Hướng Dẫn Kê Khai Hồ Sơ Báo Giảm Nghỉ Không Lương, Hồ Sơ Báo Giảm Lao Động Bao Gồm Những Giấy Tờ Gì

BHXH
*

trình làng
EFY vn Bảo hiểm xóm hội điện tử nghiệp vụ BHXH lý lẽ Lao rượu cồn Phiếu giao dìm BHXH tp hcm Biểu chủng loại hồ sơ nghiệp vụ tổng hợp nghành thu cơ chế Hưu trí chế độ Ốm đau cơ chế Thai sản chế độ Tai nạn LĐ - BNN chế độ Tử tuất bảo đảm Thất nghiệp bảo đảm Y Tế làm hồ sơ Tra cứu công dụng

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC BÁO GIẢM BHXH cho NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÊN PHẦN MỀM EFY

Hồ sơ báo bớt bhxh nạm nào? Đây là sự việc được không ít đơn vị, công ty lớn quan tâm. Để báo bớt bhxh dành cho những người lao rượu cồn trên ứng dụng bảo hiểm buôn bản hội điện tử EFY, bạn phải thực hiện các bước dưới đây.

Bạn đang xem: Hồ sơ báo giảm nghỉ không lương

Các bước báo bớt BHXH cho NLĐ trên phần mềm EFY

Lưu ý: công việc báo sút BHXH dưới đây dành đến nhóm đối tượng người sử dụng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Bước 1: Đơn vịĐăng nhậpvào ứng dụng → chọn “Kê Khai”→ “Báo tăng,báo giảm,điều chỉnh đóng góp BHXH,BHYT,BHTN,BHTNLĐ,BNN→ ấn “Lập tờ khai”.

*

Sau khi lập tờ khai thì đưa sang sheet "D02-LT GIAM" để kê khai hồ sơ báo sút lao động.

*

Bước 2: Trong làm hồ sơ kê khai , đơn vị chức năng “tích chọn một hoặc nhiều NLĐ” ở list bên trái→ chọn “giảm lao cồn ”.

Lưu ý: Nếu tin tức NLĐ chưa tồn tại trong danh sách, Đơn vị ấn vào vết + mặt tay trái góc trên thuộc để thêm thông tin→ Điền hết tin tức ô vết sao đỏ → ấn Ghi →Tích thương hiệu NLĐ → lựa chọn “giảm lao động”.

*

Bước 3:Trên lưới kê khai (biểu chủng loại D02-LT), Đơn vị điền hết thông tin những ô báo đỏ.

3 thời gian kê khai, báo bớt BHXH

Thời điểm kê khai, báo bớt BHXH tất cả 3 thời hạn sau:

TRƯỜNG HỢP1: Đơn vị “báo sút BHXH trước tháng phạt sinh”

Ví dụ với cách thực hiện GH (giảm hẳn), KL( không lương),OF ( nghỉ ngơi ốm)… sẽ không biến thành truy thu BHYT.

- Cột (24.2) Tháng, năm kết thúc: là tháng đơn vị ban đầu muốn báo sút NLĐ

- Cột (25) Phương Án: Tích chọn cách thực hiện giảm tùy theo trường hợp bớt tại đối chọi vị.

- Cột (27.1) Số: Điền số quyết định ngừng HĐLĐ/Chuyển công tác/Nghỉ hưu.

- Cột (27.2) Ngày kí: Điền ngày kí quyết định xong HĐLĐ/Chuyển công tác/Nghỉ hưu.

Lưu ý 1: Đối với làm hồ sơ báo sút BHXH mang lại lao cồn nghỉ thai sản, đơn vị chức năng ghi rõ vào cột (28) chú giải như sau: nghỉ thai sản từ bỏ ngày/tháng/năm… Sinh nhỏ ngày/ tháng/ năm(Nếu không sinh bé ghi chưa sinh).

*
Lưu ý 2: Riêng những đơn vị thuộc địa phận Hà Nội cùng HCMhiện nay gợi ý nhập như sau:

-Cột (24.1) tháng năm bắt đầu là tháng đối kháng vị bắt đầu muốn báo sút NLĐ

- Cột (24.2) tháng năm chấm dứt là tháng ao ước báo giảm.

