Hướng Dẫn Hạch Toán Tài Khoản Kế Toán 338 Là Gì, Cách Hạch Toán Phải Trả, Phải Nộp Khác

ra mắt thành phầm thương mại & dịch vụ hợp tác tin tức sở hữu về kiến thức BÁO GIÁ
*

Nguyên tắc kế toán

1. Phương pháp kế toán

a) thông tin tài khoản này dùng để phản ánh tình trạng thanh toán về những khoản yêu cầu trả, đề nghị nộp ngoài nội dung đang phản ánh ở những tài khoản khác thuộc nhóm TK 33 (từ TK331đến TK337). Thông tin tài khoản này cũng đ­ược dùng để làm hạch toán lợi nhuận nhận trước về các dịch vụ đã cung cấp cho quý khách hàng và những khoản chênh lợi nhuận phát sinh trong giao dịch bán thuê lại gia tài là mướn tài chủ yếu hoặc mướn hoạt động.

Bạn đang xem: Kế toán 338 là gì

b) câu chữ và phạm vi phản ánh của tài khoản này gồm những nghiệp vụ đa phần sau:

- giá trị gia tài thừa ch­ưa khẳng định rõ nguyên nhân, còn chờ quyết định xử lý của cấp tất cả thẩm quyền; giá chỉ trị gia tài thừa nên trả cho cá nhân, bè lũ (trong với ngoài solo vị) theo ra quyết định của cấp bao gồm thẩm quyền ghi vào biên bạn dạng xử lý, ví như đã xác định đư­ợc nguyên nhân;

- Số chi phí trích và giao dịch bảo hiểm buôn bản hội, bảo hiểm y tế, bảo đảm thất nghiệp và kinh phí đầu tư công đoàn;

- các khoản khấu trừ vào tiền l­ương của công nhân viên theo ra quyết định của toà án;

- các khoản lợi nhuận, cổ tức, nên trả cho những chủ sở hữu;

- thiết bị tư, hàng hóa vay, m­ượn có đặc điểm tạm thời, các khoản dìm vốn góp thích hợp đồng phù hợp tác sale (BCC) không hiện ra pháp nhân mới.

- những khoản thu hộ mặt thứ bố phải trả lại, những khoản tiền mặt nhận ủy thác dấn từ mặt giao uỷ thác nhằm nộp những loại thuế xuất, nhập khẩu, thuế GTGT sản phẩm nhập khẩu và để giao dịch thanh toán hộ cho mặt giao ủy thác;

- Số tiền thu trước của chúng ta trong những kỳ kế toán về thuê mướn tài sản, các đại lý hạ tầng, khoản lãi nhận trước lúc cho vay vốn ngân hàng hoặc mua các công rứa nợ (gọi là lệch giá nhận trước); các khoản doanh thu, thu nhập cá nhân chưa thực hiện.

- Khoản chênh lệch giữa giá thành trả chậm, mua trả góp theo khẳng định với giá cả trả ngay.

- Số phải trả về chi phí thu bán cổ phần thuộc vốn bên nước, khi cp hoá doanh nghiệp gồm 100% vốn bên nước.

- Khoản chênh lợi nhuận bán cao hơn nữa giá trị sót lại của TSCĐ cung cấp và thuê lại là thuê tài chính; Khoản chênh lệch giá bán cao hơn giá trị phải chăng của TSCĐ buôn bán và thuê lại là thuê hoạt động.

- những khoản phải trả, đề xuất nộp khác, như đề nghị trả để sở hữ bảo hiểm hưu trí trường đoản cú nguyện, bảo đảm nhân thọ và những khoản cung ứng khác (ngoài lương) cho những người lao động...

c) các khoản phải trả, đề nghị nộp khác bởi ngoại tệ hoặc vấn đề thanh toán những khoản yêu cầu trả, nên nộp không giống đó phải theo dõi chi tiết gốc ngoại tệ riêng cùng quy đổi ngoại tệ ra đơn vị chức năng tiền tệ kế toán theo nguyên tắc:

- lúc phát sinh những khoản bắt buộc trả, yêu cầu nộp khác bằng ngoại tệ, kế toán nên quy thay đổi theo tỷ giá chỉ giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh: (là tỷ giá cả của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch);

- lúc thanh toán các khoản cần trả, bắt buộc nộp khác bởi ngoại tệ, kế toán buộc phải quy thay đổi theo tỷ giá bán ghi sổ thực tế đích danh;

