Ký Lại Hợp Đồng 161 Có Được Tăng Lương Không, Lao Động Hợp Đồng Có Được Nâng Lương Thường Xuyên

Thưc hiện nay Nghị định 161/2018/NĐ-CP, Văn bản hợp nhất 04/NĐHN-BNV, đơn vị chức năng đã tiến hành ký phù hợp đồng nối tiếp đối với đối tượng lao rượu cồn hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP được xếp bảng lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP gửi sang ký hợp đồng lao động bắt đầu theo quy định của cục luật Lao động (Mức lương trong hợp đồng lao động mới không thấp rộng mức tiên lương hiện hưởng tại thời gian ký). Theo thông tứ 03/2021/TT-BNV sửa đổi bổ sung Thông tứ 08/2013/TT-BNV: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều về cơ chế nâng bậc lương liên tiếp và nâng bậc lương trước thời hạn so với cán bộ, công chức, viên chức và tín đồ lao đụng tại Thông tứ số 08/2013/TT-BNV ngày 31 mon 7 năm trước đó của bộ trưởng liên nghành Bộ Nội vụ: 1. Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 1 như sau: “Những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao cồn trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng lao rượu cồn xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 mon 12 năm 2004 của chính phủ về cơ chế tiền lương so với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.” Xin phép hỏi: - Thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên đối với hợp đồng lao đụng trong phòng ban hành chính, sự nghiệp như thế nào? - Đề nghị lý giải về nâng lương liên tiếp cho phù hợp đồng lao động đã ký chuyển tiếp sau Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

Bạn đang xem: Hợp đồng 161 có được tăng lương không


Như vậy, căn cứ quy định nêu bên trên thì ngôi trường hợp fan lao đụng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP với Nghị định số 161/2018/NĐ-CP khi ký lại thích hợp đồng lao động mà lại có thỏa thuận xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì câu hỏi xếp lương và chế độ khác (nếu có) triển khai theo thỏa thuận hợp tác trong phù hợp đồng lao động.


Căn cứ x&#x
E1;c định đối tượng hưởng phụ cấp ưu đ&#x
E3;i nghề Hướng dẫn x&#x
E9;t chuyển chức danh nghề nghiệp Căn cứ x&#x
E9;t duyệt hỗ trợ người mắc COVID-19 Ho&#x
E0;n chỉnh ti&#x
EA;u chuẩn chức danh nghề nghiệp trước khi bổ nhiệm Điều kiện được chuyển chức danh nghề nghiệp C&#x
E1;ch t&#x
ED;nh thời gian giữ hạng chức danh nghề nghiệp Điều kiện x&#x
E9;t thăng hạng Thư viện vi&#x
EA;n hạng III Ai trả trợ cấp mang lại người lao động bị tai nạn? Căn cứ giao, điều chỉnh, bổ sung bi&#x
EA;n chế sự nghiệp Ki&#x
EA;m nhiệm c&#x
F9;ng chức danh c&#x
F3; được hưởng phụ cấp?

*

Thương binh c&#x
F3; được hưởng th&#x
EA;m trợ cấp người cao tuổi?

C&#x
E1;ch t&#x
ED;nh thời gian giữ hạng chức danh nghề nghiệp

C&#x
E1;c mức phụ cấp ưu đ&#x
E3;i nghề tại cơ sở y tế

Điều kiện được chuyển chức danh nghề nghiệp

&#x
D4;ng Nguyễn Gia Phương được bổ sung th&#x
E2;m ni&#x
EA;n nghề để t&#x
ED;nh lương hưu

Ki&#x
EA;m nhiệm c&#x
F9;ng chức danh c&#x
F3; được hưởng phụ cấp?


G&#x
F3;i thầu mua sắm dưới 100 triệu đồng thực hiện thế n&#x
E0;o?

Nh&#x
E0; thầu phải cam kết g&#x
EC; vào đơn dự thầu?

Chủ đầu tư c&#x
F3; thể tự lập v&#x
E0; thẩm định hồ sơ mời thầu?

X&#x
E1;c định gi&#x
E1; g&#x
F3;i thầu lúc &#x
E1;p dụng hợp đồng trọn g&#x
F3;i

'Sang tay' 60-80% g&#x
F3;i thầu c&#x
F3; bị coi là chuy&#x
EA;̉n nhượng th&#x
E2;̀u?

