Cách Ghi Sổ Kế Toán - Phân Loại, Nguyên Tắc

*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
*

*

*

*

Các hình thức ghi sổ kế toán theo Thông tứ 133 và 200 mới nhấtáp dụng cho các Doanh nghiệp, doanh nghiệp vừa với nhỏ. Nguyên tắc, đặc trưng, trình tự và phương pháp ghi sổ theo các hình thức kế toán.

Bạn đang xem: Cách ghi sổ kế toán

I. Các loại sổ kế toán:- Sổ kế toán gồm sổ kế toán tài chính tổng hợp và sổ kế toán bỏ ra tiết. Sổ kế toán tổng hợp, gồm: Sổ Nhật ký, Sổ Cái. Sổ kế toán đưa ra tiết, gồm: Sổ, thẻ kế toán chi tiết.a) Sổ kế toán tổng hợp- Sổ Nhật ký dùng để ghi chép những nghiệp vụ ghê tế, tài chính phát sinh trong từng kỳ kế toán với trong một niên độ kế toán tài chính theo trình tự thời hạn và dục tình đối ứng những tài khoản của những nghiệp vụ đó. Số liệu kế toán tài chính trên sổ Nhật cam kết phản ánh tổng số phạt sinh bên Nợ cùng bên tất cả của tất cả các thông tin tài khoản kế toán thực hiện ở doanh nghiệp. Sổ Nhật ký đề xuất phản ánh không thiếu các ngôn từ sau: + Ngày, mon ghi sổ; + Số hiệu với ngày, tháng của hội chứng từ kế toán sử dụng làm địa thế căn cứ ghi sổ; + tóm tắt văn bản của nhiệm vụ kinh tế, tài bao gồm phát sinh; + Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.- Sổ Cái dùng làm ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chủ yếu phát sinh vào từng kỳ và trong một niên độ kế toán theo những tài khoản kế toán được pháp luật trong chính sách tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp. Số liệu kế toán tài chính trên Sổ chiếc phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, mối cung cấp vốn, thực trạng và kết quả vận động sản xuất, sale của doanh nghiệp. Sổ Cái nên phản ánh rất đầy đủ các câu chữ sau: + Ngày, tháng ghi sổ; + Số hiệu và ngày, mon của bệnh từ kế toán cần sử dụng làm địa thế căn cứ ghi sổ; + nắm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài bao gồm phát sinh; + Số chi phí của nhiệm vụ kinh tế, tài chủ yếu phát sinh ghi vào mặt Nợ hoặc bên gồm của từng tài khoản.b) Sổ, thẻ kế toán bỏ ra tiết- Sổ, thẻ kế toán cụ thể dùng nhằm ghi chép những nghiệp vụ khiếp tế, tài bao gồm phát sinh liên quan đến các đối tượng người tiêu dùng kế toán cần thiết phải theo dõi chi tiết theo yêu ước quản lý. Số liệu trên sổ, thẻ kế toán chi tiết cung cấp những thông tin giao hàng cho việc quản lý từng loại tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi tiêu chưa được cụ thể trên sổ Nhật ký kết và Sổ Cái. Số lượng, kết cấu các sổ, thẻ kế toán cụ thể không dụng cụ bắt buộc. Những doanh nghiệp căn cứ vào quy định mang ý nghĩa hướng dẫn tại chế độ kế toán về sổ, thẻ kế toán chi tiết và yêu cầu quản lý của công ty để mở những sổ, thẻ kế toán cụ thể cần thiết, phù hợp.

II. Các hình thức ghi sổ kế toán:

1. Các hình thức ghi sổ kế toán theo Thông tư 200 (gồm 5 hình thức):

- vẻ ngoài ghi sổ Nhật ký chung;

- vẻ ngoài ghi sổ Nhật ký kết - Sổ Cái;

- bề ngoài ghi sổ hội chứng từ ghi sổ;

- bề ngoài ghi sổ trên thứ vi tính.

- hình thức ghi sổ Nhật ký- hội chứng từ;2. Các hình thức ghi sổ kế toán theo Thông tứ 133 (Gồm 4 hình thức):

- hiệ tượng ghi sổ Nhật ký kết chung;

- hiệ tượng ghi sổ Nhật ký - Sổ Cái;

- hiệ tượng ghi sổ triệu chứng từ ghi sổ;

- vẻ ngoài ghi sổ trên trang bị vi tính.

Trong mỗi vẻ ngoài sổ kế toán bao hàm quy định ví dụ về số lượng, kết cấu, mẫu mã sổ, trình tự, phương pháp ghi chép và mối quan hệ giữa các sổ kế toán.

