CÁCH HẠCH TOÁN KẾ TOÁN DOANH THU, VAI TRÒ VÀ CÁCH HẠCH TOÁN

*
cách hạch toán doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ cho một số nghiệp vụ lệch giá của khối lượng sản phẩm (thành phẩm, bán thành phẩm), sản phẩm hóa, thương mại dịch vụ đã được xác minh là đã phân phối trong kỳ kế toán

Đối cùng với sản phẩm, sản phẩm hóa, dịch vụ, không cử động sản đầu tư thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT, thuế tiêu thụ quánh biệt, thuế xuất khẩu, thuế đảm bảo môi trường, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ theo giá bán chưa có thuế, các khoản thuế loại gián thu đề xuất nộp (chi ngày tiết từng các loại thuế) được tách bóc riêng ngay lúc ghi nhận lợi nhuận (kể cả thuế GTGT cần nộp theo cách thức trực tiếp), ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131,… (tổng giá thanh toán)

Có TK 511 – Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ (giá chưa xuất hiện thuế)

Có TK 333 – Thuế và các khoản buộc phải nộp bên nước.

Bạn đang xem: Cách hạch toán kế toán doanh thu

Trường đúng theo không tách ngay được những khoản thuế nên nộp, kế toán tài chính ghi nhận doanh thu bao gồm cả thuế đề xuất nộp. Định kỳ kế toán xác minh nghĩa vụ thuế đề xuất nộp và ghi giảm doanh thu, ghi:

Nợ TK 511 – Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ

Có TK 333 – Thuế và những khoản đề xuất nộp đơn vị nước.

Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ phân phát sinh bởi ngoại tệ

Ngoài bài toán ghi sổ kế toán cụ thể số nguyên tệ sẽ thu hoặc bắt buộc thu, kế toán tài chính phải địa thế căn cứ vào tỷ giá chỉ giao dịch thực tế tại thời gian phát sinh nghiệp vụ tài chính để quy đổi ra đơn vị chức năng tiền tệ kế toán để hạch toán vào tài khoản 511 “Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ”.

Trường hợp có nhận tiền ứng trước của công ty bằng ngoại tệ thì lệch giá tương ứng với số tiền ứng trước được quy đổi ra đơn vị chức năng tiền tệ kế toán theo tỷ giá bán giao dịch thực tiễn tại thời khắc nhận ứng trước.

Đối với thanh toán hàng đổi hàng không tương tự

Khi xuất sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa đổi mang vật tư, hàng hóa, TSCĐ ko tương tự, kế toán phản chiếu doanh thu bán sản phẩm để đổi rước vật tư, mặt hàng hóa, TSCĐ không giống theo giá bán trị phù hợp tài sản dấn về sau thời điểm điều chỉnh các khoản chi phí thu thêm hoặc trả thêm. Trường hòa hợp không khẳng định được giá chỉ trị phải chăng tài sản nhấn về thì lệch giá xác định theo giá trị hợp lý và phải chăng của tài sản đưa đi trao đổi sau thời điểm điều chỉnh những khoản chi phí thu thêm hoặc trả thêm

Khi ghi dìm doanh thu, ghi:

Nợ TK 131 – đề nghị thu của khách hàng (tổng giá chỉ thanh toán)

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ (giá chưa xuất hiện thuế)

Có TK 333 – Thuế và các khoản đề xuất nộp nhà nước.

Đồng thời ghi dìm giá vốn hàng đưa theo trao đổi, ghi:

Nợ TK 632 giá chỉ vốn sản phẩm bán

Có các TK 155, 156

Khi nhấn vật tư, mặt hàng hóa, TSCĐ vày trao đổi, kế toán tài chính phản ánh quý giá vật tư, hàng hóa, TSCĐ dìm được vị trao đổi, ghi:

Nợ các TK 152, 153, 156, 211,… (giá mua chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 131 – buộc phải thu của bạn (tổng giá chỉ thanh toán).

Trường hòa hợp được thu thêm tiền bởi giá trị phải chăng của sản phẩm, sản phẩm hóa đưa theo trao đổi to hơn giá trị hợp lý và phải chăng của vật tư, sản phẩm hóa, TSCĐ nhận được do dàn xếp thì khi nhận ra tiền của bên bao gồm vật tư, mặt hàng hóa, TSCĐ trao đổi, ghi:

Nợ các TK 111, 112 (số tiền vẫn thu thêm)

Có TK 131 – bắt buộc thu của khách hàng.

