Những Lưu Ý Khi Doanh Nghiệp Thay Đổi Kỳ Kế Toán Quý Là Gì ?

“Cho tôi hỏi kỳ kế toán tài chính là gì cùng kỳ kế toán tài chính được quy định như vậy nào?” – Kiều My (Quảng Bình)


*
Mục lục bài bác viết

Kỳ kế toán tài chính là gì? Kỳ kế toán tài chính được quy định như thế nào?

1. Kỳ kế toán là gì?

Theo khoản 14 Điều 3 mức sử dụng Kế toán năm ngoái thì kỳ kế toán tài chính là khoảng thời gian xác minh từ thời điểm đơn vị chức năng kế toán ban đầu ghi sổ kế toán mang lại thời điểm chấm dứt việc ghi sổ kế toán, khóa sổ kế toán nhằm lập report tài chính.

Bạn đang xem: Kỳ kế toán quý là gì

Trong đó:

- Đơn vị kế toán là cơ quan, tổ chức, đơn vị sau đây, có lập report tài chính:

+ cơ quan có trọng trách thu, chi chi phí nhà nước những cấp.

+ cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách chi tiêu nhà nước.

+ Tổ chức, đơn vị sự nghiệp không sử dụng chi tiêu nhà nước.

+ công ty được thành lập và chuyển động theo pháp luật Việt Nam; bỏ ra nhánh, văn phòng và công sở đại diện của khách hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

+ hợp tác ký kết xã, liên hiệp hợp tác ký kết xã.

- báo cáo tài chính là khối hệ thống thông tin khiếp tế, tài thiết yếu của đơn vị kế toán được trình diễn theo biểu mẫu vẻ ngoài tại chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính và cơ chế kế toán.

2. Kỳ kế toán được quy định như thế nào?

Kỳ kế toán được cơ chế tại Điều 12 phương tiện Kế toán 2015 như sau:

* lý lẽ chung về kỳ kế toán

- Kỳ kế toán tất cả kỳ kế toán tài chính năm, kỳ kế toán tài chính quý, kỳ kế toán tài chính tháng và được chính sách như sau:

+ Kỳ kế toán năm là 12 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 mon 12 năm dương lịch.

Xem thêm: 4 Bí Mật Công Ty Đen Là Gì ? Dấu Hiệu Nhận Biết Công Ty Đen

Đơn vị kế toán có đặc thù về tổ chức, vận động được lựa chọn kỳ kế toán năm là 12 mon tròn theo năm dương lịch, bước đầu từ đầu ngày 01 tháng đầu quý này đến khi kết thúc ngày ở đầu cuối của tháng vào cuối quý trước năm tiếp theo và phải thông báo cho cơ cỗ áo chính, cơ quan thuế;

+ Kỳ kế toán tài chính quý là 03 tháng, tính từ trên đầu ngày 01 tháng thời điểm đầu quý đến không còn ngày cuối cùng của mon cuối quý;

+ Kỳ kế toán tài chính tháng là 01 tháng, tính từ trên đầu ngày 01 cho đến khi kết thúc ngày sau cùng của tháng.

* dụng cụ về kỳ kế toán trong một vài trường hợp sệt biệt

- Kỳ kế toán tài chính của đơn vị kế toán mới được ra đời được vẻ ngoài như sau:

+ Kỳ kế toán tài chính đầu tiên của doanh nghiệp mới được thành lập và hoạt động tính từ trên đầu ngày được cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho đến khi kết thúc ngày ở đầu cuối của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tài chính tháng theo phương pháp chung;

+ Kỳ kế toán đầu tiên của đơn vị kế toán khác tính từ trên đầu ngày quyết định thành lập và hoạt động đơn vị kế toán có hiệu lực thực thi đến không còn ngày sau cùng của kỳ kế toán tài chính năm, kỳ kế toán tài chính quý, kỳ kế toán tài chính tháng theo nguyên lý chung.

- Đơn vị kế toán tài chính khi bị chia, thích hợp nhất, sáp nhập, đổi khác loại hình hoặc bề ngoài sở hữu, giải thể, xong hoạt động, phá sản thì kỳ kế toán ở đầu cuối tính từ trên đầu ngày kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tài chính tháng theo nguyên lý chung mang lại hết ngày trước ngày quyết định chia, hợp nhất, sáp nhập, đổi khác loại hình hoặc hiệ tượng sở hữu, giải thể, xong xuôi hoạt động, phá sản đơn vị kế toán gồm hiệu lực.

