KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG LÀ GÌ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CHO CÁC BẠN MỚI VÀO NGHỀ

Kế toán tiền lương đóng vai trò quan trọng trong bộ máy của mỗi doanh nghiệp. Hàng tháng, kế toán doanh nghiệp hạch toán chi phí tiền lương cho người lao động. Vậy kế toán tiền lương là gì? Kế toán tiền lương có công việc gì? Cùng Phần mềm kế toán Easy
Books tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

1. Kế toán tiền lương là gì? 

Kế toán tiền lương là người chịu trách nhiệm hạch toán tiền lương người lao động dựa theo các yếu tố: bảng chấm công, hợp đồng lao động, phụ cấp, bảng theo dõi tăng ca… Bên cạnh đó, kế toán tiền lương còn phải đảm bảo cân bằng giữa chi phí lương cho nhân viên và chi phí của doanh nghiệp. 

2. Công việc của kế toán tiền lương 

Trong doanh nghiệp, kế toán tiền lương có các nhiệm vụ sau: 

Ghi chép, tổng hợp, phản ánh kịp thời về số lượng và chất lượng, thời gian sử dụng người lao động. Hướng dẫn và giám sát các nhân viên kế toán tại bộ phận sản xuất kinh doanh, các phòng ban có liên quan về việc chấp hành các chính sách tiền lương, chế độ người lao động. Thực hiện tính lương, bảo hiểm, phí công đoàn, làm thêm ngoài giờ… cho người lao động theo các chính sách và chế độ hiện hành và phát lương cho người lao động. Phân tích tình hình sử dụng quỹ lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ý tế, công đoàn… nhằm phát hiện những sai phạm kịp thời, kiểm soát dòng tiền, đồng thời đề xuất những biện pháp cải thiện quỹ lương…

3. Chứng từ kế toán tiền lương 

Các chứng từ phục vụ cho kế toán tiền lương bao gồm: 

Bảng chấm công;Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc khối lượng công việc hoàn thành;Hợp đồng lao động;Bảng thanh toán lương và BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ;Lập đề nghị thanh toán lương;Bảng tạm ứng lương;Báo cáo quyết toán thuế TNCN;Bảng thanh toán tiền thưởng;Các quyết định thôi việc, chấm dứt Hợp đồng;Các hồ sơ, giấy tờ khác liên quan;

4. Kế toán hạch toán tiền lương theo thông từ 200

*

Kế toán tiền lương có các bút toán như sau: 

a) Cuối tháng tính tiền lương phải trả cho người lao động

Căn cứ vào các chứng từ liên quan, kế toán hạch toán: 

Nợ các TK 622, 623, 627, 641, 642 (chi tiết từng TK): Tiền lương phải trả cho người lao động
Có TK 334: Tổng số tiền lương phải trả cho người lao động.

Bạn đang xem: Tiền lương là gì kế toán

b) Tính các khoản trích theo lương cho người lao động 

Căn cứ vào tỷ lệ trích các khoản lương theo quy định, kế toán tiền lương hạch toán dựa trên 2 trường hợp sau: 

– Trường hợp các khoản trích theo lương trừ vào chi phí doanh nghiệp

Kế toán hạch toán:

Nợ các TK 622, 623, 627, 6411, 6421 (chi tiết từng TK): Tổng các khoản trích theo lương ( 23,5%);Có TK 3382: Kinh phí công đoàn (2%);Có TK 3383: Bảo hiểm xã hội (17,5%);Có TK 3384: Bảo hiểm y tế (3%);Có TK 3386: Bảo hiểm thất nghiệp (1%);

– Trường hợp các khoản trích theo lương trừ vào lương của người lao động 

Kế toán hạch toán:

Nợ TK 334: Tổng các khoản trích theo lương (10,5%);Có TK 3383: Bảo hiểm xã hội (8%);Có TK 3384: Bảo hiểm y tế (1,5%);Có TK 3386: Bảo hiểm thất nghiệp (1%);

5. Nộp các khoản bảo hiểm trích theo lương 

*

Doanh nghiệp nộp các khoản bảo hiểm xã hội (32%) và Liên đoàn lao động (2%), kế toán hạch toán: 

Nợ TK 3382: Kinh phí công đoàn (2%);Nợ TK 3383: Bảo hiểm xã hội (25,5%);Nợ TK 3384: Bảo hiểm y tế (4,5%);Nợ TK 3386: Bảo hiểm thất nghiệp (2%);Có TK 112: Tổng số tiền bảo hiểm phải nộp (34%);

6. Tính thuế TNCN đối với đối tượng chịu thuế

Căn cứ theo luật, người lao động thuộc đối tượng chịu thuế TNCN phải nộp thuế TNCN vào Ngân sách nhà nước. Khi người lao động ủy quyền quyết toán cho doanh nghiệp, kế toán hạch toán như sau: 

a. Trường hợp kế toán tiền lương trừ số thuế TNCN phải nộp vào lương người lao động: 

Nợ TK 334: Tiền thuế TNCN phải nộp Có TK 3335: Tiền thuế TNCN phải nộp

b. Trường hợp kế toán hạch toán giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước: 

Nợ TK 3335: Số tiền nộp thuế Thu nhập cá nhân Có các TK 111, 112: Số tiền nộp thuế Thu nhập cá nhân.