- công ty lớn phải địa thế căn cứ vào quy mô, quánh điểm chuyển động sản xuất, kinh doanh, yêu ước quản lý, trình độ nghiệp vụ của cán cỗ kế toán, điều kiện trang bị kỹ thuật tính toán, chắt lọc một bề ngoài kế toán tương xứng và phải tuân hành theo đúng luật của vẻ ngoài sổ kế toán tài chính đó, gồm: các loại sổ và kết cấu những loại sổ, quan liêu hệ so sánh kiểm tra, trình tự, cách thức ghi chép những loại sổ kế toán.III. Nội dung các hình thức ghi sổ kế toán:1. Ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung

+ Đặc trưng cơ bản

-Tất cả các nghiệp vụ gớm tế, tài bao gồm phát sinh đều cần được ghi vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm là sổ Nhật ký kết chung, theo trình tự thời hạn phát sinh cùng theo nội dung kinh tế (định khoản kế toán) của nhiệm vụ đó. Tiếp đến lấy số liệu trên các sổ Nhật cam kết để ghi Sổ chiếc theo từng nghiệp vụ phát sinh.Hình thức kế toán tài chính Nhật ký phổ biến gồm các loại sổ chủ yếu sau:- Sổ Nhật ký chung, Sổ Nhật cam kết đặc biệt;- Sổ Cái;- các sổ, thẻ kế toán chi tiết.+ Ưu điểm

- chủng loại sổ đơn giản, dễ dàng thực hiện. Thuận lợi cho việc phân công phu động kế toán

- Được cần sử dụng phổ biến. Dễ ợt cho việc ứng dụng tin học tập và sử dụng máy vi tính trong công tác kế toán

- rất có thể tiến hành kiểm tra so sánh ở mọi thời điểm trên Sổ Nhật ký kết chung. đưa thông tin kịp thời.

Xem thêm: Kế toán gồm những gì - các loại kế toán và công việc của kế toán ra sao

Chi tiết các bạn xem trên đây:

Cách ghi sổ kế toán theo vẻ ngoài Nhật cam kết chung

2. Ghi sổ kế toán theo vẻ ngoài Nhật ký kết – Sổ cái

+ Đặc trưng cơ bản

-Các nghiệp vụ kinh tế, tài bao gồm phát sinh được kết hợp ghi chép theo trình tự thời hạn và theo nội dung tài chính (theo tài khoản kế toán) trên và một quyển sổ kế toán tổng hợp tuyệt nhất là sổ Nhật ký kết - Sổ Cái. Căn cứ để ghi vào sổ Nhật ký kết - Sổ mẫu là những chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp hội chứng từ kế toán cùng loại.Hình thức kế toán tài chính Nhật ký - Sổ Cái có có các loại sổ kế toán tài chính sau:- Nhật cam kết - Sổ Cái;- những Sổ, Thẻ kế toán bỏ ra tiết.

Chi tiết các bạn xem tại đây:

Cách ghi sổ kế toán tài chính theo vẻ ngoài Nhật ký sổ cái

3. Ghi sổ kế toán tài chính theo hiệ tượng Chứng tự - ghi sổ

+ Đặc trưng cơ bản

-Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hòa hợp là “Chứng tự ghi sổ”. Bài toán ghi sổ kế toán tổng phù hợp bao gồm:

- Ghi theo trình tự thời gian trên Sổ Đăng ký bệnh từ ghi sổ.- Ghi theo nội dung kinh tế tài chính trên Sổ Cái.Chứng từ bỏ ghi sổ vì kế toán lập trên đại lý từng bệnh từ kế toán tài chính hoặc Bảng Tổng hợp bệnh từ kế toán thuộc loại, có cùng nội dung kinh tế. Triệu chứng từ ghi sổ được đánh số hiệu liên tục trong từng mon hoặc cả năm (theo số lắp thêm tự vào Sổ Đăng ký hội chứng từ ghi sổ) và bao gồm chứng từ kế toán thêm kèm, cần được kế toán tài chính trưởng duyệt trước khi ghi sổ kế toán.Hình thức kế toán triệu chứng từ ghi sổ gồm có những loại sổ kế toán sau:+ triệu chứng từ ghi sổ;+ Sổ Đăng ký bệnh từ ghi sổ;+ Sổ Cái;+ các Sổ, Thẻ kế toán bỏ ra tiết.

Chi tiết chúng ta xem trên đây:

Cách ghi sổ kế toán tài chính theo hiệ tượng Chứng tự ghi sổ

4. Ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên đồ vật vi tính

+ Đặc trưng cơ bản:

- công việc kế toán được triển khai theo một chương trình ứng dụng kế toán trên thứ vi tính. Phần mềm kế toán được thiết kế với theo nguyên lý của một trong các ba hiệ tượng kế toán hoặc phối kết hợp các hiệ tượng kế toán dụng cụ trên đây. Phần mềm kế toán ko hiển thị không thiếu quy trình ghi sổ kế toán, nhưng yêu cầu in được đầy đủ sổ kế toán tài chính và report tài bao gồm theo quy định. Phần mềm kế toán có phong cách thiết kế theo hình thức kế toán nào sẽ sở hữu các các loại sổ của bề ngoài kế toán đó cơ mà không hoàn toàn giống mẫu mã sổ kế toán tài chính ghi bằng tay.