- Trường hợp kỳ kế toán năm thứ nhất hoặc kỳ kế toán tài chính năm sau cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán tài chính năm tiếp theo sau hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán tài chính năm; kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán tài chính năm sau cuối phải ngắn lại hơn 15 tháng.

Diễm My


Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của công ty chúng tôi dành cho người tiêu dùng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu người tiêu dùng còn vướng mắc, vui miệng gửi về e-mail info
*

Đào chế tạo Kế Toán – Thuế

Dao tao ke toan thue, thuc hanh hao ke toan thue, hoc ke toan, giảng dạy kế toán thuế


Đào chế tác Kế Toán Trưởng

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong , lop ke toan truong tai ha noi, tphcm, dong nai, ha dong, domain authority nang


Kỳ kế toán tài chính là gì ?
*
*

Kỳ kế toán là khoản thời gian khẳng định từ thời điểm đơn vị kế toán ban đầu ghi sổ kế toán đến thời điểm ngừng việc ghi sổ kế toán, khoá sổ kế toán để lập report tài chính.

Kỳ kế toán

 

1. Kỳ kế toán tất cả kỳ kế toán tài chính năm, kỳ kế toán tài chính quý, kỳ kế toán tháng cùng được điều khoản như sau:

a) Kỳ kế toán năm là mười nhị tháng, tính từ trên đầu ngày 01 mon 01 cho đến khi xong ngày 31 mon 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặc thù riêng về tổ chức, vận động được lựa chọn kỳ kế toán tài chính năm là mười nhì tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đồi từ đầu ngày 01 tháng vào đầu quý này đến hết ngày sau cuối của tháng thời điểm cuối quý trước năm tiếp theo và thông báo cho cơ hậu sự chính biết;

b) Kỳ kế toán tài chính quý là ba tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng thời điểm đầu quý đến không còn ngày ở đầu cuối của mon cuối quý;

c) Kỳ kế toán tháng là một tháng, tính từ trên đầu ngày 01 đến khi xong ngày ở đầu cuối của tháng

2. Kỳ kế toán của đơn vị chức năng kế toán mới thành lập và hoạt động được quy định như sau:

a) Kỳ kế toán đầu tiên của người tiêu dùng mới ra đời tính từ thời điểm ngày được cấp cho Giây chứng nhận đăng ký marketing đến không còn ngày sau cùng của kỳ kế toán tài chính năm, kế toán tài chính quý, kế toán tháng theo biện pháp tại khoản 1 Điều này;

b) Kỳ kế toán đầu tiên của đơn vị chức năng kế toán không giống tính từ ngày có hiệu lực thực thi ghi trên quyết định thành lập và hoạt động đến không còn ngày sau cùng của kỳ kế toán tài chính năm, kỳ kế toán tài chính quý, kỳ kế toán tài chính tháng theo công cụ tại khoản 1 Điều 13 nguyên tắc kế toán .

3. Đơn vị kế toán tài chính khi chia, tách, phù hợp nhất, sáp nhập, gửi đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt đụng hoặc phá sản thì kỳ kế toán ở đầu cuối tính từ trên đầu ngày kỳ kế toán năm, kỳ kế toán tài chính quý, kỳ kế toán tài chính tháng theo nguyên lý tại khoản 1 Điều này cho đến khi xong ngày trước ngày ghi trên quyết định chia, tách, phù hợp nhất, sáp nhập, đưa đổi bề ngoài sở hữu, giải thể, dứt hoạt cồn hoặc phá sản đơn vị kế toán có hiệu lực.

4. Trường phù hợp kỳ kế toán tài chính năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán tài chính năm cuối cùng có thời gian ngắn lại chín mươi ngày thì được phép cộng (+) với kỳ kế toán tài chính năm tiếp sau hoặc cùng (+) cùng với kỳ kế toán năm kia đó để tính thành một kỳ kế toán tài chính năm. Kỳ kế toán tài chính năm trước tiên hoặc kỳ kế toán tài chính năm cuối cùng phải ngắn lại hơn mười lăm tháng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x