Trường hợp cần trả thêm tiền vị giá trị hợp lý của sản phẩm, hàng hóa mang đi trao đổi bé dại hơn giá trị hợp lý và phải chăng của vật dụng tư, mặt hàng hóa, TSCĐ nhận ra do dàn xếp thì lúc trả tiền đến bên có vật tư, mặt hàng hóa, TSCĐ trao đổi, ghi:

Nợ TK 131 – đề nghị thu của khách hàng hàng

Có các TK 111, 112, …

Khi bán hàng hóa theo cách tiến hành trả chậm, trả góp

Khi bán hàng trả chậm, trả góp, kế toán phản chiếu doanh thu bán hàng theo giá cả trả chi phí ngay chưa có thuế, ghi :

Nợ TK 131 – buộc phải thu của khách hàng

Có TK 511- Doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ (giá cung cấp trả tiền ngay chưa xuất hiện thuế)

Có TK 333 – Thuế và những khoản đề xuất nộp đơn vị nước (3331, 3332).

Có TK 3387 – lợi nhuận chưa triển khai (chênh lệch giữa tổng số tiền theo giá bán trả chậm, trả dần với giá thành trả tiền ngay).

Định kỳ, ghi nhận lợi nhuận tiền lãi bán sản phẩm trả chậm, mua trả góp trong kỳ, ghi:

Nợ TK 3387 – doanh thu chưa thực hiện

Có TK 515 – Doanh thu vận động tài bao gồm (lãi trả chậm, trả góp).

Trường hợp buôn bán sản phẩm, hàng hóa kèm theo sản phẩm, hàng hóa, thiết bị thế thế

Kế toán phản ánh giá vốn mặt hàng bán bao hàm giá trị sản phẩm, hàng hóa được phân phối và giá trị sản phẩm, mặt hàng hóa, sản phẩm công nghệ phụ tùng nỗ lực thế, ghi:

Nợ TK 632 – giá bán vốn sản phẩm bán

Có những TK 153, 155, 156.

Ghi nhận doanh thu bán sản phẩm (vừa bán sản phẩm, sản phẩm hóa, vừa cung cấp sản phẩm, mặt hàng hóa, đồ vật phụ tùng vắt thế), ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ

Có TK 333 – Thuế và các khoản nên nộp nhà nước.

Doanh thu gây ra từ chương trình dành riêng cho khách mặt hàng truyền thống

Khi bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ vào chương trình giành riêng cho khách hàng truyền thống, kế toán tài chính ghi nhận lợi nhuận trên cửa hàng tổng số tiền nhận được trừ đi phần doanh thu chưa triển khai là giá chỉ trị phải chăng của hàng hóa, dịch vụ hỗ trợ miễn tổn phí hoặc số tiền chiết khấu, giảm ngay cho khách hàng hàng:

Nợ những TK 112, 131

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ

Có TK 3387 – lệch giá chưa thực hiện

Có TK 333 – Thuế và những khoản cần nộp đơn vị nước.

Khi không còn thời hạn quy định của chương trình, nếu khách hàng không đáp ứng được các điều kiện để hưởng các ưu đãi như thừa nhận hàng hóa, dịch vụ thương mại miễn mức giá hoặc tách khấu sút giá, người cung cấp không phân phát sinh nghĩa vụ phải thanh toán cho khách hàng hàng, kế toán tài chính kết chuyển doanh thu chưa tiến hành thành lợi nhuận bán hàng, cung ứng dịch vụ, ghi:

Nợ TK 3387 – doanh thu chưa thực hiện

Có TK 511 – Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ.

Khi khách hàng hàng đáp ứng đủ các điều kiện của chương trình để thừa hưởng ưu đãi, khoản lợi nhuận chưa triển khai được giải pháp xử lý như sau:

– Trường đúng theo người bán trực tiếp cung ứng hàng hóa, thương mại dịch vụ miễn tổn phí hoặc tách khấu, ưu đãi giảm giá cho bạn mua, khoản lệch giá chưa triển khai được kết chuyển sang ghi nhận là lệch giá bán hàng, cung cấp dịch vụ tại thời điểm thực hiện ngừng nghĩa vụ với người sử dụng (đã chuyển phục vụ hóa, thương mại dịch vụ miễn phí hoặc đã phân tách khấu, giảm giá cho khách hàng):

Nợ TK 3387 – doanh thu chưa thực hiện

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ.

– ngôi trường hợp mặt thứ cha là người cung cấp hàng hóa, thương mại & dịch vụ hoặc tách khấu áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá cho khách hàng thì tiến hành như sau:

+ ngôi trường hợp doanh nghiệp lớn đóng phương châm là cửa hàng đại lý của mặt thứ ba, phần chênh lệch thân khoản lợi nhuận chưa triển khai và số tiền phải thanh toán giao dịch cho bên thứ ba này được ghi dìm là doanh thu bán hàng cung cấp thương mại dịch vụ khi tạo ra nghĩa vụ giao dịch thanh toán với mặt thứ ba, ghi:

Nợ TK 3387 – doanh thu chưa thực hiện

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ (phần chênh lệch giữa doanh thu chưa tiến hành và số chi phí trả cho mặt thứ ba được coi như doanh thu hoa hồng đại lý)

Có các TK 111, 112 (số tiền giao dịch cho mặt thứ ba).

