Kế Toán 333 Là Gì - Hạch Toán Định Khoản Tài Khoản 333

Phương pháp hạch toán kế toán - các loại thuế khác (TK 33382) và Phí, lệ phí tổn và các khoản nên nộp không giống (TK 3339)

▼về cuối trang

1. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN

1.1. Thông tin tài khoản này dùng để phản ánh dục tình giữa doanh nghiệp với bên nước về những khoản thuế, phí, lế tổn phí và những khoản khác đề xuất nộp, vẫn nộp, còn phải nộp vào giá thành Nhà nước trong kỳ kế toán năm.

Bạn đang xem: Kế toán 333 là gì

1.2. Doanh nghiệp chủ động tính, xác định và kê khai số thuế, giá thành lệ phí tổn và các khoản yêu cầu nộp cho Nhà nước theo lao lý định; Kịp thời phản ánh vào số sổ kế toán số thuế buộc phải nộp, đã nộp, được khấu trừ, được hoàn…

1.3. Những khoản thuế gián thu như thuế GTGT ( bao gồm cả theo cách thức khấu trừ hya cách thức trực tiếp), thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ môi ngôi trường và các loại thuế gián thu không giống về thực chất là khoản thu hộ mặt thứ ba. Bởi vì vậy những khoản thuế loại gián thu được thải trừ ra khỏi số liệu về kinh lệch giá gộp trên report tài bao gồm hoặc báo cáo khác.

Doanh nghiệp có thể lựa chọn bài toán ghi nhận lợi nhuận và số thuế con gián thu yêu cầu nộp trên sổ kế toán bằng 1 trong các 2 phương pháp:

-Tách và ghi dấn riêng số thuế gián thu bắt buộc nộp (kể cả thuế GTGT nên nộp (kể cả thuế GTGT phải nộp theo phương thức trực tiếp) ngay lập tức tại thời khắc ghi nhấn doanh thu. Theo cách thức này lợi nhuận ghi bên trên sổ kế toán tài chính không bao gồm số thuế loại gián thu đề xuất nộp, tương xứng với số liệu về lợi nhuận gộp trên report tài thiết yếu và đề đạt đúng bản chất giao dịch;

-Ghi thừa nhận số thuế gián thu đề nghị nộp bằng phương pháp ghi sút số doanh thu đã ghi chép bên trên sổ kế toán. Theo cách thức này, định kỳ new ghi giảm lệch giá đối cùng với số thuế loại gián thu đề xuất nộp, số liệu về lợi nhuận trên sổ kế toán gồm sự biệt lập so với lợi nhuận gộp trên báo cáo tài bao gồm .

Trong rất nhiều trường hợp, tiêu chuẩn “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” và tiêu chuẩn “Các khoản sút trừ doanh thu” của report kết quả chuyển động kinh doanh mọi không bao hàm các khoản thuế gián thu đề xuất nộp.

1.4. Những doanh nghiệp nhập vào hoặc mua trong nước hàng hóa, TSCĐ trực thuộc diện chịu đựng thuế NK, TTĐB, BVMT được ghi dấn số thuế yêu cầu nộp vào giá cội hàng mua. Ngôi trường hợp doanh nghiệp lớn nhập khẩu mặt hàng hộ nhưng không có quyền mua hàng hóa, ví dụ thanh toán giao dịch tạm nhập – tái xuất hộ bên thứ cha thì số thuế NK, TTĐB, BVMT đề nghị nộp ko được ghi dìm vào giá trị hàng hóa mà được ghi nhận là khoản cần thu khác.

Số thuế tài nguyên buộc phải nộp NSNN được hạch toán vào ngân sách chi tiêu sản xuất sale của doanh nghiệp. Tiền thuế đất, thuế nhà đất yêu cầu nộp được tính vào đưa ra phí cai quản doanh nghiệp.

Thuế GTGT, TTĐB, BVMT của sản phẩm, hàng hóa dịch vụ tiêu dùng nội bộ, mang đến , biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo không thu tiền được hạch toán vào chi phí bán hàng hoặc đưa ra phí làm chủ doanh nghiệp phụ thuộc vào từng ngôi trường hợp vậy thể.

1.5. Đối với các khoản thuế được hoàn, được giảm, kế toán cần phân biệt rõ số thuế được hoàn, được giảm là số thuế vẫn nộp ở khâu sở hữu hay đề nghị nộp ngơi nghỉ khâu phân phối và thực hiện theo nguyên tắc:

-Thuế NK, TTĐB, BVMT sẽ nộp lúc nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ, giả dụ được trả ghi giảm ngay vốn hàng chào bán (nếu xuất hàng để bán) hoặc giảm ngay trị sản phẩm tồn kho (nếu xuất trả lại vì chưng vay, mượn…);

-Thuế NK, TTĐB, BVMT sẽ nộp lúc nhập khẩu TSCĐ, nếu như được hoàn ghi giảm chi phí khác (nếu phân phối TSCĐ) hoặc sút nguyên giá TSCĐ(nếu xuất trả lại);

-Thuế NK, TTĐB, BVMT đang nộp lúc nhập khẩu mặt hàng hóa, TSCĐ nhưng đơn vị không tồn tại quyền sở hữu, lúc được trả ghi giảm khoản yêu cầu thu khác.

-Thuế XK, TTĐB, BVMT đề nghị nộp khi bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ nhưng kế tiếp dượng hoàn, được sút thì kế toán tài chính ghi nhấn vào thu nhập cá nhân khác.

-Thuế GTGT đầu vào được trả ghi bớt số thuế GTGT được khấu trừ. Số thuế GTGT yêu cầu nộp được giảm ghi dấn vào thu nhập khác.

1.6. Nghĩa vụ đối với NSSN trong giao dịch thanh toán ủy thác – nhập khẩu:

-Trong giao dịch ủy thác xuất nhập vào (hoặc những giao dịch tương tự), nghĩa vụ đối với NSNN được xác nhận la của bên giao ủy thác;

-Bên dìm ủy thác được khẳng định là bên cung cấp dịch vụ cho mặt giao ủy thác trong việc chuẩn bị hồ sơ, kê khai, thanh quyết toán cùng với NSNN (người nộp thuế hộ cho mặt giao ủy thác).

