TÀI KHOẢN KẾ TOÁN 241 LÀ GÌ, CÁCH HẠCH TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN DỠ DANG

Tham khảo: qui định kế toán tài sản cố định, bất tỉnh sản đầu tư chi tiêu và giá cả đầu tứ xây dựng cơ bạn dạng dở dang

a) thông tin tài khoản này chỉ cần sử dụng ở đơn vị chức năng không ra đời ban quản lý dự án để phản ánh túi tiền thực hiện những dự án đầu tư XDCB (bao bao gồm chi phí buôn bán mới TSCĐ, xây mới hoặc sửa chữa, cải tạo, không ngừng mở rộng hay lắp thêm lại kỹ thuật công trình) và tình trạng quyết toán dự án chi tiêu XDCB ở các doanh nghiệp có triển khai công tác mua sắm TSCĐ, đầu tư XDCB, sửa chữa thay thế lớn TSCĐ.

Bạn đang xem: Tài khoản kế toán 241 là gì

Công tác đầu tư chi tiêu XDCB và thay thế sửa chữa lớn TSCĐ của doanh nghiệp rất có thể được thực hiện theo cách tiến hành giao thầu hoặc trường đoản cú làm. Ở những doanh nghiệp tiến hành đầu tư XDCB theo thủ tục tự làm cho thì tài khoản này phản ảnh cả chi tiêu phát sinh trong quy trình xây lắp, sửa chữa.

Các đơn vị có thành lập ban cai quản dự án đầu tư chi tiêu xây dựng với tổ chức cỗ máy kế toán riêng thì tiến hành theo mức sử dụng của Thông bốn số 195/2012/TT-BTC phía dẫn chính sách kế toán đơn vị chủ đầu tư.

b) ngân sách thực hiện các dự án đầu tư XDCB là toàn thể chi phí quan trọng để xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, không ngừng mở rộng hay sản phẩm công nghệ lại nghệ thuật công trình. Ngân sách đầu tứ XDCB được xác minh trên cơ sở cân nặng công việc, khối hệ thống định mức, chỉ tiêu tài chính - kỹ thuật với các cơ chế chính sách ở trong nhà nước, bên cạnh đó phải cân xứng những yếu hèn tố một cách khách quan của thị phần trong từng thời kỳ cùng được triển khai theo quy định về làm chủ đầu tứ XDCB. Giá thành đầu bốn XDCB, bao gồm:

- giá thành xây dựng;

- chi tiêu thiết bị;

- chi tiêu bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

- bỏ ra phí làm chủ dự án;

- ngân sách tư vấn chi tiêu xây dựng

- giá cả khác.

Tài khoản 241 được mở chi tiết theo từng công trình, hạng mục dự án công trình và ở mỗi hạng mục dự án công trình phải được hạch toán cụ thể từng nội dung ngân sách chi tiêu đầu bốn XDCB và được theo dõi và quan sát lũy kế kể từ khi khởi công cho đến lúc công trình, khuôn khổ công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

c) Khi đầu tư chi tiêu XDCB các giá cả xây lắp, giá thành thiết bị thường xuyên tính trực tiếp cho từng công trình; các chi phí quản lý dự án và chi phí khác thường được đưa ra chung. Chủ đầu tư phải triển khai tính toán, phân chia chi phí quản lý dự án và ngân sách khác mang lại từng dự án công trình theo nguyên tắc:

- Nếu khẳng định được riêng các chi phí quản lý dự án và túi tiền khác liên quan trực tiếp nối từng công trình xây dựng thì tính thẳng cho công trình xây dựng đó;

- những chi phí quản lý dự án và giá cả khác chi tầm thường có tương quan đến nhiều công trình mà không tính trực tiếp được mang lại từng công trình thì đơn vị được quyền phân chia theo số đông tiêu thức phù hợp nhất cùng với từng công trình.

d) ngôi trường hợp dự án công trình đã ngừng đưa vào áp dụng nhưng quyết toán dự án công trình chưa được chú tâm thì công ty ghi tăng nguyên giá chỉ TSCĐ theo giá chỉ tạm tính (giá nhất thời tính phải địa thế căn cứ vào ngân sách thực tế đã vứt ra để sở hữu được TSCĐ) nhằm trích khấu hao, nhưng tiếp nối phải kiểm soát và điều chỉnh theo giá quyết toán được phê duyệt.

đ) giá cả sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì cho TSCĐ hoạt động bình thường được hạch toán trực tiếp vào chi tiêu sản xuất, sale trong kỳ. Đối với các TSCĐ theo yêu ước kỹ thuật đề nghị sửa chữa, bảo trì, trùng tu định kỳ, kế toán được trích lập dự trữ phải trả với tính trước vào ngân sách chi tiêu sản xuất, khiếp doanh để sở hữu nguồn trang trải khi bài toán sửa chữa, gia hạn phát sinh.

e) Chủ đầu tư xây dựng bất động sản nhà đất sử dụng thông tin tài khoản này để tập hợp túi tiền xây dựng TSCĐ hoặc bất động sản đầu tư. Ngôi trường hợp bất động sản xây dựng thực hiện cho nhiều mục đích (làm văn phòng, dịch vụ cho thuê hoặc nhằm bán, ví như tòa nhà căn hộ chung cư hỗn hợp) thì kế toán vẫn tập hợp ngân sách phát sinh tương quan trực tiếp tới việc chi tiêu xây dựng trên TK 241. Lúc công trình, dự án chấm dứt bàn giao đưa vào sử dụng, kế toán tài chính căn cứ phương pháp sử dụng gia sản trong thực tiễn để kết chuyển ngân sách đầu bốn xây dựng phù hợp với thực chất của từng một số loại tài sản.

g) Chênh lệch tỷ giá ân hận đoái phát sinh từ thừa trình đầu tư chi tiêu xây dựng cơ bạn dạng được tiến hành theo nguyên tắc:

- Đối với chênh lệch tỷ giá chỉ trong quy trình trước hoạt động:

