Mức Lương Bhxh Tháng 7/2023, Tỷ Lệ Đóng Bhxh Năm 2023 Của Doanh Nghiệp Và Nlđ

Cho tôi hỏi mức đóng BHXH 2023 từ thời điểm tháng 7/2023 có chuyển đổi gì không? phần trăm đóng BHXH năm 2023 của bạn và NLĐ?

Có biến hóa mức đóng BHXH 2023 từ tháng 7/2023? tỷ lệ đóng BHXH năm 2023 của khách hàng và NLĐ?

Hiện nay, vẫn chưa xuất hiện quy định new hoặc thông tin chính thức không giống về việc biến đổi mức đóng BHXH từ tháng 07/2023. Bởi đó, mức đóng góp BHXH từ thời điểm tháng 7/2023 không có sự thay đổi và rõ ràng như sau:

*

Đối với người lao động vn - mối cung cấp ảnh:Thư Viện Pháp Luật

*

Đối với những người lao động quốc tế - mối cung cấp ảnh: thư viện Pháp Luật

Lưu ý: Riêng đối với doanh nghiệp chuyển động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, nếu đầy đủ điều kiện, có văn bản đề nghị cùng được bộ LĐ-TB&XH đồng ý chấp thuận thì được đóng góp vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp rộng là (0.3%).

Bạn đang xem: Mức lương bhxh tháng 7/2023

*

Mức đóng BHXH 2023 từ tháng 7/2023 (Hình tự Internet)

Theo hình thức tại khoản 3 Điều 89 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì trường phù hợp tiền lương tháng đóng bảo đảm xã hội cao hơn 20 lần nấc lương đại lý thì tiền lương mon đóng bảo đảm xã hội bằng trăng tròn lần nấc lương cơ sở.

Theo chính sách tại Điều 58 Luật việc làm 2013 thì chi phí lương làm căn cứ đóng BHTN như sau:

- bạn lao đụng thuộc đối tượng người dùng thực hiện chế độ tiền lương vày Nhà nước quy định:

Thì chi phí lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là chi phí lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tiến hành theo cách thức của Luật bảo đảm xã hội. Trường vừa lòng mức tiền lương mon đóng bảo hiểm thất nghiệp cao hơn hai mươi mon lương đại lý thì mức tiền lương tháng đóng bảo đảm thất nghiệp bằng hai mươi tháng lương cơ sở tại thời điểm đóng bảo đảm thất nghiệp.

Như vậy, tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp buổi tối đa là 36.000.000 đồng.

- fan lao hễ đóng bảo hiểm thất nghiệp theo cơ chế tiền lương do người sử dụng lao cồn quyết định:

Thì chi phí lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là chi phí lương làm địa thế căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc triển khai theo luật của Luật bảo đảm xã hội. Trường phù hợp mức tiền lương tháng đóng bảo đảm thất nghiệp cao hơn hai mươi tháng lương buổi tối thiểu vùng thì mức chi phí lương mon đóng bảo đảm thất nghiệp bằng hai mươi mon lương tối thiểu vùng theo quy định của cục luật lao cồn tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Mức lương về tối thiểu vùng bây giờ được hình thức tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP.

Như vậy, tiền lương đóng bảo đảm thất nghiệp tối đa như sau:

Đơn vị: Đồng/tháng

*

Nguồn ảnh: tủ sách Pháp Luật

Theo cơ chế tại Điều 14 Luật bảo đảm y tế 2008 được sửa đổi do khoản 8 Điều 1 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 thì:

Tiền lương, tiền công, chi phí trợ cấp cho làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế1. Đối với người lao rượu cồn thuộc đối tượng người tiêu dùng thực hiện chế độ tiền lương vị Nhà nước qui định thì địa thế căn cứ để đóng bảo đảm y tế là tiền lương tháng theo ngạch bậc, cấp quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp cho thâm niên quá khung, phụ cấp cho thâm niên nghề (nếu có).2. Đối với người lao hễ hưởng chi phí lương, chi phí công theo dụng cụ của người sử dụng lao động thì địa thế căn cứ để đóng bảo hiểm y tế là tiền lương, chi phí công tháng được ghi trong đúng theo đồng lao động.3. Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp cho mất mức độ lao động, trợ cấp thất nghiệp hằng tháng thì căn cứ để đóng bảo hiểm y tế là tiền lương hưu, trợ cung cấp mất sức lao động, trợ cấp cho thất nghiệp hằng tháng.4. Đối với các đối tượng người tiêu dùng khác thì căn cứ để đóng bảo hiểm y tế là mức lương cơ sở.5. Mức tiền lương tháng về tối đa để tính số tiền đóng bảo đảm y tế là đôi mươi lần mức lương cơ sở.

Như vậy, tiền lương đóng bảo hiểm y tế tối đa là 36.000.000 đồng.

