SẢN PHẨM Đàn Guitar/ Ukulele Đàn Piano Đàn Organ Amplifier và Monitor EFFECT (Phơ Guitar) cỗ Kèn/ Hơi vật dụng Phòng Thu Âm Thanh bài bản Thiết Bị Nghe chú ý TRỐNG Phụ kiện giá chỉ Sốc trình làng Chứng Nhận share Hợp Âm Đại Lý video clip Tuyển Dụng Liên Hệ

Bạn đang xem: Ngày xưa em bán sữa đậu nành

Dưới 1 triệu 1 triệu - 3 triệu 3 triệu - 10 triệu 10 triệu - đôi mươi triệu 20 triệu - 30 triệu 30 triệu - 50 triệu 50 triệu - 100 triệu 100 triệu - 500 triệu trên 500 triệu
Dưới 1 triệu 1 triệu - 3 triệu 3 triệu - 10 triệu 10 triệu - trăng tròn triệu đôi mươi triệu - 30 triệu 30 triệu - 50 triệu 50 triệu - 100 triệu 100 triệu - 500 triệu bên trên 500 triệu
Dưới 1 triệu 1 triệu - 3 triệu 3 triệu - 10 triệu 10 triệu - đôi mươi triệu 20 triệu - 30 triệu 30 triệu - 50 triệu 50 triệu - 100 triệu 100 triệu - 500 triệu trên 500 triệu
Dưới 1 triệu 1 triệu - 3 triệu 3 triệu - 10 triệu 10 triệu - 20 triệu trăng tròn triệu - 30 triệu 30 triệu - 50 triệu 50 triệu - 100 triệu 100 triệu - 500 triệu trên 500 triệu
Dưới 1 triệu 1 triệu - 3 triệu 3 triệu - 10 triệu 10 triệu - 20 triệu đôi mươi triệu - 30 triệu 30 triệu - 50 triệu 50 triệu - 100 triệu 100 triệu - 500 triệu trên 500 triệu
Dưới 1 triệu 1 triệu - 3 triệu 3 triệu - 10 triệu 10 triệu - trăng tròn triệu 20 triệu - 30 triệu 30 triệu - 50 triệu 50 triệu - 100 triệu 100 triệu - 500 triệu bên trên 500 triệu

Xem thêm: Những Bài Hát Cải Lương Hay Nhất Mọi Thời Đại, Top 100 Cải Lương Hay Nhất

Dưới 1 triệu 1 triệu - 3 triệu 3 triệu - 10 triệu 10 triệu - trăng tròn triệu trăng tròn triệu - 30 triệu 30 triệu - 50 triệu 50 triệu - 100 triệu 100 triệu - 500 triệu trên 500 triệu
Dưới 1 triệu 1 triệu - 3 triệu 3 triệu - 10 triệu 10 triệu - đôi mươi triệu 20 triệu - 30 triệu 30 triệu - 50 triệu 50 triệu - 100 triệu 100 triệu - 500 triệu bên trên 500 triệu
Dưới 1 triệu 1 triệu - 3 triệu 3 triệu - 10 triệu 10 triệu - đôi mươi triệu đôi mươi triệu - 30 triệu 30 triệu - 50 triệu 50 triệu - 100 triệu 100 triệu - 500 triệu trên 500 triệu
Dưới 1 triệu 1 triệu - 3 triệu 3 triệu - 10 triệu 10 triệu - trăng tròn triệu 20 triệu - 30 triệu 30 triệu - 50 triệu 50 triệu - 100 triệu 100 triệu - 500 triệu trên 500 triệu
Dưới 1 triệu 1 triệu - 3 triệu 3 triệu - 10 triệu 10 triệu - 20 triệu trăng tròn triệu - 30 triệu 30 triệu - 50 triệu 50 triệu - 100 triệu 100 triệu - 500 triệu trên 500 triệu
*

Ngày xưa. Em bán sữa đậu nành. Ngày xưa em đạp chiếc xe màu xanh Em ! Chính em ngày xưa đó Bán sữa đậu nành em đạp chiếc xe cộ màu xanhNgày ni em bán sữa đậu nành Ngày ni em đạp chiếc xe màu xanh Em! Chính em ngày xưa đó Bán sữa đậu nành em đạp chiếc xe cộ màu xanhNgày mai em bán sữa đậu nành Ngày mai em đạp chiếc xe pháo màu xanh Em! Chính em ngày mai đó Bán sữa đậu nành em đạp chiếc xe màu xanhRồi con em cũng bán sữa đậu nành Rồi con em mình cũng đạp chiếc xe cộ màu xanh Ôi! con trẻ của mình cũng như thế Bán sữa đậu nành cũng đạp chiếc xe pháo màu xanhRồi cháu em cũng bán sữa đậu nành Rồi cháu em cũng đạp chiếc xe cộ màu xanh Ôi! cháu em cũng như thế Bán sữa đậu nành cũng đạp chiếc xe cộ màu xanhRồi chắt em cũng bán sữa đậu nành Rồi chắt em cũng đạp chiếc xe pháo màu xanh Ôi! chắt em cũng như thế Bán sữa đậu nành cũng đạp chiếc xe cộ màu xanhNhà em ai cũng bán sữa đậu nành Nhà em ai cũng đạp chiếc xe pháo màu xanh Ôi! Cả nhà em như thế Bán sữa đậu nành cũng đạp chiếc xe pháo màu xanhRồi tôi ca bán sữa đậu nành Rồi tôi ca cũng đạp chiếc xe pháo màu xanh Ôi! Bài ca chỉ có thế Hết sữa đậu nành rồi đến chiếc xe pháo màu xanhRồi ca kết thúc đi uống sữa đậu nành Rồi ca xong đi đạp chiếc xe màu xanh Ôi! Tài năng chỉ có thế Bán sữa đậu nành rồi đạp chiếc xe màu xanh