-TK 333 chi sử dụng tại bên giao ủy thác, không áp dụng tại mặt nhận ủy thác. Mặt nhận ủy thác với vai trò trung giam chi tiêu phản ánh số thuế đề xuất nộp vào NSNN là khoản bỏ ra hộ, trả hộ trên TK 3388 cùng phản ánh quyền được nhận lại số chi phí đã chi hộ, trả hộ cho bên giao ủy thác bên trên TK 138. Căn cứ để đề đạt tình hình tiến hành nghĩa vụ cùng với NSNN của bên giao ủy thác như sau:

+ Khi nhấn được thông báo về số thuế buộc phải nộp, bên nhận ủy thác chuyển giao lại cho bên giao ủy thác toàn cục hồ sơ, tài liệu, thông báo của cơ quan gồm thẩm quyền về số thuế nên nộp làm địa thế căn cứ ghi nhấn số thuế buộc phải nộp trên TK 333.

+ địa thế căn cứ chứng từ nộp tiền vào NSNN của bên nhận ủy thác, mặt giao ủy thác bội nghịch ánh sút số nên nộp NSNN.

1.7. Kế toán cần mở sổ cụ thể theo dõi từng khoản thuế, phí, lệ tổn phí và những khoản đề xuất nộp, đã nộp cùng còn yêu cầu nộp.

▲về đầu trang

2. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 333 – THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

Bên Nợ:

-Số thuế GTGT đã có được khấu trừ trong kỳ;

-Số thuế, phí, lệ tổn phí và những khoản khác đang nộp vào giá cả Nhà nước;

-Số thuế được bớt trừ vào số thuế cần nộp;

-Số thuế GTGT của hàng cung cấp bị trả lại, bị bớt giá.

Bên Có:

-Số thuế GTGT cổng output và số thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp;

-Số thuế, phí, lệ phí và các khoản khác nên nộp vào giá thành Nhà nước.

Số dư mặt Có:

- Số thuế, phí, lệ phí và các khoản không giống còn nên nộp vào ngân sách Nhà nước.

TK 333 rất có thể có số dư bên Nợ: Số dư bên Nợ (nếu có) của TK 333 đề đạt số thuế và những khoản sẽ nộp to hơn số thuế và những khoản đề nghị nộp mang lại Nhà nước, hoặc rất có thể phản ánh số thuế vẫn nộp được xét miễn, bớt hoặc mang đến thoái thu tuy nhiên chưa thực hiện việc thoái thu.

Tài khoản 333 - Thuế và những khoản đề xuất nộp đơn vị nước, gồm 9 tài khoản cấp 2:

- thông tin tài khoản 3331 - Thuế giá bán trị ngày càng tăng phải nộp:Phản ánh số thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT của sản phẩm nhập khẩu phải nộp, số thuế GTGT đã làm được khấu trừ, số thuế GTGT sẽ nộp cùng còn yêu cầu nộp vào ngân sách chi tiêu Nhà nước.

Tài khoản 3331 tất cả 2 tài khoản cấp 3:

+ tài khoản 33311 - Thuế giá bán trị ngày càng tăng đầu ra: dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ, số thuế GTGT của hàng buôn bán bị trả lại, bị bớt giá, số thuế GTGT yêu cầu nộp, sẽ nộp, còn bắt buộc nộp của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thương mại tiêu thụ trong kỳ.

+ tài khoản 33312 - Thuế GTGT hàng nhập khẩu:Dùng để phản ánh số thuế GTGT của hàng nhập khẩu yêu cầu nộp, sẽ nộp, còn yêu cầu nộp vào giá cả Nhà nước.

- thông tin tài khoản 3332 - Thuế tiêu thụ đặc biệt:Phản ánh số thuế tiêu thụ quan trọng phải nộp, sẽ nộp với còn cần nộp vào ngân sách Nhà nước

- tài khoản 3333 - Thuế xuất, nhập khẩu: phản chiếu số thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu buộc phải nộp, sẽ nộp với còn bắt buộc nộp vào ngân sách chi tiêu Nhà nước.

- thông tin tài khoản 3334 - Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp: phản chiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp yêu cầu nộp, sẽ nộp cùng còn nên nộp vào ngân sách chi tiêu Nhà nước.

- thông tin tài khoản 3335 - Thuế các khoản thu nhập cá nhân: đề đạt số thuế thu nhập cá nhân phải nộp, vẫn nộp với còn bắt buộc nộp vào túi tiền Nhà nước.

- tài khoản 3336 - Thuế tài nguyên: phản chiếu số thuế tài nguyên nên nộp, đang nộp và còn bắt buộc nộp vào túi tiền Nhà nước.

- tài khoản 3337 - Thuế bên đất, tiền mướn đất: phản chiếu số thuế nhà đất, tiền thuê đất buộc phải nộp, đang nộp với còn cần nộp vào giá thành Nhà nước.

- thông tin tài khoản 3338- Thuế bảo vệ môi ngôi trường và những loại thuế khác: phản ảnh số đề nghị nộp, đang nộp và còn cần nộp vào ngân sách chi tiêu nhà nước về thuế bao vệ môi trường xung quanh và các loại thuế khác, như: Thuế môn bài, thuế công ty thầu nước ngoài…

TK 3338 gồm 2 thông tin tài khoản cấp 3:

+ TK 33381: Thuế bảo vệ môi trường: phản chiếu số thuế bảo đảm môi trường đề nghị nộp, vẫn nộp và còn đề xuất nộp NSNN;

+ Tk 33382: những loại thuế khác: đề đạt số cần nộp, đã nộp, còn nên nộp những loại thuế khác. Doanh nghiệp lớn được chủ động mở những TK cung cấp 4 cụ thể cho từng một số loại thuế phù hợp với yêu ước quản lý.

- tài khoản 3339 - Phí, lệ mức giá và các khoản bắt buộc nộp khác: đề đạt số thuế đề nghị nộp, vẫn nộp cùng còn cần nộp về các khoản phí, lệ phí, những khoản phải nộp khác mang lại Nhà quốc tế các các khoản đang phản ánh vào những tài khoản từ bỏ 3331 cho 3338. Tài khoản này còn phản ánh khoản bên nước trợ cấp cho doanh nghiệp (nếu có) như các khoản trợ cấp, trợ giá.