Một số để ý khi đóng góp BHXH, BHYT, BHTN

Theo chỉ dẫn tại Công văn 1952/BHXH-TST năm 2023 thì

- bạn lao động không thuộc đối tượng người dùng tham gia BHXH bắt buộc tiến hành theo đúng qui định tại Khoản 4 Điều 4 Văn bạn dạng hợp duy nhất số 922/VBHN-BHXH quyết định Quy trình thu bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn ngoài ý muốn lao động, bệnh dịch nghề nghiệp; thống trị sổ BHXH, BHYT.

- tín đồ lao hễ đồng thời gồm từ 02 phù hợp đồng lao cồn (HĐLĐ) trở lên với tương đối nhiều đơn vị khác biệt thì đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HĐLĐ tất cả mức tiền lương cao nhất, đóng góp BHTNLĐ, BNN theo từng HĐLĐ.

- trường hợp tín đồ lao đụng giao kết HĐLĐ cùng với nhiều người sử dụng lao hễ thì người tiêu dùng lao động phải đóng BHTNLĐ, BNN theo từng HĐLĐ vẫn giao kết nếu tín đồ lao động thuộc đối tượng người tiêu dùng phải tham gia BHXH bắt buộc.

- tín đồ lao động ngừng việc theo luật của quy định về lao động mà vẫn thừa kế tiền lương thì tín đồ lao đụng và đơn vị thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo mức tiền lương fan lao cồn được hưởng trọn trong thời gian chấm dứt việc.

*

Cập nhật nút lương tối thiểu vùng nửa thời điểm cuối năm 2023

1. Mức lương buổi tối thiểu vùng năm 2023

Mức lương về tối thiểu vùngsẽ được điều chỉnh dựa trên mức sống về tối thiểu của người lao động, đối chiếu mức lương về tối thiểu với mức lương trên thị trường, thuộc với đó là chỉ số giá chỉ tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng gớm tế, quan liêu hệ cung cầu lao động, việc làm và thất nghiệp, khả năng chi trả của doanh nghiệp.


Vùng

Mức lương tối thiểu tháng

Mức lương về tối thiểu giờ

Vùng I

4.680.000 VNĐ

22.500VNĐ

Vùng II

4.160.000VNĐ

20.000VNĐ

Vùng III

3.640.000VNĐ

17.500VNĐ

Vùng IV

3.250.000VNĐ

15.600VNĐ


Bảng mức lương buổi tối thiểu vùng theo tháng và theo giờ

Ngoài ra, Nghị định số 38/2022/NĐ-CP không công cụ mức lương trả đến lao cồn đã qua đào tạo và giảng dạy cao hơn tối thiểu 7% nút lương tối thiểu vùng tương ứng. Nhưng với các ngôn từ đã khẳng định trong hợp đồng lao động, hoặc các thỏa thuận hợp tác ký kết khác hữu ích hơn cho tất cả những người lao đụng so với hình thức tại Nghị định này thì vẫn liên tiếp được triển khai (trừ một số trong những trường hợp đặc biệt).

Theo đó, tiền lương trả cho người lao động yên cầu qua học tập nghề, huấn luyện nghệ sẽ cao hơn nữa ít độc nhất là 7% so với tầm lương về tối thiểu, trừ trường đúng theo 02 bên có thỏa thuận hợp tác khác.

*

So sánhgiữa lương cửa hàng vàlương tối thiểu vùng

2. Phân biệtlương tối thiểu vùng vàlương đại lý năm 2023


Tiêu chí

Lương cơ sở

Lương về tối thiểu vùng

Mục đích

Theo chính sách tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP, lương đại lý là nấc lương dùng để:

- khẳng định mức lương ở những bảng lương, nút phụ cấp cho và một số cơ chế khác theo cơ chế với cán bộ, công viên chức.

- xác định mức chuyển động phí cùng sinh hoạt phí.

- khẳng định các khoản trích, các chính sách được tận hưởng theo nút lương cơ sở.

Theo qui định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP, lương về tối thiểu vùng là nấc thấp độc nhất vô nhị làm cơ sở để công ty lớn và bạn lao động thỏa thuận hợp tác và trả lương.

Đây là nút lương trả cho những người lao động để làm việc trong điều kiện bình thường, bảo đảm an toàn đủ thời hạn làm việc trong tháng và kết thúc định mức lao rượu cồn hoặc các quá trình đã thỏa thuận.

Trong đó, đề xuất bảo đảm:

- ko thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

- người lao đụng đã qua học tập nghề, mức lương phải cao hơn ít độc nhất 7% lương về tối thiểu vùng.

Đối tượng áp dụng

Cán bộ, công viên chức trong cơ quan Nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập

Người lao động trong số doanh nghiệp (ngoài khu vực Nhà nước)

Mức độ hình ảnh hưởng

Ảnh tận hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ của gần như cán bộ, khu dã ngoại công viên chức.

