CÁCH SỬ DỤNG HÀM EXCEL TRONG KẾ TOÁN HIỆN NAY, TỔNG HỢP 9 HÀM EXCEL QUAN TRỌNG KẾ TOÁN CẦN BIẾT

Excel là 1 công núm vô cùng thiết yếu đối với công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp. Cũng chính vì vậy, một kế toán cần phải sử dụng thành thạo phần mềm này để quá trình thao tác được nhanh lẹ và đúng đắn hơn. Dưới đấy là một số hàm excel thông dụng mà kế toán phải nắm trong tim bàn tay.

Bạn đang xem: Cách sử dụng hàm excel trong kế toán

*

1. Hàm MAX và hàm MIN

• Hàm MAX trả về tác dụng là giá trị lớn nhất trong dãy được chọn, thường dùng để làm tìm số lớn nhất trong một hàng số.Cú pháp: =MAX(Number 1, Number 2,…)Trong đó: Number 1, Number 2,… là dãy mà bạn có nhu cầu tìm giá trị lớn nhất trong đó.

• Hàm MIN ngược lại với hàm MAX, tức là trả về kết quả là giá chỉ trị nhỏ nhất trong hàng được chọn.Cú pháp: =MIN(Number 1, Number 2,…)Trong đó: Number 1, Number 2,… là dãy mà bạn có nhu cầu tìm giá chỉ trị nhỏ tuổi nhất vào đó.

2. Hàm & và hàm OR

• Hàm AND bao hàm các đối số là những hằng hoặc biểu thức logic. Hàm trả về giá trị TRUE nếu toàn bộ các đối số của nó phần nhiều đúng cùng trả về cực hiếm FALSE nếu tối thiểu một đối số trong những số ấy sai.Cú pháp: =AND(Logical 1, Logical 2,…)Trong đó: Logical 1, Logical 2,… là những biểu thức logic.

• Hàm OR cũng bao gồm các đối số như hàm AND, mặc dù nó sẽ trả về giá trị TRUE khi ít nhất một trong các đối số là đúng, cùng trả về quý giá FALSE khi tất cả các đối số của nó những sai.Cú pháp : =OR(Logical 1, Logical 2,…)Trong đó: Logical 1, Logical 2,… là những biểu thức logic.

• lưu ý :– những đối số vào hàm và và OR nên là biểu thức logic.– Hàm & và OR hay được ghép với những hàm khác để tiến hành các phép tính phức tạp.

3. Hàm IF

Hàm IF là trong số những hàm đa năng và được sử dụng nhiều độc nhất vô nhị trong excel, nó vẫn trả về giá trị 1 nếu điều kiện đúng cùng trả về quý giá 2 nếu điều kiện sai.

Cú pháp : = IF(Logical_test,,)

Trong đó:– Logical_test là biểu thức điều kiện.– là giá trị được trả về nếu đk đúng.– là quý hiếm được trả về nếu điều kiện sai.

4. Hàm SUM, AVERAGE cùng COUNT

Cả 3 hàm này đầy đủ được tiến hành trên một dãy được chọn. Hàm SUM tính tổng tất cả các số trong dãy, hàm AVERAGE tính giá trị trung bình của toàn bộ các số trong dãy, còn hàm COUNT dùng làm đếm số lượng các ô gồm chứa tài liệu kiểu số vào dãy.

Cú pháp:• =SUM(Number1, Number2, Number3…)• =AVERAGE(Number1, Number2, Number3…)• =COUNT(Value1, Value2, Value3…)

5. Hàm SUMIF, AVERAGEIF, COUNTIF

Nhóm hàm này có chức năng tương tự như SUM, AVERAGE với COUNT, tuy nhiên có thêm điều kiện và bọn chúng chỉ triển khai trên những ô vừa lòng điều kiện gửi ra.

Cú pháp:• =SUMIF(Range, Criteria, Sum_range)• =AVERAGEIF(Range, Criteria, Sum_range)Trong đó Range là vùng đựng điều kiện, Criteria là đk đưa ra còn Sum_range là vùng phải tính tổng.• =COUNTIF(range,criteria)Trong đó range là vùng đề nghị đếm, criteria là điều kiện.

6. Hàm VLOOKUP với HLOOKUP

Cả 2 hàm trên các là hàm tra cứu kiếm, tuy nhiên VLOOKUP vẫn tìm tìm theo cột còn HLOOKUP đang tìm kiếm theo hàng.

