Mức Lương Thượng Uý Phòng Không Không Quân, Mức Lương Của Thượng Uý Quân Đội

Bà Diễm My hỏi: đàn ông tôi đã là sĩ quan lại quân đội hàm Thượng uý. Nút lương Thượng uý quân đội hiện giờ bao nhiêu và bao thọ nữa nam nhi tôi được thăng hàm thiếu thốn tá?
Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn You
Me trả lời:Bảng 6 phát hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP về cơ chế tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang bổ sung cập nhật bởi Khoản 4 Điều 1 Nghị định 17/2013/NĐ-CP qui định như sau:Khoản 1, 2 Điều 3 Thông bốn số 79/2019/TT-BQP phía dẫn triển khai mức lương cơ sở so với các đối tượng người sử dụng đang hưởng trọn lương hoặc phụ cấp quân hàm từ giá cả nhà nước trong số cơ quan, đơn vị thuộc cỗ Quốc phòng cách thức như sau:1. Nấc lương cơ sở: 1.490.000 đồng/tháng.2. Phương pháp tính mức lương, phụ cấp quân hàm, hệ số chênh lệch bảo lưu với phụ cấp, trợ cung cấp của các đối tượng quy định tại Điều 2 Thông tứ này như sau:Mức lương triển khai từ ngày 1.7.2019 = mức lương đại lý 1.490.000 đồng/tháng x hệ số lương hiện hưởng.Mức phụ cung cấp quân hàm hạ sĩ quan, binh sỹ và học tập viên cơ yếu:Mức phụ cấp cho quân hàm triển khai từ ngày 1.7.2019 = nút lương các đại lý 1.490.000 đồng/tháng x thông số phụ cung cấp quân hàm hiện hưởng.Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu:Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ thời điểm ngày 1.7.2019 = nấc lương đại lý 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu giữ hiện hưởng.Mức phụ cấp cho tính theo mức lương cơ sở:Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 1.7.2019 = mức lương đại lý 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp cho được tận hưởng theo quy định.Đối với hạ sĩ quan, binh lực và học tập viên cơ yếu:Mức phụ cấp thực hiện từ thời điểm ngày 1.7.2019 = Mức phụ cấp quân hàm binh nhì (tính theo nấc lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cung cấp được tận hưởng theo quy định.Mức phụ cấp tính theo xác suất %:Đối với người hưởng lương
Mức phụ cấp = mức lương tiến hành từ ngày 1.7.2019 + nấc phụ cấp cho chức vụ lãnh đạo tiến hành từ ngày 1.7.2019 + mức phụ cấp thâm niên vượt khung triển khai từ ngày 1.7.2019 x phần trăm % phụ cung cấp được tận hưởng theo quy định.Đối cùng với hạ sĩ quan, binh sỹ và học tập viên cơ yếu:Mức phụ cấp = Mức phụ cấp quân hàm hiện hưởng, cùng phụ cấp chức vụ chỉ huy (nếu có) tính theo nấc lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng x tỷ lệ % phụ cung cấp được hưởng theo quy định.Mức trợ cung cấp tính theo mức lương cơ sở:Mức trợ cấp = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng x Số tháng được hưởng trợ cấp cho theo quy định.Khoản 2 Điều 17 phép tắc Sĩ quan liêu quân nhóm nhân dân vn 1999, sửa đổi năm trước quy định như sau:2. Thời hạn xét thăng quân hàm đối với sĩ quan tiền tại ngũ được chế độ như sau: thiếu hụt úy lên Trung úy: 2 năm; Trung úy lên Thượng úy: 3 năm; Thượng úy lên Đại úy: 3 năm; Đại úy lên thiếu tá: 4 năm;Thiếu tá lên Trung tá: 4 năm; Trung tá lên Thượng tá: 4 năm; Thượng tá lên Đại tá: 4 năm; Đại tá lên thiếu thốn tướng, chuẩn chỉnh Đô đốc hải quân tối thiểu là 4 năm; thiếu hụt tướng, chuẩn chỉnh Đô đốc thủy quân lên Trung tướng, Phó Đô đốc thủy quân tối thiểu là 4 năm;Trung tướng, Phó Đô đốc thủy quân lên Thượng tướng, Đô đốc hải quân tối thiểu là 4 năm; Thượng tướng, Đô đốc hải quân lên Đại tướng tối thiểu là 4 năm;Thời gian sĩ quan tiếp thu kiến thức tại trường được xem vào thời hạn xét thăng quân hàm:Như vậy, thông số lương của Thượng úy là 5.00, mức lương của con bạn hiện tại đang là: 5.00 x 1.490.000 = 7.450.000 đồng. Theo lý lẽ trên về thời hạn xét thăng quân hàm thì tổng thời hạn thăng quân hàm Thượng úy lên quân hàm thiếu thốn tá theo các bước là 7 năm.