+ trường hợp công ty không vào vai trò cửa hàng đại lý của bên thứ bố (giao dịch tải đứt, bán đoạn), cục bộ khoản lệch giá chưa tiến hành sẽ được ghi nhận là lệch giá bán hàng, cung ứng dịch vụ khi tạo nên nghĩa vụ giao dịch thanh toán cho mặt thứ ba, số tiền phải thanh toán cho mặt thứ tía được ghi nhấn vào giá bán vốn sản phẩm bán, ghi:

Nợ TK 3387 – lợi nhuận chưa thực hiện

Có TK 511 – Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ.

Đồng thời phản ánh số tiền phải giao dịch thanh toán cho bên thứ bố là giá chỉ vốn sản phẩm hóa, dịch vụ hỗ trợ cho khách hàng hàng, ghi:

Nợ TK 632 – giá bán vốn mặt hàng bán

Có các TK 112, 331.

Khi đến thuê chuyển động TSCĐ và cho thuê chuyển động bất hễ sản đầu tư

Khi đến thuê vận động TSCĐ và cho thuê vận động bất cồn sản đầu tư, kế toán tài chính phản ánh doanh thu phải tương xứng với dịch vụ thương mại cho thuê vận động TSCĐ và mang lại thuê hoạt động bất rượu cồn sản đầu tư chi tiêu đã dứt từng kỳ. Khi thiết kế hóa đơn giao dịch thanh toán tiền thuê vận động TSCĐ và mang lại thuê hoạt động bất động sản đầu tư, ghi:

Nợ TK 131 – buộc phải thu của khách hàng (nếu chưa nhận thấy tiền ngay)

Nợ các TK 111, 112 (nếu chiếm được tiền ngay)

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế GTGT bắt buộc nộp.

Trường đúng theo thu trước tiền các kỳ về mang lại thuê vận động TSCĐ và đến thuê hoạt động bất động sản đầu tư

Khi thừa nhận tiền của người tiêu dùng trả trước về mang đến thuê hoạt động TSCĐ và cho thuê chuyển động bất đụng sản đầu tư chi tiêu cho nhiều kỳ, ghi:

Nợ những TK 111, 112 (tổng số tiền dấn trước)

Có TK 3387- lệch giá chưa triển khai (giá chưa xuất hiện thuế GTGT)

Có TK 3331- Thuế GTGT đề xuất nộp.

Định kỳ, tính và kết chuyển doanh thu của kỳ kế toán, ghi:

Nợ TK 3387 – lệch giá chưa thực hiện

Có TK 511- Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ (5113, 5117).

Số tiền đề nghị trả lại cho quý khách hàng vì vừa lòng đồng cho thuê vận động TSCĐ và mang lại thuê vận động bất rượu cồn sản chi tiêu không được thực hiện tiếp hoặc thời gian thực hiện ngắn thêm thời gian đã thu tiền trước (nếu có), ghi:

Nợ TK 3387- lợi nhuận chưa triển khai (giá chưa xuất hiện thuế GTGT)

Nợ TK 3331- Thuế GTGT nên nộp (số chi phí trả lại cho mặt thuê về thuế GTGT của chuyển động cho thuê gia tài không được thực hiện)

Có các TK 111, 112,… (tổng số chi phí trả lại).

Trường hợp thỏa mãn các điều kiện theo pháp luật tại điểm 1.6.12 Điều này thì kế toán được ghi nhận lệch giá đối với toàn bộ số tiền dìm trước.

Trường hợp bán hàng thông qua đại lý phân phối bán giá chuẩn hưởng hoa hồng

Kế toán ở 1-1 vị ship hàng đại lý:

– lúc xuất kho sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa giao cho những đại lý phải lập Phiếu xuất kho sản phẩm gửi chào bán đại lý. địa thế căn cứ vào phiếu xuất kho hàng gửi cung cấp đại lý, ghi:

Nợ TK 157 – Hàng giữ hộ đi bán

Có các TK 155, 156.

– Khi sản phẩm & hàng hóa giao cho cửa hàng đại lý đã phân phối được, địa thế căn cứ vào Bảng kê hóa đơn xuất kho của hàng hóa đã buôn bán do những bên nhận đại lý phân phối hưởng hoa hồng lập gửi về kế toán phản ảnh doanh thu bán sản phẩm theo giá bán chưa xuất hiện thuế GTGT, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131,… (tổng giá thanh toán)

Có TK 511 – Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế GTGT bắt buộc nộp (33311).