Cú pháp :• =VLOOKUP(Lookup Value, Table Array, Col idx num, )• =HLOOKUP(Lookup Value, Table Array, Col idx num, )

Trong đó:– Lookup Value là giá bán trị dùng để làm dò tìm.– Table Array là báo giá trị dò để so sánh với giá bán trị dùng làm dò tìm. Vùng này rất cần phải để sinh sống dạng địa chỉ tuyệt đối.– Col idx num: là máy tự cột/hàng dữ liệu mà bạn có nhu cầu lấy vào phép so sánh– Range lookup là phạm vi kiếm tìm kiếm. 1 tương xứng với dò tìm tương đối và 0 tương ứng với dò tìm tuyệt đối.

Hiện nay ráng vì vấn đề sử dụng ứng dụng excel, các doanh nghiệp siêu bé dại đã tiến hành biến hóa sử dụng phần mềm kế toán để phục vụ công tác thống trị tài bao gồm – kế toán của chúng ta mình. Phần mềm kế toán Easy
Books giành cho mọi đối tượng người dùng doanh nghiệp, giúp kế toán tiến hành nghiệp vụ vô cùng solo giản, số lượng tài khoản kế toán, hệ thống chứng từ, mẫu biểu, báo cáo đều tối giản hơn không hề ít so với phần mềm kế toán cho khách hàng vừa với nhỏ, doanh nghiệp lớn lớn. đồ họa của Easy
Invoice thân mật và gần gũi và dễ thực hiện với hệ thống biểu đồ dùng phân tích chi tiết. Phần mềm cân xứng với cả những doanh nghiệp siêu nhỏ có kế toán tự tiến hành công tác kế toán tài chính và cả các doanh nghiệp sử dụng thương mại & dịch vụ kế toán mướn ngoài.

Excel là công cụ làm việc gần như bắt buộc phải có với kế toán với kiểm toán. Đây cũng là qui định đắc lực góp kế toán và truy thuế kiểm toán viên hoàn thành công việc một cách nhanh chóng nhất. Học viện congtyketoanhanoi.edu.vn reviews 6 hàm thường được sử dụng nhất trong nhiệm vụ kế toán kiểm toán. 

1. HÀM TÍNH TỔNG (SUMPRODUCT, SUMIF, SUMIFS)

a. Hàm SUMPRODUCT

Cú pháp: = SUMPRODUCT(mảng 1,mảng 2, …,mảng n)

Công dụng: Nhân các thành phần tương ứng vào các mảng đã cho và trả về tổng của các tích số này.

Lưu ý:

Các đối số mảng phải có cùng kích thước. Nếu không, hàm SUMPRODUCT trả về giá trị lỗi #VALUE!Hàm SUMPRODUCT coi các mục của mảng ko có dạng số là số không.

Xem thêm: Cách Tra Mã Số Thuế Ra Tên Công Ty, Cách Tra Cứu Thông Tin Doanh Nghiệp

Ví dụ: Tổng VAT = 1,000,000 *5% + 2,000,000*10% + 3,000,000 *15%

*

b. Hàm SUMIF

Cú pháp: =SUMIF(Vùng điều kiện,Điều kiện,Vùng tính tổng)

Công dụng: Tính tổng những ô có giá trị số vào vùng tính tổng mà có ô tương ứng cùng một mặt hàng thuộc vùng đk thỏa đk đặt ra. Điều kiện đề xuất được diễn tả dưới dạng chuỗi (đặt đk trong “dấu ngoặc kép”) và bước đầu bởi những toán tử >,>=,.

Lưu ý:

Nếu vùng điều kiện trùng cùng với vùng tính tổng, bọn họ chỉ không nhất thiết phải nhập vùng tính tổng vào công thức. Khi đó, cú pháp của hàm SUMIF sẽ đổi mới như sau: Cú pháp: =SUMIF(Vùng điều kiện,Điều kiện). Ví dụ: tính tổng doanh số khách hàng lệch giá trên 1 tỷ. 

c. Hàm SUMIFS

Cú pháp: =SUMIFS(Vùng tính tổng, vùng đk 1, đk 1, vùng đk n, điều kiện n)

Công dụng: Tính tổng theo 1 hoặc những điều kiện

Lưu ý: Sumifs có không ít ưu điểm hơn Sumif: trả về vùng dữ liệu sum khi có tác dụng truy soát, (Ctrl+<), thao tác trên và một worksheet 

2. HÀM DÒ TÌM (VLOOKUP, HLOOKUP)

Cú pháp: = VLOOKUP(Giá trị dò tìm,Bảng dò tìm,Số thứ tự cột dò tìm,Kiểu dò tìm)

Công dụng: tra cứu kiếm giá trị từ bảng dò tra cứu theo chiều dọc.