+ Đối với các doanh nghiệp vị Nhà nước thiết lập 100% vốn điều lệ thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, ổn định định kinh tế tài chính vĩ mô, những khoản chênh lệch tỷ giá liên quan đến quy trình tiến độ trước hoạt động chưa bước vào sản xuất sale được phản ánh lũy kế bên trên TK 413 - Chênh lệch tỷ giá ân hận đoái. Khi lấn sân vào hoạt động, kế toán tài chính được phân chia dần khoản chênh lệch tỷ giá chỉ trực tiếp tự TK 413 lịch sự TK 515 – Doanh thu chuyển động tài bao gồm (nếu lãi) hoặc TK 635 - giá thành tài bao gồm (nếu lỗ). Việc phân bổ không thừa quá thời gian theo quy định quy định, mức phân bổ lỗ tỷ giá chỉ phải bảo đảm nguyên tắc trường hợp còn phản ánh lỗ tỷ giá chỉ tại mặt Nợ TK 413 thì báo cáo kết quả kinh doanh có ích nhuận bằng không (doanh nghiệp không được vừa đề đạt lỗ tỷ giá chỉ trên chỉ tiêu – Chênh lệch tỷ giá chỉ thuộc bảng bằng vận kế toán, vừa trình bày hữu ích nhuận sau thuế trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh).

+ Đối với toàn bộ các các loại doanh nghiệp khác, chênh lệch tỷ giá bán trong tiến trình trước hoạt động được tính ngay vào doanh thu chuyển động tài bao gồm (nếu lãi) hoặc túi tiền tài chính (nếu lỗ) tại thời gian phát sinh, ko được treo lại chênh lệch tỷ giá bán trên TK 413.

- Đối với chênh lệch tỷ giá liên quan đến hoạt động đầu tư chi tiêu XDCB khi công ty lớn đã đi vào hoạt động (kể cả việc chi tiêu mới hoặc đầu tư chi tiêu mở rộng):

Tất cả các mô hình doanh nghiệp, của cả doanh nghiệp vì chưng Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ tiến hành nhiệm vụ án ninh, quốc phòng, ổn định định kinh tế vĩ mô, đều yêu cầu tính tức thì khoản chênh lệch tỷ giá liên quan đến hoạt động chi tiêu XDCB (kể cả việc đầu tư chi tiêu mới hoặc đầu tư mở rộng) vào doanh thu vận động tài bao gồm (nếu lãi) hoặc túi tiền tài chủ yếu (nếu lỗ) tại thời gian phát sinh, ko được phản ảnh chênh lệch tỷ giá trên TK 413.

h) Trường phù hợp dự án đầu tư chi tiêu bị hủy bỏ, doanh nghiệp lớn phải tiến hành thanh lý và tịch thu các giá thành đã tạo nên của dự án. Phần chênh lệch giữa ngân sách đầu tư thực tiễn phát sinh với số thu từ những việc thanh lý được ghi nhận vào ngân sách khác hoặc xác minh trách nhiệm đền bù của tổ chức, cá thể để thu hồi.

▲về đầu trang

Kết cấu và văn bản phản ánh của thông tin tài khoản 241 - phát hành cơ bạn dạng dở dang

Bên Nợ:

- ngân sách chi tiêu đầu tư XDCB, thiết lập sắm, thay thế sửa chữa lớn TSCĐ phát sinh (TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình);

- chi phí cải tạo, nâng cấp TSCĐ;

- chi phí sắm sửa bất hễ sản đầu tư chi tiêu (trường hợp cần phải có giai đoạn đầu tư chi tiêu xây dựng);

- túi tiền đầu bốn XDCB bất động sản nhà đất đầu tư;

- túi tiền phát sinh trễ ghi nhận lúc đầu TSCĐ, bđs đầu tư.

Bên Có:

- cực hiếm TSCĐ có mặt qua đầu tư chi tiêu XDCB, sắm sửa đã kết thúc đưa vào sử dụng;

- cực hiếm công trình bị loại bỏ và những khoản chi phí duyệt quăng quật khác kết gửi khi quyết toán được duyệt;

- giá trị công trình thay thế sửa chữa lớn TSCĐ hoàn thành, kết gửi khi quyết toán được duyệt;

- giá bán trị bất động sản đầu tư hình thành qua đầu tư chi tiêu XDCB đang hoàn thành;

- Kết chuyển chi phí phát ra đời sau ghi nhận ban đầu TSCĐ, bất động sản chi tiêu vào các tài khoản có liên quan.

Số dư bên Nợ:

- chi tiêu dự án đầu tư chi tiêu xây dựng và thay thế sửa chữa lớn TSCĐ dở dang;

- giá bán trị công trình xây dựng xây dựng và sửa chữa thay thế lớn TSCĐ đã kết thúc nhưng chưa chuyển nhượng bàn giao đưa vào thực hiện hoặc quyết toán chưa được duyệt;

- giá chỉ trị bất động sản chi tiêu đang đầu tư chi tiêu xây dựng dở dang.

Tài khoản 241 - gây ra cơ bản dở dang có 3 thông tin tài khoản cấp 2:

- thông tin tài khoản 2411 - buôn bán TSCĐ: phản bội ánh đưa ra phí buôn bán TSCĐ và thực trạng quyết toán đưa ra phí bán buôn TSCĐ vào trường hợp buộc phải qua gắn đặt, chạy thử trước khi đưa vào sử dụng (kể cả mua TSCĐ bắt đầu hoặc sẽ qua sử dụng). Nếu bán buôn TSCĐ về nên đầu tư, sản phẩm thêm mới áp dụng được thì mọi chi phí mua sắm, sản phẩm công nghệ thêm cũng khá được phản ánh vào thông tin tài khoản này.

- tài khoản 2412 - sản xuất cơ bản: bội nghịch ánh giá thành đầu tư XDCB và tình hình quyết toán vốn chi tiêu XDCB. Tài khoản này được mở cụ thể cho từng công trình, hạng mục dự án công trình (theo từng đối tượng người dùng tài sản xuất hiện qua đầu tư) cùng ở mỗi đối tượng người dùng tài sản bắt buộc theo dõi cụ thể từng nội dung giá cả đầu bốn XDCB.