▲về đầu trang

3. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN MỘT SỐ GIAO DỊCH tởm TẾ CHỦ YẾU

3.1. Thuế GTGT đề nghị nộp (3331)

3.1.1.Kế toán thuế GTGT áp sạc ra (TK 33311)

a) kế toán tài chính thuế GTGT cổng output phải nộp theo cách thức khấu trừ:

Khi xuất hóa solo GTGT mang lại khách hàng, kế toán phản chiếu doanh thu, các khoản thu nhập theo giá bán bán chưa có thuế GTGT, thuế GTGT bắt buộc nộp được bóc tách riêng tại thời điểm xuất hóa đơn, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá chỉ thanh toán)

Có những TK 511, 515, 711 (giá chưa xuất hiện thuế GTGT)

Có TK 3331 - Thuế GTGT yêu cầu nộp (33311).

b) kế toán thuế GTGT áp sạc ra phải nộp theo phương thức trưc tiếp

Kế toán được lựa lựa chọn một trong 2 cách thức ghi sổ sau:

-Phương pháp 1: tách riêng thông qua số thuế GTGT đề xuất nộp khi xuất hóa đơn, thực hiện như điểm a nêu trên;

-Phương pháp 2: Ghi thừa nhận doanh thu bao hàm cả thuế GTGT buộc phải nộp, chu kỳ khi xác minh số thuế GTGT yêu cầu nộp, kế toán tài chính ghi bớt doanh thu, các khoản thu nhập tương ứng:

Nợ những TK 511, 515, 711

Có TK 3331 - Thuế GTGT cần nộp (33311).

c) khi nộp thuế GTGT vào giá cả Nhà nước, ghi:

Nợ TK 3331 - Thuế GTGT buộc phải nộp

Có những TK 111, 112.

3.1.2. Kế toán thuế GTGT của hàng nhập khẩu (TK 33312)

a) lúc nhập khẩu vật dụng tư, sản phẩm hóa, TSCĐ kế toán phản ánh số thuế nhập khẩu phải nộp, tổng số chi phí phải thanh toán và quý hiếm vật tư, sản phẩm hóa, TSCĐ nhập vào (chưa bao hàm thuế GTGT sản phẩm nhập khẩu), ghi:

Nợ các TK 152, 153, 156, 211, 611, ...

Có TK 333 - Thuế và những khoản buộc phải nộp bên nước (3333)

Có những TK 111, 112, 331.

b) phản ánh số thuế GTGT bắt buộc nộp của hàng nhập khẩu:

-Trường phù hợp thuế GTGT hàng nhập khẩu nên nộp được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 3331 - Thuế GTGT cần nộp (33312).

-Trường phù hợp thuế GTGT sản phẩm nhập khẩu nên nộp không được khấu trừ buộc phải tính vào quý hiếm vật tư, sản phẩm hóa, TSCĐ nhập khẩu, ghi:

Nợ các TK 152, 153, 156, 211, 611, ...

Có TK 3331 - Thuế GTGT bắt buộc nộp (33312).

c) Khi tiến hành thuế GTGT của sản phẩm nhập khẩu vào túi tiền Nhà nước, ghi:

Nợ TK 3331 - Thuế GTGT cần nộp (33312)

Có các TK 111, 112.

d) Trường hòa hợp nhập khẩu ủy thác (áp dụng tại bên giao ủy thác)

-Khi nhận được thông tin về nhiệm vụ nộp thuế GTGT mặt hàng nhập khẩu từ mặt nhận ủy thác, mặt giao ủy thác ghi dìm số thuế GTGT sản phẩm nhập khẩu yêu cầu nộp được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 3331 - Thuế GTGT đề nghị nộp (33312).

-Khi nhận được hội chứng từ nộp thuế vào NSNN của bên nhận ủy thác, bên giao ủy thác phản ảnh giảm nhiệm vụ với NSNN về thuế GTGT hàng nhập khẩu, ghi:

Nợ TK 3331 - Thuế GTGT đề xuất nộp (33312)

Có những TK 111, 112(nếu trả tiền ngay lập tức cho bên nhận ủy thác)

Có TK 3388 - đề nghị trả,phải nộp khác (nếu chưa giao dịch ngay chi phí thuế GTGT sản phẩm nhập khẩu cho bên nhận ủy thác)

Có TK 1388 - buộc phải thu không giống (ghi sút số tiền sẽ ứng cho bên nhận ủy thác để nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu)

-Bên dấn ủy thác không phản chiếu số thuế GTGT mặt hàng nhập khẩu bắt buộc nộp như bên giao ủy thác nhưng chỉ ghi thừa nhận số tiền vẫn nộp thuế hộ bên giao ủy thác, ghi:

Nợ TK 3388 - buộc phải trả, nên nộp khác (trừ vào số tiền đã nhận được của bên giao ủy thác)

Nợ TK 1388 - buộc phải thu khác (phải thu lại số tiền đã nộp hộ)

Có các TK 111, 112

3.1.3. Kế toán thuế GTGT được khấu trừ

-Định kỳ, kế toán tính, chứng thực số thuế GTGT được khấu trừ với số thuế GTGT cổng output phải nộp vào kỳ, ghi:

Nợ TK 3331 - Thuế GTGT yêu cầu nộp (33311)

Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ.

-Trường hợp tại thời điểm giao dịch phát sinh chưa xác định được thuế GTGT đầu vào của mặt hàng hóa, thương mại & dịch vụ có được khấu trừ hay không, kế toán tài chính ghi nhận toàn cục số thuế GTGT đầu vào trên TK 133. Định kỳ, khi xác định số thuế GTGT nguồn vào không đươc khấu trừ cùng với thuế GTGT đầu ra, kế toán tài chính phản ánh ngân sách chi tiêu có liên quan , ghi:

Nợ TK 632 - giá vốn hàng buôn bán (thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ của sản phẩm tồn kho sẽ bán)

Nợ TK 642 chi phí làm chủ kinh doanh (thuế GTGT nguồn vào không được khấu trừ của những khoản ngân sách bán hàng, bỏ ra phí quản lý doanh nghiệp)

Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ.

3.1.4. Kế toán tài chính thuế GTGT cần nộp được bớt

Trường hợp doanh nghiệp lớn được sút số thuế GTGT phải nộp, kế toán ghi nhận số thuế GTGT được bớt vào các khoản thu nhập khác, ghi:

Nợ TK 33311 - Thuế GTGT cần nộp (nếu được trừ vào sổ thuế đề xuất nộp)

Nợ các TK 111, 112(nếu số được giảm được nhận lại bởi tiền)

Có TK 711 - thu nhập khác.

3.1.5. Kế toán tài chính thuế GTGT nguồn vào được hoàn

Trường hợp công ty được trả thuế GTGT, ghi:

Nợ các TK 111, 112

Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ.