Bạn đang xem: Lương thượng uý phòng không không quânChị nhàn nhã hỏi: cơ quan chính phủ đã trình hội nghị Trung ương 6 khóa XIII điều chỉnh lương đại lý từ 1,49 triệu đ lên 1,8 triệu đ (tăng 20,8%)....
cho tôi hỏi Thượng úy Quân đội nhân dân được trao mức lương hiện giờ là bao nhiêu? Được nâng lương thì nút lương của cấp bậc này sẽ biến hóa ra sao? câu hỏi của anh phân phát (Hải Phòng).
*
Nội dung chủ yếu

Quân hàm Thượng úy quân nhóm sẽ bởi vì ai phong?

Căn cứ Điều 25 qui định Sĩ quan tiền Quân đội nhân dân vn 1999 (sửa đổi vì chưng khoản 5 Điều 1 hiện tượng Sĩ quan lại Quân nhóm nhân dân nước ta sửa thay đổi 2014) phương pháp như sau:

Thẩm quyền quyết định so với sĩ quan1. Thẩm quyền té nhiệm, miễn nhiệm, bí quyết chức, phong, thăng, giáng, tước quân hàm đối với sĩ quan tiền được chính sách như sau:a) quản trị nước vấp ngã nhiệm, miễn nhiệm, không bổ nhiệm Tổng tư vấn trưởng, nhà nhiệm Tổng cục bao gồm trị; phong, thăng, giáng, tước đoạt quân hàm cung cấp tướng, chuẩn Đô đốc, Phó Đô đốc, Đô đốc Hải quân;b) Thủ tướng chính phủ nước nhà bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thứ trưởng; Phó Tổng tham mưu trưởng, Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị; Giám đốc, thiết yếu ủy học viện chuyên nghành Quốc phòng; chủ nhiệm Tổng cục, Tổng viên trưởng, chủ yếu ủy Tổng cục; tứ lệnh, chính ủy Quân khu; tứ lệnh, chính ủy Quân chủng; tư lệnh, bao gồm ủy lính Biên phòng; tứ lệnh, bao gồm ủy cảnh sát biển Việt Nam; trưởng ban Cơ yếu cơ quan chính phủ và những chức vụ khác theo phương pháp của cấp bao gồm thẩm quyền;c) bộ trưởng Bộ Quốc phòng xẻ nhiệm, miễn nhiệm, bí quyết chức các chức vụ với phong, thăng, giáng, tước các cấp bậc quân hàm còn lại và nâng lương sĩ quan;d) vấn đề bổ nhiệm, miễn nhiệm, phương pháp chức các chức vụ thuộc ngành Kiểm sát, Toà án, thi hành án vào quân nhóm được tiến hành theo dụng cụ của pháp luật.2. Cấp bao gồm thẩm quyền quyết định bổ nhiệm mang đến chức vụ như thế nào thì bao gồm quyền miễn nhiệm, cách chức, giáng chức, quyết định kéo dãn thời hạn giao hàng tại ngũ, điều động, biệt phái, giao phục vụ thấp hơn, đến thôi phục vụ tại ngũ, gửi ngạch và giải ngạch sĩ quan dự bị mang đến chức vụ đó.

Như vậy, theo nguyên lý trên, bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc phòng gồm quyền phong, thăng, giáng, tước các cấp bậc quân hàm sĩ quan (Trừ cấp cho tướng). Vị đó, quân hàm Thượng úy quân đội đã do bộ trưởng Bộ Quốc phòng phong.

*

Mức lương của Thượng úy quân team khi được nâng lương sẽ là bao nhiêu? (Hình tự Internet)

Mức lương bây chừ của Thượng úy quân đội là bao nhiêu?