- thông tin tài khoản 2413 - sửa chữa thay thế lớn TSCĐ: bội nghịch ánh túi tiền sửa chữa bự TSCĐ và thực trạng quyết toán giá cả sửa chữa lớn TSCĐ. Trường hợp thay thế sửa chữa thường xuyên TSCĐ thì không hạch toán vào thông tin tài khoản này cơ mà tính trực tiếp vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ.

▲về đầu trang

Phương pháp kế toán một vài giao dịch kinh tế tài chính chủ yếu

1. Kế toán chi phí đầu bốn XDCB

1.1. Trường vừa lòng ứng trước tiền mang lại nhà thầu

a) Trường phù hợp ứng trước bởi Đồng Việt Nam:

- Ghi dìm số chi phí ứng trước mang đến nhà thầu bằng Đồng Việt Nam, ghi;

Nợ TK 331 - đề nghị trả cho những người bán

Có TK 112 - chi phí gửi ngân hàng (1122) (tỷ giá bán ghi sổ BQGQ).

- khi nghiệm thu khối lượng XDCB hoàn thành, kế toán tài chính ghi nhận túi tiền XDCB dở dang so với số tiền sẽ ứng trước, ghi:

Nợ TK 241 - XDCB dở dang

Có TK 331 - đề nghị trả cho tất cả những người bán.

b) Trường thích hợp ứng trước bởi ngoại tệ:

- Ghi dìm số chi phí ứng trước cho nhà thầu bằng ngoại tệ theo tỷ giá bán giao dịch thực tế tại thời khắc ứng trước, ghi;

Nợ TK 331 - nên trả cho tất cả những người bán (tỷ giá thanh toán giao dịch thực tế)

Nợ TK 635 - túi tiền tài bao gồm (nếu phát sinh lỗ tỷ giá)

Có TK 112 - tiền gửi bank (1122) (tỷ giá bán ghi sổ BQGQ)

Có TK 515 - Doanh thu chuyển động tài bao gồm (nếu phát có lãi tỷ giá).

- lúc nghiệm thu trọng lượng XDCB hoàn thành, kế toán tài chính ghi nhận ngân sách XDCB dở dang so với số tiền đang ứng trước bằng ngoại tệ theo tỷ giá chỉ ghi sổ (tỷ giá bán giao dịch thực tế tại thời khắc ứng trước), ghi:

Nợ TK 241 - XDCB dở dang

Có TK 331 - bắt buộc trả cho người bán.

1.2. Nhận khối lượng XDCB, trọng lượng sửa chữa TSCĐ xong do mặt nhận thầu bàn giao, giả dụ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, căn cứ hợp đồng giao thầu, biên bạn dạng nghiệm thu khối lượng XDCB trả thành, hóa đối kháng bán hàng, ghi:

Nợ TK 241 - XDCB dở dang (2412, 2413)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332) (nếu có)

Có TK 331 - cần trả cho người bán.

- giả dụ thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ thì giá bán trị ngân sách đầu bốn xây dựng cơ phiên bản dở dang bao hàm cả thuế GTGT.

- Trường phù hợp hợp đồng quy định giao dịch cho bên thầu bằng ngoại tệ, kế toán ghi dấn số tiền nên trả (sau khi đang trừ số tiền ứng trước) theo tỷ giá bán giao dịch thực tiễn tại thời điểm nghiệm thu (là tỷ giá thành của ngân hàng dịch vụ thương mại nơi doanh nghiệp liên tục có giao dịch).

1.3. Lúc mua thiết bị chi tiêu XDCB, trường hợp thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ, căn cứ hóa đơn, phiếu nhập kho, ghi:

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (giá mua chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332)

Có TK 331 - buộc phải trả cho những người bán (tổng giá bán thanh toán).

Trường hợp chuyển thẳng máy không đề nghị lắp đến địa điểm thi công giao cho bên nhận thầu, ghi:

Nợ TK 241 - XDCB dở dang

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332)

Có TK 331 - phải trả cho người bán

Có TK 151 - Hàng thiết lập đang đi đường.

1.4. Trả tiền cho tất cả những người nhận thầu, người cung ứng vật tư, hàng hóa, thương mại dịch vụ có tương quan đến đầu tư chi tiêu XDCB, ghi:

Nợ TK 331 - buộc phải trả cho người bán

Có những TK 111, 112, ...

1.5. Xuất thiết bị đầu tư XDCB giao cho mặt nhận thầu:

a) Đối với thiết bị không bắt buộc lắp, ghi:

Nợ TK 241 - XDCB dở dang

Có TK 152 - Nguyên liệu, đồ dùng liệu.

b) Đối cùng với thiết bị phải lắp:

- khi xuất đồ vật giao cho mặt nhận thầu, kế toán chỉ theo dõi chi tiết thiết bị đưa đi lắp.

- khi có khối lượng lắp đặt ngừng của bên B bàn giao, được sát hoạch và đồng ý thanh toán, thì quý hiếm thiết bị đưa theo lắp mới được xem vào ngân sách đầu tư XDCB, ghi:

Nợ TK 241 - XDCB dở dang (2412)

Có TK 152 - Nguyên liệu, vật dụng liệu.

1.6. Khi gây ra các giá cả khác, như chi tiêu lãi vay, ngân sách chi tiêu phát hành trái phiếu được vốn hóa, túi tiền đấu thầu, (sau khi bù trừ cùng với số tiền thu từ những việc bán làm hồ sơ thầu), túi tiền tháo dỡ hoàn lại mặt bởi (sau lúc bù trừ cùng với số truất phế liệu có thể thu hồi)... Ghi:

Nợ TK 241 - XDCB dở dang (2412)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332) (nếu có)

Có các TK 111, 112, 331, 335, 3411, 343...

Số tiền phân phối hồ sơ thầu sau thời điểm bù trừ với chi tiêu đấu thầu, giả dụ còn quá được kế toán giảm chi tiêu đầu bốn xây dựng (ghi vào bên bao gồm TK 241).

1.7. Khoản chi phí phạt đơn vị thầu nhận được về thực chất làm giảm số phải thanh toán cho nhà thầu, ghi:

Nợ những TK 112, 331

Có TK 241 - XDCB dở dang.

