Mức Lương Công An Có Cao Không, Lương Trong Ngành Công An, Quân Đội Cao Không

đến tôi hỏi bảng lương bắt đầu Thiếu úy công an sau cải cách tiền lương sẽ cao hơn mức lương hiện hưởng gồm đúng không? thắc mắc của anh G.B (Ninh Bình)
*
Nội dung chủ yếu

Theo quyết nghị 27-NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng thiết bị (khu vực công) sẽ xây cất cơ cấu chi phí lương mới gồm: Lương cơ phiên bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và những khoản phụ cấp cho (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương).

Bạn đang xem: Lương công an có cao không

- Lương cơ bản (chiếm khoảng chừng 70% tổng quỹ lương).

- những khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương).

- bổ sung cập nhật tiền thưởng (quỹ chi phí thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ chi phí lương/năm, không bao hàm phụ cấp).

Hệ thống lương new sẽ có 5 bảng lương, trong những số ấy có 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang, gồm:

- 1 bảng lương sĩ quan lại quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nhiệm vụ công an (theo chức vụ, chức vụ và level quân hàm hoặc cấp hàm);

- 1 bảng lương quân nhân chăm nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an;

- 1 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong kia giữ đối sánh tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện tại nay).

Căn cứ trên tiểu mục 3 Mục II nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 quy định về nội dung cải cách tiền lương như sau:

QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO, MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG CẢI CÁCH...3. Văn bản cải cách3.1. Đối cùng với cán bộ, công chức, viên chức cùng lực lượng tranh bị (khu vực công)a) kiến thiết cơ cấu chi phí lương new gồm: Lương cơ phiên bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cung cấp (chiếm khoảng tầm 30% tổng quỹ lương). Bổ sung tiền thưởng (quỹ chi phí thưởng bằng khoảng chừng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao hàm phụ cấp).b) Xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương new theo vị trí bài toán làm, chức vụ và công tác lãnh đạo nạm thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo vệ không thấp hơn tiền lương hiện tại hưởng, gồm:...

Mức lương thiếu thốn úy công an hiện thời là bao nhiêu?

Hiện ni khoản 1 Điều 3 quyết nghị 69/2022/QH15 và Nghị định 24/2023/NĐ-CP thì nấc lương cơ sở dùng để tính lương thiếu úy công an hiện giờ là 1.800.000 đồng/tháng.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định 204/2004/NĐ-CP, lương thiếu úy công an được phụ thuộc vào Bảng 6 (đối với sĩ quan, hạ sĩ quan lại công an nhân dân).

Bảng lương Công an dân chúng như sau:

STT

Cấp bậc quân hàm sĩ quan

Hệ số

Mức lương

1

Đại tướng

10,4

18,720,000

2

Thượng tướng

9,8

17,640,000

3

Trung tướng

9,2

16,560,000

4

Thiếu tướng

8,6

15,480,000

5

Đại tá

8

14,400,000

6

Thượng tá

7,3

13,140,000

7

Trung tá

6,6

11,880,000

8

Thiếu tá

6

10,800,000

9

Đại úy

5,4

9,720,000

10

Thượng úy

5

9,000,000

11

Trung úy

4,6

8,280,000

12

Thiếu úy

4,2

7,560,000

13

Thượng sĩ

3,8

6,840,000

14

Trung sĩ

3,5

6,300,000

15

Hạ sĩ

3,2

5,760,000

Như vậy, hiện thời mức lương của thiếu thốn úy công an là 7.560.000 đồng.

Thời hạn xét thăng level hàm từ thiếu thốn úy lên Trung úy được cách thức là bao lâu?

Căn cứ tại Điều 22 luật Công an nhân dân 2018 được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 cơ chế Công an dân chúng sửa đổi 2023 quy định:

Đối tượng, điều kiện, thời hạn xét phong, thăng cấp độ hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, đồng chí Công an nhân dân1. Đối tượng xét phong cấp độ hàm:a) Sinh viên, học viên hưởng sinh hoạt tổn phí tại trường Công an nhân dân, khi giỏi nghiệp được phong level hàm như sau:Đại học: thiếu úy;Trung cấp: Trung sĩ;Sinh viên, học sinh giỏi nghiệp xuất dung nhan được phong cấp độ hàm cao hơn 01 bậc;b) Cán bộ, công chức, viên chức hoặc người xuất sắc nghiệp cơ sở giáo dục đào tạo đại học, cửa hàng giáo dục nghề nghiệp được tuyển chọn vào Công an dân chúng thì địa thế căn cứ vào trình độ được đào tạo, quy trình công tác, trách nhiệm được giao với bậc lương được xếp nhằm phong level hàm tương ứng;c) Chiến sĩ nghĩa vụ được phong cấp độ hàm khởi điểm là Binh nhì.2. Điều khiếu nại xét thăng cấp độ hàm:Sĩ quan, hạ sĩ quan, đồng chí Công an nhân dân được thăng cấp độ hàm khi bao gồm đủ những điều khiếu nại sau đây:a) ngừng nhiệm vụ, đầy đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sức khỏe;b) cấp bậc hàm bây giờ thấp hơn level hàm cao nhất quy định đối với chức vụ, chức vụ đang đảm nhiệm;c) Đủ thời hạn xét thăng cấp bậc hàm theo chính sách tại khoản 3 Điều này.3. Thời hạn xét thăng level hàm:a) Hạ sĩ quan, sĩ quan liêu nghiệp vụ:Hạ sĩ lên Trung sĩ: 01 năm;Trung sĩ lên Thượng sĩ: 01 năm;Thượng sĩ lên thiếu thốn úy: 02 năm;Thiếu úy lên Trung úy: 02 năm;Trung úy lên Thượng úy: 03 năm;Thượng úy lên Đại úy: 03 năm;Đại úy lên thiếu thốn tá: 04 năm;Thiếu tá lên Trung tá: 04 năm;Trung tá lên Thượng tá: 04 năm;Thượng tá lên Đại tá: 04 năm;Đại tá lên thiếu hụt tướng: 04 năm;Thời hạn thăng mỗi cấp bậc hàm cấp tướng buổi tối thiểu là 04 năm;b) bộ trưởng liên nghành Bộ Công an hình thức thời hạn xét nâng bậc lương, thăng level hàm sĩ quan, hạ sĩ quan trình độ chuyên môn kỹ thuật tương xứng với nút lương trong bảng lương trình độ chuyên môn kỹ thuật do cơ quan chính phủ quy định;c) bộ trưởng liên nghành Bộ Công an cơ chế thời hạn xét thăng level hàm hạ sĩ quan, đồng chí nghĩa vụ;d) thời hạn sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sỹ học tập tại trường được xem vào thời hạn xét thăng level hàm; so với sĩ quan, hạ sĩ quan, đồng chí bị giáng cấp bậc hàm, sau 01 năm tính từ lúc ngày bị giáng cấp độ hàm, nếu tiến bộ thì được xét thăng cấp độ hàm.4. Sĩ quan liêu được xét thăng cấp độ hàm trường đoản cú Đại tá lên thiếu thốn tướng đề nghị còn ít nhất đủ 03 năm công tác; trường hợp không hề đủ 03 năm công tác làm việc khi gồm yêu ước do chủ tịch nước quyết định.

Xem thêm: Cách làm kế toán ở bệnh viện tư nhân, công việc kế toán bệnh viện tư nhân làm những gì

Theo đó, thời hạn xét thăng cấp bậc hàm từ thiếu hụt úy lên Trung úy được phương pháp là 02 năm.

*
Mục lục nội dung bài viết

Tại Mục 1 Bảng 6 phát hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP hình thức về hệ số lương sĩ quan liêu công an nhân dân.

Hiện nay, nút lương cửa hàng là 1.800.000 đồng/tháng

Lương của sĩ quan lại công an nhân dân được xem theo bí quyết như sau:

Mức lương tiến hành = nấc lương cơ sở x thông số lương hiện tại hưởng

Số TT

Cấp bậc quân hàm

Hệ số lương

Mức lương (Đồng/tháng)

1

Đại tướng

10,40

18.720.000

2

Thượng tướng

9,80

17.640.000

3

Trung tướng

9,20

16.560.000

4

Thiếu tướng

8,60

15.480.000

5

Đại tá

8,00

14.400.000

6

Thượng tá

7,30

13.140.000

7

Trung tá

6,60

11.880.000

8

Thiếu tá

6,00

10.800.000

9

Đại úy

5,40

9.720.000

10

Thượng úy

5,00

9.000.000

11

Trung úy

4,60

8.280.000

12

Thiếu úy

4,20

7.560.000

13

Thượng sĩ

3,80

6.840.000

14

Trung sĩ

3,50

6.300.000

15

Hạ sĩ

3,20

5.760.000

*Lưu ý: Mức lương nêu bên trên chưa bao gồm các khoản phụ cung cấp và nâng lương theo quy định.

*

Lương sĩ quan nhiệm vụ công an = Lương cơ bạn dạng + phụ cung cấp (nếu có) + tiền thưởng (nếu có).