▲về đầu trang

3.2. Thuế tiêu thụ quan trọng (TK 3332)

a) kế toán tài chính thuế tiêu thụ quan trọng đặc biệt phải nộp khi bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ:

-Trường hợp tách ngay được thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng phải nộp tại thời điểm thanh toán phát sinh, kế toán đề đạt doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ không bao gồm cả thuế tiêu thụ quánh biệt, ghi:

Nợ các TK 111, 112(tổng giá bán thanh toán)

Có TK 511 - doanh thu bán và cung cấp dịch vụ

Có TK 3332-Thuế tiêu thụ sệt biệt.

-Trường hòa hợp không bóc tách ngay được thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng phải nộp tại thời điểm thanh toán giao dịch phát sinh, kế toán phản ảnh doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ bao gồm cả thuế tiêu thụ quánh biệt. Định kỳ khi xác minh số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp, kế toán ghi bớt gia doanh thu, ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ

Có TK 3332-Thuế tiêu thụ quánh biệt.

b) lúc nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa thuộc đối tượng người dùng chịu thuế tiêu thụ sệt biệt, kế toán căn cứ vào hóa đơn mua sắm nhập khẩu và thông báo nộp thuế của cơ quan tất cả thẩm quyền, xác minh số thuế tiêu thụ đặc trưng phải nộp của mặt hàng nhập khẩu, khi:

Nợ những TK 152, 156, 211, 611, ...

Có TK 3332-Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đối với hàng tạm nhập – tái xuất ko thuộc quyền download của đối chọi vị, ví dụ như hàng thừa cảnh được tái xuất ngay tại kho ngoại quan, khi nộp thuế TTĐB của sản phẩm nhập khẩu, ghi:

Nợ TK 138 - đề xuất thu không giống

Có TK 3332 - Thuế tiêu thụ sệt biệt.

Xem thêm: Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán 611 Là Gì, Hạch Toán Mua Hàng

c) khi nộp tiền thuế tiêu thụ đặc biệt vào ngân sách chi tiêu Nhà nước, ghi:

Nợ TK 3332 - Thuế tiêu thụ quánh biệt

Có những TK 111, 112.

d) Kế toán trả thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng đã nộp làm việc khâu nhập khẩu:

-Thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu, được xong khi tài xuất mặt hàng hóa, ghi:

Nợ TK 3332 - Thuế TTĐB

Có TK 632 - giá chỉ vốn hàng bán (nếu xuất hàng nhằm bán)

Có những TK 152, 153, 156 (nếu xuất mặt hàng trả lại).

-Thuế TTĐB vẫn nộp ở khâu nhập khẩu, được hoàn khi tái xuất TSCĐ, ghi:

Nợ TK 3332 - Thuế TTĐB

Có TK 211 - Tài sản cố định (nếu xuất trả lại TSCĐ)

Có TK 811 - giá thành khác (nếu cung cấp TSCĐ).

-Thuế TTĐB sẽ nộp ở khâu nhập vào nhưng hàng hóa không ở trong quyền tải của đối chọi vị, được hoàn khi tái xuất, ghi:

Nợ TK 3332 - Thuế TTĐB

Có TK 1388 - đề xuất thu khác.

đ) kế toán thuế TTĐB đề nghị nộp khi bán sản phẩm hóa, TSCĐ, cung ứng dịch vụ nhưng tiếp nối được giảm, được hoàn: Khi nhấn được thông báo của cơ quan tất cả thẩm quyền về số thuế nghỉ ngơi khâu bán được giảm, được hoàn, ghi:

Nợ những TK 111, 112(nếu được giảm, được hoàn bởi tiền)

Nợ TK 3332 - Thuế TTĐB(nếu được trừ vào số thuế còn nên nộp)

Có TK 711 - các khoản thu nhập khác.

e) Trường thích hợp xuất sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thương mại chịu thuế tiêu thụ quan trọng đặc biệt để chi tiêu và sử dụng nội bộ, cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo ko thu tiền, ghi:

Nợ TK 642 - bỏ ra phí quản lý kinh doanh

Có những TK 154, 155

Có TK 3332 - Thuế TTĐB.

g) Trường thích hợp nhập khẩu ủy thác (áp dụng tại bên giao ủy thác)

-Khi dìm được thông báo về nghĩa vụ nộp thuế TTĐB từ bên nhận ủy thác, bên giao ủy thác ghi nhận số thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng phải nộp, ghi:

Nợ những TK 152, 156, 211, 611, ...

Có TK 3332 - Thuế tiêu thụ quánh biệt.

-Khi nhấn được chứng từ nộp thuế vào NSNN của mặt nhận ủy thác, bên giao ủy thác phản ánh giảm nhiệm vụ với NSNN về thuế tiêu thụ sệt biệt, ghi:

Nợ TK 3332 - Thuế tiêu thụ sệt biệt

Có những TK 111, 112 (nếu trả chi phí nagy cho mặt nhận ủy thác)

Có TK 3388 - yêu cầu trả, yêu cầu nộp không giống (nếu chưa thanh toán giao dịch ngay chi phí thuế TTĐB cho mặt nhận ủy thác)

Có TK 1388 - đề nghị thu không giống (ghi bớt số tiền sẽ ứng cho bên nhận ủy thác nhằm nộp thuế TTĐB).

-Bên giao nhận ủy thác không phản ánh số thuế tiêu thụ quan trọng phải nộp như mặt giao ủy thác nhưng chỉ ghi thừa nhận số tiền vẫn nộp thuế hộ mặt giao ủy thác, ghi:

Nợ TK 1388 - cần thu khác (phải thu lại số tiền đã nộp hộ)

Nợ TK 3388 - bắt buộc trả, đề nghị nộp không giống (trừ vào số tiền đã nhận được của mặt giao ủy thác)

Có các TK 111, 112.

▲về đầu trang

3.3. Thuế xuất khẩu (TK 3333)

a) kế toán tài chính thuế xuất khẩu phải nộp khi bán hàng hóa, hỗ trợ dịch vụ:

-Trường hợp tách bóc ngay được thuế xuất khẩu buộc phải nộp tại thời điểm thanh toán phát sinh, kế toán đề đạt doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ không bao gồm thuế xuất khẩu, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131 (tổng giá chỉ thanh toán)

Có TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ

Có TK 3333 - Thuế xuất nhập vào (chi tiết thuế XK).