Đồng thời phản chiếu giá vốn của hàng bán ra, ghi:

Nợ TK 632 – giá bán vốn mặt hàng bán

Có TK 157 – Hàng nhờ cất hộ đi bán.

– Số tiền hoa hồng cần trả cho đơn vị nhận bán hàng đại lý hưởng trọn hoa hồng, ghi:

Nợ TK 641 – đưa ra phí bán sản phẩm (hoa hồng đại lý chưa tồn tại thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Có các TK 111, 112, 131, …

Kế toán ở đơn vị chức năng nhận đại lý, bán đúng giá hưởng hoa hồng:

– Khi dìm hàng đại lý phân phối bán đúng giá hưởng hoa hồng, doanh nghiệp chủ động theo dõi cùng ghi chép tin tức về tổng thể giá trị hàng hóa nhận bán đại lý trong phần thuyết minh báo cáo tài chính.

– Khi sản phẩm & hàng hóa nhận bán đại lý đã cung cấp được, căn cứ vào hóa đối chọi GTGT hoặc Hóa đơn bán hàng và những chứng từ liên quan, kế toán đề đạt số tiền bán hàng đại lý yêu cầu trả cho mặt giao hàng, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131, …

Có TK 331 – đề xuất trả cho những người bán (tổng giá bán thanh toán).

– Định kỳ, khi xác định doanh thu hoa hồng bán sản phẩm đại lý được hưởng, ghi:

Nợ TK 331 – phải trả cho những người bán

Có TK 511 – Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế GTGT đề xuất nộp (nếu có).

– lúc trả tiền bán hàng đại lý cho bên giao hàng, ghi:

Nợ TK 331 – yêu cầu trả cho những người bán

Có các TK 111, 112.

Đối cùng với sản phẩm, hàng hóa, thương mại & dịch vụ xuất bán cho các đơn vị chức năng hạch toán phụ thuộc trong nội cỗ doanh nghiệp

Trường hợp không ghi nhận lệch giá giữa các khâu trong nội bộ doanh nghiệp, chỉ ghi nhận lợi nhuận khi thực bán sản phẩm ra bên ngoài:

– kế toán tại đơn vị bán

+ lúc xuất sản phẩm, sản phẩm hóa, dịch vụ đến các đơn vị hạch toán nhờ vào trong nội bộ doanh nghiệp, kế toán lập Phiếu xuất kho kiêm chuyên chở nội cỗ hoặc hóa đối kháng GTGT, ghi:

Nợ TK 136 – nên thu nội bộ (giá vốn)

Có những TK 155, 156

Có TK 333 – Thuế và các khoản cần nộp đơn vị nước.

+ Khi nhận được thông tin từ đơn vị mua là sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa đã được tiêu thụ ra mặt ngoài, đơn vị chức năng bán ghi nhấn doanh thu, giá chỉ vốn:

Phản ánh giá bán vốn sản phẩm bán, ghi:

Nợ TK 632 – giá vốn hàng bán

Có 136 – buộc phải thu nội bộ.

Phản ánh doanh thu, ghi:

Nợ TK 136 – buộc phải thu nội bộ

Có TK 511 – Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ.

– kế toán tài chính tại đơn vị chức năng mua

+ Khi nhận được sản phẩm, hàng hóa, thương mại & dịch vụ do đơn vị hạch toán nhờ vào trong nội bộ doanh nghiệp chuyển đến, kế toán căn cứ vào các chứng từ gồm liên quan, ghi:

Nợ những TK 155, 156 (giá vốn)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 336 – đề nghị trả nội bộ.

+ Khi cung cấp sản phẩm, sản phẩm hóa, thương mại dịch vụ ra mặt ngoài, kế toán ghi nhận doanh thu, giá chỉ vốn như giao dịch bán sản phẩm thông thường.

+ trường hợp đơn vị hạch toán nhờ vào không được phân cấp hạch toán đến công dụng kinh doanh sau thuế, kế toán yêu cầu kết chuyển doanh thu, giá chỉ vốn cho đơn vị chức năng cấp trên:

Kết gửi giá vốn, ghi:

Nợ TK 336 – nên trả nội bộ

Có TK 632 – giá vốn sản phẩm bán.

Kết đưa doanh thu, ghi:

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ

Có TK 336 – phải trả nội bộ.

Trường hợp doanh nghiệp ghi dìm doanh thu bán hàng cho các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp, ghi:

Nợ những TK 136 – đề xuất thu nội bộ

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (chi máu giao dịch bán sản phẩm nội bộ)

Có TK 333 – Thuế và những khoản đề nghị nộp đơn vị nước.

– Ghi nhấn giá vốn hàng bán như giao dịch bán hàng thông thường.

Đối với chuyển động gia công hàng hóa

Kế toán tại 1-1 vị phục vụ để gia công:

– khi xuất kho giao hàng để gia công, ghi:

Nợ TK 154 – chi tiêu sản xuất, sale dở dang

Có các TK 152, 156.

