표 : bạn dạng báo cáo tài chính

손익계산서 :bản report kết quả khiếp doanh

대차대조표 : bảng bằng vận kế toán

이익 잉여금처분계산서( 결손금처리계산서) : thuyết minh báo cáo tài chính

현금흐름표 :báo cáo lưu chuyển khoản tệ

당기 원재료 매입액 : chi phí nhập vật liệu phụ kỳ này

당기 제품 제조원가 : đơn giá sản xuất sản phẩm hằng ngày

당기 총제조 비용 : tổng đưa ra phí sản xuất kỳ này

지급수수료 : ngân sách dịch vụ hoa hồng

채권자 : mặt nợ,bên cho vay , bên nhận

주주 : người có cổ phần, cổ đông

대여금 : tiền mang đến vay

미수금 : tiền không thu

미수수익 : chi phí lãi không thu

선급금 : tiền trả trước

당좌 계절 : thông tin tài khoản vãng lai재공품 : sản phẩm tái công

반제품 : hàng cung cấp thủ công

재고 대매출 : sự bán sản phẩm tồn kho

잉여가치 : giá trị thặng dư

자본 잉여금 : tiền vốn dư thừa

사채 : giấy nợ công ty, món nợ riêng

이익잉여금 : roi thặng dư

부채 : món nợ

자본 : tiền vốn

재무 유동성 : tính lưu cồn tài chính

대차대조표 감사 : đánh giá bảng tổng kết tài sản

유동자산 : tài sản lưu động

당좌자산 : gia tài hiện thành

재고자산 : gia tài tồn kho

비품 : vật cầm cố định

단기차입금 : tiền vay mượn ngắn hạn

잔여이익 : roi còn lại자산의 종류 : các loại tài sản현금 : tiền mặt상품 : mặt hàng, đồ vật phẩm비품 : vật thế định건물 : bên cửa토지 : đất đai받을어음 : thừa nhận = ăn năn phiếu외상매출금 : tiền nợ단기매매증권 : giao thương mua bán trái phiếu ngắn hạn미수금 : tiền không thu차량운반구 : xe siêng vận chuyển부채의 종류 các khoản nợ단기차입금 : món nợ ngắn hạn외상매입금 : tiền thiết lập chịu hàng지급어음 : đưa ra trả hối hận phiếu미지급금 : tiền chưa thanh toán

자본 (vốn)자산 = 자본 – 부채tài sản = vốn – nợ

회계의 구분 : phân một số loại kế toán•재무회계(개인적인 부) : tài chính kế toán ( thành phần cá nhân)—–재무제표 작성 : viết báo cáo tài chính—-세무회계 : kế toán thuế vụ•관리회계(기업의 부) : làm chủ kế toán( phần tử doanh nghiệp)—-원가계산 : tính nguyên giá—-의사결정회계 : quyết sách kế toán—-성가평가회계 : đánh giá thành quả kế toán관리회계의 역할 : sứ mệnh của quản lý kế toán

•의사결정 데이터 제공: cung cấp tin quyết toán—–적절한 업적관리 : thống trị thành tích thiết yếu xác——신속한 의사결정 : quyết đoán nhanh chóng•이익관리와 사회공헌 : hiến đâng xã hội và làm chủ lợi nhuận—–사회분배(납세), 내부 유보 : phân loại xã hội( nộp thuế), bảo lưu lại nội vụ—–주주, 경영자, 종업원에게 분배 : phân chia cho cổ đông, tín đồ kinh doanh, nhân viên—–고객 분배(품질과 가격) phân chia khách hàng( chất lượng và giá bán cả)업적과 투입(성과평가) : các thành tích và đầu tư chi tiêu ( đánh giá cả quả)—–산출측면(매출액, 부가가치, 이익) : về mặt cung cấp ra(tiền chào bán hàng, quý hiếm gia tăng, lợi nhuận)—–투입측면(생산성, 투자효율-자본이익률) : về phương diện đầu tư(sức sản xuất, năng suất đầu tư- tỷ lệ lợi nhuận)기업회계kế toán doanh nghiệp

———-재무회계————-관리회계–tài thiết yếu kế toán—————quản lý kế toán1. 이용자————————기업외부 이해관계자 ————기업내부 이해관계자(người sử dụng———–quan hệ những người ngoài doanh nghiệp—– tình dục trong doanh nghiệp)

2. 이용 목적———————이해관계자간의 조정————-의사결정과 업적 관리(mục đích dùng—————điều chỉnh gian quan lại hệ——–quyết toán và cai quản thành tích)

3. 주요 과제————————이익의 배분—————–이익의 획득(chủ đề chính——————–phân phân tách lợi nhuận———giành được lợi nhuận)

4. 보고대상————————-과거의 정보—————–과거,현재,미래의 정보(đối tượng báo cáo————-thông tin của quá khứ———thông tin của vượt khứ, lúc này và tương lai)

5. 보고서————————-재무제표(강제적)————–전체, 부문 정보=> 임의적(bản báo cáo—————báo cáo tài chính tính chống chế——-toàn bộ, thông tin phần tử =>tính tùy ý)