Khi lương tối thiểu vùng tăng, chỉ người lao động đang có mức lương thấp rộng mức lương về tối thiểu vùng bắt đầu được tăng lương; hoặc bạn lao rượu cồn có thỏa thuận với người tiêu dùng với fan lao hễ về bài toán tăng lương.

Chu kỳ điều chỉnh

Thông thường là 1 trong năm/lần. Mặc dù nhiên, từ năm 2019 đến khi hết 6/2022 mức lương các đại lý không tăng do ảnh hưởng Covid-19.

Không gồm quy định vắt thể.

Thông thường, hàng năm sẽ điều chỉnh 01 lần (bắt đầu từ thời điểm ngày 01/01 hàng năm).

Mức vận dụng năm 2023

- Vùng I: nút 4.680.000 đồng/tháng

- Vùng II: mức 4.160.000đồng/tháng

- Vùng III: nút 3.640.000đồng/tháng

- Vùng IV: nấc 3.250.000 đồng/tháng


Bảng so sánh sự khác biệtgiữa nấc lương tối thiểu vùng với mức lương cửa hàng năm 2023

3. Lương buổi tối thiểu vùng năm 2023tại 63 tỉnh, thành trên cả nước

Danh mục các địa bàn vận dụng mức lương về tối thiểu thuộc vùng I,II,III,IV tiên tiến nhất cũngđượcquy định tại
Nghị định số38/2022/NĐ-CP, theo đó đã cósự điều chỉnh lạimột số quận huyện/ thị xã/ tp thuộc tỉnhthuộc các Vùng vận dụng mức lương buổi tối thiểu.

Dưới đâylà bảng mứclương về tối thiểu vùng 2023 vận dụng tại 63 tỉnh, thành trên Việt Nam. (đơn vị đồng/ tháng)

1. Tp Hà Nội

Quận/huyện/thị xã/thành phốthuộc tỉnh

Vùng

Lương tối thiểu

- những Quận: tía Đình, ước Giấy, Đống Đa,Hà Đông, nhì Bà Trưng, hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, phái nam Từ Liêm,Bắc tự Liêm,Tây Hồ, Thanh Xuân.

- những huyện: Gia Lâm, Đông Anh,Thanh Trì,Thường Tín, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Oai, Mê Linh, Chương Mỹ,Sóc Sơn;

- Thị thôn Sơn Tây.

I

4.680.000

- các huyện: cha Vì, Đan Phượng,Mỹ Đức,Phú Xuyên, Phúc Thọ, Ứng Hòa.

II

4.160.000

2.Thành phố hồ nước Chí Minh

Quận/huyện/thị xã/thành phốthuộc tỉnh

Vùng

Lương tốithiểu

- các Quận:1, 3, 4, 5, 6,7 ,8,10,11,12.

- những Quận: Tân Phú, Tân Bình, Bình Tân, Phú Nhuận, lô Vấp,Bình Thạnh,Thủ Đức.

- các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, đơn vị Bè.

I

4.680.000

- Huyện buộc phải Giờ.

II

4.160.000

3.Hải Phòng

Quận/ huyện thuộc thành phố

Vùng

Lương tốithiểu

- những quận:Lê Chân,Dương Kinh, Hồng Bàng, Hải An, Đồ Sơn, Ngô Quyền, loài kiến An.

- những huyện:Tiên Lãng,Thủy Nguyên, An Dương, An Lão, Vĩnh Bảo, cát Hải, con kiến Thụy.

I

4.680.000

- huyện đảo
Bạch Long Vĩ.

II

4.160.000

4.Đồng Nai

Quận/ huyện/Thị xã/thành phố ở trong tỉnh

Vùng

Lương tốithiểu

- thành phố Biên Hòa.

- thành phố Long Khánh.

- các huyện:Trảng Bom,Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu.

- thị trấn Xuân Lộc.

I

4.680.000

- những huyện: Định Quán, Thống Nhất.

II

4.160.000

- những huyện: Cẩm Mỹ, Tân Phú.

III

3.640.000

5. Bình Dương

Quận/ huyện/ thị xã/thành phố ở trong tỉnh

Vùng

Lương tốithiểu

- thành phố Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An.

- những thị xã
Bến Cát, Tân Uyên.

- các huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo.

I

4.680.000

6. Bà Rịa Vũng Tàu

Quận/ huyện/ thị xã/thành phốthuộc tỉnh

Vùng

Lương tối thiểu

- thành phố Vũng Tàu.

- Thị làng Phú Mỹ.

I

4.680.000

- tp Bà Rịa.

II

4.160.000

- các huyện: Long Điền, Đất Đỏ, Châu Đức, Côn Đảo,Xuyên Mộc.

III

3.640.000

7. Hải Dương

Quận/ huyện/thị xã/thành phố thuộctỉnh

Vùng

Lương buổi tối thiểu

- thành phố Hải Dương.