Xem thêm: Những rủi ro ngành kế toán, những quan niệm sai lầm về nghề kế toán

– Ghi nhận chi tiêu gia công hàng hóa và thuế GTGT được khấu trừ:

Nợ TK 154 – chi phí sản xuất, sale dở dang

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 331,…

– Khi thừa nhận lại sản phẩm gửi gia công chế biến kết thúc nhập kho, ghi:

Nợ các TK 152, 156

Có TK 154 – chi tiêu sản xuất, kinh doanh dở dang.

Kế toán tại đơn vị chức năng nhận hàng nhằm gia công:

– Khi nhấn hàng để gia công, doanh nghiệp dữ thế chủ động theo dõi và ghi chép thông tin về cục bộ giá trị trang bị tư, sản phẩm & hàng hóa nhận gia công trong phần thuyết minh report tài chính.

– lúc xác định lợi nhuận từ số tiền tối ưu thực tế được hưởng, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131, …

Có TK 511- Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế GTGT cần nộp (33311).

Kế toán lợi nhuận hợp đồng xây dựng.

Trường hợp hợp đồng xây dựng qui định nhà thầu được giao dịch thanh toán theo quá trình kế hoạch, khi hiệu quả thực hiện hòa hợp đồng thiết kế được mong tính một cách đáng tin cậy, thì kế toán địa thế căn cứ vào chứng từ bội phản ánh doanh thu tương ứng cùng với phần các bước đã kết thúc (không đề nghị hóa đơn) bởi nhà thầu tự xác định tại thời khắc lập report tài chính, ghi:

Nợ TK 337 – thanh toán theo quy trình tiến độ kế hoạch vừa lòng đồng xây dựng

Có TK 511 – Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (5111).

– địa thế căn cứ vào hóa đối kháng GTGT được lập theo quá trình kế hoạch để phản ánh số tiền người sử dụng phải trả theo tiến trình kế hoạch vẫn ghi trong đúng theo đồng, ghi:

Nợ TK 131 – cần thu của khách hàng hàng

Có TK 337 – giao dịch thanh toán theo tiến độ kế hoạch phù hợp đồng xây dựng

Có TK 3331 – Thuế GTGT đề nghị nộp.

– Khi cảm nhận tiền do quý khách trả, hoặc nhấn tiền người tiêu dùng ứng trước, ghi:

Nợ những TK 111, 112, …

Có TK 131 – đề nghị thu của khách hàng hàng.

Trường hợp hợp đồng xây dựng qui định nhà thầu được giao dịch thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện, khi công dụng thực hiện đúng theo đồng gây ra được xác minh một cách an toàn và đáng tin cậy và được quý khách hàng xác nhận, thì kế toán phải tạo lập Hoá đối kháng GTGT trên đại lý phần các bước đã hoàn thành được quý khách hàng xác nhận, địa thế căn cứ vào hóa đối kháng GTGT, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131, …

Có TK 511 – Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ (5111)

Có TK 3331 – Thuế GTGT cần nộp.

– Khoản chi phí thưởng chiếm được từ khách hàng trả phụ thêm vào cho nhà thầu khi triển khai hợp đồng đạt hoặc vượt một số chỉ tiêu rõ ràng đã được ghi trong phù hợp đồng, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131, …

Có TK 511 – Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (5111)

Có TK 3331 – Thuế GTGT buộc phải nộp.

– Khoản bồi hoàn thu được từ người tiêu dùng hay bên khác để bù đắp mang đến các ngân sách chi tiêu không bao gồm trong quý giá hợp đồng (ví dụ: Sự chậm trễ do người tiêu dùng gây nên; không đúng sót trong số chỉ tiêu nghệ thuật hoặc xây đắp và những tranh chấp về các biến hóa trong việc tiến hành hợp đồng), ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131, …

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ (5111)

Có TK 3331 – Thuế GTGT yêu cầu nộp (nếu có).

– Khi nhận được tiền thanh toán khối lượng công trình ngừng hoặc khoản ứng trước từ khách hàng, ghi:

Nợ những TK 111, 112, …

Có TK 131 – đề xuất thu của khách hàng.

Kế toán lợi nhuận từ những khoản trợ cấp, trợ giá ở trong nhà nước đến doanh nghiệp

Khi cảm nhận thông báo ở trong phòng nước về trợ cấp, trợ giá, ghi:

Nợ TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp đơn vị nước (3339)

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5114).

Khi cảm nhận tiền của chi phí Nhà nước thanh toán, ghi:

Nợ các TK 111, 112, …

Có TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp công ty nước (3339).

