Oar Là Gì Trong Kế Toán - Acca Management Accounting Ms

Trong bài xích này chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem Overheads là giá thành gì và cách phân chia loại giá thành này, nếu phân chia thừa thì xử lí như vậy nào.

Bạn đang xem: Oar là gì trong kế toán

1. Overheads (Chi giá thành gián tiếp)

Như ngơi nghỉ những bài xích trước, họ đã biết có tương đối nhiều cách phân loại giá cả kết tinh trong 1 sản phẩm, trong những số đó có cách phân loại đưa ra phí bao hàm Chi chi phí trực tiếp (Chi tổn phí NVL trực tiếp + ngân sách NC trực tiếp) và ngân sách gián tiếp (Overheads).

a. Định nghĩa

Overheads là những giá cả phát sinh trong quy trình sản xuất sản phẩm, hỗ trợ dịch vụ hay hoạt động một cỗ phận, nhưng cấp thiết xác định một cách trực tiếp đến từng sản phẩm, thương mại & dịch vụ hay thành phần (mà đề xuất tổng hợp kế tiếp phân bổ).

b. Phân loại

Trong chi tiêu gián tiếp người ta chia nhỏ ra thành 3 một số loại (CP NVL gián tiếp + CP NC gián tiếp + CP con gián tiếp khác) cùng 2 nhóm ngân sách (có thể xác minh rõ cost center + không thể xác minh rõ cost center, cost center – trung tâm chi phí – bộ phận phát sinh ra chi tiêu và chịu trách nhiệm với giá cả phát sinh).

Có 2 cách tiếp cận mà tín đồ ta thường dùng để làm tính toán chi tiêu sản xuất của một doanh nghiệp đó là cách thức tính giá thành biên (marginal costing) và phương thức phân bổ chi tiêu (absorption costing – còn gọi là ngân sách đảm phí). Mỗi phương pháp tính sẽ dẫn mang lại sự biệt lập trong giá thành sản xuất cố định chung và quý hiếm hàng tồn kho.

Chúng ta sẽ mày mò về phương pháp tính ngân sách chi tiêu cận biên sinh hoạt bài tiếp theo sau (Lesson 10) còn hiện thời chúng ta sẽ đi tìm hiểu về absorption costing trước.

2. Absorption costing

a. Định nghĩa

Absorption costing là một cách thức nhằm phân bổ chi tiêu gián tiếp (sharing overheads) cho từng sản phẩm theo một hệ số phân chia nhất định một cách phù hợp nhất (on a fair basis, by absorption rate).

Mục tiêu của cách thức này nhằm xác định giá cả sản xuất của một mặt hàng một cách vừa đủ và đúng mực nhất. Phải absorption costing còn gọi là PP tính giá cả đầy đủ, theo PP này giá thành bao hàm cả CP trực tiếp và CP chung đổi khác cố định.

b. Nền tảng gốc rễ xây dựng phương pháp

- Về phương diện lý luận: Những giá thành gián tiếp này tạo ra trong quy trình sản xuất ra thành phầm của doanh nghiệp, bởi vì vậy trong mỗi thành phầm đều chứa đựng một trong những phần chi phí nhất định.

- Về mặt lý thuyết: trong cách xác minh giá trị hàng tồn kho, ta tất cả công thức sau đây:

Cost of goods produced

+

Value of opening inventories

-

Value of closing inventories

=

Cost of goods sold

Giá trị hàng tồn kho theo cách tính phân bổ ngân sách chi tiêu là tổng các chi phí sản xuất tương đối đầy đủ của một đơn vị sản phẩm, cả thay đổi phí (CP NC, CP NVL,…) và 1 phần định phí (từ overheads).

Việc định giá và xác định kĩ năng tạo ra lợi nhuận khớp ứng của thành phầm đầu ra yêu cầu chúng ta cần phân bổ đúng chuẩn những ngân sách phát sinh trong quy trình sản xuất (cost of goods produced => cost of goods sold) mang đến từng thành phầm của doanh nghiệp.