VD: Kỳ kê khai tháng 6/2021 đơn vị chức năng muốn báo giảm LĐ trước tháng mang đến tháng 7/2021 Thì đơn vị chức năng điền Cột (24.1) là 07/2021

- Cột (24.2) là 07/2021

*

Đơn vị chú ý nhập theo hướng dẫn của cán cỗ BHXH quận/huyện quản lí đơn vị yêu mong trên địa bàn Hà Nội cùng HCM.

Đơn vị điền hết thông tin vào mọi ô vệt báo đỏ trên ứng dụng ấn ‘Ghi lại” →ấn “Xuất tờ khai” →cắm CKS vào ấn “Nộp tờ khai”

TRƯỜNG HỢP2: Đơn vị “báo giảm BHXH đúng tháng phát sinh

Ví dụ phương pháp TS (nghỉ bầu sản).

Hãy lưu lại ý, đối với những cách thực hiện như GH(giảm hẳn), KL(không lương), OF(nghỉ ốm) đã phát sinh tầm nã thu BHYT.

Mục I-1: bảo đảm y tế:

- Cột (24.1) Tháng, năm bắt đầu: là tháng hiện tại kê khai hồ nước sơ

- Cột (24.2) Tháng, năm kết thúc: là tháng hiện tại kê khai hồ sơ

Mục II-1: Lao động:

- Cột (24.2) Tháng, năm kết thúc: là tháng đối kháng vị bắt đầu muốn báo sút NLĐ (là tháng lúc này kê khai hồ sơ)

- Cột (25) Phương Án: Tích chọn phương án giảm tùy theo trường hợp giảm tại solo vị.

- Cột (27.1) Số: Điền số quyết định kết thúc HĐLĐ/Chuyển công tác/Nghỉ hưu.

- Cột (27.2) Ngày kí: Điền ngày kí quyết định kết thúc HĐLĐ/Chuyển công tác/Nghỉ hưu.

Lưu ý 1: Đối với hồ sơ báo bớt nghỉ thai sản đơn vị ghi rõ vào cột ghi chú như sau: nghỉ thai sản tự ngày/tháng/năm… Sinh nhỏ ngày/tháng/ năm(Nếu chưa sinh bé ghi không sinh).

*

Lưu ý 2: Riêng các đơn vị thuộc địa bàn Hà Nội và HCMhiện nay khuyên bảo nhập như sau:

Mục I-1: bảo hiểm y tế:

- Cột (24.1) Tháng, năm bắt đầu: là tháng bây giờ kê khai hồ sơ.

- Cột (24.2) Tháng, năm kết thúc: là tháng hiện tại kê khai hồ sơ.

Mục II-1 Lao Động:

- Cột (24.1) mon năm bắt đầu là tháng solo vị ban đầu muốn báo bớt NLĐ.

- Cột (24.2) mon năm dứt là tháng bây giờ kê khai hồ sơ.

- Cột (25) Phương Án: Tích chọn giải pháp giảm tùy theo trường hợp giảm tại solo vị.

- Cột (27.1) Số: Điền số quyết định hoàn thành HĐLĐ/Chuyển công tác/Nghỉ hưu.

- Cột (27.2) Ngày kí: Điền ngày kí quyết định dứt HĐLĐ/Chuyển công tác/Nghỉ hưu.

*

Đơn vị chú ý nhập hồ sơ báo bớt BHXH theo phía dẫn của cán bộ BHXH quận /huyện quản lí 1-1 vị yêu cầu trên địa phận Hà Nội với HCM.

Xem thêm: Cách lưu trữ hồ sơ kế toán khoa học, gọn gàng, 03 quy định về lưu trữ tài liệu kế toán

Đơn vị điền hết tin tức vào hồ hết ô lốt báo đỏ trên ứng dụng ấn ‘Ghi lại” →ấn “Xuất tờ khai” → cắm CKS vào ấn “Nộp tờ khai”

TRƯỜNG HỢP3: Đơn vị ‘Báo bớt BHXH Chậm muộn từ một tháng trở lên

Trường hợp này, solo vị sẽ bị “truy thu BHYT” đến thời điểm hiện nay làm hồ sơ với phát Sinh “bảng kê làm hồ sơ D01-TS

Mục I-1: bảo hiểm y tế:

- Cột (24.1) Tháng, năm bắt đầu: là tháng hiện tại kê khai hồ nước sơ.