1.8. Các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình chi tiêu XDCB (kể cả tiến trình trước hoạt động) được ghi thừa nhận vào doanh thu hoạt động tài thiết yếu (nếu lãi) hoặc ngân sách tài chính (nếu lỗ) tại thời khắc phát sinh (trừ các doanh nghiệp được giải pháp tại điểm 1.9 dưới đây):

- nếu như phát tăng lãi tỷ giá, ghi:

Nợ các TK liên quan

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.

- Nếu tạo ra lỗ tỷ giá, ghi:

Nợ TK 635 - túi tiền tài chính

Có những TK liên quan.

1.9. Đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp bởi vì Nhà nước tải 100% vốn điều lệ tiến hành nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, ổn định kinh tế tài chính vĩ mô, nếu tạo ra chênh lệch tỷ giá trong hoạt động đầu tư xây dựng ở quá trình trước vận động (chưa tiến hành sản xuất, khiếp doanh):

- nếu như phát sinh lời tỷ giá, ghi:

Nợ những TK liên quan

Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối hận đoái.

- Nếu tạo nên lỗ tỷ giá, ghi:

Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối hận đoái

Có các TK liên quan.

- Khi lấn sân vào hoạt động, kế toán kết đưa chênh lệch tỷ giá bán vào doanh thu chuyển động tài bao gồm hoặc giá thành tài chính, ghi:

+ Kết đưa lãi tỷ giá bán ghi:

Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.

+ Kết đưa lỗ tỷ giá ghi:

Nợ TK 635 - chi tiêu tài chính

Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối hận đoái.

1.10. Đối với giá thành chạy thử với số thu từ việc bán sản phẩm sản xuất demo thì thực hiện như sau:

a) Đối với giá thành chạy test không cấp dưỡng ra sản phẩm thử:

Nợ TK 241 - XDCB dở dang

Có những TK liên quan.

b) Đối với túi tiền sản xuất thử và số thu trường đoản cú bán sản phẩm sản xuất thử:

- khi phát sinh chi phí chạy thử tất cả tải để cung ứng ra sản phẩm thử, kế toán tập hợp toàn cục chi phí, ghi

Nợ TK 154 - giá thành sản xuất kinh doanh dở dang

Có các TK liên quan.

- lúc nhập kho sản phẩm sản xuất thử, ghi:

Nợ TK 1551 - sản phẩm nhập kho

Có TK 154 - chi tiêu sản xuất marketing dở dang.

- lúc xuất bán thành phầm sản xuất thử:

Nợ những TK 112, 131

Có TK 1551 - sản phẩm nhập kho

Có TK 154 - giá cả SXKD dở dang (bán ngay không qua nhập kho)

Có TK 3331 - Thuế GTGT đề nghị nộp (nếu có).

- Kết chuyển phần chênh lệch giữa chi phí sản xuất thử cùng số thu từ việc bán sản phẩm sản xuất thử:

+ trường hợp chi phí sản xuất thử cao hơn nữa số thu từ các việc bán sản phẩm sản xuất thử, kế toán kết đưa phần chênh lệch nhằm ghi tăng chi tiêu đầu tư XDCB dở dang, ghi:

Nợ TK 241 - XDCB dở dang

Có TK 154 - chi phí SXKD dở dang.

+ ngôi trường hợp túi tiền sản xuất thử nhỏ tuổi hơn số thu từ những việc bán thành phầm sản xuất thử, kế toán tài chính kết gửi phần chênh lệch nhằm ghi giảm ngân sách đầu bốn XDCB dở dang, ghi:

Nợ TK 154 - ngân sách chi tiêu SXKD dở dang

Có TK 241 - XDCB dở dang.

1.11. Khi công trình hoàn thành, bài toán nghiệm thu tổng thể và toàn diện đã được thực hiện xong, tài sản được chuyển nhượng bàn giao và chuyển vào sử dụng: nếu như quyết toán được thông qua ngay thì căn cứ vào giá trị gia sản hình thành qua đầu tư chi tiêu được chăm bẵm để ghi sổ. Giả dụ quyết toán không được phê trông nom thì ghi tăng giá trị của gia sản hình thành qua chi tiêu theo giá tạm tính (giá trợ thời tính là túi tiền thực tế đã vứt ra để sở hữu được tài sản, căn cứ vào TK 241 để xác minh giá trợ thì tính). Cả hai trường hợp đều ghi như sau:

Nợ các TK 211, 213, 217

Nợ TK 1557 - Thành phẩm bđs nhà đất (sau khi hoàn thành có 1 phần BĐS dùng để làm bán mà trước đó chưa hạch toán riêng rẽ được trên TK 154)

Có TK 241 - XDCB dở dang (giá được duyệt hoặc giá bán tạm tính).

Trường hợp công trình xây dựng đã hoàn thành, nhưng chưa làm thủ tục bàn giao tài sản để lấy vào sử dụng, đang đợi lập hoặc lưu ý quyết toán thì kế toán đề nghị mở sổ cụ thể tài khoản 241 "XDCB dở dang" theo dõi riêng công trình kết thúc chờ bàn giao và duyệt y quyết toán.

1.12. Khi quyết toán vốn đầu tư chi tiêu XDCB chấm dứt được chuẩn y thì kế toán điều chỉnh lại giá chỉ tạm tính theo giá trị tài sản được duyệt, ghi;

- nếu giá trị gia tài hình thành qua đầu tư XDCB được duyệt có mức giá trị rẻ hơn giá bán tạm tính:

Nợ TK 138 - phải thu khác (chi phí duyệt bỏ phải thu hồi)

Có các TK 211, 213, 217, 1557.

- trường hợp giá trị gia sản hình thành qua chi tiêu XDCB được duyệt có giá trị cao hơn giá tạm thời tính:

Nợ những TK 211, 213, 217, 1557

Có những TK liên quan.

- nếu TSCĐ chi tiêu bằng mối cung cấp vốn đầu tư chi tiêu XDCB cùng được cấp gồm thẩm quyền chất nhận được tăng mối cung cấp vốn kinh doanh thì bên cạnh đó ghi:

Nợ TK 441 - nguồn vốn đầu tư XDCB

Có TK 241 - XDCB dở dang (các khoản thiệt sợ được duyệt y bỏ)

Có TK 411 - Vốn chi tiêu của chủ mua (giá trị gia tài được duyệt).