-Trường phù hợp không bóc ngay được thuế xuất khẩu nên nộp trên thời điêm giao dịch thanh toán phát sinh, kế toán phản ảnh doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ bao gồm cả thuế xuất khẩu. Định kỳ khi khẳng định số thuế xuất khẩu nên nộp, kế toán tài chính ghi giảm doanh thu, ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Có TK 3333-Thuế xuất nhập khẩu (chi huyết thuế XK).

b) khi nộp chi phí thuế xuất khẩu vào NSNN, ghi:

Nợ TK 3333-Thuế xuất, nhập vào (chi ngày tiết thuế xuất khẩu)

Có những TK 111, 112.

c) Thuế xuất khẩu được hoàn hoặc được sút (nếu có), ghi:

Nợ những TK 111, 112, 3333

Có TK 711 - các khoản thu nhập khác.

d) Trường hòa hợp xuất khẩu ủy thác (áp dụng tại mặt giao ủy thác)

-Khi bán sản phẩm hóa, thương mại dịch vụ chịu thuế xuất khẩu, kế toán phản chiếu doanh thu bán hàng và cung cấp dich vụ và số thuế xuất khẩu nên nộp như trường đúng theo xuất khẩu thông thường quy định tại điểm a mục này.

-Khi nhận được triệu chứng từ nộp thuế vào NSNN của mặt nhận ủy thác, mặt giao ủy thác phản ảnh giảm nghĩa vụ với NSNN về thuế xuất khẩu, ghi:

Nợ TK 3333-Thuế xuất, nhập khẩu (chi huyết thuế xuất khẩu)

Có các TK 111, 112 (nếu trả tiền ngay lập tức cho bên nhận ủy thác)

Có TK 3388 - yêu cầu trả, phải nộp khác (nếu chưa thanh toán giao dịch ngay tiền thuế xuất khẩu cho mặt nhận ủy thác)

Có TK 1388 - yêu cầu thu khác (ghi giảm số tiền vẫn ứng cho mặt nhận ủy thác để nộp thuế xuất khẩu).

-Bên dấn ủy thác không phản ảnh số thuế xuất khẩu cần nộp như mặt giao ủy thác nhưng chỉ ghi dìm số tiền đã nộp thuế hộ bên giao ủy thác, ghi:

Nợ TK 1388 - buộc phải thu không giống (phải thu lại số tiền vẫn nộp hộ)

Nợ TK 3388 - phải trả, buộc phải nộp không giống (trừ vào số tiền đã nhận được của bên giao ủy thác)

Có những TK 111, 112.

▲về đầu trang

3.4. Thuế xuất khẩu (TK 3333)

a) khi nhập khẩu đồ vật tư, hàng hóa, TSCĐ, kế toán phản ánh số thuế nhập khẩu buộc phải nộp, tổng số tiền nên trả, hoặc vẫn thanh toán cho tất cả những người bán và quý giá vật tư, hàng hóa, TSCĐ nhập khẩu (giá gồm thuế nhập khẩu), ghi:

Nợ những TK 152, 156, 211, 611, ... (giá có thuế nhập khẩu)

Có TK 3333 - Thuế xuất, nhập vào (chi huyết thuế nhập khẩu)

Có những TK 111, 112, 331

Đối với sản phẩm tạm nhập – tái xuất không thuộc quyền download của đối kháng vị, ví như hàng quá cảnh được tái xuất ngay lập tức tại kho nước ngoài quan, lúc nộp thuế nhập khẩu, ghi:

Nợ TK 1388 - nên thu không giống

Có TK 3333-Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu).

b) lúc nộp thuế nhập khẩu vào ngân sách Nhà nước, ghi:

Nợ TK 3333 - Thuế xuất, nhập khẩu (chi huyết thuế nhập khẩu)

Có những TK 111, 112

c) Kế toán trả thuế nhập khẩu vẫn nộp sống khâu nhập khẩu

-Thuế nhâp khẩu đã nộp sinh hoạt khâu nhập khẩu, được hoàn khi tái xuất hàng hóa, ghi:

Nợ TK 3333-Thuế xuất, nhập khẩu (chi ngày tiết thuế nhập khẩu)

Có TK 632 - giá chỉ vốn hàng chào bán (nếu xuất hàng nhằm bán)

Có những TK 152, 153, 156 (nếu xuất sản phẩm trả lại).

-Thuế nhập khẩu đang nộp sống khâu nhập khẩu, được trả khi tái xuất TSCĐ, ghi:

Nợ TK 3333-Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)

Có TK 211 - Tài sản cố định và thắt chặt (nếu xuất trả lại TSCĐ)

Có TK 811 - ngân sách khác (nếu bán TSCĐ).

-Thuế nhập khẩu vẫn nộp ngơi nghỉ khâu nhập khẩu nhưng hàng hóa không nằm trong quyền tải của solo vị, được trả khi tái xuất (ví dụ thuế nhập khẩu đang nộp lúc nhập khẩu hàng giao hàng giá công, chế biến), ghi:

Nợ TK 3333-Thuế xuất, nhập khẩu (chi ngày tiết thuế nhập khẩu)

Có TK 138 - phải thu khác.

- Khi cảm nhận tiền tự NSNN, ghi:

Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng

Có TK 3333 - Thuế xuất, nhập vào (chi ngày tiết thuế nhập khẩu).

d) Trường hòa hợp nhập khẩu ủy thác (áp dụng tại bên giao ủy thác)

-Khi dìm được thông tin về nhiệm vụ nộp thuế nhập vào từ mặt nhận ủy thác, bên giao ủy thác ghi thừa nhận số thuế nhập khẩu yêu cầu nộp, ghi:

Nợ các TK 152, 156, 211, 611, ... (giá gồm thuế nhập khẩu)

Có TK 3333-Thuế Xuất, nhập vào (chi huyết thuế nhập khẩu).

-Khi nhấn được bệnh từ nộp thuế vào NSNN của bên nhận ủy thác, bên giao ủy thác đề đạt giảm nhiệm vụ với NSNN về thuế thu nhập cá nhân khẩu, ghi:

Nợ TK 3333-Thuế xuất, nhập vào (thi huyết thuế nhập khẩu)

Có các TK 111, 112 (nếu trả tiền tức thì cho mặt nhận ủy thác)

Có TK 3388 - đề nghị trả, nên nộp khác (nếu chưa giao dịch tiền thuế nhập khẩu cho mặt nhận ủy thác)

Có TK 1388 - phải thu không giống (ghi bớt số tiền đã ứng cho mặt nhận ủy thác để nộp thuế nhập khẩu.

