Ngày Nghỉ Tết Âm Có Được Tính Lương Không ? Cách Tính Lương Đi Làm Ngày Tết

Người lao động làm việc vào ngày nghỉ Tết Âm lịch 2024 (làm việc ban ngày và thời gian như ngày bình thường) sẽ được hưởng lương bằng 300% hay 400% của ngày thường? (độc giả An Bình)

Luật sư tư vấn:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, Tết Âm lịch 2024 người lao động được nghỉ 5 ngày và hưởng nguyên lương (100% tiền lương).

Bạn đang xem: Nghỉ tết âm có được tính lương không

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, người lao động làm vào ngày nghỉ Tết Âm lịch được hưởng lương ít nhất bằng 300% tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm (chưa kể tiền lương ngày nghỉ Tết Âm lịch đối với người lao động hưởng lương ngày).

Như vậy, có sự khác biệt trong cách tính tiền lương làm vào ngày nghỉ Tết Âm lịch (trường hợp làm vào ban ngày và thời gian làm việc như một ngày bình thường) đối với người lao động hưởng lương ngày và người lao động hưởng lương tháng. Cụ thể như sau:

Đối với người lao động hưởng lương ngày

Nếu công việc đó ngày bình thường được trả 100% tiền lương thì người lao động làm việc vào ngày nghỉ Tết Âm lịch sẽ được trả thêm ít nhất 300% tiền lương. Như vậy, tổng cộng người lao động được hưởng ít nhất 400% tiền lương nếu làm việc vào ngày nghỉ Tết Âm lịch.

Ví dụ: Người lao động A thuộc diện hưởng lương ngày (như các công việc mang tính tạm thời chỉ làm trong dịp nghỉ Tết Âm lịch) nếu ngày bình thường công việc đó được trả 200.000 đồng/ngày thì lao động A sẽ được trả ít nhất 800.000 đồng/ngày (200.000 x 400%) khi làm vào ngày nghỉ Tết Âm lịch; ngày nào lao động A không làm sẽ không được hưởng lương.

Đối với người lao động hưởng lương tháng

Nếu người lao động không làm vào ngày nghỉ Tết Âm lịch thì hưởng 100% tiền lương. Trường hợp người lao động làm vào ngày nghỉ Tết Âm lịch 2024 thì ngoài 100% tiền lương nêu trên còn được hưởng ít nhất 300% tiền lương.

Như vậy, nếu tính cả tiền lương của ngày nghỉ Tết Âm lịch với tiền lương do đi làm vào ngày nghỉ Tết Âm lịch thì người lao động được hưởng ít nhất 400% tiền lương.

Ví dụ: Người lao động B thuộc diện hưởng lương theo tháng (giả sử trong tháng 2/2024 công ty có 25 ngày công chuẩn), với mức lương 8.000.000 đồng/tháng. Như vậy, mỗi ngày lương của người lao động B trong tháng 2/2024 là 320.000 đồng/ngày.

Nếu người lao động B làm việc trong ngày nghỉ Tết Âm lịch sẽ được hưởng thêm ít nhất 320.000 x 300% = 960.000 đồng/ngày (cộng tiền lương ngày nghỉ Tết Âm lịch và tiền lương làm việc trong ngày nghỉ Tết Âm lịch ít nhất sẽ là 1.260.000 đồng/ngày); nếu người lao động B không làm việc vào ngày nghỉ Tết Âm lịch vẫn được hưởng 320.000 đồng/ngày.

Lưu ý: Mức tiền lương của người lao động làm việc trong ngày nghỉ Tết Âm lịch nêu trên chỉ là mức tối thiểu theo quy định của pháp luật (người sử dụng lao động có thể trả ở mức cao hơn).

Xem thêm: Lớp Học Kế Toán Hà Nội Và Hồ Chí Minh? Khóa Học Kế Toán Tổng Hợp Thực Hành

Cho tôi hỏi người sử dụng lao động thưởng Tết Âm lịch cho người lao động trong những trường hợp nào? Người lao động làm việc trong Tết Âm lịch thì được hưởng lương như thế nào? Câu hỏi của anh H.V.N (Ninh Bình)
*
Nội dung chính

Người lao động làm việc trong Tết Âm lịch 2024 thì được hưởng lương như thế nào?

Căn cứ Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Như vậy, người lao động làm việc trong Tết Âm lịch 2024 thì được hưởng lương ít nhất bằng 400% ngày lương, trường hợp người lao động làm việc ca đêm trong Tết Âm lịch 2024 thì được hưởng ít nhất bằng 490% ngày lương.

*

Tết Âm lịch 2024 người lao động làm việc được hưởng lương như thế nào? (Hình từ Internet)

Người lao động có được người sử dụng lao động thưởng Tết Âm lịch 2024 không?

Căn cứ Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Thưởng1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Theo quy định trên thì thưởng Tết Âm lịch 2024 dành cho người lao động dựa trên ý chí tự nguyện của người sử dụng lao động, chứ không phải là bắt buộc người sử dụng lao động phải thưởng Tết Âm lịch 2024 cho người lao động.

Như vậy, người lao động có thể được người sử dụng lao động thưởng Tết Âm 2024 bằng tiền, tài sản hoặc các hình thức khác trong trường hợp người lao động có mức độ hoàn thành công việc trong năm tốt.

Người lao động có được hưởng lương trong ngày nghỉ Tết Âm lịch 2024 không?

Căn cứ Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Nghỉ lễ, tết1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);b) Tết Âm lịch: 05 ngày;c) Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);d) Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).2. Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.3. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều này.

Như vậy, người lao động sẽ được hưởng nguyên lương trong 05 ngày nghỉ Tết Âm lịch 2024.

Người lao động bắt buộc phải làm thêm giờ vào dịp Tết Âm lịch 2024 trong trường hợp nào?

Căn cứ Điều 108 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệtNgười sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào mà không bị giới hạn về số giờ làm thêm theo quy định tại Điều 107 của Bộ luật này và người lao động không được từ chối trong trường hợp sau đây:1. Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;2. Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm và thảm họa, trừ trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Như vậy, người lao động không được từ chối làm thêm giờ vào dịp Tết Âm lịch 2024 khi thuộc các trường hợp sau:

- Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật thì

- Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm và thảm họa, trừ trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.