6. 처리기준——————-기업회계 기준, 관계법규———-경영/ 업적관리의 공헌(tiêu chuẩn chỉnh xử lý———–tiêu chuẩn kế toán doanh nghiệp, phương tiện quan hệ——–đóng góp về quản lý thành tích/ khiếp doanh)

7. 측정척도———————화계적 계수——————–화페,비화폐적 계수(đơn vị đo———————hệ số tiền——————-hệ số tiền, hệ số chưa hẳn tính bởi tiền tệ)

8. 정보 성격—————–정확성, 적법성————————-유용성, 신속성(tính chất thông tin———–tính chính xác, tính vừa lòng pháp————tính hữu ích, tính mau lẹ)

계획과 통제————————————————-자본의 조달(kế hoạch cùng điều khiển————————————gây dựng vốn)

보고서 작성, 분석, 보고—————————- 투자자관계(viết báo cáo, phân tích, báo cáo—————–mối quan tiền hệ những nhà đầu tư)

평가와 자문————————————– 단기자금의 조달(đánh giá bán và bốn vấn—————————-gây dựng quĩ ngắn hạn)

세무관리——————————————은행관계( cai quản thuế vụ——————————–mối quan hệ nam nữ ngân hàng)

정부 보고—————————————–현금의 보관(báo cáo chính phủ—————————–bảo quản lí tiền mặt)

자산의 보고————————————–신용과 대금회수(báo cáo tài sản——————————–thu hồi ngân sách chi tiêu và tín dụng )

경제적 평가—————————————유가증권투자( review tính khiếp tế—————————–đầu tư bệnh khoán)

내부감사——————————————보험업무(thanh tra nội bộ———————————nghiệp vụ bảo hiểm )

Từ vựng giờ Hàn chuyên ngành may mặc, kế toán, thẩm mỹ, cơ khí, ngành năng lượng điện tử, trong công xưởng,…là mọi chủ đề được không ít người học tập tiếng Hàn quan lại tâm. Ở bài viết này, trung tâm ngôn ngữ Ngoại Ngữ You Can sẽ thuộc bạn tìm hiểu về các từ vựng tiếng Hàn Quốc giúp bạn đạt điểm cao trong kỳ thi EPS TOPIK nhằm đi du học, đi làm. Cùng tìm hiểu nhé.


Từ vựng giờ Hàn siêng ngành kế toán

*

Kế toán là trong số những ngành nghề thông dụng nhất ở hàn quốc và nếu bạn muốn ứng tuyển chọn vào địa điểm kế toán trong công ty lớn Hàn Quốc, thì câu hỏi biết và sử dụng từ vựng kế toán tài chính và các từ vựng về toán học tập tiếng Hàn là vấn đề cần thiết.

Ngoài ra, khi những công ty Hàn Quốc đầu tư chi tiêu vào Việt Nam, chúng ta đều cần tuyển kế toán, nhất là kế toán có trình độ chuyên môn tiếng Hàn TOPIK, đấy là một lợi thế đối với những bạn biết giờ Hàn.

Vì vậy, có kiến ​​thức và kỹ năng mà bạn đã tích điểm được trong siêng ngành của mình, cần phải nắm được vốn tự vựng về nghành nghề dịch vụ tiếng Hàn này để rất có thể làm việc ở các vị trí khác với tầm thu nhập hấp dẫn.

Trung trọng điểm tiếng Hàn nhanh Ngoại Ngữ You Can đã giúp bạn chọn ra dưới đây 100 từ giờ Hàn thông dụng độc nhất vô nhị trong kế toán. Hãy giữ lại và học từ tốn nhé:

고정자산처분손실 /gojeongjasancheobunsonsil/: Mất non về sắp xếp tài sản cố gắng định고정자산 /gojeongjasan/: gia tài cố định유동자산 /yudongjasan/: gia tài lưu động대차대조표 감사 /daechadaejopyo gamsa/: soát sổ bảng tổng kết tài sản비용동자산 /biyongdongjasan/: gia tài dài hạn재고자산 /jaegojasan/: gia tài tồn kho대여금 /daeyeogeum/: Tiền cho vay현금흐름표 /hyeongeumheuleumpyo/: report lưu chuyển khoản tệ미수수익 /misusu-ig/: chi phí lãi không thu미수금 /misugeum/: Tiền chưa thu당좌 계절 /dangjwa gyejeol/: thông tin tài khoản vãng lai선급금 /seongeubgeum/: tiền trả trước자본 /jabon/: tiền vốn자본 잉여금 /jabon ing-yeogeum/: tiền vốn dư thừa외상매출금 /oesangmaechulgeum/: chi phí nợ잔여이익 /jan-yeoiig/: roi còn lại지급어음 /jigeub-eoeum/: bỏ ra trả hối phiếu외상매입금 /oesangmaeibgeum/: Tiền thiết lập chịu hàng예금 /yegeum/: Tiền gửi ngân hàng현금 /hyeongeum/: tiền mặt외환 예금 /oehwan yegeum/: nước ngoài tệ베트남 돈 예금 /beteunam don yegeum/: chi phí VN기한예금 /gihan-yegeum/: chi phí gửi có kỳ hạn외환 /oehwan/: nước ngoài tệ재무제표 /jaemujepyo/: phiên bản báo cáo tài chính무향자산 /muhyangjasan/: TSCĐ vô hình dung (Tài sản thắt chặt và cố định vô hình)잉여가치 /ing-yeogachi/: giá trị thặng dư감각상각비 /gamgagsang-gagbi/: Khấu hao원가계산 /wongagyesan/: Tính nguyên giá이익잉여금 /iig-ing-yeogeum/: lợi tức đầu tư thặng dư내부채권 /naebuchaegwon/: phải thu nội bộ거래처 채권 /geolaecheo chaegwon/: cần thu của khách hàng hàng기타 채권 /gita chaegwon/: nên thu khác