- nếu TSCĐ hình thành bằng quỹ phúc lợi và dùng vào mục đích phúc lợi, lúc chủ đầu tư chi tiêu duyệt quyết toán vốn đầu tư, kế toán tài chính ghi tăng quỹ phúc lợi đã tạo ra TSCĐ:

Nợ TK 3532 - Quỹ phúc lợi

Có TK 3533 - Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ.

1.13. Ngôi trường hợp doanh nghiệp lớn là chủ đầu tư có thành lập và hoạt động Ban quản lý dự án để kế toán riêng vượt trình đầu tư chi tiêu XDCB:

a) kế toán tại nhà đầu tư:

- trường hợp dấn bàn giao công trình đã được quyết toán, chủ đầu tư ghi nhận giá trị công trình là giá đã có quyết toán, ghi:

Nợ các TK 211, 213, 217, 1557

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Nợ những TK 111, 112, 152, 153

Có TK 136 - đề nghị thu nội bộ

Có những TK 331, 333, … (nhận nợ đề nghị trả nếu như có).

Xem thêm: Cách Giới Thiệu Công Ty Mới Thành Lập, Mẫu Catalogue Giới Thiệu Công Ty

- ngôi trường hợp nhận bàn giao công trình xây dựng chưa được quyết toán, chủ chi tiêu ghi nhận giá trị công trình là giá tạm tính. Khi quyết toán phải điều chỉnh giá trị công trình theo giá được quyết toán, ghi:

+ nếu như giá được quyết toán to hơn giá lâm thời tính, ghi:

Nợ những TK 211, 213, 217, 1557

Có những TK liên quan.

+ giả dụ giá được quyết toán nhỏ dại hơn giá bán tạm tính, ghi:

Nợ những TK liên quan

Có những TK 211, 213, 217, 1557.

1.14. Trường hòa hợp dự án chi tiêu bị hủy bỏ hoặc thu hồi, kế toán tài chính thanh lý dự án công trình và thu hồi ngân sách chi tiêu đầu tư. Phần chênh lệch giữa ngân sách đầu tư và số thu từ những việc thanh lý được phản chiếu vào ngân sách chi tiêu khác hoặc xác minh trách nhiệm bồi thường của tổ chức, cá nhân, ghi:

Nợ các TK 111, 112 - Số thu từ những việc thanh lý dự án

Nợ TK 138 - đề nghị thu không giống (Số tổ chức, cá nhân phải bồi thường)

Nợ TK 811 - ngân sách khác (Số được xem vào chi phí)

Có TK 241 - XDCB dở dang.

▲về đầu trang

2. Kế toán sửa chữa TSCĐ

Công tác thay thế TSCĐ của công ty cũng hoàn toàn có thể tiến hành theo cách tiến hành tự làm cho hoặc giao thầu.

a) Khi chi tiêu sửa chữa trị TSCĐ phát sinh được tập hòa hợp vào mặt Nợ TK 241 "XDCB dở dang" (2413) cùng được chi tiết cho từng công trình, công việc sửa chữa TSCĐ. địa thế căn cứ chứng từ phát sinh túi tiền để hạch toán:

- nếu thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 241 - XDCB dở dang (2413) (giá mua chưa xuất hiện thuế GTGT)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332)

Có những TK 111, 112, 152, 214, ... (tổng giá thanh toán).

- ví như thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ thì chi tiêu sửa trị TSCĐ bao hàm cả thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 241 - XDCB dở dang (2413) (tổng giá bán thanh toán)

Có các 111, 112, 152, 214, 334, ... (tổng giá bán thanh toán).

b) khi công trình sửa chữa thay thế hoàn thành, nếu như không đủ đk ghi tăng nguyên giá chỉ TSCĐ:

Nợ các TK 623, 627, 641, 642

Nợ TK 242 - chi tiêu trả trước (nếu vạc sinh lớn được phân bổ dần)

Nợ TK 352 - dự trữ phải trả (nếu trích trước chi tiêu sửa trị định kỳ)

Có TK 241 - XDCB dở dang (2413).

- ngôi trường hợp sửa chữa cải tạo, nâng cấp thỏa mãn điều kiện ghi tăng nguyên giá TSCĐ, ghi:

Tài khoản 241 dùng để làm phản ánh ngân sách thực hiện các dự án chi tiêu XDCB (Bao có chi phí sắm sửa mới TSCĐ, xây mới hoặc sửa chữa, cả tạo, không ngừng mở rộng hay thứ lại nghệ thuật công trình) và thực trạng quyết toán dự án đầu tư XDCB ở các doanh nghiệp có triển khai công tác buôn bán TSCĐ, đầu tư chi tiêu XDCB, thay thế sửa chữa lớn TSCĐ.

*

Bên Nợ:

– ngân sách đầu tư XDCB, mua sắm, thay thế lớn TSCĐ phát sinh (TSCĐ hữu hình với TSCĐ vô hình);

– giá thành cải tạo, nâng cấp TSCĐ;

– chi phí bán buôn bất đụng sản chi tiêu (Trường hợp cần phải có giai đoạn đầu tư chi tiêu xây dựng);

– ngân sách chi tiêu đầu tứ XDCB bất động sản nhà đất đầu tư;

– giá cả phát sinh sau ghi nhận ban sơ TSCĐ, bđs đầu tư.

Bên Có:

– quý hiếm TSCĐ hiện ra qua đầu tư chi tiêu XDCB, sắm sửa đã hoàn thành đưa vào sử dụng;

– giá trị công trình bị loại bỏ bỏ và các khoản duyệt quăng quật khác kết gửi khi quyết toán được duyệt;

– giá trị công trình sửa chữa thay thế lớn TSCĐ trả thành, kết chuyển khi quyết toán được duyệt;

– giá bán trị bất động sản đầu tư hình thành qua đầu tư XDCB đang hoàn thành;

– Kết chuyển giá thành phát sinh trễ ghi nhận thuở đầu TSCĐ, bất động sản đầu tư chi tiêu vào các tài khoản bao gồm liên quan.