Video hướng dẫn nghiệp vụ thanh toán lương nhân viên

7. Thanh toán tiền lương cho người lao động 

Kế toán hạch toán số tiền lương phải trả cho người lao động sau khi đã trừ thuế, bảo hiểm và các khoản khác.

Nợ TK 334: Số tiền lương phải trả Có các TK 111, 112: Số tiền lương phải trả

8. Kế toán tiền lương hạch toán tiền thưởng trả cho nhân viên 

a. Xác định số tiền thưởng trả công nhân viên từ quỹ khen thưởng, kế toán hạch toán:

Nợ TK 353: Tiền thưởng phải trả cho công nhân viên
Có TK 334: Tiền thưởng phải trả cho công nhân viên.

b. Khi xuất quỹ chi trả tiền thưởng, kế toán hạch toán:

Nợ TK 334: Tiền thưởng phải trả cho công nhân viên
Có các TK 111, 112,… : Tiền thưởng phải trả cho công nhân viên.

*

Easy
Books – Phần mềm kế toán điện tử TIẾT KIỆM – LINH HOẠT – NHANH CHÓNG nhất hiện nay.

Kế toán tiền lương luôn là một phần hành quan trọng trong doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hoạt động trơn tru và đúng quy định theo pháp luật Việt Nam.


Có thể nói, chi phí tiền lương là một chi phí quan trọng trong tất cả các chi phí của doanh nghiệp và nhiệm vụ của kế toán tiền lương là hiểu những quy định liên quan để bảo vệ khoản chi phí này. Tuy nhiên, trên thực tế có rất nhiều công ty khi quyết toán bị loại hết chi phí tiền lương dẫn tới truy thu hàng tỷ đồng tiền thuế TNDN, đó là một sự cố vô cùng đáng tiếc chỉ vì kế toán không hiểu cặn kẽ vấn đề này. Trong nội dung bài viết, congtyketoanhanoi.edu.vn Academy xin chia sẻ về kế toán tiền lương và cách hạch toán lương để các bạn kế toán tham khảo.

*

1. Kế toán tiền lương là gì?

Trước khi đi sâu tìm hiểu cách hạch toán lương và những lưu ý, cùng congtyketoanhanoi.edu.vn tìm hiểu khái niệm kế toán tiền lương.

Xem thêm: Tiếng Anh Chuyên Ngành Kế Toán Song Ngữ Online Miễn Phí, Tiếng Anh Chuyên Ngành Kế Toán

Kế toán tiền lương là tập hợp những công việc từ khi phát sinh lương đến khi chi trả lương cho người lao động như: Làm hợp đồng lao động, làm bảng chấm công, tính tiền tăng ca, phụ cấp, các chế độ khác cho người lao động và hạch toán, thanh toán lương dựa trên dữ liệu bảng chấm công và bảng thanh toán lương.

2. Những quy định kế toán tiền lương cần nắm rõ

Sau đây congtyketoanhanoi.edu.vn xin chia sẻ những quy định mới nhất về luật thuế TNDN có liên quan đến vấn đề tiền công, tiền lương để các bạn tham khảo theo thông tư 96/2015/TT-BTC. Những khoản chi phí lương sẽ bị loại (hay không được trừ) khi tính thuế TNDN bao gồm:

Các khoản chi phí tiền lương, tiền công và các khoản khác không được chi trả thực tế hoặc không có chứng từ đầy đủ theo quy định của pháp luật thì dù kế toán tiền lương có đưa vào chi phí trong kỳ cũng sẽ bị loại ra khi tính thuế TNDN. 

Theo quy định, những chứng từ kế toán cần bổ sung đầy đủ bao gồm: 

Hợp đồng lao động có thời hạn, không thời hạn hoặc hợp đồng thử việc;

Chứng minh thư hoặc căn cước công dân bản photo của người lao động (để đăng ký mã số thuế và làm hợp đồng);

Bảng chấm công, bảng tính lương

Phiếu chi lương (nếu thanh toán bằng tiền mặt) kèm ký nhận, hay chứng từ ngân hàng chứng minh khoản chi (nếu thanh toán chuyển khoản).

Một số khoản chi quan trọng cần ghi rõ ràng vào quy chế tài chính, thỏa ước lao động tập thể hay hợp đồng lao động.

Một số khoản tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên cần được quy định rõ mức hưởng, điều kiện hưởng trong hợp đồng lao động, quy chế tài chính hay thỏa ước lao động tập thể bởi không có những quy định cụ thể cho trường hợp này, các doanh nghiệp tự quy định thông qua những văn bản trên để trình cơ quan Thuế khi quyết toán thuế. Từ đó cơ quan Thuế sẽ xem xét khoản chi đó có phù hợp hay không.