Từ vựng giờ đồng hồ Hàn siêng ngành mua hàng

*

Thanh toán số lượng 금액조정Vùng bao phủ sóng 낙지Thu âm 녹화Phân nhiều loại 등급Đăng cam kết 등록Vốn đk 등록자본금Thiết bị điện tử 디지털가전Cho trình làng 론칭Thể thao 레포츠Diễn demo 리허설Tiếp thị 마케팅Cửa mặt hàng 매장Kênh 매체Tỉ lệ doanh số 매출비중Hàng chưa giao 미출고Đưa ra 반출Hàng trả 반품Phát sóng 방송Chi phí phân phối 방송제작비

Từ vựng giờ hàn chăm ngành quần áo

Thiết kế năng động cũng là một ngành ngày càng phát triển, không những ở vn mà còn làm việc khắp vị trí trên nỗ lực giới. Dưới đây, ngoại Ngữ You Can đã giúp đỡ bạn tổng đúng theo từ vựng giờ đồng hồ Hàn chăm ngành quần áo, cùng xem thêm nhé.

와이셔츠 /waisyeocheu/: Áo sơ mi옷 /os/: Áo티셔츠 /tisyeocheu/: Áo phông양복 /yangbog/: Áo vest티셔츠 /tisyeocheu/: Áo thun외투 /oetu/: Áo khoác, áo choàng반팔 /banpal/: Áo ngắn tay잠옷 /jam-os/: Áo ngủ스웨터 /seuweteo/: Áo len nhiều năm tay긴팔 /ginpal/: Áo nhiều năm tay원피스 /wonpiseu/: Đầm운동복 /undongbog/: áo xống thể thao미니 스커트 /mini seukeoteu/: váy ngắn스커트 /seukeoteu/: Váy바지 /baji/: Đồ bơi청바지 /cheongbaji/: Quần jean스카프 /seukapeu/: khăn choàng cổ반바지 /banbaji/: Quần lửng파카 /paka/: Áo khoác bao gồm mũ trùm đầu벨트 /belteu/: Thắt lưng조끼 /jokki/: Áo gi lê

Từ vựng giờ đồng hồ Hàn ngành cấp dưỡng chế tạo

Công xuất 출력Dòng điện được cho phép 허용 전류Ổ cắm điện 콘센트Máy cắt giấy 종이 절단기Đường kính 직경Đèn cao áp thủy ngân 고압수은등Máy đóng bao 포장 기Cảm trở nên 센서Dòng điện 전류Tần số 전파Cắt ,sự ngăn chặn 차단Máy năng lượng điện 전동기Động cơ 모터Máy bơm 펌프Công tắc 스위치Keo giải pháp điện 절열 테이프Điện áp định mức 정격 전압Chuông báo điện 경보기Điện áp 전압Reset, lập lại , trở lai 복귀

Từ vựng siêng ngành thẩm mỹ tiếng Hàn Quốc

*

Hàn Quốc là quốc gia coi trọng nét đẹp và sự hoàn hảo. Đó là tại sao tại sao tín đồ Hàn Quốc luôn luôn chăm chút và hoàn thiện vẻ bên ngoài của mình, của cả phải mổ xoang thẩm mỹ. Và ngành thẩm mỹ cũng đang là một ngành cực nóng tại nước hàn với mức lương đối đầu và cạnh tranh và hấp dẫn.

Xem thêm: Hướng Dẫn Làm Kế Toán Công Đoàn Các Cấp, Phần Mềm Tài Chính Công Đoàn Năm 2022