-Bên dìm ủy thác không phản chiếu số thuế nhập khẩu cần nộp như mặt giao ủy thác nhưng mà chỉ ghi dấn số tiền vẫn nộp thuế hộ mặt giao ủy thác, ghi:

Nợ TK 1388 - bắt buộc thu không giống (phải thu lại số tiền đã nộp hộ)

Nợ TK 3388 - phải trả, bắt buộc nộp khác(trừ vào số tiền đã nhận của bên giao ủy thác)

Có các TK 111, 112.

▲về đầu trang

3.5. Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp (TK 3334)

a) địa thế căn cứ số thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp tạm bắt buộc nộp vào giá thành Nhà nước hàng quý theo quy định, ghi:

Nợ TK 821 - giá thành thuế thu nhập doanh nghiệp

Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp.

b) khi nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN, ghi:

Nợ TK 3334-Thuế thu nhập doanh nghiệp

Có các TK 111, 112.

c) Cuối năm, khi xác định số thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp bắt buộc nộp của năm tài chính:

-Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp nhỏ tuổi hơn số thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp trợ thì nộp sản phẩm quý vào năm, thì số chênh lệch, ghi:

Nợ TK 3334 - Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

Có TK 821 - chi thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

-Nếu số thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp thực tế phải nộp lớn hơn số thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp lâm thời nộp sản phẩm quý vào năm, thì chênh lệch nên nộp thiếu, ghi:

Nợ TK 821 - giá thành thuế thu nhập doanh nghiệp

Có TK 3334 - Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp.

▲về đầu trang

3.6. Thuế thu nhập cá thể (TK 3334)

-Khi khẳng định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp khấu trừ tại mối cung cấp tính trên thu nhập cá nhân chịu thuế của công nhân viên cấp dưới và tín đồ lao hễ khác, ghi:

Nợ TK 334 - bắt buộc trả fan lao động

Có TK 333 - Thuế và những khoản đề xuất nộp bên nước (3335).

-Khi chi trả thu nhập cá nhân cho các cá thể bên ngoài, công ty lớn phải khẳng định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp (nếu có) theo lao lý của luật pháp về thuế:

+ Khấu trừ thuế thu nhập cá thể khi chi trả chi phí thu lao, dịch vụ thương mại thuê ngoài…, ghi:

Nợ những TK 154, 631, 642(tổng số buộc phải thanh toán); hoặc

Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng số tiền phải thanh toán)(3531)

Có TK 333 - Thuế và những khoản đề nghị nộp nhà nước (3335) (số thuế thu nhập cá thể phải khấu trừ)

Có những TK 111, 112 (số chi phí thực trả).

+ Khấu trừ thuế thu nhập cá thể khi bỏ ra trả những khoản nợ phải trả cho các cá nhân phía bên ngoài có thu nhập, ghi:

Nợ TK 331 - nên trả cho những người bán (tổng số tiền buộc phải trả)

Có TK 333 - Thuế và các khoản bắt buộc nộp bên nước(3335)(số thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ)

Có các TK 111, 112 (số tiền thực trả).

-Khi nộp thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách chi tiêu Nhà nước thay cho những người có thu nhập, ghi:

Nợ TK 333 - Thuế và những khoản nên nộp bên nước (3335)

Có các TK 111, 112.

▲về đầu trang

3.7. Thuế tài nguyên (TK 3336)

-Xác định số thuế tài nguyên cần nộp, ghi:

Nợ TK 154 - chi phí sản xuất marketing dở dang

Có TK 3336-thuế với tài nguyên.

-Khi thực nộp thuế khoáng sản vào ngân sách chi tiêu Nhà nước, ghi:

Nợ TK 3336-Thuế tài nguyên

Có những TK 111, 112.

▲về đầu trang

3.8. Thuế bên đất, chi phí thuê đất (TK 3337)

-Xác định số thuế đơn vị đất, tiền mướn đất buộc phải nộp tính vào đưa ra phí cai quản doanh nghiệp , ghi:

Nợ TK 642 - bỏ ra phí thống trị kinh doanh (6422)

Có TK 3337-Thuế bên đất, tiên mướn đất.

-Khi nộp chi phí thuế bên đất, chi phí thuê khu đất vào giá cả Nhà nước, ghi:

Nợ TK 3337-Thuế công ty đất, tiền mướn đất

Có các TK 111, 112.

▲về đầu trang

3.9. Thuế bào vệ môi trường

a) Khi bán hàng hóa, hỗ trợ dịch vụ thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế bảo đảm môi trường, kế toán phản ảnh doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ ko bao gồm bảo đảm môi trường và các khoản thuế loại gián thu khác, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá chỉ thanh toán)

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ (giá bán không tồn tại thuế đảm bảo môi trường và các khoản thuế con gián thu khác)

Có TK 3331 - Thuế GTGT yêu cầu nộp (33311)

Có TK 33381 - Thuế đảm bảo an toàn môi trường.

Trường hợp không khẳng định được bằng số thuế cần nộp tại thời điểm giao dịch phát sinh, lệch giá được ghi nhận bao gồm cả thuế nhưng thời hạn khi xác định số thuế cần nộp thì nên ghi bớt doanh thu:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ

Có TK 333 - Thuế và những khoản buộc phải nộp (chi huyết từng các loại thuế).

b) khi nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng người dùng chịu thuế đảm bảo môi trường, kế toán địa thế căn cứ vào hóa đơn mua sắm nhập khẩu và thông tin nộp thuế về số thuế đảm bảo môi trường buộc phải nộp, xác minh số thuế bảo đảm an toàn môi trường nên nộp của mặt hàng nhập khẩu nhằm ghi nhận vào giá cội của hàng mua, ghi:

Nợ những TK 152, 156, 211, 611, ...

Có TK 33381 - Thuế đảm bảo môi trường.

-Trường thích hợp xuất sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thương mại chịu thuế đảm bảo an toàn môi trường để chi tiêu và sử dụng nội bộ, cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, ghi:

Nợ TK 642 - đưa ra phí thống trị kinh doanh.

Có những TK 152, 154, 155.