Căn cứ Mục 1 Bảng 6 ban hành kèm Nghị định 204/2004/NĐ-CP quy định hệ số lương sĩ quan tiền quân đội như sau:

Số máy tự

Cấp bậc quân hàm

Hệ số lương

1

Đại tướng

10,40

3.016,0

2

Thượng tướng

9,80

2.842,0

3

Trung tướng

9,20

2.668,0

4

Thiếu tướng

8,60

2.494,0

5

Đại tá

8,00

2.320,0

6

Thượng tá

7,30

2.117,0

7

Trung tá

6,60

1.914,0

8

Thiếu tá

6,00

1.740,0

9

Đại úy

5,40

1.566,0

10

Thượng úy

5,00

1.450,0

11

Trung úy

4,60

1.334,0

12

Thiếu úy

4,20

1.218,0

13

Thượng sĩ

3,80

1.102,0

14

Trung sĩ

3,50

1.015,0

15

Hạ sĩ

3,20

928,0

Theo đó, Thượng úy Quân đội quần chúng có hệ số lương là: 5.00

Theo quy định tại Điều 3 Thông tứ 10/2023/TT-BNV thì nút lương của Thượng úy quân đội được tính như sau:

Mức lương thực hiện = mức lương các đại lý x thông số lương hiện hưởng

Theo khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 69/2022/QH15 và Nghị định 24/2023/NĐ-CP thì nấc lương cơ sở hiện nay là 1.800.000 đồng/tháng. Như vậy, fan giữ quân hàm Thượng úy quân đội đang nhận nấc lương là: 9.000.000 đồng/tháng trở lên.

Xem thêm: Top 11 ngành dễ xin việc, lương kế toán ở trung quốc, du học trung quốc ngành gì

Mức lương của Thượng úy quân team khi được nâng lương đang là bao nhiêu?

Căn cứ Mục 2 Bảng 6 phát hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP được bổ sung cập nhật bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định 17/2013/NĐ-CP, thông số nâng lương sĩ quan tiền quân nhóm được xác định như sau:

Số sản phẩm công nghệ tự

Cấp bậc quân hàm

Hệ số nâng lương (01 lần)

1

Đại tướng

11,00

2

Thượng tướng

10,40

3

Trung tướng

9,80

4

Thiếu tướng

9,20

Hệ số nâng lương lần 1

Hệ số nâng lương lần 2

5

Đại tá

8,40

8,60

6

Thượng tá

7,70

8,10

7

Trung tá

7,00

7,40

8

Thiếu tá

6,40

6,80

9

Đại úy

5,80

6,20

10

Thượng úy

5,35

5,70

Lưu ý:

- cấp độ quân hàm từ thiếu tướng trở lên trên không thực hiện nâng lương lần 1 với lần 2.

- Thời hạn nâng lương của cấp độ quân hàm thiếu thốn tướng, Trung tướng, Thượng tướng và Đại tướng mạo là 4 năm.

Như vậy, theo hình thức trên, level Thượng úy quân đội sẽ được nâng lương 2 lần: thông số nâng lương lần một là 5.35 và thông số nâng lương lần 2 là 5.70;

Theo khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 69/2022/QH15 với Nghị định 24/2023/NĐ-CP thì nút lương cơ sở bây chừ là 1.800.000 đồng/tháng;

Do đó, khi được nâng lương thì tín đồ mang quân hàm Thượng úy quân đội được trao mức như sau:

- nấc lương lúc nâng lương lần 1 là: 9.630.000 đồng/tháng;

- nấc lương khi nâng lương lần 2 là: 10.260.000 đồng/tháng.

Ai được quyền ra quyết định nâng lương mang đến Sĩ quan liêu quân đội?

Căn cứ khoản 2 Điều 25 dụng cụ Sĩ quan liêu Quân đội nhân dân việt nam 1999 (sửa đổi vày khoản 5 Điều 1 lý lẽ Sĩ quan lại Quân team nhân dân việt nam sửa đổi 2014) công cụ như sau:

Thẩm quyền quyết định so với sĩ quan...2. Cấp có thẩm quyền đưa ra quyết định bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm mang đến chức vụ, cấp bậc nào thì có quyền quyết định kéo dãn thời hạn phục vụ tại ngũ, nâng lương, điều động, biệt phái, miễn nhiệm, giao chức vụ thấp hơn, giáng chức, biện pháp chức, tước quân hàm, giáng cấp độ quân hàm sĩ quan, mang lại thôi giao hàng tại ngũ, gửi ngạch và giải ngạch sĩ quan tiền dự bị mang lại chức vụ, cấp độ đó.

Như vậy, theo cách thức trên, thì người có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm mang lại chức vụ, cấp độ nào thì bao gồm quyền đưa ra quyết định nâng lương mang đến chức vụ, cấp độ đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.