- Cuối kỳ, kế toán tài chính phải review lại số dư những khoản nên trả, yêu cầu nộp khác bằng ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch thực tiễn tại thời khắc lập báo cáo (là tỷ giá bán của ngân hàng thương mại nơi thường xuyên có giao dịch) với được ghi dấn ngay vào giá cả tài chính, hoặc doanh thu hoạt động tài chính. Riêng rẽ khoản lợi nhuận nhận trước bằng ngoại tệ, nếu không tồn tại bằng chứng chắc chắn cho thấy doanh nghiệp sẽ yêu cầu trả lại khoản tiền nhấn trước của doanh nghiệp bằng nước ngoài tệ thì ko được review lại.

Kết cấu và ngôn từ phản ánh của tài khoản 338

Phải trả, nên nộp khác

Bên Nợ:

- Kết chuyển giá trị gia tài thừa vào những tài khoản liên quan theo ra quyết định ghi vào biên bản xử lý;

- kinh phí công đoàn chi tại solo vị;

- Số BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ đã nộp mang đến cơ quan làm chủ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo đảm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và ngân sách đầu tư công đoàn;

- lợi nhuận chưa triển khai tính mang đến từng kỳ kế toán; trả lại tiền nhấn trước cho người sử dụng khi không thường xuyên thực hiện nay việc cho mướn tài sản;

- Số phân bổ khoản chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả dần dần theo cam đoan với giá thành trả tiền ngay (lãi trả chậm) vào giá cả tài chính;

- Kết gửi chênh doanh thu bán lớn hơn giá trị còn sót lại của TSCĐ buôn bán và thuê lại là thuê tài bao gồm ghi giảm chi tiêu sản xuất, gớm doanh;

- Kết đưa chênh lợi nhuận bán to hơn giá trị phù hợp của TSCĐ bán và thuê lại là thuê vận động ghi giảm ngân sách sản xuất, kinh doanh;

- Nộp vào Quỹ cung cấp sắp xếp công ty lớn số tiền thu từ cp hoá công ty lớn 100% vốn đơn vị nước;

- Kết chuyển túi tiền cổ phần hoá trừ (-) vào số tiền bên nước thu được từ cp hoá doanh nghiệp Nhà nước;

- các khoản đang trả và đã nộp khác.

Bên Có:

- giá chỉ trị gia tài thừa chờ xử lý (ch­ưa xác định rõ nguyên nhân); giá trị gia sản thừa phải trả đến cá nhân, bọn (trong và ngoài solo vị) theo ra quyết định ghi vào biên bạn dạng xử lý do khẳng định ngay đư­ợc nguyên nhân;

- Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ vào ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh hoặc khấu trừ vào lư­ơng của người công nhân viên;

- những khoản thanh toán với công nhân viên về chi phí nhà, điện, n­ước sinh hoạt tập thể;

- ngân sách đầu tư công đoàn vư­ợt chi đư­ợc cấp bù;

- Số BHXH đã đưa ra trả công nhân viên khi được cơ sở BHXH thanh toán;

- lợi nhuận chưa tiến hành phát sinh trong kỳ;

- Số chênh lệch giữa giá cả trả chậm, mua trả góp theo cam đoan với giá cả trả ngay;

- Số chênh lệch giữa giá thành cao hơn giá trị còn sót lại của TSCĐ buôn bán và thuê lại của thanh toán bán và thuê lại TSCĐ là mướn tài chính;

- Số chênh lệch giữa giá cả cao hơn giá trị phải chăng của TSCĐ bán và thuê lại của thanh toán bán với thuê lại TSCĐ là mướn hoạt động;

- đề đạt tổng số tiền thu trường đoản cú bán cp thuộc vốn nhà nước; Khoản chênh lệch giữa giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời gian doanh nghiệp 100% vốn bên nước đưa thành doanh nghiệp cổ phần nhiều hơn giá trị thực tiễn phần vốn đơn vị nước trên thời điểm xác minh giá trị doanh nghiệp;

- thiết bị tư, sản phẩm & hàng hóa vay, mượn tạm thời, những khoản nhận vốn góp hòa hợp đồng hợp tác marketing không thành lập pháp nhân;

- những khoản thu hộ đơn vị khác cần trả lại;

- các khoản đề xuất trả khác.