II

4.160.000

- Thành phố
Chí Linh.

- những huyện:Tứ Kỳ,Cẩm Giàng, nam giới Sách, Kim Thành, kinh Môn, Gia Lộc, Bình Giang.

III

3.640.000

- các huyện: Thanh Miện, Ninh Giang,Thanh Hà.

IV

3.250.000

8. Hưng Yên

Quận/ huyện/ thị xã/thành phố

Vùng

Lương tối thiểu

- thành phố Hưng Yên.

- Thị làng mạc Mỹ Hào.

- những huyện:Yên Mỹ,Văn Lâm, Văn Giang.

II

4.160.000

- những huyện: Khoái Châu, Kim Động, Phù Cừ, Tiên Lữ,Ân Thi.

III

3.640.000

9. Vĩnh Phúc

Quận/ huyện/ thị xã/thành phố thuộc tỉnh

Vùng

Lương buổi tối thiểu

- các thành phố:Vĩnh Yên, Phúc Yên.

- những huyện: Bình Xuyên, yên Lạc.

II

4.160.000

- các huyện: Vĩnh Tường, Tam Đảo, Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô.

III

3.640.000

10. Bắc Ninh

Quận/ huyện/ thị xã/ thành phố

Vùng

Lương về tối thiểu

- thành phố Bắc Ninh.

- Thị thôn Từ Sơn.

- những huyện:Gia Bình;Quế Võ, Tiên Du, yên ổn Phong, Thuận Thành, Lương Tài.

II

4.160.000

11. Quảng
Ninh

Quận/ huyện/ thị xã/thành phố nằm trong tỉnh

Vùng

Lương tối thiểu

- thành phố Hạ Long;

I

4.680.000

- các thành phố Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái;

- những thị làng mạc Quảng Yên, Đông Triều;

II

4.160.000

- thị trấn Hoành Bồ;

- các huyện
Vân Đồn, Đầm Hà, Hải Hà , Tiên Yên.

III

3.640.000

- những huyên
Cô Tô, Bình Liêu, bố Chẽ;

IV

3.250.000

12. Thái Nguyên

Quận/ huyện/ thị xã/thành phố

Vùng

Lương về tối thiểu

- các thành phố: Thái Nguyên, Sông Công.

- Thị buôn bản Phổ Yên.

II

4.160.000

- những huyện Phú Bình, Phú Lương, Đồng Hỷ, Đại Từ.

III

3.640.000

- các huyện Định Hóa, Võ Nhai.

IV

3.250.000

13. Phú Thọ

Quận/ huyện/ thị xã/thành phố

Vùng

Lương buổi tối thiểu

- tp Việt Trì.

II

4.160.000

- Thị làng mạc Phú Thọ.

- những huyện Phù Ninh, Lâm Thao, Thanh Ba, Tam Nông.

III

3.640.000

- các huyện Cẩm Khê, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy, yên ổn Lập.

IV

3.250.000

14. Lào Cai

Quận/ huyện/ thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh

Vùng

Lương về tối thiểu

-Thành phố Lào Cai.

II

4.160.000

- thị xã Bảo Thắng, thị xóm Sa pa.

III

3.640.000

- những huyện Bảo Yên, bát Xát, Bắc Hà, Mường Khương, si mê Ma Cai, Văn Bàn.

IV

3.250.000

15. Phái mạnh Định

Quận/ huyện/ thị xã/ thành phố thuộc tỉnh

Vùng

Lương về tối thiểu

- thành phố Nam Định.

- huyện Mỹ Lộc.

II

4.160.000

- những huyện:Xuân Trường,Giao Thủy, Hải Hậu, nam giới Trực, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Vụ Bản, Ý Yên.

III

3.640.000

16. Ninh Bình

Quận/ huyện/ thành phố

Vùng

Lương tối thiểu

- tp Ninh Bình.

II

4.160.000

- thành phố Tam Điệp.

- những huyện: Gia Viễn, yên Khánh, Hoa Lư.

III

3.640.000

- những huyện:Kim Sơn,Nho Quan, im Mô.

IV

3.250.000

17. Vượt Thiên Huế

Quận/ huyện/ thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh

Vùng

Lương về tối thiểu

- thành phố Huế;

II

4.160.000

- những thị xã hương thơm Thủy, hương thơm Trà;

- những huyện Phú Lộc, Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang;

III

3.640.000

- những huyện A Lưới, phái mạnh Đông;

IV

3.250.000

18. Quảng Nam

Quận/ huyện/ thị xã/ thành phố

Vùng

Lương tối thiểu

- tp Hội An, Tam kỳ.

II

4.160.000

- Thị làng Điện Bàn.

- những huyện:Thăng Bình,Đại Lộc, Duy Xuyên, Núi Thành, Quế Sơn, Phú Ninh.