Có TK 33381 - Thuế và đảm bảo an toàn môi trường.

c) ngôi trường hợp công ty lớn là mặt nhận ủy thác nhập khẩu bắt buộc nộp thuế đảm bảo an toàn môi trường hộ bên giao ủy thác nhập khẩu, khi khẳng định số thuế đảm bảo an toàn môi trường yêu cầu nộp, ghi:

Nợ TK 1388 - buộc phải thu khác

Có TK 3388 -Phải trả, buộc phải nộp khác.

-Khi nộp tiền thuế đảm bảo môi trường vào chi phí Nhà nước, ghi:

Nợ TK 3388 - bắt buộc trả, buộc phải nộp khác

Có những TK 111, 112

-Khi cảm nhận tiền thuế BVMT mà bên giao ủy thác gửi trả, ghi:

Nợ những TK 111, 112

Có TK 1388 - cần thu khác.

d) Kế toán trả thuế đảm bảo môi trường đang nộp ngơi nghỉ khâu nhập khẩu:

-Thuế BVMT sẽ nộp sống khâu nhập khẩu, được hoàn khi tái xuất hàng hóa, ghi:

Nợ TK 33381 - Thuế bảo đảm môi trường

Có TK 632 - giá bán vốn hàng chào bán (nếu xuất hàng nhằm bán)

Có các TK 152, 153, 156 (nếu xuất sản phẩm trả lại).

-Thuế BVMT đang nộp sinh hoạt khâu nhập khẩu, được hoàn khi tái xuất TSCĐ, ghi:

Nợ TK 33381 - Thuế và bảo đảm môi trường

Có TK 2111 - Tài sản cố định hữu hình (nếu xuất trả lại TSCĐ)

Có TK 811 - chi tiêu khác (nếu buôn bán TSCĐ).

-Thuế BVMT sẽ nộp sinh sống khâu nhập vào nhưng hàng hóa không thuộc quyền mua của solo vị, được trả khi tái xuất, ghi:

Nợ TK 33381 - Thuế và bảo vệ môi trường

Có TK 1388 - yêu cầu thu khác.

đ) kế toán thuế BVMT nên nộp khi bán sản phẩm hóa, TSCĐ, cung ứng dịch vụ nhưng sau đó được giảm, được hoàn: Khi dìm được thông báo của cơ quan gồm thẩm quyền về số thuế làm việc khâu bán tốt giảm, được hoàn, ghi:

Nợ TK 33381 - Thuế đảm bảo an toàn môi trường

Có TK 711 - thu nhập khác.

▲về đầu trang

3.10. Các loại thuế khác (33382). Phí, lế chi phí và những khoản yêu cầu nộp khác (3339)

-Khi xác minh số lệ giá tiền trước bạ tính trên giá trị gia tài mua về (khi đăng ký quyền mua hoặc quyền sử dụng), ghi:

Nợ TK 211 - gia sản cố định

Có TK 333 - Thuế và các khoản bắt buộc nộp nhà nước (3339).

-Khi thực nộp các loại thuế không giống (như thuế công ty thầu), phí, lế giá thành và những khoản yêu cầu nộp khác, ghi:

Các số tiền nợ phải nộp nhà nước? bí quyết hạch toán thông tin tài khoản 333? Trình tự triển khai các khoản nợ ra sao?,…Đó là những thắc mắc thiết yếu hèn của kế toán tài chính nhằm phục vụ cho nghiệp vụ. Ngày hôm nay, congtyketoanhanoi.edu.vn sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết và khá đầy đủ về các nội dung vừa đề cập.
Tài khoản 333 dùng làm phản ánh quan hệ nam nữ giữa doanh nghiệp với đơn vị nước về những khoản thuế, phí, lệ tầm giá và các khoản khác nên nộp, sẽ nộp, còn đề nghị nộp vào chi phí Nhà nước vào kỳ kế toán năm.
*

– tài khoản 3331 – Thuế giá trị tăng thêm phải nộp: phản ánh số thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT của hàng nhập khẩu buộc phải nộp, số thuế GTGT đã có được khấu trừ, số thuế GTGT đang nộp và còn yêu cầu nộp vào ngân sách Nhà nước.
+ tài khoản 33311 – Thuế giá bán trị tăng thêm đầu ra: dùng làm phản ánh số thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT nguồn vào đã khấu trừ, số thuế GTGT của hàng bán bị trả lại, bị giảm giá, số thuế GTGT phải nộp, sẽ nộp, còn yêu cầu nộp của sản phẩm, mặt hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ vào kỳ.+ thông tin tài khoản 33312 – Thuế GTGT sản phẩm nhập khẩu: dùng để làm phản ánh số thuế GTGT của mặt hàng nhập khẩu cần nộp, đang nộp, còn cần nộp vào ngân sách chi tiêu Nhà nước.
– thông tin tài khoản 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt: phản ánh số thuế tiêu thụ quan trọng đặc biệt phải nộp, đang nộp và còn đề nghị nộp vào ngân sách Nhà nước– thông tin tài khoản 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu: phản ảnh số thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đề nghị nộp, đang nộp với còn đề xuất nộp vào túi tiền Nhà nước.– tài khoản 3334 – Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp: phản chiếu số thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp bắt buộc nộp, đang nộp với còn buộc phải nộp vào giá thành Nhà nước.– tài khoản 3335 – Thuế các khoản thu nhập cá nhân: phản chiếu số thuế thu nhập cá thể phải nộp, đã nộp và còn cần nộp vào giá thành Nhà nước.– tài khoản 3336 – Thuế tài nguyên: đề đạt số thuế tài nguyên phải nộp, đã nộp với còn đề xuất nộp vào chi phí Nhà nước.– thông tin tài khoản 3337 – Thuế bên đất, tiền mướn đất: phản chiếu số thuế đơn vị đất, tiền mướn đất cần nộp, vẫn nộp và còn cần nộp vào giá cả Nhà nước.– tài khoản 3338- Thuế bảo đảm môi trường và các loại thuế khác: phản ánh số đề xuất nộp, đã nộp và còn đề xuất nộp về thuế bảo đảm an toàn môi ngôi trường và những loại thuế khác, như: Thuế môn bài, thuế nộp thay cho những tổ chức, cá thể nước ngoại trừ có hoạt động kinh doanh trên Việt Nam…
Tài khoản 3338 gồm 2 tài khoản cấp 3:+ thông tin tài khoản 33381 – Thuế bảo đảm môi trường: phản ảnh số thuế bảo vệ môi trường đề xuất nộp, đang nộp với còn bắt buộc nộp;+ tài khoản 33382 – các loại thuế khác: phản chiếu số cần nộp, sẽ nộp, còn đề nghị nộp các loại thuế khác. Doanh nghiệp được chủ động mở các TK cấp cho 4 cụ thể cho từng nhiều loại thuế phù hợp với yêu cầu quản lý.– thông tin tài khoản 3339 – Phí, lệ tổn phí và những khoản đề xuất nộp khác: phản chiếu số buộc phải nộp, đã nộp và còn đề xuất nộp về những khoản phí, lệ phí, các khoản nên nộp khác đến Nhà nước ngoài các khoản đã ghi vào các tài khoản tự 3331 mang đến 3338. Thông tin tài khoản này còn phản bội ánh những khoản đơn vị nước trợ cấp cho doanh nghiệp (nếu có) như các khoản trợ cấp, trợ giá.
1. Thuế GTGT đề nghị nộp (TK 3331).– Khi buôn bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ
Nợ TK 111, 112, 131: Tổng thanh toán
Có TK 511: lệch giá bán hàng