- Về phương diện yêu cầu: phương thức Absorption costing được IAS 2 – Inventories biện pháp bắt buộc áp dụng trong kế toán tài chính.

c. Quy trình phân bổ chi phí

Quá trình phân bổ ngân sách overheads bao gồm 3 bước:

Nôm na thì cả 3 từ bỏ allocation, apportionment với absorption rất nhiều có ý nghĩa sâu sắc là phân bổ, phân phối, nhằm mục tiêu xác định ngân sách chi tiêu phát sinh từ bỏ đâu nhằm phân bổ giá thành về đúng đối tượng người sử dụng chịu ngân sách chi tiêu đó. Tuy nhiên thì theo từng bước, túi tiền sẽ được phân bóc tách một phương pháp ngày càng rõ ràng, ví dụ và đúng đắn hơn.

Bây giờ họ sẽ đi kiếm hiểu từng bước phân bổ chi tiêu này:

2.1. Overhead allocation

a. Định nghĩa

Allocation là quy trình mà toàn bộ cost items đã được khẳng định và phân một số loại trực tiếp vào một cost unit hay cost center.

b. Cố thể

Các loại cost center

Các loại ngân sách chi tiêu tương ứng

Production department – thành phần sản xuất

Production overheads – chi tiêu sản xuất

Production area service department – bộ phận dịch vụ

Administrative department – bộ phận quản lý

Administration overheads – đưa ra phí cai quản doanh nghiệp

Selling và distribution department – thành phần phân phối

Sales & distribution overheads – túi tiền bán hàng

Overhead cost center – giá cả chung

Items of expense are shared by a number of departments – chi phí sản xuất thông thường (VD như giá thành thuê văn phòng, đơn vị xưởng, túi tiền điện nước, giá thành ăn,…)

c. Ví dụ như minh họa

Wages of the foreman of department A

$200

Wages of the foreman of department B

$150

Indirect materials consumed in department A

$50

Rent of the premises shared by department A & B

$300

The cost accounting system might include 3 overhead cost centers:

Cost center:

101

Department A

102

Department B

201

Rent

Answer:

Overhead costs would be allocated directly lớn each cost center, ie $200 + $50 khổng lồ cost center 101, $150 to cost center 102 và $300 khổng lồ cost center 201. The rent of the factory will be subsequently shared between the two production departments, but for the purpose of day khổng lồ day cost recording, the rent will first of all be charged in full khổng lồ a separate cost center.

2.2. Overhead apportionment

a. Định nghĩa

Apportionment là quy trình mà những ngân sách gián tiếp được phân chia lại giữa các cost centers làm sao để cho hợp lí.

VD như Service cost center có thể được phân bổ cho Production cost centers bằng cách thức đối ứng, nghĩa là phần tử sản xuất A sử dụng thương mại dịch vụ của phần tử dịch vụ hỗ trợ M thì ngân sách chi tiêu của M đang được phân chia lại vào A để tiếp đến phân xẻ vào thành phầm đầu ra.

b. 2 bước của overhead apportionment

Bước 1: Apportioning general overheads

i) xác định tất cả phần đông cost centers phân phát sinh đưa ra phí:Production department
Production service department
Administration department
Selling and distribution department

ii) khẳng định cơ sở phân bổ lại bỏ ra phí:

Cơ sở phân bổ

Chi tổn phí áp dụng

Floor area occupied by each cost center

Rent, rates, heating and light, repairs & depreciation of buildings

Cost or book value of equipment

Depreciation, insurance of equipment

Number of employees, or labor hours worked in each cost center

Personnel office, canteen, welfare, wages and cost offices, first aid

Bước 2: phân bổ lại chi phí của phần tử dịch vụ (như ví dụ như phần định nghĩa):

i) phân chia lại ngân sách chi tiêu của service cost centers mang lại production cost centers tương ứng, bao hàm cả chi tiêu phân bửa trực tiếp và phân bổ lại.

ii) đại lý của triển lẵm lại phải phải chăng theo bước 1, mỗi service cost center hoàn toàn có thể có cơ sở phân bổ khác nhau.