III

3.640.000

- những huyện: Bắc Hà My, phái mạnh Trà My, Phước Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Đông Giang, Tây Giang,Nam Giang.

IV

3.250.000

19. Đà Nẵng

Quận/ huyện/ thị xã/ tp thuộc tỉnh

Vùng

Lương về tối thiểu

- các quận: Hải châu, sơn Trà, tử vi ngũ hành Sơn, Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ.

- các huyện: Hòa Vang.

- Huyện hòn đảo Hoàng Sa.

II

4.160.000

20. Khánh Hoà

Quận/ huyện/ thị xã/ thành phố

Vùng

Lương về tối thiểu

- tp Nha Trang, Cam Ranh.

II

4.160.000

- Thị buôn bản Ninh Hòa.

- những huyện: Cam Lâm, Diên Khánh, Vạn Ninh.

III

3.640.000

- các huyện: Khánh Vinh, Khánh Sơn, huyện hòn đảo Trường Sa.

IV

3.250.000

21. Lâm Đồng

Quận/ huyện/ thành phố

Vùng

Lương về tối thiểu

- thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc.

II

4.160.000

- các huyện Đức Trọng, Di linh.

III

3.640.000

- những huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, cát Tiên, Đam Rông.

IV

3.250.000

22. Bình Thuận

Quận/ huyện/ thành phố

Vùng

Lương về tối thiểu

- thành phố Phan Thiết.

II

4.160.000

- Thị thôn La Gi.

- các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam.

III

3.640.000

- các huyện Đức Linh, Tánh Linh, tuy Phong, Phú Quý, Hàm Tân, Bắc Bình.

IV

3.250.000

23. Tây Ninh

Quận/ huyện/Thị xã/thành phố thuộc tỉnh

Vùng

Lương về tối thiểu

- thành phố Tây Ninh.

- Thị xã Hòa Thành.

- các huyện Trảng Bàng, lô Dầu.

II

4.160.000

- các huyện:Bến Cầu,Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu, Châu Thành.

III

3.640.000

24. Bình Phước

Quận/ huyện/ thị xã/thành phố nằm trong tỉnh

Vùng

Lương tối thiểu

- thành phố Đồng Xoài.

- thị xã Chơn Thành.

- huyện Đồng Phú.

II

4.160.000

- các thị làng Phước Long, Bình Long.

- các huyện Hớn Quản, Lộc Ninh, Phú Riềng.

III

3.640.000

- các huyện Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập.

IV

3.250.000

25.Long An

Quận/ huyện/ thị xã/thành phố nằm trong tỉnh

Vùng

Lương buổi tối thiểu

- tp Tân An.

- những huyện Đức Hòa, Bến Lức, Thủ Thừa, bắt buộc Đước, đề nghị Giuộc.

II

4.160.000

- Thị xã loài kiến Tường.

- các huyện Đức Huệ, Châu Thành, Tân Trụ, Thạnh Hóa.

III

3.640.000

- các huyện Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Tân Hưng.

IV

3.250.000

26. Chi phí Giang

Quận/ huyện/ thị xã/thành phố nằm trong tỉnh

Vùng

Lương tối thiểu

- tp Mỹ Tho.

- thị trấn Châu Thành.

II

4.160.000

- các thị xã đống Công, Cai Lậy.

- những huyện Chợ Gạo, Tân Phước.

Xem thêm: Chuyên Gia Khuyến Cáo: 9 Thực Phẩm Đại Kị Với Lươn Kỵ Gì ? Lươn Kỵ Với Rau Củ Gì

III

3.640.000

- những huyện loại Bè, Cai Lậy, đống Công Tây, đống Công Đông, Tân Phú Đông.

IV

3.250.000

27. đề xuất Thơ

Quận/ huyện/ thị xã/thành phố nằm trong tỉnh

Vùng

Lương buổi tối thiểu

- các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, chiếc Răng, Ô Môn, Thốt Nốt.

II

4.160.000

- những huyện Phong Điền, Cờ Đỏ, Thớt Lai, Vĩnh Thạnh.

III

3.640.000

28. Kiên Giang

Quận/ huyện/thị xã/thành phố nằm trong tỉnh

Vùng

Lương buổi tối thiểu

- những thành phố Rạch Giá, Hà Tiên.

- thành phố Phú Quốc.

II

4.160.000

- các huyện Kiên Lương, Kiên Hải, Châu Thành.

III

3.640.000

- các huyện An Biên, An Minh, rồng Riềng, đống Quao, Hòn Đất, U Minh Thượng, Tân Hiệp, Vĩnh Thuận, Giang Thành.

IV

3.250.000

29. An Giang

Quận/ huyện/ thị xã/thành phố nằm trong tỉnh

Vùng

Lương về tối thiểu

- những thành phố Long Xuyên, Châu Đốc.

II

4.160.000

- Thị làng Tân Châu.

- những huyện Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn.

