HỢP ĐỒNG CÓ PHẢI CHỨNG TỪ KẾ TOÁN KHÔNG, CHỨNG TỪ GỒM NHỮNG LOẠI NÀO

Chứng từ cùng sổ kế toán không cần phải in. Hiện nay, việc lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán triển khai theo qui định của qui định kế toán 88/2015/QH13. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể lựa chọn một vài phương án in và tàng trữ chứng từ

Tham khảo video

1, In ra giấy nhằm lưu trữ, ký, đóng dấu hoặc

3, tàng trữ trên phương tiện đi lại điện tử nếu bảo vệ an toàn, bảo mật tin tức dữ liệu và đảm bảo tra cứu được vào thời hạn giữ trữ.

Hướng dẫn bắt đầu nhất: Công văn 5355 của cục Tài chính 

*

So với phương thức truyền thống cuội nguồn là in ra giấy, phương thức tàng trữ điện tử đóng góp phần khắc phục được những nhược điểm như tốn chi phí, diện tích s lưu trữ, khủng hoảng mất, cháy, hỏng chứng từ…) cùng đồng thời phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ trong công tác làm việc quản lý. Đặc biệt, những quy định bắt đầu đây ở trong phòng nước về câu hỏi bắt buộc sử dụng hóa solo điện tử cũng chế tạo ra nhiều tiện lợi cho phương thức lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán điện tử.

Bạn đang xem: Hợp đồng có phải chứng từ kế toán không

Những phương án tàng trữ chứng từ với sổ kế toán

Doanh nghiệp hoàn toàn có thể lựa chọn một số phương án lưu trữ sổ kế toán và chứng từ kế toán tuy thế cần lưu ý một số nội dung sau

Với hội chứng từ kế toán

Về cơ bản, các nghiệp vụ ghê tế, tài chính phát sinh liên quan phải khởi tạo chứng từ bỏ kế toán. Triệu chứng từ năng lượng điện tử chỉ được xem là chứng từ kế toán tài chính khi có những nội dung theo vẻ ngoài và được miêu tả dưới dạng tài liệu điện tử, được mã hóa mà không bị thay đổi trong quy trình truyền qua mạng thứ tính, mạng viễn thông hoặc bên trên vật có tin như băng từ, đĩa từ, những loại thẻ giao dịch và phải có chữ cam kết điện tử.

Khi triệu chứng từ bởi giấy được chuyển thành chứng từ năng lượng điện tử hoặc ngược lại thì hội chứng từ năng lượng điện tử có mức giá trị để thực hiện nghiệp vụ khiếp tế, tài chính đó, bệnh từ bởi giấy chỉ có giá trị giữ giàng để ghi sổ, theo dõi với kiểm tra, không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán.

Với sổ kế toán

Doanh nghiêp không bắt buộc phải in sổ kế toán mà chỉ việc in ra giấy những tài liệu kế toán tàng trữ trên phương tiện đi lại điện tử, ký chứng thực của người đại diện theo quy định hoặc kế toán trưởng (phụ trách kế toán) với đóng vết (nếu có) để hỗ trợ khi tất cả yêu cầu của cơ quan bao gồm thẩm quyền để ship hàng cho bài toán kiểm tra, thanh tra, đo lường và tính toán và kiểm toán.

Những ứng dụng nào kế toán bắt buộc biết?

Sử dụng phần mềm kế toán nước ngoài được không?

Tham khảo luật, thông tư

– công cụ Kế toán số 88/2015/QH13

– Nghị định 174/2016/NĐ-CP

Tham khảo công văn hướng dẫn

*


With the storage of accounting books is in accordance with the provisions of the accounting law 88/2015 / QH13. Enterprises can choose to print on paper for storage or save on electronic media.