Đây là một quy định mà rất nhiều bạn kế toán lương hay nhầm lẫn và không nắm rõ. Vì vậy, những khoản tiền lương, tiền công này nên theo dõi ngoài để không phải quyết toán thuế TNCN, hoặc nếu đưa vào chi phí lương thì sẽ ghi chú riêng và loại ra khi quyết toán thuế để tránh trường hợp bị cơ quan Thuế phát hiện ra và loại.

3. Cách hạch toán tiền lương theo thông tư 200

3.1. Hạch toán tiền lương phải trả cho người lao động:

Nợ các TK 622, 623, 627, 641, 642

Có TK 334 - Phải trả người lao động

3.2. Hạch toán các khoản trích theo lương doanh nghiệp chịu:

Nợ các TK 622, 623, 627, 641, 642: Tiền lương tham gia BHXH x 21,5%

Có TK 3383: Tiền lương tham gia BHXH x 17,5%

Có TK 3384 : Tiền lương tham gia BHXH x 3%

Có TK 3386 : Tiền lương tham gia BHXH x 1%

3.3. Hạch toán các khoản trích theo lương nhân viên chịu:

Nợ TK 334 : Tiền lương tham gia BHXH x 10,5%

Có TK 3383: Tiền lương tham gia BHXH x 8%

Có TK 3384: Tiền lương tham gia BHXH x 1,5%

Có TK 3386: Tiền lương tham gia BHXH x 1%

3.4. Hạch toán thuế TNCN khấu trừ vào lương người lao động:

Khi hạch toán: Nợ TK 334/ Có TK 3335

Khi nộp thuế: Nợ TK 3335/ Có TK 111, 112

3.5. Hạch toán lương khi người lao động đã ứng trước tiền lương

Khi ứng lương: Nợ TK 334/ Có TK 111, 112

Khi thanh toán tiền lương: Nợ TK 334/ Có TK 111, 112 (Tiền lương - phần đã tạm ứng)

4. Yêu cầu đối với kế toán tiền lương, lộ trình thăng tiến

Cũng giống như các phần hành kế toán khác, kế toán tiền lương cần một số những yêu cầu về kỹ năng nghiệp vụ như sau:

Tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác và trung thực để đảm bảo quyền lợi đầy đủ cho người lao động cũng như không thất thoát tài chính của doanh nghiệp.

Các kỹ năng về tin học văn phòng như: Excel, Word, Powerpoint tốt

Am hiểu các luật Thuế TNCN, TNDN, chính sách Bảo hiểm đồng thời cập nhật kịp thời những thay đổi

Lộ trình thăng tiến của kế toán tiền lương được congtyketoanhanoi.edu.vn tham khảo như sau:

Vị trí

Thâm niên

Mức lương

Kế toán tiền lương

1-2 năm

7-13 triệu đồng/tháng

Kế toán tổng hợp

3-5 năm

10-15 triệu đồng/tháng

Kế toán trưởng

> 5 năm

20-30 triệu đồng/tháng

Ngoài ra, sau khi đảm nhận vị trí kế toán trưởng, bạn có thể phát triển lên vị trí Giám đốc tài chính, chuyên gia kế toán… nếu có thâm niên trong ngành từ 10-20 năm. Có rất nhiều những vị trí hấp dẫn nhưng trong hàng ngàn ứng viên tiềm năng, làm cách nào để bộ hồ sơ của bạn trở nên sáng giá? chắc chắn chỉ dựa vào số năm làm việc và tấm bằng cử nhân thôi là chưa đủ.

Việc sở hữu một chứng chỉ tầm cỡ Quốc tế như chứng chỉ ACCA… đang là lựa chọn của rất nhiều ứng viên, chắc chắn bộ hồ sơ của bạn sẽ lọt vào “mắt xanh” của nhà tuyển dụng bởi chứng chỉ ACCA là minh chứng rõ nhất cho kỹ năng về chuyên môn và đạo đức. Để đạt được chứng chỉ, bạn cần vượt qua 13/15 môn học cùng các bài kiểm tra về đạo đức.

Sau khi sở hữu chứng chỉ sáng giá ACCA, bạn có cơ hội sở hữu bằng cử nhân của các trường đại học danh tiếng trên Thế giới như London, Oxford Brookes… và nhiều triển vọng nghề nghiệp, đầu quân cho các vị trí đáng mơ ước tại Big4, top 500 công ty lớn nhất Thế giới, top 10 công ty lớn nhất Việt Nam… với mức lương lên tới hàng ngàn Đô la.

Như vậy, bài viết đã được congtyketoanhanoi.edu.vn tổng hợp chi tiết về kế toán tiền lương, cách hạch toán cũng như tầm quan trọng của chứng chỉ ACCA… đối với lộ trình thăng tiến của kế toán. Hy vọng sẽ giúp các bạn có cái nhìn chuẩn xác nhất, áp dụng đúng những thông tư nghị định trong công việc để bảo vệ các khoản chi phí hợp lý, đồng thời loại bỏ những khoản chi không hợp lý để có một kỳ quyết toán thành công nhất. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.