III

3.640.000

- những huyện Phú Tân, Tri Tôn, Tịnh Biên, Chợ Mới, An Phú.

IV

3.250.000

30. Trà Vinh

Quận/ huyện/ thị xã/ tp thuộc tỉnh

Vùng

Lương về tối thiểu

- thành phố Trà Vinh.

II

4.160.000

- Thị thôn Duyên Hải.

III

3.640.000

- các huyện Châu Thành, mong Ngang, Duyên Hải, Trà Cú,Tiểu Cần,Cầu Kè,Càng Long.

IV

3.250.000

31. Cà Mau

Quận/ huyện/ thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh

Vùng

Lương buổi tối thiểu

- tp Cà Mau.

II

4.160.000

- các huyện Năm Căn, mẫu Nước, U Minh, è Văn Thời.

III

3.640.000

- những huyện Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Thới Bình, Phú Tân.

IV

3.250.000

32. Bến Tre

Quận/ huyện/ thị xã/thành phố nằm trong tỉnh

Vùng

Lương buổi tối thiểu

- tp Bến Tre.

- thị trấn Châu Thành.

II

4.160.000

- những huyện bố Tri, Bình Đại, Mỏ Cày Nam.

III

3.640.000

- những huyện Chợ Lách, Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú.

IV

3.250.000

33. Bắc Giang

Quận/ huyện/ thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh

Vùng

Lương tối thiểu

- thành phố Bắc Giang.

- các huyện: Việt Yên, lặng Dũng, Hiệp Hòa, Tân Yên, lạng ta Giang.

III

3.640.000

- những huyện: im Thế, Lục Ngạn, sơn Động, Lục Nam.

IV

3.250.000

34. Hà Nam

Quận/ huyện/ thị xã/ tp thuộc tỉnh

Vùng

Lương về tối thiểu

- thành phố Phủ Lý.

- thị trấn Duy Tiên, Kim Bảng.

III

3.640.000

- những huyện Lý Nhân, Bình Lục, Thanh Liêm.

IV

3.250.000

35. Hoà Bình

Quận/ huyện/ thị xã/ thành phố thuộc tỉnh

Vùng

Lương tối thiểu

- tp Hòa Bình.

- thị xã Lương Sơn.

II

4.160.000

- những huyện Cao Phong, Kỳ Sơn, Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Mai Châu, Tân Lạc, im Thủy, Đà Bắc.

IV

3.250.000

36.Thanh Hoá

Quận/ huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh

Vùng

Lương tối thiểu

- thành phố Thanh Hóa, Sầm Sơn.

- Thị làng mạc Bỉm Sơn.

- các huyện Tĩnh Gia, Đông Sơn, Quảng Xương.

III

3.640.000

- những huyện Bá Thước, Cẩm Thủy, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Lang Chánh, Mường Lát, Nga Sơn, Ngọc Lặc, Như Thanh, Như Xuân, Nông Cống, quan liêu Hóa, quan tiền Sơn, Thạch Thành, Thiệu Hóa, thọ Xuân, thường Xuân, Triệu Sơn, Vĩnh Lộc, yên ổn Định.

IV

3.250.000

37.Hà Tĩnh

Quận/ huyện/ thị xã/ tp thuộc tỉnh

Vùng

Lương về tối thiểu

- thành phố Hà Tĩnh.

- Thị làng mạc Kỳ Anh.

- những huyện Tĩnh Gia, Đông Sơn, Quảng Xương.

III

3.640.000

- Thị buôn bản Hồng Lĩnh.

- các huyện Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, hương thơm Khê, mùi hương Sơn, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Thạch Hà, Vũ Quang, Lộc Hà.

IV

3.250.000

38. Phú Yên

Quận/ huyện/ thị xã/ tp thuộc tỉnh

Vùng

Lương tối thiểu

- thành phố Tuy Hòa.

- Thị buôn bản Sông mong và thị trấn Đông Hòa.

III

3.640.000

- Thị buôn bản Hồng Lĩnh.

- những huyện Phú Hòa, tuy An, Sông Hinh, Đồng Xuân, Tây Hòa, sơn Hòa.

IV

3.250.000

39. Ninh Thuận

Quận/ huyện/ thị xã/ thành phố thuộc tỉnh

Vùng

Lương buổi tối thiểu

- tp Phan Rang - Tháp Chàm.

- thị xã Ninh Hải, Thuận Bắc.

III

3.640.000

- các huyện bác Ái, Ninh Phước, Ninh Sơn, Thuận Nam.

IV

3.250.000

40.Kon Tum

Quận/ huyện/ thành phố thuộc tỉnh

Vùng

Lương về tối thiểu

- tp Kom Tum.

- thị trấn Đăk Hà.

III

3.640.000

- các huyện Đăk Tô, Đăk Glei, Ia H'Drai, Kon Plông, Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Tu Mơ Rông.