Số dư bên Nợ (nếu có):

- Số dư bên Nợ đề đạt số vẫn trả, đang nộp nhiều hơn thế số nên trả, đề xuất nộp hoặc số bảo hiểm xã hội đã bỏ ra trả công nhân viên cấp dưới chưa được thanh toán và kinh phí đầu tư công đoàn vư­ợt chi không được cấp bù.

Số dư bên Có:

- BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ vẫn trích chư­a nộp cho cơ quan làm chủ hoặc ngân sách đầu tư công đoàn được còn lại cho đơn vị chư­a chi hết;

- giá chỉ trị tài sản phát hiện thừa còn chờ giải quyết;

- doanh thu chưa thực hiện ở thời điểm thời điểm cuối kỳ kế toán;

- Số chênh doanh thu bán cao hơn giá trị hợp lí hoặc giá chỉ trị còn lại của TSCĐ cung cấp và mướn lại chưa kết chuyển;

- phản chiếu số tiền tiếp thu bán cp thuộc vốn bên nước hoặc khoản chênh lệch giữa giá chỉ trị thực tiễn phần vốn nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp 100% vốn công ty nước gửi thành công ty cổ phần lớn hơn giá chỉ trị thực tế phần vốn nhà nước trên thời điểm xác minh giá trị công ty còn đề nghị trả đến cuối kỳ kế toán;

- những khoản còn yêu cầu trả, còn phải nộp khác.

Tài khoản338- đề xuất trả, nên nộp khác bao gồm 8 thông tin tài khoản cấp 2:

- tài khoản 3381 - tài sản thừa ngóng giải quyết:Phản ánh giá bán trị tài sản thừa chư­a xác minh rõ nguyên nhân, còn chờ quyết định xử lý của cấp tất cả thẩm quyền. Trường vừa lòng giá trị tài sản thừa đã xác minh được vì sao và có biên bạn dạng xử lý thì được ghi ngay vào những tài khoản liên quan, ko hạch toán qua tài khoản 338 (3381).

- tài khoản 3382 - ngân sách đầu tư công đoàn:Phản ánh tình trạng trích và thanh toán giao dịch kinh giá tiền công đoàn ở 1-1 vị.

- tài khoản 3383 - bảo đảm xã hội:Phản ánh tình hình trích và giao dịch thanh toán bảo hiểm xóm hội ở đơn vị.

- tài khoản 3384 - bảo hiểm y tế:Phản ánh thực trạng trích và thanh toán giao dịch bảo hiểm y tế ở 1-1 vị.

- thông tin tài khoản 3385 - phải trả về cp hoá:Phản ánh số bắt buộc trả về chi phí thu bán cổ phần thuộc vốn đơn vị nước, Khoản chênh lệch giữa giá chỉ trị thực tế phần vốn công ty nước tại thời gian doanh nghiệp 100% vốn công ty nước đưa thành doanh nghiệp cổ nhiều phần hơn giá bán trị thực tiễn phần vốn nhà nước tại thời điểm khẳng định giá trị doanh nghiệp;

- thông tin tài khoản 3386 - bảo đảm thất nghiệp:Phản ánh thực trạng trích và giao dịch thanh toán bảo hiểm thất nghiệp ở đối kháng vị.

- thông tin tài khoản 3387 - lợi nhuận chưa thực hiện:Phản ánh số hiện tất cả và thực trạng tăng, giảm doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Lệch giá chưa thực hiện gồm doanh thu nhận trước như: Số tiền của khách hàng đã trả trước cho một hoặc những kỳ kế toán tài chính về dịch vụ cho thuê tài sản; Khoản lãi nhận trước lúc cho vay vốn hoặc mua những công cố kỉnh nợ; Và các khoản lợi nhuận chưa tiến hành khác như: Khoản chênh lệch giữa giá bán hàng trả chậm, trả góp theo khẳng định với giá bán trả tiền ngay, khoản lệch giá tương ứng với mức giá trị mặt hàng hóa, dịch vụ hoặc số yêu cầu chiết khấu giảm giá cho quý khách trong chương trình quý khách truyền thống... Không hạch toán vào thông tin tài khoản này các khoản:

+ Tiền dìm trước của người tiêu dùng mà công ty lớn chưa hỗ trợ sản phẩm, mặt hàng hoá, dịch vụ;

+ doanh thu chưa nhận được tiền của vận động cho mướn tài sản, hỗ trợ dịch vụ nhiều kỳ (doanh thu nhận trước chỉ được ghi dìm khi đã thực thu được tiền, ko được ghi đối ứng cùng với TK131– yêu cầu thu của khách hàng).