Kế toán bán, thanh lý bđs nhà đất đầu tư

Ghi nhận doanh thu bán bất động sản nhà đất đầu tư

Nợ các TK 111, 112, 131, … (tổng giá bán thanh toán)

Có TK 5117 – doanh thu kinh doanh bđs đầu tư

Có TK 3331 – Thuế GTGT (33311 – Thuế GTGT đầu ra).

Ghi nhận giá vốn bđs đầu tư, ghi:

Nợ TK 632 – giá chỉ vốn hàng buôn bán (giá trị còn lại)

Nợ TK 214 – Hao mòn lũy kế (2147) (nếu có)

Có TK 217 – bất động đậy sản đầu tư chi tiêu (nguyên giá).

Trường phù hợp trả lương mang đến công nhân viên cấp dưới và người lao hễ khác bởi sản phẩm, mặt hàng hóa

Trường phù hợp trả lương mang đến công nhân viên và tín đồ lao cồn khác bởi sản phẩm, sản phẩm hóa: Kế toán đề nghị ghi nhận lợi nhuận đối với sản phẩm, hàng hóa như đối với giao dịch bán sản phẩm thông thường, ghi:

Nợ TK 334 – yêu cầu trả tín đồ lao rượu cồn (tổng giá chỉ thanh toán)

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế GTGT bắt buộc nộp (33311).

Trường hợp áp dụng sản phẩm, hàng hóa để biếu, khuyến mãi ngay cho cán cỗ công nhân viên cấp dưới được trang trải bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi

Trường hợp thực hiện sản phẩm, hàng hóa để biếu, khuyến mãi cho cán bộ công nhân viên cấp dưới được trang trải bởi quỹ khen thưởng, phúc lợi: Kế toán cần ghi nhận doanh thu đối cùng với sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa như đối với giao dịch bán sản phẩm thông thường, ghi:

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá bán thanh toán)

Có TK 511 – Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế GTGT bắt buộc nộp (33311).

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu của hàng phân phối bị trả lại, khoản giảm ngay hàng phân phối và tách khấu thương mại phát sinh vào kỳ trừ vào lợi nhuận thực tế trong kỳ nhằm xác định doanh thu thuần, ghi:

Nợ TK 511 – Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ

Có TK 521 – các khoản sút trừ doanh thu.

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu thuần sang trọng TK 911 “Xác định hiệu quả kinh doanh”, ghi:

*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
*

*

*

*

Hướng dẫn cách hạch toán lệch giá bán cùng hàng cung ứng dịch vụ - tài khoản 511, hạch toán doanh thu bán sản phẩm - sản phẩm, thương mại & dịch vụ trong một kỳ hoặc những kỳ như vận tải, du lịch, dịch vụ thuê mướn BĐS, lợi nhuận hoa hồng đại lý phân phối bán đúng giá ... Hạch toán kết chuyển doanh thu cuối kỳ.

1.Tài khoản 511 - Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ

1.1. Tài khoản này dùng để làm phản ánh doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ của người tiêu dùng trong một kỳ kế toán của vận động sản xuất, sale từ các giao dịch và những nghiệp vụ sau:

a) bán hàng hóa: Bán thành phầm do doanh nghiệp cung ứng ra, bán sản phẩm hóa cài đặt vào với bán bất động sản nhà đất đầu tư;

b) cung cấp dịch vụ: Thực hiện quá trình đã thỏa thuận theo đúng theo đồng vào một kỳ, hoặc các kỳ kế toán, như hỗ trợ dịch vụ vận tải, du lịch, thuê mướn TSCĐ theo phương thức dịch vụ thuê mướn hoạt động, lệch giá hợp đồng xây dựng....

c) lệch giá khác.

1.2. Điều kiện ghi nhấn doanh thu

a) doanh nghiệp chỉ ghi dấn doanh thu bán sản phẩm khi đồng thời vừa lòng các đk sau:

- công ty đã đưa giao nhiều phần rủi ro và tiện ích gắn ngay tức thì với quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa cho người mua;

- Doanh nghiệp không hề nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như fan sở hữu hoặc quyền kiểm soát điều hành hàng hóa;

- lợi nhuận được khẳng định tương đối chắc hẳn chắn. Khi hợp đồng quy định người tiêu dùng được quyền trả lại sản phẩm, mặt hàng hóa, đã cài theo những điều kiện cụ thể, doanh nghiệp lớn chỉ được ghi nhận lợi nhuận khi gần như điều kiện ví dụ đó không thể tồn tại và người tiêu dùng không được quyền trả lại sản phẩm, hàng hóa (trừ ngôi trường hợp người tiêu dùng có quyền trả lại sản phẩm & hàng hóa dưới bề ngoài đổi lại để mang hàng hóa, thương mại dịch vụ khác);

- công ty đã hoặc vẫn thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch thanh toán bán hàng;

- xác định được các chi tiêu liên quan liêu đến thanh toán bán hàng.