Service cost centers

Cơ sở hoàn toàn có thể áp dụng để phân phối lại

Stores

Number or cost of material requisitions

Maintenance

Hours of maintenance done per cost center

Production planning

Direct labor hours worked in each production center

iii) 3 phương pháp phân bổ lại bỏ ra phí:

Direct method

Step down method

Reciprocal method (repeated distribution method)

Chi tổn phí của một service cost center sẽ được phân bổ cục bộ vào những production cost centers tương ứng, không phân chia vào service cost centers của cả khi cách service cost centers bao gồm sử dụng dịch vụ của nhau.

Có thể thấy rằng ở PP này người ta đã bỏ qua phần ngân sách các service áp dụng của nhau.

Step 1: túi tiền của một service cost center đang được phân bổ vào tất cả những cost center nào nhưng mà sử dụng thương mại dịch vụ của nó, cả service CC cùng production CC.

Step 2: Phân bổ giá cả của service CC còn lại vào production CC tương ứng, bỏ qua service CC.

(bước này giống bên direct method).

Lưu ý: Service B bây chừ đã chứa đựng cả ngân sách chi tiêu của service A đang phân bổ.

Chi mức giá của một service cost center được phân bổ vào đều production CC và service CC tương ứng, cứ sử dụng dịch vụ thương mại của nhau thì phân chia cho nhau.

Phương pháp này kiểu như Step 1 của Step down method lặp lại.

Ở trên đây khi lặp lại cho đến khi họ không phân bổ được phần chi tiêu B => A vào thành phầm nữa thì PP này sẽ bỏ qua phần giá cả đó (ignore). Nói chung, không tồn tại một PP làm sao là đúng mực tuyệt đối cả.

Xem thêm: Hướng Dẫn Kê Khai Hồ Sơ Báo Giảm Bhxh Nghỉ Không Lương, Báo Giảm Bổ Sung Bhxh

2.3. Overhead absorption

a. Định nghĩa

Overhead absorption là quy trình mà những chi tiêu overhead vẫn được phân chia và phân phối lại vào các production cost centers tương ứng ở trên, giờ sẽ được phân phân chia cho từng đối chọi vị sản phẩm (unit), các bước (job) hay đối chọi hàng/ lô (batch) tương ứng.

Absorption tức là hấp thụ cần Overhead absorption đôi khi có cách gọi khác là Overhead recovery – kết tinh ngân sách chi tiêu trong sản phẩm.

b. Hệ số phân bổ overhead – Overhead absorption rate

i) cách làm tính:

Ở phía trên Budgeted overheads là túi tiền gián tiếp dự trù còn Budgeted activity level là nút độ chuyển động dự toán, nấc độ hoạt động này hoàn toàn có thể tính theo thời gian máy thao tác (machine worked hours) tốt số giờ đồng hồ lao rượu cồn của nhân công (labor worked hours).

ii) 4 cách kết tinh giá cả overheads:

Bước 1: Dự toán giá thành overhead gây ra trong kì tới (Budgeted overhead).

Bước 2: dự toán mức độ hoạt động cho kì đó (Budgeted activity level).

Bước 3: Tính Overhead absorption rate – OAR theo công thức.

Bước 4: Phân bổ giá thành overhead thực tiễn (actual overhead) đến từng solo vị sản phẩm (unit) áp dụng OAR.

iii) ví dụ minh họa:

The budgeted production overheads and other budget data of Bridge Cottage co are as follows.

Budget

Production Department A

Production Department B

Overhead costs

$36,000

$5,000

Direct materials cost

$32,000

Direct labor cost

$40,000

Machine hours

10,000

Direct labor hours

18,000

Units of production

1000

Required: Calculate the absorption rate using the various bases of apportionment.

