Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Không Lương Thông Dụng Nhất, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Không Lương Của Người Lao Động

Cho tôi hỏi: Đơn xin nghỉ không lương chuẩn pháp lý 2024 là mẫu nào? Hướng dẫn tôi cách viết đơn?
Chị Duyên - Đà Lạt

*
Nội dung chính

Hướng dẫn viết đơn xin nghỉ không lương thông dụng, chuẩn pháp lý 2024?

Đơn xin nghỉ không lương là văn bản được soạn thảo bởi người lao động để trình bày nguyện vọng xin tạm ngừng công việc mà không hưởng lương trong một khoảng thời gian nhất định.

Bạn đang xem: Cách viết đơn xin nghỉ không lương

Hướng dẫn viết đơn xin nghỉ không lương thông dụng, chuẩn pháp lý 2024 như sau:

Cấu trúc đơn:

- Thông tin đơn vị:

+ Tên công ty, cơ quan, đơn vị, tổ chức (1).

+ Tên bộ phận quản lý nhân sự có thẩm quyền (2).

- Thông tin cá nhân:

+ Họ và tên.

+ Ngày tháng năm sinh.

+ Chức vụ.

+ Đơn vị công tác.

+ Hộ khẩu thường trú.

+ Số điện thoại liên hệ.

- Nội dung đơn:

+ Lý do xin nghỉ (5): Ghi rõ lý do, càng chi tiết, càng hợp lý thì đơn càng dễ được chấp thuận.

+ Thời gian nghỉ: Ghi rõ ngày bắt đầu và kết thúc.

- Bàn giao công việc:

+ Ghi rõ họ tên, chức vụ, phòng/ban/bộ phận của người tiếp nhận công việc (6).

+ Ghi chi tiết các công việc được bàn giao (7).

- Cam kết: Cam kết sẽ trở lại làm việc sau khi hết thời gian nghỉ, nếu không sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.

- Ký tên và ghi ngày tháng.

Lưu ý:

- Nên soạn thảo đơn bằng văn bản rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu.

- Ký tên và ghi ngày tháng đầy đủ.

- Nộp đơn cho bộ phận quản lý nhân sự để được xét duyệt.

Có thể tham khảo mẫu đơn xin nghỉ không lương chuẩn pháp lý 2024 như sau:

*

Tải Mẫu đơn xin nghỉ không lương chuẩn pháp lý 2024

Tại đây

Mẫu đơn này chỉ mang tính chất tham khảo, bạn có thể chỉnh sửa cho phù hợp với trường hợp cụ thể của mình.

Xem thêm: Ngành kế toán ueh điểm chuẩn đại học kinh tế tphcm, điểm chuẩn đại học kinh tế tphcm 2023 chính xác

*

Hướng dẫn viết đơn xin nghỉ không lương thông dụng, chuẩn pháp lý 2024? (Hình từ Internet)

Nghỉ không lương có được tính phép năm không?

Tại Điều 65 Nghị định 145/2020/NĐ-CP có quy định về thời gian được coi là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hằng năm của người lao động như sau:

Thời gian được coi là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hằng năm của người lao động1. Thời gian học nghề, tập nghề theo quy định tại Điều 61 của Bộ luật Lao động nếu sau khi hết thời gian học nghề, tập nghề mà người lao động làm việc cho người sử dụng lao động.2. Thời gian thử việc nếu người lao động tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động sau khi hết thời gian thử việc.3. Thời gian nghỉ việc riêng có hưởng lương theo khoản 1 Điều 115 của Bộ luật Lao động.4. Thời gian nghỉ việc không hưởng lương nếu được người sử dụng lao động đồng ý nhưng cộng dồn không quá 01 tháng trong một năm.5. Thời gian nghỉ do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng cộng dồn không quá 6 tháng.6. Thời gian nghỉ do ốm đau nhưng cộng dồn không quá 02 tháng trong một năm.7. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.8. Thời gian thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà được tính là thời gian làm việc theo quy định của pháp luật.9. Thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động.10. Thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc nhưng sau đó được kết luận là không vi phạm hoặc không bị xử lý kỷ luật lao động.

Như vậy, nếu người lao động việc nghỉ không lương được công ty đồng ý và cộng dồn thời gian nghỉ không lương không vượt quá 01 tháng trong 01 năm thì vẫn được tính phép năm.

Người lao động được nghỉ không hưởng lương liên tiếp hai tháng không?

Theo khoản 3 Điều 115 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương như sau:

Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng lao động trong trường hợp sau đây:a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày;b) Con đẻ, con nuôi kết hôn: nghỉ 01 ngày;c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 03 ngày.2. Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; cha hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.3. Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.

Theo quy định hiện hành, người lao động có thể được nghỉ không hưởng lương liên tiếp hai tháng nếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Có sự thỏa thuận và đồng ý từ phía người sử dụng lao động

- Lý do xin nghỉ: Mặc dù pháp luật không quy định cụ thể về lý do xin nghỉ không hưởng lương, nhưng người lao động cần có lý do chính đáng để được chấp thuận.

Mẫu đơn xin nghỉ không lương đóng bảo hiểm là một công cụ quan trọng giúp người lao động bảo vệ quyền lợi và tuân thủ đúng quy định về bảo hiểm xã hội. Việc nghỉ không lương có thể ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hiểm của người lao động. Dưới đây MB Ageas Life sẽ hướng dẫn bạn cách viết đơn chính xác.