Compared with the traditional method of printing khổng lồ paper, electronic storage method contributes lớn overcoming disadvantages such as cost, storage area, risk of loss, fire, damage of documents …) và at the same time suitable with the development of science & technology in management. In particular, the recent regulations of the State on the compulsory use of e-invoices also create many advantages for the method of storing electronic vouchers và accounting books. If the enterprise chooses khổng lồ store it on electronic media, this should ensure the safety & confidentiality of data và information and ensure that it can be retrieved during the storage period.

Enterprises can choose a number of options for keeping accounting books và vouchers but should cảnh báo the following contents:

For accounting vouchers

Basically, the related arising economic & financial transactions must be supported by accounting vouchers. Electronic vouchers are considered as accounting vouchers only when they have the prescribed contents and are presented in the size of electronic data, encrypted without being changed during transmission via computer networks or remote networks, information or on media such as tapes, magnetic disks, payment cards, và must be electronically signed.

When paper vouchers are converted into electronic documents or vice versa, the electronic vouchers are valid for performing such economic and financial operations, the paper vouchers are only valid for recording. Track và check, in effect for transactions or payments.

For accounting books

Enterprises are not required to lớn print accounting books but simply print out the accounting documents stored on electronic media, signed for certification by the legal representative or chief accountant (in charge of accounting) và stamp (if any) to provide when requested by the competent authority to serve the inspection, inspection, supervision & audit.


Biên soạn: Trần Thị Lan Anh – support viên

Bản tin này chỉ mang ý nghĩa chất tham khảo, không phải ý kiến bốn vấn rõ ràng cho bất kì trường phù hợp nào.

Theo điểm 3, điều 3 của nguyên tắc kế toán 2015 số 88/2015/QH13 hiện tượng “Chứng từ kế toán tài chính là những sách vở và vật sở hữu tin phản nghịch ánh nhiệm vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm địa thế căn cứ ghi sổ kế toán”.


*

(Ảnh: Internet)

trên giấy kế toán phải bao hàm các nội dung chủ yếu:

Tên của bệnh từ kế toán
Số hiệu của bệnh từ kế toán
Ngày, tháng, năm lập bệnh từ kế toán
Tên, địa chỉ của đơn vị chức năng hoặc cá nhân lập triệu chứng từ kế toán
Tên, add của đơn vị hoặc cá nhân nhận bệnh từ kế toán;Nội dung nhiệm vụ kinh tế, tài chính phát sinh;Số lượng, 1-1 giá, số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài thiết yếu ghi bởi số; tổng số chi phí của bệnh từ kế toán dùng để thu, bỏ ra tiền ghi bằng số và bởi chữ;Chữ ký, họ với tên của người lập, bạn duyệt và những người có liên quan đến hội chứng từ kế toán.

ngoài những nội dung chủ yếu của triệu chứng từ kế toán nói trên, hội chứng từ kế toán hoàn toàn có thể có thêm phần lớn nội dung không giống theo từng loại triệu chứng từ.

các chứng tự kế toán mọi thuộc các loại hướng dẫn (không bắt buộc), doanh nghiệp có thể lựa chọn áp dụng theo biểu mẫu phát hành kèm theo hoặc được từ bỏ thiết kế phù hợp với quánh điểm chuyển động và yêu cầu cai quản của đơn vị nhưng phải đảm bảo an toàn cung cung cấp những thông tin theo lao lý của mức sử dụng Kế toán và các văn bạn dạng sửa đổi, bổ sung, nuốm thế.

Theo Điều 18 của quy định kế toán Số 88/2015 hình thức về công tác làm việc Lập và lưu trữ chứng từ kế toán tài chính như sau:

Các nhiệm vụ kinh tế, tài bao gồm phát sinh tương quan đến hoạt động của đơn vị kế toán phải tạo lập chứng từ bỏ kế toán. Chứng từ kế toán chỉ được lập một lần cho mỗi nghiệp vụ ghê tế, tài chủ yếu phát sinh.Chứng tự kế toán nên được lập rõ ràng, đầy đủ, kịp thời, đúng đắn theo nội dung phương tiện trên mẫu.Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính trên giấy kế toán không được viết tắt, không được tẩy xóa, sửa chữa; khi viết cần dùng cây bút mực, số và chữ viết bắt buộc liên tục, không ngắt quãng, nơi trống buộc phải gạch chéo.Chứng tự kế toán buộc phải được lập đầy đủ số liên quy định
Người lập, người duyệt và những người dân khác cam kết tên trên chứng từ kế toán phải phụ trách về câu chữ của hội chứng từ kế toán.Chứng từ kế toán được lập dưới dạng triệu chứng từ năng lượng điện tử yêu cầu tuân theo qui định tại Điều 17, khoản 1 cùng khoản 2 Điều này.

Xem thêm: Sơ đồ quy trình kế toán tiền lương, quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tiền lương

1.2. Ngân sách chi tiêu hợp lý

túi tiền được định nghĩa như thể giá trị tiền tệ của những khoản hao phí vứt ra nhằm mục đích thu được các loại tài sản, hàng hóa hoặc các dịch vụ.

những khoản giá cả phát sinh của doanh nghiệp được xác minh là ngân sách chi tiêu hợp lý khi đáp ứng một cách đầy đủ các điều kiện sau:

- Khoản chi thực tiễn phát sinh tương quan đến vận động sản xuất, sale của doanh nghiệp;

- Khoản chi có đủ hóa đơn, hội chứng từ hợp pháp theo biện pháp của pháp luật.

- Khoản bỏ ra nếu bao gồm hóa đơn mua sắm và chọn lựa hóa, dịch vụ thương mại từng lần có mức giá trị trường đoản cú 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi giao dịch phải có chứng từ thanh toán không cần sử dụng tiền mặt.


Hóa 1-1 giá trị ngày càng tăng đầu vào
Chứng từ thanh toán cho tất cả những người bán

+ Phiếu chi: đối với hóa solo có tổng giá thanh toán giao dịch dưới trăng tròn triệu đồng

+ Ủy nhiệm bỏ ra hoặc hội chứng từ giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt: so với hóa đối chọi có tổng giá thanh toán giao dịch từ 20 triệu vnd trở lên

Phiếu nhập kho thiết bị liệu, mặt hàng hóa
Phiếu xuất kho của bên buôn bán hàng
Biên phiên bản bàn giao hàng hóa
Biên phiên bản thanh lý thích hợp đồng

mặc dù nhiên, trong một số trong những trường đúng theo doanh nghiệp mua sắm chọn lựa của các cá nhân thì hàng hóa được tải về không có hóa đơn đi kèm như giá cả thuê nhà - văn phòng của cá nhân, chi phí thuê nhân lực ngoài, cho phí thuê cá nhân gia công… vào trường hòa hợp phát sinh những khoản giá cả như trên, để chi phí trở thành túi tiền hợp lý, công ty lớn cần tiến hành như sau:


-Nếu sở hữu hàng hoá, dịch vụ của cá nhân trực tiếp sản xuất, đánh bắt, khai thác, sở hữu đồ dùng, tài sản, dịch vụ thương mại của cá thể không kinh doanh hoặc cá nhân sale có mức lợi nhuận
Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ.Chứng tự thanh toán: Tiền khía cạnh hoặc giao dịch chuyển tiền đều được
Biên bạn dạng bàn phục vụ hóa.Bảng kê sản phẩm hóa thương mại dịch vụ mua vào không có hóa đối chọi mẫu 01/TNDN(ban hành kèm theo Thông bốn số 78/2014/TT-BTC). Bảng kê trên cần do người đại diện thay mặt theo pháp luật của doanh nghiệp (hoặc người được ủy quyền) cam kết và chịu trách nhiệm. Giá mua sắm và chọn lựa trên bảng kê phải tương tự như như giá chỉ trên thị phần (Nếu cao hơn sẽ bị loại)
- Nếu download của hộ gia đình, cá thể kinh doanh tất cả mức doanh thu từ 100 triệu /năm trờ lên thì Hộ gia đình, cá thể kinh doanh đó nên nộp thuế môn bài, thuế GTGT, TNCN. Và cơ sở thuế sẽ cấp hóa 1-1 bán hàng để Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh đưa đến doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần cần chuẩn chỉnh bị:
Hợp đồng
Chứng từ thanh toán giao dịch qua bank (vì gồm hóa đối kháng bán hàng),Hóa đối kháng bán hàng (Mua của đưa ra cục thuế)Biên bản bàn giao hàng hóa, dịch vụ, ....
Nếu trên hợp đồng thể hiện là bên doanh nghiệp chịu thuế thay:

+ Nếu mức mướn

+ Nếu mức thuê từ 100tr trở lên thìcần chuẩn bị: Hợp đồng mướn nhà, chứng từ thanh toán, Chứng từ kê khai và nộp thuế nạm chủ nhà. Nếu bên trên hợp đồng thể hiện là Cá nhân chịu thuế doanh nghiệp chỉ cần chuẩn bị: Hợp đồng mướn nhà, chứng từ thanh toán

* Đối với sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu

Hợp đồng bán hàng hóa, gia công hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Tờ khai thương chính nhập khẩu
Chứng từ thanh toán qua ngân hàng: Giấy báo nợ
Hóa 1-1 thương mại: Invoice, paskinglist
Chứng từ bỏ nộp thuế khâu nhập khẩu
Phiếu nhập kho thiết bị tư

* Đối với mua sắm tài sản chũm định

Hợp đồng mua tài sản cố định
Biên bản thanh lý phù hợp đồng mua gia tài cố định
Hóa solo GTGTBiên bản giao nhận gia tài cố định
Chứng trường đoản cú thanh toán: Ủy nhiệm chi

*Đối với xây dựng cơ bản

Hợp đồng tởm tếThanh lý vừa lòng đồng tởm tếHóa 1-1 GTGTBiên bản nghiệm thu, chuyển nhượng bàn giao công trình
Hồ sơ quyết toán công trình
Biên bạn dạng nghiệm thu, chuyển nhượng bàn giao công trình

2.2. Đối với ngân sách nhân công

giá thành tiền lương, thưởng, phụ cấp được khẳng định là giá thành hợp lý cần những chứng tự sau:

- hợp đồng lao động

- quy định tiền lương, thưởng, phụ cấp (ghi rõ điều kiện hưởng và mức hưởng)

-Quyết đinh tăng lương (trong trường đúng theo tăng lương)

- Bảng chấm công hàng tháng.

- Bảng giao dịch tiền lương (Có chữ ký đầy đủ)

- Thang bảng lương do dn tự xây dựng.

- Phiếu chi thanh toán giao dịch lương, hoặc hội chứng từ bank nếu giao dịch qua ngân hang.

- Nếu là cá nhân uỷ quyền Quyết toán thuế TNCN thì phải có MST cá nhân

- Nếu đi công tác cần quyết toán định cử đi công tác, giấy đi đường, các hoá đối kháng chứng từ khi đi công tác...

- Tờ khai thuế TNCN tháng, quý nếu tất cả phát sinh phải nộp thuế TNCN.

- Tờ khai Quyết toán thuế TNCN cuối năm

- những chứng trường đoản cú nộp thuế TNCN (nếu có)

2.3. Khấu hao gia sản cố định

Đối cùng với khấu hao tài sản cố định và thắt chặt là một khoản ngân sách không chi bởi tiền tại thời khắc ghi nhận bỏ ra phí. Tuy nhiên, công ty cần minh chứng tài sản nằm trong sở hữu của công ty khi có rất đầy đủ các triệu chứng từ kế toán tài chính sau:

Hợp đồng giao thương TSCĐHoá solo tài chủ yếu của việc mua TSCĐHoá solo vận đưa TSCĐLệ tầm giá trước bạ (nếu có)Phiếu xuất kho, Biên bản bàn giao tài sản giữa bên buôn bán và bên mua
Giấy báo nợ ngân hàng.