미용실 /miyongsil/: Thẩm mỹ viện미학 /mihag/Thẩm mỹ미화 /mihwa/: làm cho đẹp화장품 /hwajangpum/: Mỹ phẩm악안면 수술 /ag-anmyeon susul/: Phẫu thuật hàm mặt성형 수술 /seonghyeong susul/ : Phẫu thuật thẩm mỹ피부과 / pibugwa/: domain authority liễu정형 외과 수술 / jeonghyeong oegwa susul/ : Phẫu thuật chỉnh hình지방 흡입술 /jibang heub-ibsul/: Hút mỡ체중 감량 /chejung gamlyang/: sút cân유방 강화 /yubang ganghwa/: Nâng ngực코 성형술 /ko seonghyeongsul/: Nâng mũi턱 다듬기 /teog dadeumgi/: Gọt cằm눈을 잘라 /nun-eul jalla/: cắt mắt피부를 스트레칭 /pibuleul seuteuleching/: Căng da회춘 /hoechun/: con trẻ hóa제모 /jemo/: Triệt lông피부 치료 /pibu chilyo/: Điều trị da피부 필링 /pibu pilling/: Lột domain authority chết바디 슬리밍 /badi seulliming/: Giảm lớn toàn thân좌창 /jwachang/: nhọt trứng cá주름 개선 /juleum gaeseon/: Xóa nếp nhăn스트레치 마크 /seuteulechi makeu/: Rạn da흉터 /hyungteo/: Sẹo건선 /geonseon/: Bệnh vảy nến정맥류 /jeongmaeglyu/: Giãn tĩnh mạch바디 컨투어링 /badi keontueoling/: Chống chảy xệ body백반증 /baegbanjeung/ : Bệnh bạch biến

Từ vựng tiếng Hàn du học về chăm ngành Thuế

*

Thuế là một trong những công gắng vô cùng đặc biệt của bao gồm phủ, chính vì vậy khi học tập tiếng Hàn, cố định không thể bỏ lỡ từ vựng theo chủ thể này:

각종세금 /gagjongsegeum/: các loại thuế세 /se/: Thuế개인소득세 /gaeinsodeugse/: Thuế thu nhập cá nhân cá nhân갑종근로소득세 /gabjong-geunlosodeugse/: Thuế thu nhập갑근세 /gabgeunse/: Thuế các khoản thu nhập lao động개인소득세율 표 /gaeinsodeugseyul pyo/: Bảng thuế các khoản thu nhập cá nhân수입 과세 /su-ib gwase/: Thuế nhập khẩu법인세 /beob-inse/: Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp부가가치세 /bugagachise/: Thuế giá bán trị ngày càng tăng VAT수출 세금 /suchul segeum/: Thuế xuất khẩu상속세 /sangsogse/: Thuế tài sản물품세 /mulpumse/: Thuế tiêu thụ đặc biệt징수세 /jingsuse/: Thuế trưng thu사치세 /sachise/: Thuế mặt hàng xa xỉ보증세금 /bojeungsegeum/: Thuế vấp ngã sung가산세 /gasanse/: Thuế nộp thêm우대세율 /udaeseyul/: mức thuế ưu đãi세액지출 /seaegjichul/: giá cả thuế세법 /sebeob/: hình thức thuế일반세율 /ilbanseyul/: mức thuế thông thường무료 세금 /mulyo segeum/: Miễn thuế탈세 /talse/: Trốn thuế세후 /sehu/: Sau thuế세전 /sejeon/: Trước thuế세제 혜택을 받는 자산 /seje hyetaeg-eul badneun jasan/: những tài sản được khuyến mãi về thuế비관세장벽 /bigwansejangbyeog/: những hàng rào phi thuế quan관세 장벽 /gwanse jangbyeog/: sản phẩm rào thuế quan과세 대 상품목 /gwase dae sangpummog/: hạng mục hàng hóa đánh thuế납세하다 /nabsehada/: Nộp thuế관세 륵혀 협정 /gwanse leughyeo hyeobjeong/: Hiệp định ưu tiên về thuế부과된다 /bugwadoenda/: Bị đánh thuế세금홥급한다 /segeumhwabgeubhanda/: hoàn thuế세금통보서 /segeumtongboseo/: thông tin nộp thuế납세 기간 /nabse gigan/: thời hạn nộp thuế세율 표 /seyul pyo/ : Bảng thuế, mức thuế세금위반 /segeum-wiban/: vi phạm luật về chi phí thuế세율을 정한다 /seyul-eul jeonghanda/: phép tắc mức thuế세를 산출하는 시점 /seleul sanchulhaneun sijeom/: thời gian tính가격 /gagyeog/: giá bán cả수입 신고 절차 /su-ib singo jeolcha/: thủ tục khai báo thuế소득 /sodeug/: Thu nhập가격인상 /gagyeog-insang/: bài toán nâng giá지출 /jichul/: bỏ ra tiêu

Từ vựng giờ hàn chuyên ngành phương pháp doanh nghiệp

*

Có tính ghê tế, thuộc về kinh tế 경제적Cơ quan trọng đặc biệt tài kinh tế 경제중재기구Chỉ số kinh tế 경제지표Ngày thanh toán giao dịch 거래날짜Kiểm tra nội dung thanh toán 거래내역조회Nội dung giao dịch thanh toán 거래내용Khối lượng giao dịch, số tiền giao dịch thanh toán 거래대금Ký vừa lòng đồng 계약체결Mở tài khoản thanh toán 계좌개서설 밎 거래Số thông tin tài khoản 계좌번호Kinh doanh 경영Kết quả sale 경영결과Quyền marketing 경영권Đối tượng sale 경영대상Thay đổi kim chỉ nam kinh doanh 경영목표 변경Phân tích kinh doanh 경영분석Ngành nghề / lĩnh vực sale 경영분야Tham gia quản lý và điều hành doanh nghiệp 경영에 참가Nhà sale 경영자Ban giám đốc 경영진Hợp đồng vừa lòng tác đầu tư chi tiêu kinh doanh 경영투자협력 계약서Hợp đồng hợp tác sale 경영협력 계약Hợp tác marketing 경영협력Hợp đồng hợp tác marketing 경영협력계약