Nh&#x
E0; thầu ráng đổi xuất xứ h&#x
E0;ng h&#x
F3;a, xử l&#x
FD; thế n&#x
E0;o?

C&#x
F3; được điều chỉnh đơn gi&#x
E1;, gi&#x
E1; dự thầu?

Dự &#x
E1;n n&#x
E0;o phải ban h&#x
E0;nh quy định lựa chọn nh&#x
E0; thầu?


C&#x
F3; thể đ&#x
F3;ng tiếp BHXH đến lúc đủ điều kiện hưởng lương hưu

Thời điểm t&#x
ED;nh hưởng BHXH một lần

C&#x
F3; được đ&#x
F3;ng BHXH thời gian nghỉ kh&#x
F4;ng hưởng lương?

Thủ tục chốt sổ BHXH

L&#x
E0;m việc sau tuổi nghỉ hưu c&#x
F3; phải đ&#x
F3;ng BHXH?

Người về hưu mắc bệnh hiểm ngh&#x
E8;o c&#x
F3; được BHXH một lần?

Trả tiền BHXH v&#x
E0;o lương khi k&#x
FD; hợp đồng với người nghỉ hưu

Mức lương hưu h&#x
E0;ng th&#x
E1;ng lúc nghỉ trước tuổi


trường hợp fan lao động ký hợp đồng lao đụng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cùng Nghị định số 161/2018/NĐ-CP thì khi ký kết lại đúng theo đồng mà có thỏa thuận xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì câu hỏi xếp lương và cơ chế khác (nếu có) tiến hành theo thỏa thuận hợp tác trong đúng theo đồng lao động.
Ông hồ nước Sĩ mạnh khỏe Vũ (Quảng Trị) phản bội ánh, thưc hiện tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP, Nghị định hợp nhất 04/NĐHN-BNV, đơn vị nơi ông công tác làm việc đã triển khai ký hợp đồng chuyển tiếp đối với đối tượng người tiêu dùng lao hễ hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP được xếp bảng lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP đưa sang ký hợp đồng lao động new theo quy định của bộ luật Lao đụng (Mức lương trong thích hợp đồng lao động bắt đầu không thấp rộng mức tiên lương hiện nay hưởng tại thời gian ký).
“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều về chế độ nâng bậc lương liên tiếp và nâng bậc lương trước thời hạn so với cán bộ, công chức, viên chức và bạn lao cồn tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm trước đó của bộ trưởng Bộ Nội vụ
1. Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 1 như sau: “Những người thao tác làm việc theo chính sách hợp đồng lao động trong cơ sở hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có thỏa thuận trong đúng theo đồng lao hễ xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của cơ quan chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức với lực lượng vũ trang”.

Xem thêm: Các Hành Vi Nào Bị Nghiêm Cấm Theo Luật Kế Toán 2024, Số 88/2015/Qh13


Ông Vũ hỏi, bài toán thực hiện cơ chế nâng bậc lương hay xuyên đối với hợp đồng lao đụng trong ban ngành hành chính, sự nghiệp như vậy nào? Ông Vũ ý kiến đề xuất hướng dẫn về nâng lương thường xuyên cho thích hợp đồng lao động đã ký kết chuyển tiếp theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP.
Như vậy, địa thế căn cứ quy định nêu trên thì ngôi trường hợp tín đồ lao đụng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP với Nghị định số 161/2018/NĐ-CP khi ký kết lại đúng theo đồng lao động nhưng mà có thỏa thuận hợp tác xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì việc xếp lương và chính sách khác (nếu có) thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

*

(LĐ online) - sáng 15/9, tand Nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa hình sự sơ thâm nám xét xử đối với bị cáo Nguyễn Phước nhân từ (trú thôn K"Rèn, làng Hiệp An, huyện Đức Trọng) về tội "Giết người".

(LĐ online) - Ngày 14/9, chủ tịch UBND Phường 5, TP Đà Lạt Nguyễn Như Việt đã ra ra quyết định xử phạt phạm luật hành chủ yếu số tiền 20 triệu đồng so với 4 tài xế bởi vì tụ tập nhậu nhẹt ở khu lưu trú tập trung giành riêng cho tài xế, phụ xe để phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Trường dân tộc nội trú tỉnh Lâm Đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.