- Cột (24.2) Tháng, năm kết thúc: là tháng bây giờ kê khai hồ sơ.Mục II-1: Lao động:

- Cột (24.2) Tháng, năm kết thúc: là tháng đối kháng vị bước đầu muốn báo sút NLĐ

- Cột (25) Phương Án: Tích chọn phương án giảm tùy theo trường đúng theo giảm

- Cột (27.1) Số: Điền số quyết định hoàn thành HĐLĐ/Chuyển công tác/Nghỉ hưu.

- Cột (27.2) Ngày kí: Điền ngày kí quyết định hoàn thành HĐLĐ/Chuyển công tác/Nghỉ hưu.

Lưu ý 1: Đối với hồ sơ báo sút nghỉ bầu sản đơn vị chức năng ghi rõ vào cột chú thích như sau: ngủ thai sản từ bỏ ngày/tháng/năm… Sinh nhỏ ngày/ tháng/năm(Nếu không sinh con ghi chưa sinh).

*

Lưu ý 2:Riêng những đơn vị thuộc địa phận Hà Nội cùng HCM hiện thời hướng dẫn nhập như sau:

Mục I-1: bảo đảm y tế:

- Cột (24.1) Tháng, năm bắt đầu: là tháng lúc này kê khai hồ nước sơ.

- Cột (24.2) Tháng, năm kết thúc: là tháng bây giờ kê khai hồ nước sơ

Mục II-1 Lao Động:

- Cột (24.1) tháng năm bước đầu là tháng đối kháng vị bước đầu muốn báo giảm NLĐ.

- Cột (24.2) mon năm kết thúc là tháng bây giờ kê khai hồ sơ.

- Cột (25) Phương Án: Tích chọn cách thực hiện giảm phụ thuộc vào trường đúng theo giảm.

- Cột (27.1) Số: Điền số quyết định hoàn thành HĐLĐ/Chuyển công tác/Nghỉ hưu.

- Cột (27.2) Ngày kí: Điền ngày kí quyết định dứt HĐLĐ/Chuyển công tác/Nghỉ hưu.

*

Bảng kê hồ sơ D01-TS:

Dòng 1:

- Cột (5) Tên nhiều loại văn bản:

1, hồ sơ báo bớt hẳn → kê quyết định xong xuôi HĐLĐ/Chuyển công tác/Nghỉ hưu.

2, hồ nước sơ bớt thai sản, nghỉ bé → kê Giấy khai sinh/giấy bệnh sinh của con (thai sản): Giấy ra viện (Ốm đau)

- Cột (6) Số hiệu văn bản: Số hiệu của nhiều loại văn phiên bản kê trên cột (5)

- Cột (7) Ngày ban hành:Ngày ban hành văn bản trên

- Cột (8) Ngày có hiệu lực: Ngày có hiệu lực văn bạn dạng trên

- Cột (9) cơ quan ban hành: Cơ quan ban hành văn bản

- Cột (10) Trích yếu đuối văn bản: là tên loại văn bản

- Cột (11) Trích lược nội dung nên thẩm định: “Truy bớt Nguyễn Thị B,…. Nghỉ ngơi từ tháng….”

Dòng 2:

- Cột (7) Ngày ban hành: Là ngày ban hành bảng lương ( bảng lương tháng báo giảm chậm muộn)

- Cột(8) Ngày văn phiên bản có hiệu lực: Là ngày có hiệu lực thực thi hiện hành bảng lương ( bảng lương mon báo sút chậm muộn)

*

- Đơn vị điền hết thông tin vào phần đa ô dấu báo đỏ trên phần mềm ấn ‘Ghi lại”→ấn “Xuất tờ khai”→cắm CKS vào ấn “Nộp tờ khai”

*

Trên đây là các bước thực hiện báo bớt BHXH cho người lao đụng trên phần mềm EFY-e
BHXH với 3 thời khắc làm hồ sơ báo giảm BHXH và các quy định thế thể. Đơn vị cần chú ý để tiến hành đúng với đủ các bước theo quy định.