Từ vựng giờ hàn chăm ngành may mặc

Ngành xuất nhập vào may mặc hiện tại đang là một trong những ngành đang bắt buộc gấp nguồn lực lượng lao động giỏi, nhất là biết giờ Hàn. Hãy tham khảo từ vựng giờ đồng hồ Hàn ngành may mặc cơ mà trung trọng điểm dạy tiếng Hàn online đã giúp đỡ bạn tổng thích hợp để hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng nhé!

Nhà sản phẩm công nghệ may 봉제공장Ngành may 봉제Cắt 재단 (하다)Máy may (nói chung các loại thứ may) 봉제틀Máy cắt 재단기Bàn cắt 재단판May 미싱(하다)Là, ủi 아이롱(하다)Ổ (máy may) 미싱가마Máy may 미싱기Máy giảm đầu xà 연단기Máy chuyên được dùng 특종미싱Xử lý phần gấu áo, tay 삼봉Vắt sổ, máy cố sổ 오바Phụ may 시다Người thợ làm các bước này 삼봉사Bảng màu sắc 자재카드Phụ cắt, trải vải để giảm 재단보조Tên mặt hàng 품명Mã sản phẩm 스타일Vải lót 안감Vải bao gồm 원단Chỉ 봉사Vải phối 배색Chỉ chắp 지누이도Alaito 아나이도Chỉ co giãn 코아사Khóa kéo 지퍼Cúc dập 스넷Khóa đóng góp 니켄지퍼Ure 아일렛Đinh vít 리뱃Móc áo 옷걸이

Từ vựng giờ Hàn về thống trị chất lượng

Quản lý chất lượng sản phẩm rất cần được xem xét cùng tiếp cận chi tiết từ đầu vào đến lúc xuất cảnh. Sản phẩm dù có thông dụng và rất được yêu thích đến đâu nhưng nếu quality sản phẩm không giỏi thì doanh số bán sản phẩm cũng chạm chán trục trặc.

Một số từ vựng giờ đồng hồ Hàn về cai quản chất lượng:

Quản lý chất lượng 품질 관리Đánh giá của người tiêu dùng 소비자 평가 (sobija pyongga)Chứng nhận chất lượng 품질 인증 (pumjil injeung)Quá trình sử dụng, nhận xét 사용 후기 (sayong hugi)Bổ sung 보완하다 (bowanhada)Khắc phục 극복하다 (geukppokada)

Từ vựng giờ đồng hồ Hàn chăm ngành năng lượng điện tử

Hàn Quốc là một trong những giang sơn phát triển về lĩnh vực công nghiệp năng lượng điện tử trên gắng giới. Vày vậy, trường đoản cú vựng tiếng Hàn liên quan đến năng lượng điện tử sau đây sẽ tất yêu thiếu so với những ai đang chuẩn bị làm việc tại các công ty trong nghề này.

Động cơ 모터Máy biến hóa áp 변압기Cầu dao 차단기Cảm trở thành 센서Dòng năng lượng điện 전류Ổ cắm điện 콘센트Bóng đèn 전등Kế 전류계Dây năng lượng điện 전선Dây đồng 동선Dây cao gắng 고볼트선Dây cầu chì 인출선Công ty năng lượng điện 전력회사Dây biện pháp điện 전열선Công tắc năng lượng điện 개폐기Công tơ điện 전기계량기Đèn huỳnh quang quẻ 형광등Chất siêu dẫn điện 초전도체Đèn tròn dây tóc 백연전구Đèn cao thế thủy ngân 고압수은등Điện áp chuyển phiên chiều 교류전압Đo nấc độ âm nhạc 소음레벨의 측정Chất dẫn năng lượng điện 전기전도체Chất dẫn điện dẻo 가요성 도체Cầu dao một đấu một dây 단극 단투 개폐기Chất cặn, chất và lắng đọng 침적 물Cầu chì 전력퓨즈Cầu chì cao thế 고압 퓨즈Cáp quang quẻ 광케이블Cáp tín hiệu 신호케이블Cảm ứng năng lượng điện từ 전자유도

Từ vựng giờ đồng hồ hàn siêng ngành nhựa

Nếu ai đang qua trọng điểm đến ngàng này, đừng quăng quật qua các từ vựng dưới đây nhé:

Chất định hình nhiệt 열안정제Chất trét trơn활제Chất chống oxy hoá 산화 방지 제Chất hoá dẻo 가소제Chất độn 충진제Chất phòng cháy 난영제Chất chế tác màu 착색제Chất giữ hoá, hóa học kết bám 가교제Chất sứt trơn, dầu chất trơn tru 윤활제Chất bức tốc độ dẻo 강화제

Học giờ Hàn qua tự vựng tiếng siêng ngành Tóc

Làm tóc luôn là vận động được các cô gái quan tâm. Khi ý muốn yêu cầu thợ làm những kiểu tóc mình muốn, bạn cần có vốn tự vựng tiếng Hàn tốt. Cùng xem thêm các từ bỏ vựng giờ đồng hồ Hàn siêng về tóc thuộc trung tâm gia sư giờ Hàn chuyên nghiệp, tác dụng nhé!