Bên cạnh đó, mức lương sĩ quan nghiệp vụ công an lúc thực hiện cải tân tiền lương sẽ được tăng lên như sau:

-Tăng 7%/ năm từ thời điểm năm 2025 cho đến khi mức lương rẻ nhất bởi hoặc cao hơn nữa mức lương thấp duy nhất vùng I của khu vực doanh nghiệp.

- Khoản thu nhập đến từ tiền thưởng (nếu có), quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp.

Tại đái mục 3.1 Mục II quyết nghị 27-NQ/TW năm 2018 đặt ra các nội dung cách tân trong việc cải cách tiền lương:

Nội dung cải cách...Đối cùng với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũtrang (khu vực công)- huỷ bỏ phụ cấp cho thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu hèn để bảo đảm an toàn tương quan liêu tiền lương với cán bộ, công chức); phụ cung cấp chức vụ chỉ đạo (do những chức danh lãnh đạo trong khối hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ); phụ cấp công tác làm việc đảng, đoàn thể chính trị - thôn hội; phụ cung cấp công vụ (do đã chuyển vào trong vòng lương cơ bản); phụ cung cấp độc hại, nguy khốn (do đã đưa điều kiện lao động tất cả yếu tố độc hại, gian nguy vào phụ cấp theo nghề).

Như vậy, theo nội dung cải cách trên, bảng lương quân team 2024 sau khi thực hiện cải cách tiền lương thì phụ cấp cho quân đội có khả năng sẽ bị bãi bỏ những khoản sau:

- Phụ cấp cho chức vụ lãnh đạo.

- Phụ cấp công vụ (do đã gửi vào trong khoảng lương cơ bản).

Theo đó, sĩ quan công an sẽ tiến hành hưởng những loại phụ cấp sau đây:

- Phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp thâm niên thừa khung, phụ cấp khu vực, phụ cấp nhiệm vụ công việc, phụ cấp lưu động và phụ cung cấp đặc thù, phụ cấp cho thâm niên nghề mang lại quân đội, công an.

- Gộp phụ cấp cho đặc biệt, phụ cấp thu hút cùng trợ cấp cho công tác lâu năm ở vùng gồm điều kiện tài chính - buôn bản hội đặc biệt quan trọng khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

Thời hạn xét thăng level quân hàm đối với sĩ quan liêu công an hiện giờ được quy định như vậy nào?

Tại Điều 22 hình thức Công an quần chúng 2018 hiện tượng về vấn đề xét thăng level quân hàm sĩ quan lại công an như sau:

Đối tượng, điều kiện, thời hạn xét phong, thăng cấp độ hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, đồng chí Công an nhân dân1. Đối tượng xét phong cấp bậc hàm:a) Sinh viên, học sinh hưởng sinh hoạt chi phí tại ngôi trường Công an nhân dân, khi giỏi nghiệp được phong cấp bậc hàm như sau:Đại học: thiếu úy;Trung cấp: Trung sĩ;Sinh viên, học tập sinh giỏi nghiệp xuất dung nhan được phong cấp bậc hàm cao hơn nữa 01 bậc;b) Cán bộ, công chức, viên chức hoặc người tốt nghiệp cơ sở giáo dục và đào tạo đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tuyển chọn vào Công an dân chúng thì căn cứ vào trình độ chuyên môn được đào tạo, quá trình công tác, trách nhiệm được giao với bậc lương được xếp để phong level hàm tương ứng;c) Chiến sĩ nghĩa vụ được phong cấp bậc hàm khởi điểm là Binh nhì....3. Thời hạn xét thăng level hàm:a) Hạ sĩ quan, sĩ quan liêu nghiệp vụ:Hạ sĩ lên Trung sĩ: 01 năm;Trung sĩ lên Thượng sĩ: 01 năm;Thượng sĩ lên thiếu hụt úy: 02 năm;Thiếu úy lên Trung úy: 02 năm;Trung úy lên Thượng úy: 03 năm;Thượng úy lên Đại úy: 03 năm;Đại úy lên thiếu hụt tá: 04 năm;Thiếu tá lên Trung tá: 04 năm;Trung tá lên Thượng tá: 04 năm;Thượng tá lên Đại tá: 04 năm;Đại tá lên thiếu tướng: 04 năm;Thời hạn thăng mỗi level hàm cấp tướng buổi tối thiểu là 04 năm;

Như vậy, thời hạn xét thăng level hàm đối với sĩ quan liêu công an được nguyên tắc như sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.