- thông tin tài khoản 3388- bắt buộc trả, buộc phải nộp khác:Phản ánh những khoản bắt buộc trả không giống của đơn vị ngoài nội dung những khoản cần trả vẫn phản ánh trên các tài khoản không giống từ TK 3381 cho TK 3387.

Để quản lý nợ đề nghị trả của doanh nghiệp, theo khối hệ thống tài khoản VAS đã gồm các tài khoản trường đoản cú 331 mang đến 338. Trong đó tài khoản 338 dùng để làm theo dõi cùng hạch toán các khoản nợ đề xuất trả khác, được hướng dẫn cụ thể tại điều 57 Thông tư 200/2014/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng congtyketoanhanoi.edu.vn congtyketoanhanoi.edu.vn search hiểu cụ thể về tài khoản 338 – nên trả yêu cầu nộp không giống qua bài viết dưới đây. 


*

Tài khoản 338 – phải trả, nên nộp khác có 8 thông tin tài khoản cấp 2 gồm:

Tài khoản 3381 – gia sản thừa đợi giải quyết
Tài khoản 3382 – ngân sách đầu tư công đoàn
Tài khoản 3383 – bảo đảm xã hội
Tài khoản 3384 – bảo đảm y tếTài khoản 3385 – đề nghị trả về cổ phần hóa
Tài khoản 3386 – bảo đảm thất nghiệp
Tài khoản 3387 – doanh thu chưa thực hiện
Tài khoản 3388 – buộc phải trả, yêu cầu nộp khác

5. Hạch toán thông tin tài khoản 338

Hạch toán kế toán một số trong những giao dịch chủ yếu liên quan thông tin tài khoản 338 – nên trả, đề nghị nộp khác ví như sau:

STTGiao dịchHạch toán
1Trường đúng theo phát hiện tài sản thừa chưa xác minh rõ nguyên nhânTại thời khắc phát hiện ghi sổ:

Nợ TK 111, 152, 153, 156, 211 (Giá trị vừa lòng lý)

có TK 3381 (Phải trả, cần nộp khác)

Khi tất cả biên bạn dạng xử lý cung cấp thẩm quyền

Nợ TK 3381 (Phải trả, đề nghị nộp khác)

tất cả TK 411 – Vốn chi tiêu CSH hoặc

bao gồm TK 441 – nguồn vốn đầu tư XDCB;

tất cả TK 338 – phải trả, đề xuất nộp không giống (3388);

bao gồm TK 642 – bỏ ra phí cai quản doanh nghiệp

gồm TK 711 – thu nhập khác

2Kế toán BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐKhi trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, ghi:

Nợ những TK 622, 623,627, 641, 642 (chi tầm giá SXKD)

Nợ TK 334 – số trừ vào lương người lao động

có TK 338 – (3382, 3383, 3384, 3386).

Khi nộp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, ghi:

Nợ TK 338 – (3382, 3383, 3384, 3386)

Có những TK 111, 112,…

BHXH yêu cầu trả đến công nhân viên khi nghỉ ốm đau, thai sản…, ghi:

 Nợ TK 338 – đề xuất trả, phải nộp không giống (3383)

bao gồm TK 334 – cần trả fan lao động.

Chi tiêu kinh phí công đoàn tại 1-1 vị, ghi:

Nợ TK 338 – đề xuất trả, cần nộp không giống (3382)

Có những TK 111, 112,…

KPCĐ chi vượt được cung cấp bù, khi nhận thấy tiền:

 Nợ những TK 111, 112

có TK 338 – bắt buộc trả, yêu cầu nộp khác (3382).

3Khi vay mượn vật tứ hàng hóa, thừa nhận góp vốn phù hợp đồng hợp tác marketing không hình thành pháp nhân

Nợ những TK 111, 112, 152, 153, 156…

bao gồm TK 338 – đề xuất trả, yêu cầu nộp khác.

4Hạch toán lợi nhuận chưa triển khai về thuê mướn TSCĐ, BĐS đầu tưNhận tiền của chúng ta trả trước về dịch vụ thuê mướn TSCĐ, BĐS chi tiêu trong những năm

Nợ các TK 111, 112,… (tổng số tiền thừa nhận trước)

có TK 3387 – lợi nhuận chưa thực hiện

bao gồm TK 3331 – Thuế GTGT nên nộp

Khi tính với ghi nhận doanh thu của từng kỳ kế toán

Nợ TK 3387 – lợi nhuận chưa thực hiện

có TK 511 – lợi nhuận bán HH & DV.