Khi doanh nghiệp có vừa đủ chứng từ minh chứng tài sản thuộc quyền sở hữu của khách hàng thì ngân sách chi tiêu được khẳng định là chi phí hợp lý khi thỏa mãn nhu cầu các đk sau:

Trước khi trích khấu hao TSCĐ phải bao gồm văn bản đăng ký phương thức trích khấu hao nhờ cất hộ về ban ngành thuế.TSCĐ phải có hồ sơ khá đầy đủ và đề xuất mang thương hiệu doanh nghiệp.TSCĐ này phải giao hàng cho quy trình SXKD.Khi sở hữu phải giao dịch không dùng tiền mặt.Doanh nghiệp khi triển khai trích khấu hao phải có bảng trích theo từng tháng.Đối với công ty lớn không có chức năng kinh doanh khách hàng, du lịch, vận tải đường bộ hành khách chỉ được sử dụng xe hơi dưới 9 chô ngồi còn chỉ được trích khấu hao với mức giá trị trường đoản cú 1,6 tỷ.Nếu TSCĐ hữu hình ở trên khu đất thì chỉ khi trích khấu hao kế toán phải tách bóc tách lẻ tẻ giữa vô hình dung và hữu hình.TSCĐ tự làm được trích KH theo tổng các ngân sách chi tiêu sản xuất để ra đời nên gia sản đó. Trường phù hợp TSCĐ được ra đời trên khu đất thuê thì được trích khấu hao theo thời gian quy định tuy thế không vượt quá thời hạn đi thuê đất.Đối cùng với tài sản thắt chặt và cố định đang ship hàng cho SXKD nhưng tạm kết thúc để sửa chữa hoặc di chuyển địa điểm, bảo trì, bảo trì theo thời hạn thì doanh nghiệp vẫn được trích khấu hao nhưng tối đa không thực sự 12 tháng. Còn TSCĐ tạm dừng do chế tạo theo mùa vụ thì vân được trích khấu hao buổi tối đa không quá 9 tháng. (DN phải lưu trữ và hỗ trợ đầy đủ hồ sơ, vì sao của việc tạm dừng khi cơ sở thuế yêu ước khi quyết toán).Riêng tài sản thắt chặt và cố định là quyền áp dụng đất thì ko được trích khấu hao.Doanh nghiệp được phép trích khấu hao cấp tốc nhưng về tối đa không thật 2 lần vào một năm so với những tài sản vận động SXKD có kết quả kinh tế cao nhưng phải có đủ điều kiện:

+ doanh nghiệp trích khấu hao theo cách thức đường thẳng

+ Doanh nghiệp gồm lãi liên tục.

+ khi trích khấu hao nhanh doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh gồm lãi

2.4. Giá thành lãi vay

Điều kiện để giá thành lãi vay hợp lí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

-Phải góp đủ vốn điều lệ đã đk theo giai đoạn góp vốn ghi vào điều lệ của DN.

- Nếu vay mượn của cá nhân, tổ chức… không hẳn là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế thì: Lãi suất ko vượt thừa 150% mức lãi vay cơ phiên bản do ngân hàng Nhà nước Việt Nam chào làng tại thời khắc vay.

- thích hợp đồng vay tiền.

- triệu chứng từ giao dịch không dùng tiền mặt (Khi vay, mang lại vay, trả nợ vay)

- hội chứng từ khấu trừ thuế TNCN: 5% (Nếu đi vay mượn của cá nhân khi trả lãi chi phí vay yêu cầu khấu trừ 5%)

- Hóa solo GTGT tiền lãi vay (Nếu đi vay của doanh nghiệp (không nên là tổ chức tín dụng) lúc trả tiền lãi vay thì nên yêu cầu doanh nghiệp cho vay xuất hóa đơn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.