b) công ty lớn chỉ ghi dấn doanh thu hỗ trợ dịch vụ khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- doanh thu được khẳng định tương đối có thể chắn. Khi đúng theo đồng quy định người mua được quyền trả lại dịch vụ thương mại đã cài đặt theo những đk cụ thể, doanh nghiệp chỉ được ghi nhận lợi nhuận khi phần đông điều kiện rõ ràng đó không thể tồn trên và người tiêu dùng không được quyền trả lại thương mại & dịch vụ đã cung cấp;

- doanh nghiệp lớn đã hoặc đang thu được tác dụng kinh tế tự giao dịch hỗ trợ dịch vụ đó;

- xác định được phần quá trình đã ngừng vào thời điểm báo cáo;

- khẳng định được chi phí phát sinh cho thanh toán giao dịch và giá thành để ngừng giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Không ghi nhận doanh thu bán hàng, hỗ trợ dịch vụ đối với:

- Trị giá chỉ hàng hóa, đồ vật tư, buôn bán thành phẩm xuất giao cho bên phía ngoài gia công chế biến; Trị giá chỉ hàng gửi cung cấp theo cách thức gửi buôn bán đại lý, ký kết gửi (chưa được xác định là sẽ bán);

- Số chi phí thu được từ những việc bán thành phầm sản xuất thử;

- những khoản doanh thu chuyển động tài chính;

- những khoản các khoản thu nhập khác.

Sơ đồ chữ T hạch toán tài khoản 511

*

2.Kết cấu với nội dung thông tin tài khoản 511

Bên Nợ

Bên Có

-Các khoản thuế gián thu bắt buộc nộp (GTGT, TTĐB, XK, BVMT);

- những khoản bớt trừ doanh thu;

- Kết chuyển lệch giá thuần vào thông tin tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh".

- lệch giá bán sản phẩm, mặt hàng hóa, bất động đậy sản chi tiêu và hỗ trợ dịch vụ của khách hàng thực hiện nay trong kỳ kế toán.

Tài khoản 511 không tồn tại số dư cuối kỳ.

Tài khoản 511 - Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ, bao gồm 4 tài khoản cấp 2:

- thông tin tài khoản 5111 - Doanh thu bán hàng hóa:Tài khoản này dùng để phản ánh lệch giá và doanh thu thuần của cân nặng hàng hóa được khẳng định là đã phân phối trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản này đa phần dùng cho các ngành marketing hàng hóa, đồ dùng tư, lương thực,...

- thông tin tài khoản 5112 - doanh thu bán thành phẩm:Tài khoản này dùng để phản ánh lợi nhuận và doanh thu thuần của khối lượng sản phẩm (thành phẩm, bán thành phẩm) được khẳng định là đã buôn bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Thông tin tài khoản này đa phần dùng cho các ngành phân phối vật hóa học như: Công nghiệp, nông nghiệp, xây lắp, ngư nghiệp, lâm nghiệp,...

- tài khoản 5113 - Doanh thu cung ứng dịch vụ:Tài khoản này dùng để làm phản ánh lợi nhuận và doanh thu thuần của cân nặng dịch vụ vẫn hoàn thành, đã cung cấp cho người tiêu dùng và được khẳng định là đã phân phối trong một kỳ kế toán. Thông tin tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành marketing dịch vụ như: giao thông vận tải, bưu điện, du lịch, thương mại dịch vụ công cộng, thương mại & dịch vụ khoa học, kỹ thuật, thương mại dịch vụ kế toán, kiểm toán,...

- tài khoản 5118 - doanh thu khác:Tài khoản này dùng để làm phản ánh về lợi nhuận nhượng bán, thanh lý bđs nhà đất đầu tư, những khoản trợ cấp, trợ giá của nhà nước…

3.Cách hạch toán Doanh thu bán hàng cung cấp cho dịch vụ một trong những nghiệp vụ:

3.1. Lợi nhuận của khối lượng sản phẩm (thành phẩm, cung cấp thành phẩm), sản phẩm hoá, dịch vụ thương mại đã được khẳng định là đã cung cấp trong kỳ kế toán:

a) Đối cùng với sản phẩm, mặt hàng hoá, dịch vụ, bất động đậy sản đầu tư thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế tiêu thụ quánh biệt, thuế xuất khẩu, thuế bảo đảm an toàn môi trường, kế toán phản ảnh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo giá chỉ bán chưa có thuế, các khoản thuế gián thu nên nộp (chi tiết từng nhiều loại thuế) được bóc riêng ngay trong khi ghi nhận lệch giá (kể cả thuế GTGT bắt buộc nộp theo phương thức trực tiếp), ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131,... (tổng giá thanh toán)

gồm TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ (giá chưa xuất hiện thuế)

bao gồm TK 333 - Thuế và các khoản buộc phải nộp nhà nước.