Số dư bên Nợ:

– chi tiêu dự án chi tiêu xây dựng và sửa chữa thay thế lớn TSCĐ túa dang;

– giá bán trị dự án công trình xây dựng và thay thế sửa chữa lớn TSCĐ đã kết thúc nhưng chưa bàn giao đưa vào áp dụng hoặc quyết toán chưa được duyệt;

– giá bán trị bất tỉnh sản đầu tư đang đầu tư chi tiêu xây dựng dở dang.


A. Kế toán túi tiền đầu bốn XDCB theo cách tiến hành giao thầu:

I. Kế toán quá trình đầu tư XDCB:

1. Nhận khối lượng XDCB, cân nặng sửa chữa khủng TSCĐ chấm dứt do bên nhận thầu chuyển giao dùng vào hoạt động sản xuất, sale hàng hoá, thương mại & dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, căn cứ hợp đồng giao thầu, biên bạn dạng nghiệm thu trọng lượng XDCB hoàn thành, hoá đối kháng bán hàng, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dỡ dang (2412, 2413)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332) (nếu có)

Có TK 331 – cần trả cho những người bán.

2. Khi mua thiết bị đầu tư chi tiêu XDCB, nếu TSCĐ ra đời để sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, thương mại dịch vụ thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế GTGT tính theo cách thức khấu trừ, địa thế căn cứ hoá đơn, phiếu nhập kho, ghi:

Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu (Giá mua chưa tồn tại thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)

Có TK 331 – đề xuất trả cho người bán (Tổng giá chỉ thanh toán).

Trường hợp đưa thẳng trang bị không phải lắp đến vị trí thi công giao cho bên nhận thầu, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB tháo dỡ dang

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332 )

Có TK 331 – đề nghị trả cho những người bán

Có TK 151 – Hàng sở hữu đang đi bên trên đường.

3. Trả tiền cho tất cả những người nhận thầu, người cung ứng vật tư, mặt hàng hoá, thương mại & dịch vụ có tương quan đến đầu tư chi tiêu XDCB, ghi:

Nợ TK 331 – đề xuất trả cho tất cả những người bán

Có các TK 111, 112,. . .

4. Xuất thiết bị đầu tư chi tiêu XDCB giao cho mặt nhận thầu:

a) Đối với trang bị không buộc phải lắp, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB tháo dang

Có TK 152 – Nguyên liệu, vật tư (Chi tiết sản phẩm công nghệ trong kho).

b) Đối cùng với thiết bị yêu cầu lắp:

– khi xuất thứ giao cho bên nhận thầu, ghi:

Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu (Chi ngày tiết thiết bị mang theo lắp)

Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu (Chi tiết trang bị trong kho).

– lúc có trọng lượng lắp đặt xong của mặt B bàn giao, được nghiệm thu sát hoạch và chấp nhận thanh toán, thì quý hiếm thiết bị đưa theo lắp mới được tính vào giá thành đầu tư XDCB, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB cởi dang (2412)

Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu (Chi tiết thiết mang theo lắp).

5. Khi phát sinh chi tiêu khác, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB cởi dang (2412)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332) (nếu có )

Có các TK 111, 112, 331, 341,. . .

6. Đối với chủ chi tiêu có áp dụng ngoại tệ trong hoạt động đầu tư xây dựng thì địa thế căn cứ vào hoạt động đầu tư xây dựng đó tiến hành ở quy trình trước chuyển động (Chưa thực hiện sản xuất, ghê doanh) hay thực hiện ở quá trình đã triển khai sản xuất, marketing để hạch toán, như sau:

6.1. Trường hợp phát sinh trong vận động XDCB của tiến độ trước chuyển động (Doanh nghiệp chưa thực hiện SXKD):

– Khi tạo nên các túi tiền đầu bốn XDCB bởi ngoại tệ, ghi:

Nợ TK 241 – tạo ra cơ phiên bản dỡ dang (Theo tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch)

Có các TK 111, 112 (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán)

Có TK 331 – cần trả cho tất cả những người bán (Theo tỷ giá ăn năn đoái trên ngày giao dịch)

Có những TK 152, 153,. . .

Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4132) (Chênh lệch giữa tỷ giá bán ghi sổ kế toán nhỏ hơn tỷ giá ân hận đoái tại ngày thanh toán – Lãi tỷ giá ân hận đoái).

Trường hợp chênh lệch thân tỷ giá ghi sổ kế toán lớn hơn tỷ giá hối đoái trên ngày thanh toán ghi Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối hận đoái (Lỗ tỷ giá ân hận đoái).

– lúc công trình ngừng bàn giao chuyển vào sử dụng, quyết toán vốn chi tiêu được phê duyệt, kế toán kết đưa chênh lệch tỷ giá ân hận đoái phát sinh trong quá trình đầu tư chi tiêu XDCB theo số dư TK 413 (4132) tính tức thì vào ngân sách tài cính hoặc doanh thu vận động tài chính, hoặc kết chuyển sang TK 242 “Chi mức giá trả trước lâu năm hạn” (Nếu lỗ tỷ giá ân hận đoái lớn), hoặc TK 3387 “Doanh thu không được thực hiện” (Nếu lãi tỷ giá hối đoái lớn) để phân bổ trong thời gian tối nhiều là 5 năm (các bút toán xem ở chỗ hướng dẫn TK 413 “Chênh lệch tỷ giá hối hận đoái”).

6.2. Trường phù hợp phát sinh trong vận động XDCB của tiến trình sản xuất, khiếp doanh:

Khi tạo ra các túi tiền đầu bốn XDCB bởi ngoại tệ, ghi:

Nợ TK 241 – xây dừng cơ phiên bản dỡ dang (Theo tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch)

Có các TK 111, 112 (Theo tỷ giá chỉ ghi sổ kế toán)

Có TK 331 – bắt buộc trả cho những người bán (Theo tỷ giá ân hận đoái tại ngày giao dịch)

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chủ yếu (Chênh lệch giữa tỷ giá chỉ ghi sổ kế toán nhỏ dại hơn tỷ giá ăn năn đoái tại ngày giao dịch – Lãi tỷ giá ân hận đoái).