Tóc xoăn 곱슬머리Đầu hói 대머니Thợ giảm tóc 미용사Tóc thẳng 생머리Tóc hình dáng đầu đinh 스포츠머리Tóc tém 커트 머리Kiểu tóc 헤어스타일Sấy 드라이하다Cạo râu 면도하다Nhuộm màu tóc 염색하다Kéo tóc 세팅하다Cắt tóc mang đến nam 일반하다Uốn tóc 파마하다Sáng ( color tóc nhuộm) 선명하다Tự nhiên (màu tóc tự nhiên) 자연스럽다Ngắn, nhiều năm 짧다,길다Gội đầu 머리를 감다Hất tóc 머리를 넘기다Cắt tóc 머리를 깍다/머리를 자르다Tỉa tóc 머리를 다듬다Cột tóc 머리를 몪다Chải đầu 머리를 벗다Vuốt keo dán 무스를 바르다

Từ vựng giờ đồng hồ hàn chuyên ngành xây dựng

Ngành chuyên môn xây dựng thời buổi này cũng mở ra thời cơ nghề nghiệp vô cùng to cho chúng ta trẻ. Đặc biệt nếu bạn đã giỏi nghiệp tại Việt Nam, chúng ta có thể tiếp tục học tập tại hàn quốc với vốn tiếng Hàn đạt yêu thương cầu.

Bản thiết kế 도면Lô đất 토지의 한 구획BTK mặt bằng 평면도Khởi công 착공, 개시Giấy phép xây dựng 건설 허가서Bản vẽ vật dụng hoạ 조감도Hợp đồng phát hành 시공계약서Bản hạch toán 견적서Cột 기둥Khung 골조Thi công chống thẩm thấu 방수공사Thi công gạch lát 타일공사Trát (vữa) 미장공사Thi công kim loại 금속공사Lắp kính 유리공사Lắp dựng cửa ngõ (các loại) 창호공사Tiến hành trang trí nội thất 인테리어 공사Sơn 칠 공사Văn phòng desgin lắp ráp 조립식가설 사무소

Từ vựng giờ đồng hồ Hàn thi EPS TOPIK chăm ngành Cơ khí

Nếu nhiều người đang ôn thi tiếng Hàn EPS, TOPIK thì đừng bỏ lỡ những trường đoản cú vựng bên dưới đây:

Máy năng lượng điện 전동기Máy trở thành áp 변압기Phích cắm điện 코오트Cầu dao 차단기Tô vít 드라이버Máy mài 그라인더Động cơ 모터Búa 망치Bulong 볼트Máy phát điện 발동기Công tắc 스위치Máy nhân thể tay 선반Dây dẫn điện 전선Máy hàn 용접Pin, acquy 전지Điện áp 전압Mất năng lượng điện 정전Tần số 전파Cầu chì 퓨즈Công suất 출력Mỏ lết 몽기Máy phay,khoan, một thể tổng thích hợp 보링Máy nghiền 압축기Cờ lê 스페너Máy giảm giấy 종이 절단기Máy mài 연마기Máy khoan 착암기

Từ vựng giờ Hàn chuyên ngành tài chính ngân hàng

현금 자동 입출금기, ATM máy rút tiền tự động지폐 tiền giấy수표 đưa ra phiếu은행직원 nhân viên ngân hàng금액 Khoản tiền신용 카드 Thẻ tín dụng통장 Tài khoản동전 chi phí xu

Học tiếng nước hàn chuyên ngành thứ móc

Máy bán tự động 레디알Máy tối ưu CNC 시엔시Máy giảm 전단기Máy mài 그라인더Máy cẩu 크레인(호이스트)Máy một thể tay 선반Máy nén khí 압축기Máy thổi lớp mảng bám cơ khí 샌딩기Máy căn vặn ốc tự động hóa 임팩트Máy thốt nhiên dập 프레스Máy đo độ cứng của sắt kẽm kim loại 경도기Khoan tay 드릴Máy dệt 섬유기계Máy giải pháp xử lý nhiệt phần thô 진동로Máy nhân thể 선반

Từ vựng giờ Hàn về kỹ thuật

Cơ khí là 1 ngành hot xuất hiện nhiều thời cơ việc làm. Bởi vì vậy, nếu bạn có nhu cầu làm việc trong môi trường doanh nghiệp Hàn Quốc, đừng làm lơ những từ trình độ trong giờ Hàn sau đây:

이마 /ima/: Kìm giảm dây thép펜치 /penchi/: Kìm스패너 /seupaeneo/: Cờ lê몽기 /mong-gi/: Mỏ lết야술이 (줄) /yasul-i (jul)/: Dũa드라이버 /deulaibeo/: đánh vít볼트 /bolteu/: Ốc vít연마석 /yeonmaseog/: Đá mài사포 /sapo/: Giấy ráp용접봉 /yongjeobbong/: Que hàn칼 /kal/: Dao가위 /gawi/: Kéo가본 /gabon/: thanh hao than랜치 /laenchi/: Mỏ lết경첩 /gyeongcheob/: bạn dạng lề커터날 /keoteonal/: Đá giảm sắt망치 /mangchi/: Búa리머 /limeo/: Mũi doa고무망치 /gomumangchi/: Búa cao su우레탄망치 /uletanmangchi/: Búa nhựa마이크로메타 /maikeulometa/: Panme각인 /gag-in/: bộ khắc (số, chữ)임배트 /imbaeteu/: Máy căn vặn ốc từ động텝마이크로메타 /tebmaikeulometa/: Panme đo độ sâu탭 /taeb/: Mũi ren기리 /gili/: Mũi khoan구리스 /guliseu/: Dầu mỡ탭빈유 /taebbin-yu/: Dầu để bôi mũi ren에어컨 /eeokeon/: Súng phun hơi압축기 /abchuggi/: lắp thêm nén khí톱날 /tobnal/: Lưỡi cưa전단기 /jeondangi/: đồ vật cắt디지털노기스 /dijiteolnogiseu/: Thước kẹp điện tử노기스 /nogiseu/: Thước kẹp경도계 /gyeongdogye/: Đồng hồ đo độ cứng

Từ vựng giờ đồng hồ Hàn chuyên ngành tởm tế

Nâng cao trình độ tiếng Hàn vào lĩnh vực kinh tế – một ngành chưa lúc nào hạ nhiệt ngơi nghỉ cả vn và Hàn Quốc. Hãy đọc những từ sau đây nhé!

Hợp đồng tài chính 경제계약Kinh tế 경제Khủng hoảng kinh tế 경제공황Khu kinh tế tài chính 경제구Phạm vi khiếp tế, khoanh vùng về kinh tế tài chính 경제권Phát triển kinh tế tài chính 경제발전Tăng trưởng kinh tế tài chính 경제성장Tình hình kinh tế tài chính 경제상황Người làm kinh tế tài chính 경제인Thúc đẩy nền tài chính 경제의활성화Quyền bán đấu giá 경품권Tình hình kinh tế tài chính 경기Biến động tài chính 경기변동Dự báo tài chính 경기예측Chính sách kinh tế tài chính 경기정책Đối tượng sale 경영대상Kinh doanh 경영Thay đổi phương châm kinh doanh 경영목표 변경Phân tích kinh doanh 경영분석Kết quả kinh doanh 경영결과Ban chủ tịch 경영진Hợp tác kinh doanh 경영협력Hợp đồng phù hợp tác kinh doanh 경영협력계약

Từ vựng giờ hàn siêng ngành quản ngại trị ghê doanh

Chi phí cố định 고정비Nhà máy 공장Lợi nhuận góp phần 공헌이익Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp 기업소득세Khách hàng hiện bao gồm 기존고객Sản phẩm đơn côi 단품Đơn giá chỉ 단가Đơn vị 단위Khoản vay nợ 대부Tiếp thị 마케팅Cửa hàng 매장Tỷ lệ doanh số 매출비중Tỉ lệ tăng trưởng lợi nhuận 매출성장률Doanh số bán sản phẩm 매출액Chỉ tiêu doanh số 목표액Trả góp không lãi 무이자할부Hàng không giao 미출고Chi phí sản xuất 방송제작비Đại lý giao hàng 배송(원)Chi phí phục vụ 배송비Ngày dự kiến ship hàng 배송예정일Nhà hỗ trợ 벤더Chi phí biến động 변동비Giấy phép marketing 사업자등록증Sản phẩm 상품Phát triển thành phầm 상품개발Giới thiệu sản phẩm 상품소개Tờ giải thích sản phẩm 상품기술서Nhận cùng gửi mặt hàng 수발Tiền hoa hồng 수수료Giá thị trường 시장가

Từ vựng giờ hàn siêng ngành du lịch

Nếu bạn đang sẵn có dự định du ngoạn Hàn Quốc, vậy nguyên nhân không bổ sung cập nhật những từ nhà đề phượt dưới trên đây nhỉ. Cùng rất đó những mẫu câu chuẩn chỉnh ngữ pháp, sẽ giúp bạn giao tiếp thuận lợi hơn.