b) Trường vừa lòng không tách ngay được các khoản thuế phải nộp, kế toán tài chính ghi dìm doanh thu bao gồm cả thuế nên nộp. Định kỳ kế toán khẳng định nghĩa vụ thuế bắt buộc nộp với ghi bớt doanh thu, ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ

có TK 333 - Thuế và các khoản nên nộp công ty nước.

c. Ngôi trường hợp, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ phân phát sinh bởi ngoại tệ:

- Ngoài câu hỏi ghi sổ kế toán chi tiết số nguyên tệ đang thu hoặc buộc phải thu, kế toán phải địa thế căn cứ vào tỷ giá chỉ giao dịch thực tế tại thời gian phát sinh nghiệp vụ kinh tế để quy đổi ra đơn vị tiền tệ kế toán nhằm hạch toán vào thông tin tài khoản 511 "Doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ".

- ngôi trường hợp tất cả nhận chi phí ứng trước của chúng ta bằng ngoại tệ thì lợi nhuận tương ứng cùng với số chi phí ứng trước được ghi dìm theo tỷ giá bán giao dịch thực tiễn tại thời khắc nhận ứng trước, phần lợi nhuận tương ứng cùng với số tiền sót lại được ghi nhận theo tỷ giá chỉ giao dịch thực tế tại thời gian ghi dấn doanh thu, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131,...

tất cả TK 511 - Doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ (giá chưa có thuế)

có TK 333 - Thuế và các khoản đề xuất nộp công ty nước

3.2. Khi bán sản phẩm hoá theo thủ tục trả chậm, trả góp:

- Khi bán hàng trả chậm, trả góp, kế toán phản chiếu doanh thu bán hàng theo giá cả trả chi phí ngay chưa có thuế, ghi :

Nợ TK 131 - phải thu của khách hàng

bao gồm TK 511- Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ (giá cung cấp trả tiền ngay chưa có thuế)

bao gồm TK 333 - Thuế và các khoản yêu cầu nộp đơn vị nước (3331, 3332).

gồm TK 3387 - lợi nhuận chưa tiến hành (chênh lệch giữa tổng số chi phí theo giá thành trả chậm, trả dần với giá cả trả tiền ngay).

Định kỳ, ghi nhận doanh thu tiền lãi bán hàng trả chậm, trả dần dần trong kỳ, ghi:

Nợ TK 3387 - doanh thu chưa thực hiện

tất cả TK 515 - Doanh thu chuyển động tài thiết yếu (lãi trả chậm, trả góp).

3.3. Khi mang lại thuê chuyển động TSCĐ và mang đến thuê hoạt động bất cồn sản đầu tư, kế toán phản ánh doanh thu phải phù hợp với thương mại & dịch vụ cho thuê hoạt động TSCĐ và mang đến thuê hoạt động bất đụng sản đầu tư chi tiêu đã ngừng từng kỳ. Khi sản xuất hoá đơn thanh toán giao dịch tiền thuê vận động TSCĐ và đến thuê vận động bất cồn sản đầu tư, ghi:

Nợ TK 131 - yêu cầu thu của doanh nghiệp (nếu chưa nhận thấy tiền ngay)

Nợ những TK 111, 112 (nếu chiếm được tiền ngay)

có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

tất cả TK 3331 - Thuế GTGT cần nộp.

- Trường hợp thu trước tiền nhiều kỳ về mang lại thuê chuyển động TSCĐ và mang đến thuê hoạt động bất cồn sản đầu tư :

- Khi dấn tiền của doanh nghiệp trả trước về mang đến thuê chuyển động TSCĐ và đến thuê vận động bất cồn sản đầu tư cho những kỳ, ghi:

Nợ những TK 111, 112 (tổng số tiền nhấn trước)

bao gồm TK 3387- doanh thu chưa tiến hành (giá chưa tồn tại thuế GTGT)

tất cả TK 3331- Thuế GTGT yêu cầu nộp.

- Định kỳ, tính với kết chuyển lợi nhuận của kỳ kế toán, ghi:

Nợ TK 3387 - lợi nhuận chưa thực hiện

tất cả TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5113, 5117).

- Số tiền đề xuất trả lại cho quý khách vì hợp đồng mang đến thuê hoạt động TSCĐ và mang lại thuê vận động bất động sản chi tiêu không được thực hiện tiếp hoặc thời hạn thực hiện ngắn lại hơn thời gian sẽ thu chi phí trước (nếu có), ghi:

Nợ TK 3387- lệch giá chưa tiến hành (giá chưa xuất hiện thuế GTGT)

Nợ TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (số chi phí trả lại cho bên thuê về thuế GTGT của chuyển động cho thuê tài sản không được thực hiện)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x