Mẫu đơn xin nghỉ không lương đóng bảo hiểm

Theo quy định, mẫu đơn xin nghỉ không lương đóng bảo hiểm phải có đầy đủ những thông tin cần thiết. Bạn có thể thử viết đơn theo mẫu bên dưới:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP KHÔNG LƯƠNG

<Địa chỉ công ty>

Kính gửi: ,

Tôi tên:

Chức danh:

Phòng/bộ phận:

Nay tôi làm đơn để xin sự chấp thuận và xác nhận từ phía Ban giám đốc công ty về việc xin nghỉ không lương đóng bảo hiểm trong thời gian nhất định. Tôi mong nhận được sự tương trợ và thông qua đơn này, tôi cam kết tuân thủ các quy định và quy trình nghỉ phép của công ty.

Dưới đây là thông tin chi tiết về đơn xin đóng bảo hiểm của tôi:

Thời gian nghỉ:

Ngày bắt đầu nghỉ:

Ngày kết thúc nghỉ:

Tổng số ngày nghỉ:

Lý do xin nghỉ:

Tôi cam kết sẽ hoàn thành tất cả các công việc, chương trình hoặc dự án cần thiết trước khi nghỉ và đảm bảo rằng công việc của tôi sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến sự vận hành của công ty.

Tôi mong nhận được sự xem xét và phê duyệt từ phía quý công ty. Xin vui lòng thông báo cho tôi về bất kỳ yêu cầu hoặc thủ tục nào liên quan để hoàn thiện quy trình xin nghỉ này.

Trân trọng,

*Lưu ý: Đây chỉ là một mẫu đơn xin nghỉ không nhận lương đóng bảo hiểm cơ bản. Bạn cần điều chỉnh nội dung đơn theo quy mô, quy định và yêu cầu cụ thể của công ty nơi đang công tác.


*

Đơn xin nghỉ phép có đóng bảo hiểm thường theo mẫu ở trên

Tại sao cần làm đơn xin nghỉ không lương đóng bảo hiểm

Bảo vệ quyền lợi cá nhân: Khi Bạn phải nghỉ không lương trong một khoảng thời gian nhất định, việc nộp đơn xin nghỉ không nhận lương phải đóng bảo hiểm giúp bảo vệ quyền lợi chính đáng. Bằng cách này, Người lao động có bằng chứng về việc đã thông báo và tuân thủ quy định của công ty về việc nghỉ phép không lương.Tuân thủ quy định về bảo hiểm xã hội: Việc đóng bảo hiểm xã hội thường được tính dựa trên thu nhập của Người lao động. Khi Bạn nghỉ không lương, thu nhập sẽ bị giảm, và việc đóng bảo hiểm xã hội cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, khi nộp đơn Bạn có thể thông báo với cơ quan bảo hiểm xã hội và đảm bảo rằng việc nghỉ không lương không ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hiểm của mình.


*

Tuân thủ đầy đủ các quy định cũng là cách giúp đảm bảo quyền lợi của Người lao động

Đảm bảo sự minh bạch và hợp pháp: Việc nộp mẫu đơn xin nghỉ không lương đóng bảo hiểm giúp đảm bảo rằng quy trình nghỉ phép được tiến hành một cách minh bạch và hợp pháp. Bằng việc lưu giữ các bằng chứng và tài liệu liên quan, Người lao động có thể chứng minh rằng việc nghỉ không lương là hợp pháp và đúng quy định.

Lưu ý khi nộp mẫu đơn xin nghỉ


*

Khi nộp đơn Bạn nên lưu ý đến các quy định và thủ tục đi kèm

Thời gian nộp đơn

Đơn cần được nộp đúng hạn và đúng trình tự mà công ty đã quy định. Thông thường, Bạn cần nộp đơn trước ngày nghỉ ít nhất từ 1 tới 2 tuần. Đây là khoảng thời gian cần thiết để công ty có thời gian xem xét, xử lý yêu cầu. Theo đó tạo điều kiện để sắp xếp công việc cũng như xử các nhiệm vụ liên quan.

Gửi đơn qua phương tiện nào

Tuỳ thuộc vào quy định của công ty, Bạn có thể nộp đơn xin nghỉ và không nhận lương qua các phương tiện như email, hệ thống quản lý nhân sự trực tuyến, hoặc nộp trực tiếp cho người quản lý hoặc bộ phận nhân sự. Người lao động nên hỏi rõ lại quy định trước khi nộp đơn, tránh tình trạng không kịp ký duyệt, ảnh hưởng đến việc cá nhân.


*

Mẫu đơn xin nghỉ yêu cầu không nhận lương có thể gửi bằng bản mềm qua email

Liên hệ với ai để xác nhận việc nghỉ

Trước khi nộp đơn, hãy liên hệ với người quản lý hoặc bộ phận nhân sự để thông báo về việc nghỉ không lương và xác nhận các quy trình nộp đơn cụ thể. Điều này giúp đảm bảo rằng nhân sự đã tuân thủ các quy định nộp đơn và đảm bảo rằng đơn của Bạn sẽ được xử lý một cách chính xác và kịp thời.

Nhớ rằng, quy trình và yêu cầu cụ thể có thể khác nhau tùy thuộc vào từng công ty. Vì vậy, mọi người nên chắc rằng mình đã tìm hiểu kỹ về quy định nộp đơn xin nghỉ tại nơi đang làm việc và tuân thủ chúng một cách chính xác.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về mẫu đơn xin nghỉ không lương đóng bảo hiểm và tầm quan trọng của việc nộp đơn này. Đây là một công cụ quan trọng giúp bảo vệ quyền lợi cá nhân của người lao động và đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo hiểm xã hội. Hy vọng MB Ageas Life đã giúp Bạn hiểu được rằng, bảo hiểm luôn đem lại nhiều quyền lợi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.