Trường hòa hợp trả lại tiền cho quý khách hàng do hợp đồng không thực hiện được:

Nợ TK 3387 – lệch giá chưa thực hiện

Nợ TK 3331 – Thuế GTGT nên nộp tương ứng

Có các TK 111, 112,…(số tiền trả lại).

5Bán mặt hàng theo phương thức trả chậm, trả gópPhần chênh lệch giữa giá thành trả chậm, trả góp với giá bán trả tiền tức thì ghi :

Nợ những TK 111, 112,131,…

gồm TK 511 – lệch giá HH và DV

tất cả TK 3387 – doanh thu chưa thực hiện

(phần chênh lệch giữa giá thành trả chậm, mua trả góp và giá cả trả tiền ngay chưa có thuế GTGT)

gồm TK 3331 – Thuế & các khoản bắt buộc nộp NN

Hàng kỳ, tính, khẳng định và kết chuyển lệch giá tiền lãi bán hàng trả chậm, trả dần trong kỳ, ghi:

 Nợ TK 3387 – doanh thu chưa thực hiện

bao gồm TK 515 – Doanh thu chuyển động tài chính.

Khi thực thu tiền bán hàng trả chậm, trả góp

Nợ những TK 111, 112,…

tất cả TK 131 – nên thu của khách hàng.

Xem thêm: Cách lưu trữ hồ sơ kế toán khoa học nhất, cách sắp xếp chứng từ kế toán khoa học, dễ nhớ

Đồng thời ghi dấn giá vốn mặt hàng bán:Nếu buôn bán sản phẩm, mặt hàng hoá, ghi:

Nợ TK 632 – giá vốn mặt hàng bán

Có các TK 154 (631), 155, 156, 157,…

Nếu thanh lý, bán BĐS đầu tư, ghi:

Nợ TK 632 – giá chỉ vốn mặt hàng bán

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ

có TK 217- BĐS đầu tư.

6Bán và thuê lại TSCĐ là mướn tài bao gồm có giá bán lớn hơn quý giá còn lạiKhi trả tất thủ tục bán tài sản:

Nợ những TK 111, 112,… (tổng giá bán thanh toán)

có TK 711 – thu nhập khác (giá trị sót lại của TSCĐ phân phối và thuê lại)

có TK 3387 – doanh thu chưa tiến hành (chênh lệch giữa giá bán & giá trị còn lại của TSCĐ)

gồm TK 3331 – Thuế GTGT yêu cầu nộp.

Đồng thời ghi sút TSCĐ:

Nợ TK 811 – túi tiền khác (giá trị còn lại của TSCĐ)

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (nếu có)

bao gồm TK 211 – TSCĐ hữu hình (NG TSCĐ).

Định kỳ, kết chuyển chênh lệch & ghi giảm ngân sách sản xuất, sale trong kỳ phù hợp với thời gian thuê tài sản, ghi:

Nợ TK 3387 – lợi nhuận chưa thực hiện

Có những TK 623, 627, 641, 642,…

7Phải kết chuyển lãi chênh lệch tỷ giá bán vào doanh thu tài chính để khẳng định kết quả vận động kinh doanh (nếu doanh nghiệp lớn chưa phân chia hết khoản lãi chênh lệch tỷ giá bán của giai đoạn trước chuyển động (treo trên 3387)

Nợ TK 3387 – doanh thu chưa thực hiện

tất cả TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

8Nhận ủy thác nhập khẩuKhi dìm uỷ thác nhập vào tiền để mua sắm nhập khẩu:

Nợ các TK 111, 112,….

có TK 338 – đề xuất trả không giống (3388).

Khi chuyển khoản qua ngân hàng để ký quỹ mở LC (nếu thanh toán giao dịch bằng thư tín dụng):

Nợ TK 244 – nắm cố, ký kết quỹ, ký kết cược

Có các TK 111, 112.

Khi nhập khẩu trang bị tư, thiết bị, hàng hóa cho mặt giao ủy thác

Kế toán theo dõi hàng nhận ủy thác NK trên hệ thống quản trị của chính mình & thuyết minh BCTC.

