Journal Entry Trong Kế Toán Là Gì Và Khái Niệm Cơ Bản, Bút Toán Là Gì

Kiến thức về những Tài khoản sổ loại và cây bút toán kép vào môn học FA/F3 ACCA

Quy trình kế toán tài chính tài thiết yếu gồm 4 cách cơ bản: Thu thập bệnh từ (Documenting), Ghi nhận tin tức kế toán (Recording), Tổng đúng theo thông tin (Summarising), Trình bày thông tin (Presenting). Với từng bước một kế toán sử dụng những loại sổ sách khác nhau để triển khai quy trình.

Bạn đang xem: Entry trong kế toán là gì

*

Phạm vi bài bác học tiếp sau đây sẽ triệu tập vào bí quyết ghi nhận những tài khoản trên sổ cái (Ledgers) bằng phương thức ghi nhận bút toán kép (Double entry bookeeping).

I. Mục tiêu

Phương pháp ghi nhận cây viết toán kép
Cách ghi nhận các tài khoản sổ cái

II. Nội dung

1. Tổng quan lại về sổ chiếc (Ledger)

a. Định nghĩa cùng phân loại

Sau khi các giao dịch kinh tế tài chính phát sinh trong công ty lớn được ghi vào sổ sách ghi nhận lúc đầu (Books of prime entry), kế toán vẫn tổng thích hợp lên các tài khoản bên trên sổ cái.

Sổ mẫu (Ledger) là một trong những loạisổ sách kế toántổng hợp, dùng làm ghi chép những nghiệp vụ kinh tế - tài chính phát sinh của từng thông tin tài khoản kế toán trong những kỳ kế toán tài chính của doanh nghiệp.

Có 3 một số loại sổ cái cơ bản trong công ty bao gồm:

Sổ cái tầm thường (Nominal/Main/General Ledger): Là sổ sách kế toán bao gồm chứa các tài khoản phi cá nhân (impersonal accounts) tổng hợp những vấn đề tài chính của doanh nghiệp.Sổ cái các khoản đề xuất thu (Receivables ledger): Là sổ cái ghi nhận những tài khoản cá nhân (personal accounts) của từng khách hàng của doanh nghiệp.

Xem thêm: Luật Kế Toán Kế Toán Trưởng Là Ai? Tiêu Chuẩn Và Điều Kiện Của Kế Toán Trưởng

Sổ cái những khoản nên trả (Payables ledger): Là sổ cái ghi nhận những tài khoản cá nhân (personal accounts) của từng đơn vị cung cấp của doanh nghiệp.
*

Trong doanh nghiệp, kế toán đang sử dụng phương pháp ghi nhận cây viết toán kép (double entry bookeeping) để hạch toán những tài khoản sổ cái.

b. Mối liên hệ giữa những sổ cái
*

Trên sổ loại chung, vẫn có các tài khoản phải thu người tiêu dùng (Receivables), buộc phải trả nhà cung cấp (Payables). Tuy vậy các thông tin tài khoản này ghi thừa nhận tổng giá bán trị của những khoản cần thu/phải trả chứ không hề ghi rõ từng khoản buộc phải thu/phải trả từng khách hàng/nhà cung cấp.

2. Cách thức ghi nhận bút toán kép (Double entry bookeeping)

Phương pháp ghi nhận cây viết toán kép được xây dựng dựa trên cơ sở: Mỗi giao dịch thanh toán kế toán đều có tác động kép (dual effect) tới cả bên Nợ và bên gồm trên thông tin tài khoản kế toán.

Trong hệ thống ghi nhận cây viết toán kép, mỗi nhiệm vụ kế toán phân phát sinh sẽ tiến hành ghi vào bên Nợ và bên Có của các đầu tài khoản khớp ứng một khoản bởi nhau. Bởi thế, tổng cực hiếm của mặt Nợ luôn luôn bằng giá trị của mặt Có vào doanh nghiệp.

Các ghi nhận bút toán kép hay gặp:

*
Ví dụ: Nếu gia tài trong doanh nghiệp lớn tăng lên, kế toán sẽ ghi dìm giá trị tạo thêm đó vào mặt Nợ (Debit) của tài khoản gia sản (Asset) bên trên sổ cái.

3. Giải pháp ghi nhận những tài khoản trên sổ loại (Ledger accounts)

a. Giải pháp ghi nhận thông tin tài khoản Sổ cái chung (Nominal Ledger)

Cấu trúc của một sổ cái chung:

*

Kế toán ghi dìm như sau:

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x