Answer:

Department A

Percentage of direct materials cost: $32,000/ $36,000 x 100% = 112.5%

Percentage of direct labor cost: $36,000/ $40,000 x 100% = 90%

Percentage of prime cost: $36,000/ $72,000 x 100% = một nửa

Rate per machine hour: $36,000/ 10,000 hours = $3.60 per machine hour

Rate per direct labor hour: $36,000/ 18,000 hours= $2 per direct labor hour

The department B absorption rate will be based on units of output: $5,000/ 1,000 units = $5 per unit produced

2.4. Xử lí phân chia thừa và phân bổ thiếu

a. Định nghĩa

Over and under absorption of overheads là việc phân bổ thừa tốt thiếu ngân sách chi tiêu overheads vào sản phẩm. Lý do là do việc dự toán ngân sách chi tiêu có sự chênh lệch với giá thành thực tế phạt sinh.

Over absorption là khi túi tiền đã được phân chia vào COGS > chi phí thực tế tạo ra (overheads actual incurred).

Ngược lại là under absorption.

b. Giải pháp xử lí (hạch toán phân chia thừa/ thiếu): Ghi tăng/giảm bút toán tương ứng.

Ví dụ minh họa:

Mariott"s Motorcycles absorbs production overheads at the rate of $0.50 per operating hour & administration overheads at 20% of the production cost of sales. Actual data for one month was as follows.

Administration overheads

$32,000

Production overheads

$46,500

Operating hours

90,000

Production cost of sales

$180,000

What entries need to lớn be made for overheads in the ledgers?

Giải:

Phần production overhead được phân chia thiếu $1,500 nên sẽ tiến hành ghi cây bút toán Dr (tăng đưa ra phí). Còn phần administration overhead bị phân bổ thừa $4,000 vào COGS sẽ tiến hành ghi cây bút toán Cr (giảm chi phí). Bù trừ 2 khoản này ta được phần chênh lệch $2,500 tiếp đến sẽ được ghi dấn vào SOPL.

3. Bài bác tập luyện tập

1. The following extract of information is available concerning the four cost centers of EG Limited.

Production cost centers

Service cost center

Machinery

Finishing

Packing

Canteen

Number of direct employees

7

6

2

-

Number of indirect employees

3

2

1

4

Overhead allocated & apportioned

$28,500

$18,300

$8,960

$8,400

The overhead cost of the canteen is to be re-apportioned to lớn the production cost centers on the basis of the number of employees in each production cost center. After the re- apportionment, what is the total overhead cost of the packing department, lớn the nearest $?

A. $1,200

B. $9,968

C. $10,080

D. $10,160

Answer: D

The following information relates to questions 2 & 3.

Budgeted information relating khổng lồ two departments in a company for the next period is as follows.

Department

Production overhead

Direct material cost

Direct labor cost

Direct labor hours

Machine hours

$

$

$

$

$

1

27,000

67,500

13,500

2,700

45,000

2

18,000

36,000

100,000

25,000

300

Individual direct labor employees within each department earn differing rates of pay, according to lớn their skills, grade and experience.

2. What is the most appropriate production overhead absorption rate for department 1?

A. 40% of direct material cost

B. 200% of direct labor cost

C. $10 per direct labor hour

D. $0.60 per machine hour

Answer: D

3. What is the most appropriate production overhead absorption rate for department 2?

A. 1/2 of direct material cost

B. 18% of direct labor cost

C. $0.72 per direct labor hour

D. $60 per machine hour

Answer: C

The following information relates to lớn questions 4 and 5.

A company has the following actual và budgeted data for year 4.

Budget

Actual

Production

8,000 units

9,000 units

Variable production overhead per unit

$3

$3

Fixed production overheads

$360,000

$432,000

Sales

6,000 units

8,000 units

Overheads are absorbed using a rate per unit, based on budgeted output and expenditure.

1. Hiểu về Overhead Cost

Overhead Cost (chi phí hoạt động chung/chi giá thành chìm/chi phí tổn gián tiếp) là các chi phí phát sinh trong khi tạo nên một sản phẩm, hỗ trợ một dịch vụ, hoặc điều hành quản lý một cỗ phận, tuy nhiên, ko thể phân chia trực tiếp và cục bộ lên sản phẩm, thương mại & dịch vụ hoặc thành phần đó.