Đơn vị cần cung cấp xin liên hệ tổng đài 19006142 (miền Bắc) hoặc 19006139 (Miền Nam).

Nghiệp vụ này dường như không còn phù hợp từ 01/2019 - tìm hiểu thêm chuyên mục chỉ dẫn nghiệp vụ

Hướng dẫn tạm thời nghiệp vụ báo bớt lao động Nghỉ việc, Nghỉ không lương, nghỉ ốm:

Căn cứ tình hình thực tiễn phát sinh với khả năng thỏa mãn nhu cầu của phần mềm quản lý, shop chúng tôi xin hướng dẫn cụ thể về nhiệm vụ báo sút Nghỉ ko lương (KL), Nghỉ tí hon (OF) phát sinh như sau (đối với các đơn vị trên địa bàn thủ đô - những tỉnh khác có thể áp dụng hay là không tùy theo cơ sở BHXH tỉnh giấc đó):

*

I- Báo sút Nghỉ không lương (mã nghiệp vụ: KL):

1. Căn cứ:

Căn cứ solo xin nghỉ ko lương, bảng chấm công, bảng lương của người lao động trong tháng Nghỉ tự 14 ngày thao tác trở lên, solo vị thực hiện báo sút Nghỉ ko lương đối với người lao động.

2. Nghiệp vụ chính cùng Lập biểu:

- Nghỉ ko lương sẽ tiến hành giảm thu cả 3 quỹ BHXH, BHYT, BHTN theo nút lương đóng góp BHXH của tháng ngay tức thì kề.

- Đưa vào biểu D02-TS phần sút - mục Lao động: điền không hề thiếu các tiêu chí Họ cùng tên; Mã số BHXH (số sổ BHXH); Chức vụ, chức danh, công việc và nghề nghiệp và Nơi thao tác (nếu có tác dụng ở địa phận khác địa điểm đăng ký marketing của 1-1 vị); mức lương, phụ cấp lương tháng gần cạnh tháng báo sút hiện tại; từ tháng, đến tháng; chú thích ghi KL và căn cứ báo sút (QĐ....)

3. Nghiệp vụ bổ sung, lưu lại ý:

- bây chừ khi báo bớt nghỉ ko lương, hệ thống phần mềm quản lý auto cắt thẻ và loại bỏ hóa giá trị thẻ, tín đồ lao hễ không được tham gia BHYT bắt buộc tại đơn vị và không trở nên truy thu quý hiếm thẻ BHYT, vị đó đơn vị chức năng không tiến hành Truy thu BHYT như trước đó đây (TT).

- tín đồ lao hễ muốn thường xuyên tham gia BHYT trong thời hạn này phải tiến hành tham gia BHYT từ nguyện tại địa bàn nơi sinh sống, cung ứng thẻ BHYT được cung cấp tại đơn vị chức năng (có thể phô tô) và để được nối hạn và có giá trị sử dụng ngay khi tham gia BHYT từ nguyện. Khi lao động đi làm trở lại cùng thẻ BHYT tại đơn vị chức năng có cực hiếm sử dụng quay trở về thì tín đồ lao cồn làm giấy tờ thủ tục để được Thoái thu phần cực hiếm thẻ BHYT trường đoản cú nguyện => Đây là một phần xử lý trường hợp khi fan lao đụng cần áp dụng thẻ BHYT nhằm đi KCB.

 

II- Báo giảm Nghỉ bé (mã nghiệp vụ: OF):

1. Căn cứ:

Căn cứ triệu chứng từ đi khám chữa bệnh (C65-HD, Giấy ra vào viện, hồ sơ bệnh án...), bảng chấm công, bảng lương của người lao động hồi tháng Nghỉ từ 14 ngày thao tác trở lên, 1-1 vị thực hiện báo bớt Nghỉ tí hon đối với người lao động.

2. Nghiệp vụ chính cùng Lập biểu:

- Nghỉ bé sẽ thực hiện giảm thu cả 3 quỹ BHXH, BHYT, BHTN theo nút lương đóng BHXH của tháng liền kề.

