Kế Toán Hàng Không - Công Việc Và Nhiệm Vụ Của Kế Toán Kho

Hướng dẫn bí quyết hạch toán mặt hàng khuyến mãi, quảng cáo, sản phẩm mẫu giao hàng cho sản xuất, marketing hàng hoá, thương mại & dịch vụ theo Thông tư 133 cùng 200. Bí quyết hạch toán hàng được trao khuyến mãi. Biện pháp về mặt hàng khuyến mãi, pr ...

Bạn đang xem: Kế toán hàng không

I) khí cụ về sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa khuyến mãi, quảng cáo:1. Nguyên lý về cách thức Thương mại:- Sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ dùng làm khuyến mại, quảng cáo, sản phẩm mẫu nên theo cách thức của quy định thương mạivề chuyển động xúc tiến thương mại. Có nghĩa là phải đk với Sở công thương những thành phầm đó.
2. Biện pháp viết hóa 1-1 GTGT:Theo Khoản 7 Điều 3 Thông tứ 26/2015/TT-BTCb) người bán phải khởi tạo hóa đối chọi khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao hàm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, sản phẩm mẫu; mặt hàng hoá, dịch vụ dùng làm cho, biếu, tặng, trao đổi, trả nuốm lương cho những người lao cồn (trừ sản phẩm hoá giao vận nội bộ, chi tiêu và sử dụng nội bộ để liên tiếp quá trình sản xuất).
3. Chính sách về Thuế GTGT:Theo khoản 5 điều 7 Thông bốn 219/2013/TT-BTC luật giá tính thuế như sau:"5. Đối với sản phẩm, sản phẩm hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo vẻ ngoài của lao lý về yêu mến mại, giá bán tính thuế được khẳng định bằng ko (0); trường đúng theo hàng hóa, dịch vụ dùng làm khuyến mại dẫu vậy không tiến hành theo chính sách của lao lý về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như mặt hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu cần sử dụng nội bộ, biếu, tặng, cho."Như vậy: - trường hợp hàng tặng ngay đăng ký kết với Sở công thương nghiệp thì: giá tính thuế bởi 0, có nghĩa là Không yêu cầu nộp thuế GTGT.-Nếu không đăng ký với Sở công thương thì chúng ta phải kê khai, tính nộp thuế như hàng đến biếu tặng.Theo khoản 5 điều 14 Thông tứ 219/2013/TT-BTC cơ chế khấu trừ thuế GTGT đầu vào:"5. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả sản phẩm & hàng hóa mua xung quanh hoặc sản phẩm & hàng hóa do công ty lớn tự sản xuất) nhưng mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, pr dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất sale hàng hóa, dịch vụ thương mại chịu thuế GTGT thì được khấu trừ."Như vậy: Hóa đơn đầu vào hàng tặng được khấu trừ.4. Nguyên lý về Thuế TNDN:Theo điểm 2.2.1 khoản 2 điều 6 Thông tứ 78/2014/T-BTC:"2.21. Phần bỏ ra vượt vượt 15% tổng số đưa ra được trừ, gồm những: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoả hồng môi giới; bỏ ra tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi cung cấp tiếp thị, chi cung ứng chi phí; bỏ ra cho, biếu, khuyến mãi hàng hóa, dịch vụ thương mại cho khách hàng hàng.'"Nhưng theo khoản 4 điều 1 công cụ số 71/2014/QH13:"4. Bãi bỏ điểm m khoản 2 Điều 9."Như vậy:- Năm 2014: Chi phí ưu đãi được tính vào giá thành được trừ mà lại không được vượt quá 15% tổng số chi tiêu được trừ.- từ thời điểm năm 2015: giá thành khuyến mại không trở nên khống chế mức 15% nữa. (Được trừ toàn bộ)

II) cách hạch toán hàng khuyến mãi, quảng cáo miễn phí theo Thông tứ 133 và 200:

1. Đối với mặt bán:- Đối với hàng hóa mua vào hoặc sản phẩm do doanh nghiệp cấp dưỡng ra dùng để làm khuyến mại, lăng xê (theo luật pháp về yêu quý mại), khi xuất sản phẩm, mặt hàng hóa:a) trường hợp xuất sản phẩm, hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, ko kèm theo những điều kiện khác như phải cài sản phẩm, hàng hóa, ghi:Nợ TK 641- chi phí bán hàng (chi tầm giá SX sản phẩm, giá vốn mặt hàng hoá) (Theo TT 200)Nợ TK 6421 (Nếu theo Thông tư 133) Có các TK 155, 156.b) trường hợp xuất hàng hóa để khuyến mại, quảng bá nhưng người sử dụng chỉ được trao hàng khuyến mại, lăng xê kèm theo các điều kiện khác như phải cài sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa (ví dụ như cài 2 sản phẩm được tặng ngay 1 sản phẩm....) thì kế toán tài chính phải phân bổ số chi phí thu được để tính doanh thu cho tất cả hàng khuyến mại, giá trị hàng khuyến mãi kèm theo được tính vào giá vốn hàng bán (trường hợp này thực chất giao dịch là áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng bán).- lúc xuất sản phẩm & hàng hóa khuyến mại, kế toán ghi nhận quý hiếm hàng khuyến mại vào giá bán vốn hàng bán, ghi:Nợ TK 632 - giá chỉ vốn hàng phân phối Có TK 155, 156 (giá thành sản xuất, giá bán vốn sản phẩm hoá)- Ghi nhận doanh thu của hàng tặng thêm trên cơ sở phân chia số tiền thu được cho tất cả sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa được bán và hàng hóa khuyến mại, quảng cáo, ghi:Nợ các TK 111, 112, 131… gồm TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ tất cả TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) (nếu có).2) Đối với bên Đại lý, bên phân phối:- trường hợp doanh nghiệp có chuyển động thương mại được nhận hàng hoá (không phải trả tiền) từ bên sản xuất, đơn vị sản xuất để quảng cáo, khuyến mãi kèm theo cho người sử dụng mua hàng của phòng sản xuất, bên phân phối:+ Khi nhận hàng của phòng sản xuất (không đề nghị trả tiền) dùng làm khuyến mại, quảng cáo đến khách hàng, đơn vị phân phối phải theo dõi chi tiết số lượng mặt hàng trong hệ thống quản trị nội bộ của bản thân mình và thuyết minh trên phiên bản thuyết minh báo cáo tài chính đối với hàng nhận ra và số hàng đã dùng để làm khuyến mại cho những người mua (như hàng hóa nhận duy trì hộ).+ lúc hết chương trình khuyến mại, nếu không phải trả lại nhà sản xuất số hàng khuyến mại chưa thực hiện hết, kế toán tài chính ghi nhận thu nhập khác là cực hiếm số hàng khuyễn mãi thêm không buộc phải trả lại, ghi:Nợ TK 156 - sản phẩm hoá (theo quý giá hợp lý) gồm TK 711 - thu nhập khác.3. Đối với mặt mua:a. Khi cảm nhận hàng khuyến mãi:

*


Nợ TK – 156: sản phẩm & hàng hóa Có TK – 711: quý giá hàng khuyến mãib. Khi xuất chào bán khuyến mãi:Nợ TK 111, 112, 131: có TK 511: gồm TK 3331:- phản chiếu giá vốn sản phẩm khuyến mãi:Nợ TK 632 tất cả TK 156.
Bạn mong mỏi học hoàn thành xong sổ sách, kê khai thuế, Quyết toán thuế, Lập báo cáo tài bao gồm thực tế có thể tham gia: Lớphọc thực hành kế toán

mặt hàng tồn kho là một thành phần tài sản không thể thiếu trong ngẫu nhiên chu trình sản xuất nào của doanh nghiệp, nó không rất nhiều phản ánh năng lực sản xuất, đại lý vật chất và áp dụng khoa học technology vào sản xuất ngoài ra phản ánh quy mô và trình độ làm chủ vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Sản phẩm tồn kho được coi là tài sản lưu đụng quan trọng. Vì nguyên nhân đó, kế toán hàng tồn kho cũng chỉ chiếm vị trí không nhỏ trong những doanh nghiệp.


*

(Ảnh: Internet)

1.

Xem thêm: Công Ty Q Trading Là Gì - Q&Q Investment And Trading Company Limited

Công việc của kế toán mặt hàng tồn kho

Tùy trực thuộc vào từng mô hình doanh nghiệp mà công việc của kế toán tài chính kho tất cả sự khác biệt nhưng nhìn chung, công việc của kế toán sản phẩm tồn kho bao gồm:

- soát sổ tính vừa lòng lệ của hóa đơn, chứng từ trước khi triển khai Nhập/Xuất kho.