Không ghi nhận hàng dấn ủy thác NK trên Bảng cân nặng đối

Thanh toán ủy thác nhập khẩu:

Khi chuyển khoản qua ngân hàng ký quỹ mở L/C trả cho những người bán ở quốc tế :

Nợ TK 138 – đề nghị thu khác

bao gồm TK 244 – chũm cố, ký kết quỹ, ký cược.

Khi thanh toán cho những người bán ở quốc tế :

Nợ TK 138 – bên giao không ứng tiền tải hàng

Nợ TK 3388 – trừ vào tiền đã nhận được của mặt giao ủy thác)

Có các TK 111, 112, 3388,…..

Thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu, Thuế TTĐB yêu cầu nộp hộ cho khách hàng uỷ thác nhập khẩu:

Nợ TK 138 – phải thu lại số tiền đang nộp hộ

Nợ TK 3388 – trừ vào số tiền đã nhận bên giao ủy thác)

Có các TK 111, 112.

Đối với tổn phí uỷ thác nhập khẩu cùng thuế GTGT tính trên phí tổn uỷ thác nhập khẩu:

Nợ những TK 131, 111, 112,… (tổng giá thanh toán)

bao gồm TK 511 – lợi nhuận HH và DV (5113)

tất cả TK 3331 – Thuế GTGT buộc phải nộp.

Các khoản chi hộ khác cho bạn uỷ (phí ngân hàng, mức giá giám định hải quan, chi thuê kho, thuê bãi chi bốc xếp, di chuyển hàng..)

 Nợ TK 138 – (chi tiết mang đến từng bên uỷ thác NK)

bao gồm TK 111, 112,…

Bù trừ những khoản buộc phải thu và phải trả khác khi kết thúc giao dịch, ghi:

Nợ TK 338 – cần trả khác

gồm TK 138 – đề xuất thu khác.

9Nhận ủy thác xuất khẩuCác khoản chi hộ bên giao ủy thác xuất khẩu, ghi:

Nợ TK 138 – phải thu không giống (1388)

Có những TK 111, 112.

Khi cảm nhận tiền hàng của người tiêu dùng ở nước ngoài

Nợ TK 112 – Tiền gởi ngân hàng

tất cả TK 338 – buộc phải trả không giống (3388).

Bù trừ các khoản nên thu bắt buộc trả khác, ghi:

Nợ TK 338 – đề xuất trả khác

gồm TK 138 – bắt buộc thu khác.

10Xác định số lợi nhuận, cổ tức buộc phải trả cho những chủ sở hữuKhi xác minh số phải trả, ghi:

Nợ TK 421 – lợi tức đầu tư sau thuế chưa phân phối

có TK 338 – yêu cầu trả, cần nộp không giống (3388).

Khi trả cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu, ghi:

Nợ TK 338 – cần trả, đề nghị nộp không giống (3388)

Có những TK 111, 112 (số chi phí trả cổ tức, lợi nhuận mang lại chủ sở hữu)

có TK 3335 – Thuế thu nhập cá thể (nếu khấu trừ tại nguồn số thuế TNCN của công ty sở hữu).

11Khi lập BCTC, kế toán reviews lại số dư những khoản nên trả, đề xuất nộp khác bởi ngoại tệ theo tỷ giá thanh toán giao dịch thực tế:Lỗ tỷ giá ân hận đoái, ghi:

Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái

bao gồm TK 338 – cần trả, cần nộp khác.

Lãi tỷ giá ân hận đoái, ghi:

Nợ TK 338 – phải trả, cần nộp khác

tất cả TK 413 – Chênh lệch tỷ giá ân hận đoái.

Lưu ý: một trong những nghiệp vụ như kế toán khoản đề xuất trả về cp hóa công ty 100% vốn nhà nước… chúng ta tham khảo cụ thể tại điều 57 Thông bốn 200.

Ngoài ra, làm chủ công nợ là một các bước quan trọng so với doanh nghiệp, trong các số ấy có cai quản công nợ đề xuất trả khác. Công ty cần đảm bảo an toàn trả nợ đúng hạn để giữ uy tín với nhà cung ứng đồng thời cần phải theo dõi được thời hạn thanh toán để kiểm soát và điều hành dòng tiền của người sử dụng mình. Rõ ràng như:

Quản lý nợ công theo từng nhà cung cấp:

Mỗi công ty sẽ có tương đối nhiều nhà cung cấp khác nhau, vạc sinh phụ thuộc vào giao dịch thực tế. Bởi đó, công nợ phải trả, đề xuất trả khác của khách hàng nên được phân chia theo từng đối tượng người sử dụng công nợ. Một vài tài liệu, bệnh từ hoàn toàn có thể được sử dụng đảm bảo theo dõi hiệu quả công nợ theo từng nhà hỗ trợ bao gồm:

+ Sổ cụ thể công nợ của một công ty cung cấp

+ Bảng so sánh công nợ

+ Bảng xác nhận công nợ

+ Bảng cân đối công nợ của những nhà cung cấp

Từ đó, kế toán công nợ có thể theo dõi được tình hình trả nợ với từng nhà cung cấp, tránh vấn đề bị sót thông tin và cũng có kế hoạch trả nợ hòa hợp lý, đúng thời hạn.

Quản lý công nợ theo những hóa đơn và thời hạn thanh toán

Kế toán nên lập, update và theo dõi gần kề sao: 

+ báo cáo tuổi nợ các hóa đơn

+ Bảng kê các hóa đối chọi đến hạn thanh toán

+ Bảng kê các hóa đối kháng quá hạn

+ Bảng kê những hóa đơn còn nợ của một nhà bình thường cấp

Việc theo dõi bỏ ra tiết, đầy đủ các tài liệu nêu trên giúp kế toán nợ công xây dựng được kế hoạch giao dịch phù hợp, mặt khác kiểm soát, buổi tối ưu dòng vốn của doanh nghiệp.

Tài khoản 338 – nên trả, bắt buộc nộp không giống là thông tin tài khoản thường được dùng để làm kế toán những khoản cần trả, bắt buộc nộp khác, lân cận các thông tin tài khoản phải trả như cần trả người bán, đề nghị trả công nhân viên… Hy vọng bài viết trên đã khiến cho bạn đọc bổ sung thêm kiến thức và kỹ năng kế toán đồng thời có thể vận dụng vào hạch toán kế toán tài chính tại công ty lớn mình.

Để giúp kế toán dễ dàng và đơn giản và đúng chuẩn hơn trong những nghiệp vụ hạch toán những tài khoản, vấn đề sử dụng các công thay quản lý auto được coi là giải pháp hiệu quả hiện nay nay. Hiện nay, đa số mềm kế toán hoàn hảo với những tính năng tiên tiến và phát triển như ứng dụng kế toán online congtyketoanhanoi.edu.vn congtyketoanhanoi.edu.vn rất có thể giúp ích nhiều cho kế toán tài chính trong quy trình thực hiện hạch toán những bút toán. ứng dụng congtyketoanhanoi.edu.vn Kế toán tất cả tính năng tự động hạch toán trường đoản cú hoá đơn, bảng excel giúp kế toán không buộc phải nhập liệu thủ công, vừa giảm thiểu không nên sót vừa nâng cấp năng suất kế toán.

Phần mượt online congtyketoanhanoi.edu.vn congtyketoanhanoi.edu.vn sở hữu đến chiến thuật quản trị tài chính kế toán toàn diện vừa đơn giản, thông minh vừa an toàn chính xác. Phần mềm có thể chấp nhận được kế toán doanh nghiệp:

Hệ sinh thái kết nối: ngân hàng điện tử; cơ quan Thuế; khối hệ thống quản trị cung cấp hàng, nhân sự: góp doanh nghiệp dễ ợt trong những nghĩa vụ thuế, vận động trơn tru, vận hành nhanh chóng
Đầy đủ các nghiệp vụ kế toán: Đầy đủ 20 nghiệp vụ kế toán theo TT133 & TT200, tự Quỹ, Ngân hàng, thiết lập hàng, cung cấp hàng, Kho, Hóa đơn, Thuế, giá chỉ thành,…Tự hễ nhập liệu: auto nhập liệu từ bỏ hóa 1-1 điện tử, nhập khẩu tài liệu từ Excel góp rút ngắn thời hạn nhập triệu chứng từ, tránh không nên sót.Làm vấn đề mọi lúc các nơi qua internet: góp kế toán viên nói riêng và ban chỉ huy doanh nghiệp nói chung rất có thể kịp thời đưa ra đưa ra quyết định về vấn đề tài thiết yếu của doanh nghiệp.….

Tham khảo ngay phiên bản demo ứng dụng kế toán online congtyketoanhanoi.edu.vn congtyketoanhanoi.edu.vn dùng thử miễn giá tiền 15 ngày để thống trị công tác kế toán kết quả hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.