Trường đúng theo chênh lệch giữa tỷ giá chỉ ghi sổ kế toán lớn hơn tỷ giá ân hận đoái tại ngày giao dịch thì ghi Nợ TK 635 “Chi phí tổn tài chính” (Lỗ tỷ giá hối hận đoái).

II. Kế toán tài chính khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng:


1. Khi công trình hoàn thành, việc nghiệm thu tổng thể đã được tiến hành xong, tài sản được chuyển giao và gửi vào sử dụng: trường hợp quyết toán được chăm sóc ngay thì căn cứ vào giá trị gia tài hình thành qua chi tiêu được xem xét để ghi sổ. Trường hợp quyết toán không được phê thông qua thì ghi đội giá trị của gia sản hình thành qua đầu tư chi tiêu theo giá tạm tính (Giá trợ thì tính là chi phí thực tế đã bỏ ra để có được tài sản, địa thế căn cứ vào TK 241 để khẳng định giá trợ thì tính). Cả hai trường hợp đa số ghi như sau:

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình

Nợ TK 213 – TSCĐ vô hình

Có những TK 152, 153,. . .

Có TK 241 – XDCB tháo dang (Giá được chú tâm hoặc giá tạm tính).

2. Khi quyết toán vồn chi tiêu XDCB kết thúc được để mắt tới thì kế toán kiểm soát và điều chỉnh lại giá bán tạm tính theo giá trị gia sản được duyệt, ghi:

– nếu như giá trị gia tài hình thành qua đầu tư chi tiêu XDCB được duyệt có mức giá trị lớn hơn giá nhất thời tính, ghi:

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình

Nợ TK 213 – TSCĐ vô hình

Nợ những TK 152, 153

Nợ TK 138 – buộc phải thu khác (Phần giá thành xin duyệt quăng quật không được duyệt bắt buộc thu hồi)

Có TK 241 – XDCB toá dang (Chênh doanh thu được duyệt lớn hơn giá trợ thời tính).

– nếu như giá trị gia tài hình thành qua đầu tư chi tiêu XDCB được duyệt có mức giá trị thấp hơn giá bán tạm tính, ghi trái lại bút toán trên.

– nếu TSCĐ chi tiêu bằng nguồn vốn chi tiêu XDCB hoặc quĩ chi tiêu phát triển thì đồng thời, ghi:

Nợ TK 441 – mối cung cấp vốn đầu tư chi tiêu XDCB

Nợ TK 414 – Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển

Có TK 241 – XDCB toá dang (Các khoản thiệt sợ hãi được phê duyệt bỏ) (nếu có)

Có TK 411 – nguồn vốn marketing (Theo giá bán trị gia tài hình thành qua đầu tư XDCB được duyệt).

3. Ngôi trường hợp công trình đã trả thành, cơ mà làm giấy tờ thủ tục bàn giao gia sản để vào sử dụng, đang đợi lập hoặc xem xét quyết toán thì kế toán bắt buộc mở sổ chi tiết Tài khoản 241 “XDCB dỡ dang” theo dõi riêng công trình xong xuôi chờ bàn giao và duyệt quyết toán.

III. Kế toán hoạt động liên doanh theo hình thức tài sản đồng kiểm soát:

1. Lúc mua bất động sản nhà đất về rất cần phải tiếp tục chi tiêu thêm để lấy bất hễ sản tới trạng thái sẵn sàng sử dụng, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dỡ dang

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332) (Nếu có)

Có các TK 111, 112, 331,. . .

2. Khi tạo ra các chi phí đầu tư xây dựng bất động đậy sản, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB cởi dang

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)

Có các TK 111, 112, 152, 153, 142, 141, 242, 331,. . .

3. Khi quá trình xây dựng cơ bạn dạng bất động sản xong bàn giao, ghi:

Nợ TK 217 – không cử động sản đầu tư (Nếu đủ điều kiện là bđs nhà đất đầu tư)

Nợ TK 156 – mặt hàng hoá (1567 – sản phẩm hoá BĐS) (Nếu BĐS sở hữu để bán)

Có TK 241 – XDCB tháo dang.

4. Khi phát sinh chi tiêu nâng cấp, tôn tạo mà xét thấy ngân sách chi tiêu đó có khả năng chắc chắn làm cho bất động đậy sản chi tiêu tạo ra ích lợi kinh tế trong tương lai nhiều hơn thế nữa mức vận động được đánh giá lúc đầu hoặc bao hàm trong nghĩa vụ của người sử dụng phải chịu các chi phí cần thiết sẽ phát sinh để đựa bất tỉnh sản đầu tư tới tâm trạng sẵn sàng vận động thì được ghi tăng nguyên giá bđs đầu tư:

– Tập hợp túi tiền nâng cấp, tôn tạo bất hễ sản đầu tư thực tế phân phát sinh, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB toá dang

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)

Có những TK 111, 112, 152, 153, 331,. . .

– Khi chấm dứt hoạt hễ nâng cấp, cải tạo bất động sản đầu tư, chuyển giao ghi tăng nguyên giá bđs nhà đất đầu tư, ghi:

Nợ TK 217 – bđs đầu tư

Có TK 241 – XDCB toá dang.

B. Kế toán túi tiền đầu bốn XDCB theo thủ tục tự làm:

1. Trường vừa lòng kế toán đầu tư XDCB được triển khai trong cùng một khối hệ thống sổ kế toán của doanh nghiệp:

1.1. Phản nghịch ánh giá thành đầu tư XDCB thực tiễn phát sinh:

– ngôi trường hợp dự án công trình xây dựng dứt phục vụ mang lại sản xuất, kinh doanh hàng hoá, thương mại & dịch vụ thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế GTGT tính theo phương thức khấu trừ, lúc phát sinh bỏ ra phí, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB toá dang (Giá mua không tồn tại thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)

Có những TK 111, 112,. . . (Tổng giá chỉ thanh toán)

– ngôi trường hợp dự án công trình xây dựng xong phục vụ mang đến sản xuất, sale hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế GTGT tính theo phương thức trực tiếp hoặc thuộc đối tượng người tiêu dùng không chịu đựng thuế GTGT, lúc phát sinh bỏ ra phí, ghi:

Nợ TK 241 – phát hành cơ bạn dạng dỡ dang (Tổng giá bán thanh toán)

Có những TK 111, 112, 152,. . .