Cũng được gọi là chi giá thành gián tiếp, Overhead Cost nói đến các yếu tố quản lý hoặc kỹ thuật được thực hiện trong doanh nghiệp lớn của bạn. Chúng rất cần thiết cho công ty và bạn cần phải trả tiền cho việc đó thường xuyên. 

Một vài ví dụ như về Overhead Cost 

Chi phí tổn thuê khía cạnh bằng
Chi phí sửa chữa – duy trì máy móc, thiết bị
Chi giá tiền bưu chính
Chi phí kinh doanh – quảng cáo
Chi chi phí bảo hiểm
Chi tổn phí văn chống phẩm
Chi giá tiền tiền lương cho nhân viên hành chính Lệ phí cung cấp phép, nộp hồ sơ pháp lý, các loại thuế…Kế toán,…


*


2. Giám sát và đo lường Overhead Cost

Overhead thực tế là tổng cộng của:

– Indirect materials (Nguyên liệu con gián tiếp)– Indirect expenses (Chi chi phí gián tiếp)– Indirect labour (Lao cồn gián tiếp)

Tổng các ngân sách chi tiêu gián tiếp này thường xuyên được tạo thành các loại sau:

– Production (Sản xuất)– Selling and distribution (Bán hàng với phân phối)– Administration (Quản lý)

Có hai phương pháp tiếp cận khác nhau để tính toán ngân sách chi tiêu hoạt động chung (Overhead Cost) của một doanh nghiệp. 

a. Absorption costing ( cách thức phân bổ chi tiêu )

Mục đích của phương thức này là phân chia vào tổng ngân sách sản xuất sản phẩm một lượng ngân sách chi tiêu chung. Đây là cách thức phân chia ngân sách chi tiêu sản xuất chung cho các sản phẩm không giống nhau trên cửa hàng công bằng.

Những vì sao chính nhằm sử dụng phương thức phân bổ ngân sách chi tiêu là để định giá hàng tồn kho, quyết định ngân sách chi tiêu và tùy chỉnh cấu hình lợi nhuận của các thành phầm khác nhau. Ba quy trình của cách thức phân bổ giá cả là:

Cost allocation (Sự phân bổ chi phí): quá trình trong kia toàn bộ chi tiêu được phân bổ trực tiếp vào các đơn vị đưa ra phí, hoặc những trung tâm bỏ ra phí.Cost Apportionment (Sự phân loại chi phí): Đây là một trong thủ tục nhưng mà ở đó, các ngân sách chi tiêu gián tiếp được phân chia một cách vô tư giữa chi tiêu trung tâm.Cost Apsorption (Tổng hợp bỏ ra phí): Các giá thành gián tiếp trong quá trình sản xuất được nhóm lại thành từng đơn vị chi phí.

b. Marginal costing (Phương pháp tính chi tiêu biên)

Chi tầm giá cận biên của một sản phẩm là tổng túi tiền biến đổi, điện thoại tư vấn tắt là đổi thay phí (bao gồm giá cả nguyên vật tư trực tiếp, giá thành nhân công trực tiếp, các chi phí trực tiếp không giống (nếu có) và những biến phí thêm vào chung. Điều này đi từ định nghĩa để mỗi đơn vị sản phẩm A rất cần được trả một lượng chi tiêu sản xuất và chi phí bán sản phẩm cố định. Vì chưng vậy, nếu như như con số sản xuất và bán sản phẩm tăng, sẽ làm cho tăng tổng ngân sách sản xuất lên tương ứng.

Trái ngược với đưa ra phí biến hóa là giá cả cố định (định phí), là ngân sách không biến hóa trong một khoảng thời gian, không phụ thuộc vào vào khối lượng sản xuất và phân phối hàng, ví như lương trả cho nhân viên, tiền điện nước hàng tháng, etc.

Với phương thức này, phần chi phí sản xuất của một solo vị sản phẩm sẽ tránh được nếu đơn vị đó ko được sản xuất, hoặc rất có thể tăng lên trường hợp một đơn vị chức năng được sản xuất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.