Có TK 3331: Thuế GTGT buộc phải nộp.Nợ TK 111,112,131:Có TK 511: lệch giá bán hàng


2. Thuế tiêu thụ đặc trưng (TK 3332).- Khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ quan trọng và đồng thời chịu đựng thuế GTGT, kế toán phản ảnh doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ bao hàm cả thuế tiêu thụ quan trọng đặc biệt tính trong giá thành nhưng không có thuế GTGT:Nợ TK 111, 112, 131: Tổng giá bán thanh toán
Có TK 3331: Thuế GTGT yêu cầu nộp
Có TK 511: Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ (Giá phân phối có thuế TTĐB nhưng không có thuế GTGT)Nợ TK 111, 112, 131…:Có TK 511: / Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (Giá chào bán đã tất cả thuế TTĐB và thuế GTGT)– Khi khẳng định số thuế TTĐB đề nghị nộp của sản phẩm hóa, dịch vụ thương mại đã tiêu thụ trong kỳ, ghi:Nợ TK 511: Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ
Có TK 3332: Thuế TTĐB.– Khi chi tiền nộp chi phí thuế TTĐB vào giá thành nhà nước, ghi:Nợ TK 3332: Thuế TTĐBCó TK 111, 112,…
3. Thuế xuất nhập khẩu (TK 3333).a. Khi bán sản phẩm hóa, dịch vụ thương mại chịu thuế xuất khẩu, kế toán phản ánh doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ bao gồm cả thuế tính trong giá cả (tổng giá thanh toán), ghi:- Nợ TK 111,112,131,…

Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.– Khi xác định số thuế xuất khẩu cần nộp:Nợ TK 511: Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ.Có TK 3333: Thuế xuất khẩu– Khi đưa ra tiền nộp chi phí thuế xuất khẩu vào chi tiêu nhà nước, ghi:Nợ TK 3333: Thuế xuất khẩu
Có TK 111, 112,…
b. Khi nhập khẩu thiết bị tư, sản phẩm hóa, kế toán phản ảnh số thuế nhập khẩu yêu cầu nộp, tổng cộng tiền cần trả, hoặc vẫn thanh toán cho những người bán và quý hiếm vật tư, hàng hóa nhập khẩu ( giá bán đã tất cả thuế nhập khẩu), ghi:Nợ TK 152,156,…: giá bán đã tất cả thuế nhập khẩu
Có TK 3333: Thuế nhập khẩu
Có TK 111,112,331,…– lúc nộp thuế nhập khẩu vào giá cả nhà nước, ghi:Nợ TK 3333: Thuế nhập khẩu
Có TK 111,112,…
4. Những loại thuế khác.a, xác định số thuế nên nộp:- Thuế thu nhập cá thể (TK 3335): sản phẩm tháng, số thuế thu nhập cá thể phải nộp tính trên các khoản thu nhập chịu thuế của công nhân viên và bạn lao động khác, ghi:

Nợ TK 334: buộc phải trả người lao động
Có TK 3335: Thuế thu nhập cá nhân cá nhân– Thuế tài nguyên (TK 3336): xác định số thuế tài nguyên bắt buộc nộp tính vào ngân sách sản xuất:Nợ TK 154: túi tiền sản xuất, kinh doanh dở dang
Có TK 3336: Thuế tài nguyên– Thuế công ty đất, tiền thuê khu đất (TK 3337): xác minh số thuế công ty đất, tiền thuê đất nên nộp tính vào đưa ra phí cai quản doanh nghiệp, ghi:Nợ TK 6422: chi phí quản lý doanh nghiệp
Có TK 3337: Thuế công ty đất, tiền thuê đất.– các khoản thuế khác (TK 3338), Phí, lệ mức giá và những khoản buộc phải nộp khác (TK 3339):+, xác minh số lệ tầm giá trước bạ tính trên giá trị gia sản mua về, ghi:Nợ TK 211: gia tài cố định
Có TK 3339: Lệ tầm giá trước bạ.+, khi có đưa ra quyết định về khoản trợ cấp, trợ giá trong phòng nước, kế toán phản chiếu trợ cấp, trợ giá bán được công ty nước cấp, ghi:Nợ TK 3339: Thuế và những khoản bắt buộc nộp bên nước
Có TK 5118: lệch giá khác+, Khi nhận ra tiền trợ cấp, trợ giá của nhà nước, ghi:Nợ TK 111,112,…Có TK 3339: Thuế và các khoản buộc phải nộp bên nước.b, lúc nộp những loại thuế vào chi phí nhà nước, ghi:Nợ TK 3335: Thuế thu nhập cá nhân
Nợ TK 3336: Thuế tài nguyên
Nợ TK 3337: Thuế đơn vị đât, tiền mướn đất
Nợ TK 3338: các loại thuế khác
Nợ TK 3339: Khí lệ giá tiền và các khoản phải nộp khác
Có TK 111, 112,…


Phần mềm kế toán congtyketoanhanoi.edu.vn congtyketoanhanoi.edu.vn.NET đáp ứng một cách đầy đủ các nhiệm vụ tài chủ yếu kế toán, giúp kế toán máu kiệm thời gian và công sức. Để xem thêm về phần mềm kế toán congtyketoanhanoi.edu.vn congtyketoanhanoi.edu.vn.NET bắt đầu nhất, kế toán vui mừng click xem trên đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.