1.2. Khi công trình xây dựng hoàn thành và quyết toán vốn đầu tư được phê duyệt, kế toán hạch toán các bút toán như lý giải tại Mục II cùng Mục III.

1.3. Kế toán cần chú ý khi quyéât toán vốn đầu tư được duyệt, căn cứ vào mối cung cấp để đầu tư và mục đích chi tiêu để ghi:

a) Trường phù hợp TSCĐ hình thành sử dụng vào sản xuất, sale bằng nguồn vốn đầu tư XDCB (Ngân sách cấp) hoặc bằng nguồn Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển, lúc quyết toán vốn chi tiêu đuợc duyệt, ghi:

Nợ TK 441 – mối cung cấp vốn đầu tư XDCB

Nợ TK 414 – Quỹ chi tiêu phát triển

Có TK 411 – nguồn ngân sách kinh doanh.

b) Đối với TSCĐ hình thành bằng quỹ an sinh và dùng vào mục đích phúc lợi, khi chủ đầu tư chi tiêu duyệt quyết toán vốn đầu tư, kế toán tài chính ghi tăng quỹ phúc lợi đã tạo ra TSCĐ:

Nợ TK 431 – Quỹ khen thưởng, an sinh (4312 – Quỹ phúc lợi)

Có TK 431 – Quỹ khen thưởng, an sinh (4313 – Quỹ phúc lợi đã tạo nên TSCĐ).

C. Kế toán sửa chữa thay thế lớn TSCĐ:

Công tác thay thế sửa chữa lớn TSCĐ của doanh nghiệp cũng hoàn toàn có thể tiến hành theo thủ tục tự có tác dụng hoặc giao thầu.

1. Theo thủ tục tự làm:

1.1. Khi chí phí thay thế lớn phát sinh được tập phù hợp vào mặt Nợ TK 241 “XDCB tháo dang” (2413) và được cụ thể cho từng công trình, các bước sửa chữa lớn TSCĐ. Căn cứ chứng từ vạc sinh giá thành để hạch toán:

– Nếu sửa chữa thay thế lớn TSCĐ ship hàng cho sản xuất, sale hàng hoá, dịch vụ thương mại thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dỡ dang (2413) (Giá mua chưa xuất hiện thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)

Có những TK 111, 112, 152, 214,. . .

– Nếu thay thế sửa chữa lớn TSCĐ ship hàng cho vận động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại không thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB tháo dang (2413) (Tổng giá bán thanh toán)

Có các TK 111, 112, 152, 214, 334,. . . (Tổng giá chỉ thanh toán)

1.2. Khi công trình sửa chữa lớn sẽ hoàn thành, kế toán yêu cầu tính chi phí thực tế của từng công trình thay thế sửa chữa lớn để quyết toán sổ chi tiêu này theo những trường hòa hợp sau:

– trường hợp ngân sách chi tiêu sửa chữa bự TSCĐ có giá trị nhỏ, kết chuyển toàn thể vào ngân sách sản xuất, marketing trong kỳ có chuyển động sửa chữa to TSCĐ, ghi:

Nợ TK 623 – giá cả sử dụng sản phẩm công nghệ thi công

Nợ TK 627 – chi tiêu sản xuất chung

Nợ TK 641 – chi tiêu bán hàng

Nợ TK 642 – chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 241 – XDCB toá dang (2413).

– trường hợp chi tiêu sửa chữa béo TSCĐ có mức giá trị lóơn cùng lliên quan lại đến các kỳ sản xuất, tởm doanh, khi công việc sửa chữa bự TSCĐ hoàn htành, tiến hành kết chuyển vào tài khoản giá cả trả trước (Phân bửa dần) hoặc giá cả phải trả (Trường hợp đã trích trước giá thành sửa trị lớn) về thay thế lớn TSCĐ, ghi:

Nợ TK 142 – ngân sách trả trước ngắn hạn

Nợ TK 242 – ngân sách trả trước nhiều năm hạn

Nợ TK 335 – chi phí phải trả

Có TK 241 – XDCB tháo dỡ dang (2413).

– trường hợp thay thế sửa chữa lớn hoặc cải tạo, tăng cấp thoả mãn đk ghi tăng nguyên giá TSCĐ, ghi:

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình

Có TK 241 – XDCB cởi dang (2413).

2. Theo thủ tục giao thầu:

– lúc nhận khối lượng sửa chữa mập do bên nhận thầu bàn giao, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dỡ dang (2413)

Có TK 331 – nên trả cho tất cả những người bán.

– các bút toán kết chuyển ngân sách sửa chữa lớn hệt như phương thức trường đoản cú làm.


Phần mềm kế toán tài chính congtyketoanhanoi.edu.vn congtyketoanhanoi.edu.vn.NET đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ tài thiết yếu – kế toán:-Tự cồn hạch toán các chứng trường đoản cú thu, đưa ra tiền theo từng loại tiền (nội tệ, nước ngoài tệ) góp tiết kiệm thời gian nhập liệu– Dự báo dòng tiền thu, chi trong tương lai giúp doanh nghiệp buổi tối ưu vòng xoay vốn.– Dịch vụ bank điện tử: giao dịch chuyển tiền điện tử; Tra cứu vãn số dư tài khoản; Tra cứu lịch sử vẻ vang giao dịch; auto đối chiếu sổ phụ ngân hàng, tự động hạch toán các giao dịch thu, đưa ra tiền tiền giữ hộ ngay bên trên phần mềm.– được cho phép tổng hợp công nợ phải thu theo từng khách hàng hàng, nhân viên cấp dưới bán hàng, phần tử bán hàng, thị trường, đúng theo đồng, đơn đặt hàng; hóa đơn, hạn nợ…Để cần sử dụng thử, thử dùng miễn phí phần mềm kế toán congtyketoanhanoi.edu.vn congtyketoanhanoi.edu.vn.NET, anh chị em kế toán click đăng kí tại links dưới đây:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.