IV

3.250.000

41. Vĩnh Long

Quận/ huyện/ thị xã/ tp thuộc tỉnh

Vùng

Lương về tối thiểu

- tp Vĩnh Long.

- Thị xóm Bình Minh.

II

4.160.000

- huyện Long Hồ.

- Huyện với Thít.

III

3.640.000

- những huyện Bình Tân, Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm;

IV

3.250.000

42. Hậu Giang

Quận/ huyện/ thị xã/ tp thuộc tỉnh

Vùng

Lương tối thiểu

- tp Vị Thanh.

- Thị xã té Bảy.

- những huyện Châu Thành, Châu Thành A.

III

3.640.000

- Thị làng Long Mỹ.

- các huyện Vị Thủy, Long Mỹ, Phụng Hiệp.

IV

3.250.000

43. Tệ bạc Liêu

Quận/ huyện/ thị xã/ tp thuộc tỉnh

Vùng

Lương buổi tối thiểu

- thành phố Bạc Liêu.

II

4.160.000

- Thị xã giá bán Rai.

- thị trấn Hòa Bình.

III

3.640.000

- những huyện Hồng Dân, Phước Long, Vĩnh Lợi, Đông Hải.

IV

3.250.000

44. Sóc Trăng

Quận/ huyện/ thị xã/thành phố trực thuộc Tỉnh

Vùng

Lương tối thiểu

- thành phố Sóc Trăng.

- các thị xã Vĩnh Châu, té Năm.

III

3.640.000

- những huyện Mỹ Tú, Long Phú, Thạnh Trị , Mỹ Xuyên, Châu Thành, trần Đề, Kế Sách, quay lao Dung.

IV

3.250.000

45. Bắc Kạn

Quận/ huyện/ thị xã/thành phố thuộc tỉnh

Vùng

Lương về tối thiểu

- thành phố Bắc Kạn.

III

3.640.000

- các huyện Pác Nặm, bố Bể, Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, na Rì.

IV

3.250.000

46. Cao Bằng

Quận/ huyện/ thị xã/ tp thuộc tỉnh

Vùng

Lương về tối thiểu

- tp Cao Bằng.

III

3.640.000

- các huyện Trùng Khánh, Hà Quảng, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang, Hòa An, Nguyên Bình, Phục Hòa, Thạch An, Trà Lĩnh, Thông Nông, Quảng Uyên.

IV

3.250.000

47. Đắk Lắk

Quận/ huyện/ thị xã/ tp thuộc tỉnh

Vùng

Lươngtối thiểu

- tp Buôn Mê Thuột.

III

3.640.000

-Thị làng mạc Buôn Hồ.

- các huyện Buôn Đôn,Cư Kuin, Cư M'Gar, Ea Kar, Ea Súp, Krông Ana, Ea H'leo, Krông Bông, Krông Búk, Krông Năng,Krông Pắc, Lắk, M'Drắk.

IV

3.250.000

48. Đắk Nông

Quận/ huyện/ Thị xã/ tp thuộc Tỉnh

Vùng

Lương buổi tối thiểu

- Thành phố
Gia Nghĩa.

- các huyện Cư Jút, Đắk Glong, Đắk Mil, Đắk R'lấp, Đắk Song, Krông Nô, mặc dù Đức.

IV

3.250.000

49.Điện Biên

Quận/ huyện/ thị xã/thành phố ở trong tỉnh

Vùng

Lương về tối thiểu

- tp Điện Biên Phủ.

III

3.640.000

- Thị làng mạc Mường Lay.

- các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Ảng, Mường Chà, Mường Nhé, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Nậm Pồ.

IV

3.250.000

50. Đồng Tháp

Quận/ huyện/ thị xã/ tp thuộc tỉnh

Vùng

Lương về tối thiểu

- thành phố Cao Lãnh.

- tp Sa Đéc.

III

3.640.000

- Thành phố
Hồng Ngự.

- các huyện Cao Lãnh, Châu Thành, Hồng Ngự, Lai Vung, tủ Vò, Tam Nông, Tân Hồng, Thanh Bình, Tháp Mười.

IV

3.250.000

51. Gia Lai

Quận/ huyện/ thị xã/thành phố ở trong tỉnh

Vùng

Lương buổi tối thiểu

- tp Pleiku.

III

3.640.000

- Thị xóm An Khê, thị làng Ayun Pa.

- các huyện Chư Păh, Chư Prông, Chư Sê, Đắk Đoa, Chư Pưh, Phú Thiện, sở hữu Yang, Krông Pa, Kông Chro, K'Bang, Ia Pa, Ia Grai, Đức Cơ, Đak Pơ.

IV

3.250.000

52. Hà Giang

Quận/ huyện/ thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh

Vùng

Lương về tối thiểu

- thành phố Hà Giang.

III

3.640.000

- những huyện Bắc Mê, Bắc Quang, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, cai quản Bạ, quang đãng Bình, Vị Xuyên, Xín Mần, yên ổn Minh.