Chi tiết bạn có thể xem trên đây:Cách ghi sổ kế toán theo vẻ ngoài trên sản phẩm vi tính

5. Ghi sổ kế toán tài chính theo hiệ tượng Nhật cam kết – hội chứng từ

+ Đặc trưng cơ bản

- toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh vẫn phản ánh trên giấy tờ kế toán được phân loại và ghi vào Sổ Nhật cam kết – chứng từ theo bên có tài khoản liên quan đối ứng cùng với Nợ các Tài khoản khác. địa thế căn cứ vào sổ Nhật ký kết – chứng từ nhằm vào Sổ Cái

+ Điều khiếu nại áp dụng

- Áp dụng cho doanh nghiệp có quy mô mập (Áp dụng chế độ kế toán theo Thông tứ 200). Con số kế toán nhiều với trình độ chuyên môn cao

+ Ưu điểm

- giảm nhẹ khối lượng ghi sổ kế toán. Viềc kiểm tra so sánh được triển khai thường xuyên. đưa tin kịp thời

+ Nhược điểm

- chủng loại sổ kế toán tài chính phức tạp. Yêu thương cầu trình độ cao cùng với mỗi kế toán viên. Không dễ ợt cho việc áp dụng tin học vào ghi sổ kế toán

Chi tiết chúng ta xem tại đây:Cách ghi sổ kế toán theo bề ngoài Nhật ký triệu chứng từ

Chú ý: Theo nhận xét của mọi kế toán thực tế, những Nhà làm chủ thì hình thức ghi sổ Nhật ký bình thường được chọn lọc và sử dụng số đông trong các DN hiện nay nay.

Nguyên tắc, đặc trưng cơ bạn dạng của hình thức kế toán Nhật ký kết chung là tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài bao gồm phát sinh đều nên được ghi vào sổ Nhật ký, mà giữa trung tâm là sổ Nhật ký kết chung, theo trình tự thời gian phát sinh với theo nội dung kinh tế (định khoản kế toán) của nhiệm vụ đó.

- Sổ Nhật ký chung, Sổ Nhật ký kết đặc biệt;Sau đó đem số liệu trên các sổ Nhật ký kết để ghi Sổ mẫu theo từng nghiệp vụ phát sinh. Vẻ ngoài kế toán Nhật ký phổ biến gồm các loại sổ đa số sau:

- Sổ Cái;

- các sổ, thẻ kế toán bỏ ra tiết.

SƠ ĐỒ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ CHUNG

*

SƠ ĐỒ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ CHUNG

 

TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ CHUNG

- mặt hàng ngày, địa thế căn cứ vào những chứng từ đã kiểm tra được sử dụng làm căn cứ ghi sổ, trước nết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký kết chung, tiếp đến căn cứ số liệu sẽ ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ mẫu theo những tài khoản kế toán phù hợp. Nếu đơn vị chức năng có mở sổ, thẻ kế toán cụ thể thì bên cạnh đó với việc ghi sổ Nhật ký kết chung, những nghiệp vụ tạo ra được ghi vào các sổ, thẻ kế toán cụ thể liên quan.

Trường hợp đơn vị chức năng mở những sổ Nhật ký quan trọng thì từng ngày hoặc định kỳ, địa thế căn cứ vào các chứng từ được sử dụng làm địa thế căn cứ ghi sổ, ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký đặc trưng liên quan. Định kỳ (3, 5, 10... Ngày) hoặc cuối tháng, tùy khối lượng nghiệp vụ phân phát sinh, tổng vừa lòng từng sổ Nhật ký kết đặc biệt, mang số liệu nhằm ghi vào những tài khoản tương xứng trên Sổ Cái, sau khi đã đào thải số trùng lặp bởi vì một nhiệm vụ được ghi mặt khác vào các sổ Nhật ký đặc biệt (nếu có).

Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên Sổ Cái, lập Bảng cân đối tài khoản. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ loại và bảng tổng hợp cụ thể (được lập từ những Sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để làm lập các report tài chính. Về nguyên tắc, Tổng số tạo nên Nợ và Tổng số phát sinh tất cả trên Bảng bằng phẳng tài khoản phải bởi Tổng số phát sinh Nợ cùng Tổng số phân phát sinh tất cả trên sổ Nhật ký thông thường (hoặc sổ Nhật ký tầm thường và các sổ Nhật ký đặc trưng sau lúc đã loại bỏ số đụng hàng trên các sổ Nhật ký kết đặc biệt) thuộc kỳ.

Trên đây là trình từ bỏ ghi sổ kế toán tài chính theo hiệ tượng kế toán nhật ký kết chung. Các bạn có thể tìm hiểu thêm các bài viết: Trình từ bỏ ghi sổ kế toán tài chính theo hiệ tượng kế toán nhất ký kết sổ cái

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: sơ đồ bề ngoài kế toán nhật ký chung, hiệ tượng kế toán nhật ký phổ biến theo thông tư 200, phía dẫn phương pháp ghi sổ nhật cam kết chung, mẫu mã sổ nhật ký tầm thường theo quyết định 48, hiệ tượng kế toán nhật ký kết sổ cái, sổ nhật ký tầm thường là gì, sơ trang bị nhật ký tầm thường theo quyết định 48

 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

Chuyên giảng dạy các khóa học tập kế toán tổng phù hợp thực hành và làm thương mại dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được đào tạo và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng tự 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x