- Đưa vào biểu D02-TS phần bớt - mục Lao động: điền không thiếu thốn các tiêu chuẩn Họ cùng tên; Mã số BHXH (số sổ BHXH); Chức vụ, chức danh, nghề nghiệp và Nơi làm việc (nếu có tác dụng ở địa bàn khác địa điểm đăng ký kinh doanh của đối chọi vị); mức lương, phụ cấp cho lương tháng giáp tháng báo giảm hiện tại; từ bỏ tháng, cho tháng; chú giải ghi OF và địa thế căn cứ báo sút (.......)

3. Nghiệp vụ bổ sung, lưu giữ ý:

Hiện nay lúc báo sút nghỉ không lương Không tiến hành (không tíc) tịch thu thẻ, tín đồ lao cồn vẫn được gia nhập BHYT cần tại đối chọi vị, đơn vị chức năng và fan lao động chưa hẳn đóng BHYT, không trở nên truy thu cực hiếm thẻ BHYT. Tuy nhiên, bởi vì yêu cầu làm chủ nên:

a) Trường hợp khi báo sút nghỉ ko lương bao gồm chứng từ bỏ nghỉ bé đã được thông qua (C70b-HD) thì đối kháng vị không xẩy ra truy thu quý giá thẻ (TT).

b) Trường vừa lòng khi báo bớt nghỉ ko lương CHƯA CÓ triệu chứng từ nghỉ gầy đã được chuyên chú (C70b-HD):

- khi báo giảm nghỉ bé (OF) đơn vị chức năng phải báo bổ sung cập nhật nghiệp vụ truy vấn thu BHYT (mã nghiệp vụ: TT) từ thời điểm tháng báo giảm đến hết cực hiếm thẻ. Rất có thể đưa vào D02-TS phần Tăng - mục BHYT hoặc Khác, nút lương truy thu BHYT (TU) là nấc lương tháng gần kề hoặc sát nhất.

- Khi tất cả chứng tự nghỉ bé đã được phê duyệt (C70b-HD) thì đơn vị chức năng lập D02-TS bổ sung cập nhật nghiệp vụ Thoái thu BHYT đã biết thành truy thu sinh hoạt trên (mã nghiệp vụ: TU). Rất có thể đưa vào D02-TS phần giảm - mục BHYT hoặc Khác, mức lương thoái thu BHYT (TU) là nút lương sẽ truy thu BHYT sinh sống trên.

III- Báo giảm Nghỉ vấn đề (mã nghiệp vụ: GH):

1. Căn cứ:

Căn cứ Quyết định hoàn thành hợp đồng hoặc quyết định cho thôi việc... Cán bộ thực hiện lập báo cáo D02-TS nhằm báo bớt lao cồn nghỉ việc.

2. Nghiệp vụ chính và Lập biểu:

- Nghỉ vấn đề sẽ thực hiện giảm thu cả 3 quỹ BHXH, BHYT, BHTN theo nấc lương đóng góp BHXH của tháng lập tức kề.

- Đưa vào biểu D02-TS phần giảm - mục Lao động: điền tương đối đầy đủ các tiêu chí Họ với tên; Mã số BHXH (số sổ BHXH); Chức vụ, chức danh, công việc và nghề nghiệp và Nơi thao tác (nếu làm cho ở địa bàn khác nơi đăng ký marketing của đối kháng vị); nút lương, phụ cấp lương tháng tiếp giáp tháng báo bớt hiện tại; tự tháng, mang lại tháng; ghi chú ghi GH và căn cứ báo bớt (QĐ....)

3. Nghiệp vụ bổ sung, giữ ý:

- bây giờ khi báo sút nghỉ việc hệ thống phần mềm quản lý tự động hóa cắt thẻ và vô hiệu hóa hóa cực hiếm thẻ, Đơn vị và bạn lao động không cần thiết phải thu hồi thẻ trả cơ quan BHXH và không biến thành truy thu giá trị thẻ BHYT.

- sau khoản thời gian báo giảm hoặc mặt khác với dịp báo giảm nghỉ việc, đối kháng vị triển khai thủ tục Chốt sổ (Xác nhận quy trình tham gia BHXH, BHTN) cho tất cả những người lao động sau khi NỘP ĐỦ BHXH, BHYT, BHTN của toàn đơn vị chức năng đến tháng trước tháng báo giảm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.