Du định kỳ 여행Chụp hình ảnh 찍다Quay phim, chụp ảnh 촬영하다Ảnh màu sắc 칼라사진Ảnh mang ngay 즉석사진Đi ngắm cảnh 구경하다Đi bán buôn 쇼핑하다Leo núi 등산Đi đùa 놀어가다Kế hoạch du lịch 여행계획Nhật ký phượt 여행 기Chi phí du lịch 여행 비Khách du ngoạn 여행객Hộ chiếu 여권Ảnh hộ chiếu 여권사진Ngắm cảnh đêm hôm 야경을 보다Lữ khách 여객Tiền khách sạn숙박료Tham quan nội thành 시내곤광Bộ văn hóa truyền thống – phượt 화관광부Trú ngụ, trọ숙박Danh lam chiến thắng cảnh관광명소Xe buýt du lịch관광버스Thu bán chạy du lịch관광객을 유치하다Đoàn du lịch관광단Tham quan tiền du lịch관광Khách du lịch관광객Khu du lịch관광 단지Tour du lịch관광 코스Công viên공원

Từ vựng chuyên ngành hóa học tiếng Hàn

Hóa học tập là nhà đề chạm mặt thường ngày trong cuộc sống, ví dụ là chất hóa học trong in ấn, may mặc, cao su và nhựa. Hãy cùng Ngoại Ngữ You Can tìm hiểu về từ vựng siêng ngành này nhé:

Chất khử mùi 방취제Kẽm oxit 아연 산화물Chất dẻo 플라스틱Hóa chất 화학 물질Ô-xit các-bon 이산화 탄소Axit cacboxylic 카복실산Chất hóa dẻo 가소제Chất xúc tác 촉매질Chất chống lão hóa 항산화물질Hóa học 화학Natri (Na) 나트륨Kali (K) 칼리Đồng (Cu) 동Sắt (Fe) 강철Các bon (C) 탄소Clo (Cl) 염화Nitơ (N) 질소Oxy (O) 산소Hydro (H) 수소Bạc(Ag) 은Vàng(Au) 금Kẽm(Zn) 아연/함석Phốt pho(P) 인Nhôm(Al) 알루미늄Brom (Br) 브롬Flo (F) 불소/플루오린Crom (Cr) 크롬Magiê (Mg) 마그네슘Lưu huỳnh( S) 황Mangan (Mn) 망간Bari (Ba) 바륨Urani (U) 우라늄Titan (Ti) 타이타늄I-ốt (I) 요오드/옥소Beryllium (Be) 베릴륨Helium (He) 헬륨Silic (Si) 규소Niken (Ni) 니켈Liti (Li) 리튬

Từ vựng tiếng Hàn siêng ngành nhân sự

Quản trị nhân sự hiện giờ đang trở thành một ngành hot trên thị phần lao động. Nếu bạn có nhu cầu làm bài toán trong ngành này trên Hàn Quốc, hãy xem hầu như từ vựng tiếp sau đây nhé!

Đình công 파업Phúc lợi 복리Giấy phép lao động 노동허가Ứng lương 가불Nhân sự 인사Phòng tài thiết yếu 회계과Hợp tuyệt nhất 흡수Công đoàn 노조Hồ sơ phù hợp lệ 합법서류Quy chế cai quản nội bộ doanh nghiệp 회사 내부 관리 규제서Thông qua 통과하다Vốn đk 신고하다Phần góp vốn 출자 지분Lên sàn 상장하다Nguồn lực 자원Vốn điều lệ 정관 자본금Hội đồng quản trị 이사회Huy đụng vốn 자본 동원Chuyển nhượng phần góp vốn 출자 지분 양도Giấy minh chứng phần góp vốn 출자 지분 확인서Chuẩn bị bạn dạng thảo 초안 준비Bản thảo 초안Nợ 채무Thanh toán các khoản nợ 채무를 변제하다Cổ đông gây dựng 창립 주주

Từ vựng tiếng nước hàn chuyên ngành Xuất nhập khẩu

Xuất nhập khẩu sẽ là giữa những ngành được rất nhiều người ân cần hiện nay. Đặc biệt khi thao tác trong nghành nghề dịch vụ này, bạn cũng có thể làm việc tại những công ty hàn quốc có vốn chi tiêu mạo hiểm tại Việt Nam. Vì chưng vậy, việc nắm rõ hơn trường đoản cú vựng tiếng Hàn chuyên ngành xuất nhập vào là cực kì quan trọng.

Xuất nhập vào 수출입Cửa khẩu 과문Hiệp định thương mại dịch vụ 무역협정Nước xuất khẩu 수출국Tạm nhập tái xuất 임시적 수입 재수출Thuế nhập vào 수입과세Lượng sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu 수입 물량Thủ tục nhập vào 수입절차Hải quan liêu 관세Tờ khai xuất nhập 수출입 신고서Bức tường thuế quan liêu 관세 장벽Nộp thuế 납세하다Hàng tặng kèm 층정품Loại sản phẩm & hàng hóa 품목Tờ giấy phép xuất nhập vào 수출입 허가Hồ sơ 제출Thời hạn nộp thuế xuất nhập khẩu 수출입세 남세 기한Cơ quan tín dụng thanh toán 신용기관

Lưu lại cùng học dần những trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Hàn chăm ngành mà lại trung tâm ngôn ngữ Ngoại Ngữ You Can đã cung ứng trên đây. Chúc các bạn sẽ sớm giao tiếp tốt và thực hiện tiếng Hàn thành thạo. Liên hệ với cửa hàng chúng tôi nếu các bạn đang mày mò về những khoá học tiếng Hàn cực tốt nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.