IV

3.250.000

53. Lai Châu

Quận/ huyện/ thị xã/thành phố nằm trong tỉnh

Vùng

Lương về tối thiểu

- thành phố Lai Châu.

III

3.640.000

- các huyện Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường, Than Uyên, Tân Uyên, Nậm Nhùn.

IV

3.250.000

54. Lạng ta Sơn

Quận/ huyện/ thị xã/thành phố ở trong tỉnh

Vùng

Lương tối thiểu

- thành phố Lạng Sơn.

III

3.640.000

- các huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, chi Lăng, Đình Lập, Hữu Lũng, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan.

IV

3.250.000

55. Quảng Bình

Quận/ huyện/ tp thuộc tỉnh

Vùng

Lương về tối thiểu

- thành phố Đồng Hới.

II

4.160.000

- Thị xã ba Đồn.

- những huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, ba Trạch, Quảng Trạch.

III

3.640.000

- các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa.

IV

3.250.000

56. Nghệ An

Quận/ huyện/ thị xã/ thành phố thuộc tỉnh

Vùng

Lương về tối thiểu

- tp Vinh.

- Thị xã cửa Lò.

- những huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên.

II

4.160.000

- thị trấn Quỳnh Lưu, lặng Thành, Diễn Châu, Đô Lương, phái nam Đàn, Nghĩa Đàn.

- những thị làng mạc Thái Hòa, Hoàng Mai.

III

3.640.000

- các huyện Anh Sơn, con Cuông, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Thanh Chương, Tương Dương.

IV

3.250.000

57. Quảng Trị

Quận/ huyện/ thị xã/ thành phố thuộc tỉnh

Vùng

Lương về tối thiểu

- thành phố Đông Hà.

III

3.640.000

- Thị thôn Quảng Trị.

- những huyện Cam Lộ, động Cỏ, Đak Rông, Gio Linh, Hải Lăng, hướng Hóa, Triệu Phong, Vĩnh Linh.

IV

3.250.000

58. Tô La

Quận/ huyện/ thị xã/thành phố ở trong tỉnh

Vùng

Lương buổi tối thiểu

- thành phố Sơn La.

III

3.640.000

- các huyện: Quỳnh Nhai, Mường La, Thuận Châu, Phù Yên, Bắc Yên, Mai Sơn, Sông Mã, yên Châu, Mộc Châu, Sốp Cộp, Vân Hồ.

IV

3.250.000

59. Thái Bình

Quận/ huyện/ thị xã/ thành phố thuộc tỉnh

Vùng

Lương buổi tối thiểu

- tp Thái Bình.

III

3.640.000

- những huyện Đông Hưng, Hưng Hà, con kiến Xương, Quỳnh Phụ, Thái Thụy, tiền Hải, Vũ Thư.

IV

3.250.000

60. Tuyên Quang

Quận/ huyện/ thị xã/thành phố ở trong tỉnh

Vùng

Lương buổi tối thiểu

- tp Tuyên Quang.

III

3.640.000

- những huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên, Lâm Bình, mãng cầu Hang, tô Dương, yên ổn Sơn.

IV

3.250.000

61. Lặng Bái

Quận/ huyện/ thị xã/thành phố thuộc tỉnh

Vùng

Lương tối thiểu

- tp Yên Bái.

III

3.640.000

- Thị xã Nghĩa Lộ.

- các huyện Lục Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, yên Bình.

IV

3.250.000

62. Bình Định

Quận/ huyện/ thành phố thuộc tỉnh

Vùng

Lương tối thiểu

- tp Quy Nhơn.

III

3.640.000

- Thị làng An Nhơn.

- các huyện Hoài Nhơn, An Lão, Phù Cát, Phù Mỹ, mặc dù Phước, Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân.

IV

3.250.000

63. Quãng Ngãi

Quận/ huyện/ thịxã/ thành phố thuộc tỉnh

Vùng

Lương về tối thiểu

- tp Quảng Ngãi.

- các huyện Bình Sơn, tô Tịnh.

III

3.640.000

- những huyện bố Tơ, Đức Phổ, Minh Long, chiêu tập Đức, Lý Sơn, tứ Nghĩa, Trà Bồng, Tây Trà, tô Tây, sơn Hà, Nghĩa Hành.

IV

3.250.000

Trên trên đây những cập nhật mới tuyệt nhất về mức lương về tối thiểu vùng năm 2023 kể từ ngày 1/7 lúc mức lương cơ sở đã tất cả sự điều chỉnh tăng. Bảo hiểm làng hội điện tửe
BHhyvọng những tin tức này để giúp đỡ ích cho bạn. Nếu như bạn có thắc mắc gì khác sung sướng liên hệvới Trung tâm cung ứng khách sản phẩm congtyketoanhanoi.edu.vn đường dây nóng 1900 558873

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.