- Hạch toán nhập xuất kho, trang bị tư, đảm bảo sự đúng mực và phù hợp của các khoản mục chi phí.

- Phối hợp với kế toán công nợ đối chiếu số liệu gây ra hàng ngày.

- xác nhận kết trái kiểm, đếm, giao nhấn hóa đơn, hội chứng từ với ghi chép sổ sách theo quy định.

- thường xuyên kiểm tra bài toán ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, sản phẩm & hàng hóa vật tư trong kho được sắp đến xếp hợp lý chưa, soát sổ thủ kho có vâng lệnh các phương pháp của công ty.

- Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho với kế toán.

- Trực tiếp gia nhập kiểm kê đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận.

- Lập báo cáo tồn kho, report nhập xuất tồn.

- kiểm soát và điều hành nhập xuất tồn kho.

- Tham gia công tác kiểm kê chu trình (hoặc thốt nhiên xuất).

- chịu trách nhiệm biên bản kiểm kê, biên bạn dạng đề xuất xử trí nếu tất cả chênh lệch giữa sổ sách cùng thực tế.

- Nộp triệu chứng từ và report kế toán theo quy định

2. Một sốlưu ý khi làm cho kế toán hàng tồn kho

Trong quá trình làm kế toán mặt hàng tồn kho tất cả một số xem xét như sau:


- Ghi dấn hàng tồn kho lúc có tương đối đầy đủ hóa đơn, triệu chứng từ đúng theo lệ: nên tránh trường đúng theo không ghi phiếu nhập kho, không có biên bạn dạng giao dấn hàng, không tồn tại biên bạn dạng đánh giá chất lượng hàng tồn kho. Mua hàng hóa với số lượng lớn nhưng không có hợp đồng, hóa đơn mua hàng không đúng quy định. - khẳng định và ghi nhận đúng giá gốc hàng tồn kho (Chú ý phân bổ phần giá thành liên quan tiền đến mua sắm chọn lựa vào giá vốn hàng nhập kho) - liên tiếp đối chiếu thân thủ kho và kế toán, câu hỏi này sẽ tránh khỏi chênh lệch kiểm kê thực tế và sổ kế toán, thẻ kho, chênh lệch sổ chi tiết, sổ cái, bảng bằng phẳng kế toán. Nếu có phát hiện tại thì sẽ cách xử trí kịp thời - khi lập phiếu nhập, xuất kho đề nghị lưu ý: Đánh số thứ tự phiếu nhập, xuất kho; những chỉ tiêu phải nhất quán; lập phiếu nhập xuất kho đề xuất kịp thời, cần có đầy đầy đủ tên, chữ kí của các người có liên quan. - Xuất vật tứ cho sản xuất đề nghị theo dõi cả về con số và giá bán trị. - kiêng viết phiếu xuất kho trước lúc viết phiếu nhập kho vì điều này rất có thể dẫn tới 1-1 giá, con số HTK âm do giao vận chứng từ bỏ chậm. - Viết phiếu xuất kho riêng cho mỗi lần xuất cùng theo dõi cụ thể từng loại vật tư, nguyên đồ gia dụng liệu, mặt hàng hóa,… - Lập bảng tổng đúng theo nhập – xuất – tồn chu kỳ hàng tháng, mặt hàng quý, bảng tổng hợp số lượng từng loại nguyên liệu tồn kho để so sánh với số liệu bên trên sổ kế toán. - Lập biên bản kiểm nghiệm vật bốn nhập kho né trường hợp mua sắm chọn lựa sai quy cách, chất lượng, chủng loại… tuy nhiên vẫn hạch toán nhập kho. - cần hạch toán phế liệu thu hồi. Nguyên vật liệu xuất thừa cần hạch toán nhập lại kho. - lúc xuất ship hàng gửi bán ngoài việc viết phiếu xuất kho cần kí thích hợp đồng. - cách thức tính giá chỉ xuất kho, xác minh giá trị thành phầm dở dang phải tương xứng và đồng nhất trong năm tài chính. - Cần phân bổ công cụ, biện pháp theo tiêu thức phù hợp, đồng nhất và lập bảng phân bổ công cụ hiện tượng xuất sử dụng trong kỳ. - trên thời điểm cuối năm tài chủ yếu cần kiểm kê mặt hàng tồn kho và xử trí kịp thời vật tư, sản phẩm & hàng hóa phát hiện thừa, thiếu khi kiểm kê.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x