Kiểu dò tra cứu = 0 hoặc FALSE: dò tìm chủ yếu xác, nếu không tìm kiếm thấy sẽ trả về lỗi #N/A.Kiểu dò tìm = 1 hoặc TRUE: dò tìm gần đúng, lúc đó hàm vẫn lấy giá trị lớn số 1 gần bằng giá trị dò kiếm tìm nhưng nhỏ hơn cực hiếm dò tìm. Tài liệu ở cột dò tìm cần được sắp xếp theo vật dụng tự tăng dần.Ngược lại với hàm VLOOKUP là hàm HLOOKUP (Horizontal lookup), tức là dò tìm theo chiều ngang.

Ví dụ: hlookup = 100 và vlookup = 100

*

3. HÀM XỬ LÝ CHUỖI (LEFT, RIGHT, MID, LEN, TRIM)

a. Hàm MID()

– cấu tạo của hàm Mid() trong Excel MID(Chuỗi ,Vị trí bắt đầu, )

– Công dụng: Hàm Mid() dùng để mang ra n ký kết tự của chuỗi (Text) từ ngay vị trí ban đầu được chỉ định Giải thích:

Chuỗi: Là chuỗi văn bạn dạng có chứa các ký tự bắt buộc lấy ra.Vị trí bắt đầu: Vị trí bắt đầu để mang n ký tự từ vào chuỗi vẫn choSố cam kết tự: Là số ký kết tự muốn lôi ra từ ngay vị trí ban đầu của Chuỗi đang cho.

– Ví dụ

Mid(“Excel thuc hanh kiem toan”,7,9) = thuc hanh

Hàm Mid() sẽ lôi ra 9 ký tự từ bỏ vị trí bước đầu là số 7 (chữ t) của chuỗi “Excel thuc khô cứng kiem toan”.

b. Hàm LEN()

– Cấu trúc: =LEN(Chuỗi)

– Chức năng: Hàm Len() dùng để làm đếm chiều dài (số cam kết tự) của chuỗi (Text)

Giải thích:

Chuỗi: Là chuỗi văn bản có chứa những ký tự cần đếm tổng chiều dài từng nào ký tự.

– Ví dụ

Len(“Zalo
Pay”) = 7

Hàm Len() đang đếm tổng số ký kết tự của chuỗi “Zalo
Pay”.

c. Hàm LEFT()

– Cấu trúc: =LEFT (chuỗi, số ký tự)

– Chức năng: để lấy ra ký tự phía trái chuỗi

– Ví dụ:

=Left(“ZALOPAY”,4)=ZALO

d. Hàm MID

Cấu trúc: =MID(chuỗi,số ký kết tự bắt đầu, tổng số ký kết tự mong mỏi lấy)Chức năng: lấy các ký tự ở « giữa » chuỗi– Ví dụ:

e. Hàm TRIM

– Cấu trúc: =TRIM(chuỗi ký tự)

– Chức năng: Loại bỏ các khoảng trắng thừa trong chuỗi.

– Ví dụ:

=TRIM(“ Zalo Pay ”) đã cho hiệu quả là Zalo
Pay. 

5. HÀM ĐIỀU KIỆN (IF, IFERROR) 

a. Hàm IF

Cú Pháp: IF (điều kiện, cực hiếm 1, cực hiếm 2)

Ý Nghĩa: trường hợp như “điều kiện” đúng thì tác dụng hàm trả về là “giá trị 1”, trái lại trả về “giá trị 2”.

b. Hàm IFERROR

Cú pháp: = IFERROR(giá trị, cực hiếm nếu lỗi)

Công dụng: giả dụ biểu thức quý giá không tạo nên một lỗi, IFERROR() trả về hiệu quả của biểu thức; còn ví như không, nó sẽ trả về giá trị nếu lỗi (là chuỗi trống rỗng hoặc một thông tin lỗi). 

c. Kết hợp IFERROR và VLOOKUP 

=IFERROR(VLOOKUP(giá trị tìm, vùng tra cứu 1, số cột kiếm tìm 1,0),VLOOKUP(giá trị tìm, vùng tra cứu 2, số cột tìm kiếm 2,0) 

6. HÀM ĐẾM DỮ LIỆU (COUNT, COUNTA, COUNTIF)

a. Hàm COUNT

– Cú pháp: COUNT(Value1, Value2, …)

– Chức năng: Hàm này dùng làm đếm các ô cất dữ liệu giao diện số trong dãy

Với những tham số: Value1, Value2… là mảng hay hàng dữ liệu. 

b. Hàm COUNTA

– Cú pháp: COUNTA(Value1, Value2, …)

Chức năng: Đếm tất cả các ô chứa dữ liệu.

c. Hàm COUNTIF

Cú pháp: COUNTIF(Range, Criteria)

Chức năng: Hàm này có tác dụng đếm các ô đựng dữ liệu hình dáng số theo một đk cho trước.

Các tham số: – Range: Dãy tài liệu mà bạn có nhu cầu đếm. – Criteria: Là tiêu chuẩn chỉnh cho những ô được đếm. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.